Nawigacja

Czym zajmuje się dział PR?

PR

Dział PR to podstawa funkcjonowania każdej współczesnej firmy. Bez odpowiednich działań public relations firma może nie zbudować pozytywnego wizerunku. Jest również bardziej narażona na kryzysy. Sprawdź, dlaczego tak wielką wagę w dzisiejszych czasach powinieneś zwrócić na public relations w Twojej firmie.

Dział PR monitoruje nastawienie społeczeństwa do firmy, dba o jego pozytywny wizerunek, zwalcza sytuacje kryzysowe, komunikuje wartości firmy grupie docelowej oraz interesariuszom. Ogół jego działalności skupia się na pozytywnym rozgłosie za pomocą utrzymywania relacji między organizacją, a społeczeństwem. Jakie funkcje pełni dział PR – agencja public relations wyjaśnia.

Co to jest public relations?

Public Relations to praktyka polegająca na zwiększaniu świadomości firmy, budowaniu wizerunku wśród opinii publicznej oraz zarządzaniu reputacją w zaplanowany sposób. Nie można mylić obu pojęć: PR a marketing to dwie odrębne kwestie. Public relations to ogół relacji zarówno z pracownikami, otoczeniem lokalnym, inwestorami, agencjami rządowymi oraz mediami. Z kolei marketing to kształtowanie relacji z klientami, aby zaspokoić ich potrzeby. Stąd można wywnioskować, iż dział PR stanowi ogromne wsparcie dla marketingu pomagając w sprzedaży produktów oraz usług. Dzięki niemu firma staje się wiarygodna, a to pomaga pozyskać chociażby nowych inwestorów czy partnerów biznesowych. Dział ten zatem kształtuje wizerunek firmy komunikując się z otoczeniem za pomocą odpowiednio dobranych kanałów przekazu: działania reklamowe w mediach społecznościowych, reklamy zewnętrzne, prasa, radio, telewizja, konkursy, gadżety, czy wydarzenia.

Funkcje i zadania

Jak się okazuje, dział PR ma bardzo wiele zadań, bez których firma może nie odnieść sukcesu.

 • relacje z prasą – dział PR rozpowszechnia informacje dla prasy (w języku angielskim działanie to nazywa się publicity),
 • działania sponsoringowe,
 • działania PR w sieci,
 • analizowanie oraz interpretowanie opinii publicznej oraz postaw społeczeństwa wobec marki,
 • komunikacja – zarówno wewnętrzna oraz zewnętrzna w celu pełnego zrozumienia firmy oraz jej produktów i usług,
 • lobbing – czyli kontakty z agencjami rządowymi, aby promować bądź odrzucać przepisy i regulacje,
 • opracowanie strategii wspierania kampanii marki,
 • doradztwo – najwyższy szczebel kierownictwa powinien stale doradzać się specjalistów od PR-u związanych np. z kwestiami publicznymi,
 • publikowanie czasopism wewnętrznych, raportów rocznych, broszur, artykułów, biuletynów firmowych,
 • organizowanie wydarzeń specjalnych z zakresu media relations,
 • społeczna odpowiedzialność biznesu – czyli działania w ramach koncepcji CSR,
 • kontakty z agencjami rządowymi oraz legislacyjnymi.

Relacje z mediami

Dział PR jest szczególnie odpowiedzialny za relacje z mediami, które z kolei mają ogromny wpływ na Twoją grupę docelową. Jakie czynności obejmują te relacje?

 • przygotowywanie dokumentów mówiących o istotnych sytuacjach dla firmy,
 • przekazywanie informacji o aktualnych działaniach firmy,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania ze strony mediów,
 • koordynowanie konferencji,
 • śledzenie relacji z mediami,
 • odpowiadanie na pytania dziennikarzy.

Dział PR buduje Twój wizerunek

Dział PR przede wszystkim opracuje specjalistyczny plan komunikacji z wykorzystaniem mediów czy innych środków przekazu w celu stworzenia oraz utrzymania pozytywnego wizerunku marki, a także silnych relacji z Twoimi odbiorcami. Zarządzanie reputacją marki to jeden z głównych zadań public relations. Silna marka to w dzisiejszych czasach klucz do sukcesu. Wprowadzając odpowiednie strategie marki można wyróżnić się wśród konkurencji i na stale zagościć w ich świadomości. Dział PR również promuje wartości firmy deklarując jej misję oraz wizję. Nie można zapomnieć o zarządzaniu i utrzymywaniu relacjami z społecznością lokalną, co również buduje pozytywny wizerunek.

Dlaczego moja firma potrzebuje dział PR?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorstwa bez specjalistów od PR-u albo bez pomocy ze strony agencji PR nie są w stanie utrzymać się na rynku. Niestety wielu sądzi, że nie potrzebuje public relations, ponieważ mają media społecznościowe. Kluczem jednak jest, by wykorzystać medium społeczne do budowania wizerunku. Odpowiednia komunikacja z odbiorcami oraz dzielenie się odpowiednimi wiadomościami to jedne z podstawowych zadań specjalistów od PR-u.

Wizerunek publiczny ma ogromne znaczenie w przypadku wartości firmy. Aby utrzymać pozytywne relacje z opinią publiczną trzeba prowadzić szerokie działania pr. Dział PR opracowuje również plan komunikacji kryzysowej, który w wielu przypadkach pomógł przetrwać organizacjom na rynku. Fałszywe i błędne wiadomości rozprzestrzeniają się w niesamowicie szybkim tempie, dlatego dział PR wdraża zarządzanie kryzysowe obejmujące ścisły plan minimalizowania szkód. Samodzielnie radzenie sobie z kryzysem może być ciężkie, szczególnie jeśli nie ma się odpowiedniego doświadczenia.

Skuteczny PR przynosi ogromne korzyści i wspiera Twoją sprzedaż

Skorzystaj ze skutecznego wsparcia agencji PR!

Dział PR w strukturze firmy

Nie wystarczy jedynie stworzyć komórkę organizacyjną o nazwie dział PR, by działał on i funkcjonował odpowiednio. Szczególnie istotne jest zrozumienie istoty i wagi PR. Stąd dział
PR powinien być umiejscowiony wysoko w hierarchii firmy, będąc podporządkowany jedynie prezesowi firmy zachowując pełną swobodę względem działu marketingu. Takie relacje pozwolą skutecznie kształtować wizerunek firmy.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt