Nawigacja

Jak PR zewnętrzny przekłada się na wizerunek?

PR
pr zewnętrzny

To, jak firmę postrzega otoczenie, ma duże znaczenie dla jej rozwoju i funkcjonowania na rynku. Przedsiębiorstwo, które cieszy się renomą, ma większe szanse na utrzymanie stabilnej pozycji w branży i spektakularny sukces w biznesie. Bill Gates niegdyś powiedział, że ostatniego dolara z budżetu marketingowego wydałby na PR. Czym jest PR zewnętrzny? I dlaczego warto o niego dbać?

Czego się dowiesz z artykułu?

Efektywna komunikacja z otoczeniem stała się nieodłącznym elementem strategii każdej firmy, pełniąc kluczową rolę w budowaniu jej wizerunku i reputacji. W tym kontekście, PR zewnętrzny (Public Relations) zyskuje na znaczeniu jako narzędzie nie tylko kreowania pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa, ale również jako sposób na nawiązywanie i utrzymywanie trwałych relacji z klientami, partnerami biznesowymi oraz innymi ważnymi grupami odbiorców. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej, czym jest PR zewnętrzny, w jaki sposób różni się od PR wewnętrznego oraz jak może przyczynić się do sukcesu biznesowego.

Czym jest PR zewnętrzny?

O ogromnym znaczeniu public relations w prowadzeniu biznesu wiadomo nie od dziś. Obszar ten świadomie wykorzystują największe marki, zapewniając sobie odpowiednie warunki do realizacji założonych celów biznesowych. Sam Bill Gates, współzałożyciel znanej na całym świecie korporacji Microsoft, niegdyś powiedział, że ostatniego dolara wydałby na PR.

PR zewnętrzny to kreowanie pozytywnego wizerunku firmy w jej otoczeniu. Jest to forma komunikacji, polegająca na utrzymaniu kontaktu ze stałymi i potencjalnymi klientami, partnerami biznesowymi, mediami i instytucjami publicznymi, a także tworzeniu i spieraniu określonych idei i celów społecznych.

Dlaczego warto dbać o dobry PR zewnętrzny? Przede wszystkim jest to najlepszy sposób na budowę dobrej reputacji marki. Działania public relations tworzą zainteresowanie wokół firmy i jej produktów. Budują wiarygodność marki, a dzięki temu zwiększają zaufanie grup docelowych do niej. Skrupulatnie realizując strategię PR, firma ma szansę:

 • zbudować przewagę konkurencyjną na rynku,
 • kontrolować wyobrażenie odbiorców na jej temat,
 • wpływać na decyzje konsumenckie,
 • niwelować negatywne skutki ewentualnych kryzysów.

PR zewnętrzny to działania komunikacyjne firmy ukierunkowane na zewnątrz jej struktur. Celem owych działań jest wykreowanie dobrego wizerunku wśród potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, mediów i innych grup docelowych. PR zewnętrzny polega na podtrzymywaniu pozytywnych relacji z odbiorcami, a także tworzeniu i wspieraniu określonych idei i celów społecznych. Dlaczego PR ma tak duże znaczenie w biznesie?

Czym się różnią PR wewnętrzny i zewnętrzny?

PR zewnętrzny opiera się na tworzeniu relacji z otoczeniem firmy i budowie dobrej reputacji na zewnątrz. Z kolei wewnętrzna odmiana public relations ukierunkowana jest na pracowników i polega na przemyślanej i sprawnej komunikacji wewnętrznej. Komunikację wewnętrzną można realizować na 4 różne sposoby:

 1. pisemnie – gazetki firmowe, biuletyny,
 2. werbalnie – spotkania informacyjne,
 3. multimedialnie – prezentacje, wideokonferencje,
 4. wizualnie – tablice ogłoszeń.

Firma, która chce odnieść spektakularny sukces, zapewniając sobie stabilną pozycję na rynku, powinna wdrożyć do swojej strategii rozwoju zarówno działania z obszaru wewnętrznego, jak i zewnętrznego PR. Jeśli za oba obszary odpowiedzialna będzie profesjonalna agencja public relations, z pewnością wdroży skuteczne i efektywne rozwiązania.

Sukces w biznesie nie jest dziełem przypadku.

Możemy Ci pomóc na każdym etapie funkcjonowania firmy na rynku!

Dlaczego zewnętrzny PR jest ważny?

Jako agencja PR w całej rozciągłości zgadzamy się z twierdzeniem, że wizerunek zewnętrzny stanowi kluczową, niematerialną wartość firmy. Jest ważnym czynnikiem determinującym jej ostateczny sukces na rynku. Szeroko zakrojone działania z zakresu zewnętrznego public relations powinny stanowić nieodłączny element zarządzania każdym przedsiębiorstwem. 

Zewnętrzny PR:

 • przybliża firmę do klientów,
 • kontroluje wyobrażenia na temat firmy w poszczególnych grupach docelowych,
 • pozwala firmie wywierać wpływ na decyzje konsumenckie,
 • buduje świadomość konsumencką,
 • zwiększa zaufanie do firmy i jej produktów,
 • wyróżnia firmę spośród konkurencji,
 • wspiera zarządzanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego.

PR jest swego rodzaju promocją organizacji na zewnątrz. Prezentuje firmę w dobrym świetle, tworzy wokół niej pozytywny szum i buduje przyjemne skojarzenia. Działania z zakresu zewnętrznego public relations można prowadzić na kilka różnych sposobów. Wśród najpopularniejszych narzędzi wyróżnimy:

 • działania na rzecz społeczności i uczestnictwo w wydarzeniach publicznych,
 • współpracę z mediami,
 • działania w internecie.

pr zewnętrzny

Marka, która chce zasłynąć w swoim otoczeniu, musi działać publicznie. Najpierw jednak warto wykonać audyt komunikacyjny, który wskaże kierunek tych działań. Dobrym sposobem na poprawę wizerunku jest sponsoring, czyli wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i ekologicznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz innych akcji ważnych dla danej grupy docelowej lub ogółu społeczeństwa. Firma powinna uczestniczyć w rozmaitych eventach, konferencjach, imprezach okolicznościowych i charytatywnych, ponieważ takie wydarzenia to doskonała okazja do tego, by spotkać się z odbiorcami face to face i zacieśnić więzi.

Cennym narzędziem w kreowaniu wizerunku jest event PR, czyli organizacja wydarzeń wizerunkowych, np. rodzinnych pikników, festynów i gali otwartych. Event PR, poza swoim głównym celem, jakim jest poprawa wizerunku, wzmacnia przewagę konkurencyjną na rynku, wspiera sprzedaż określonych produktów lub usług, a także motywuje zespół pracowniczy do wydajniejszej pracy. Mówiąc potocznie pracownicy odpowiedzialni za wizerunek firmy mogą się stać jej najlepszymi ambasadorami.

Jakie są narzędzia PR zewnętrznego?

PR zewnętrzny można realizować na różne sposoby. Do najpopularniejszych narzędzi public relations zaliczymy:

 • relacje z mediami – przekazy do mediów można kierować poprzez wywiady, informacje prasowe, czy też konferencje prasowe,
 • wydarzenia – czyli wszelkie konferencje, imprezy charytatywne, dni otwarte i inne eventy, które mają tworzyć szum wokół marki; spotkanie „face to face” z marką nadaje jej ludzkie oblicze, marka jest bliżej swoich odbiorców,
 • media społecznościowe – obecność i systematyczna działalność w mediach społecznościowych to szansa na dotarcie do grup docelowych oraz sposób na budowę i utrzymanie relacji z odbiorcami,
 • fizyczne dowody – np. gadżety, upominki i inne elementy identyfikacji wizualnej, które zwiększają rozpoznawalność marki.

Media Twoimi sprzymierzeńcami 

Media relations to jedno z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi w komunikacji wizerunkowej. Jest to proces budowania i utrzymywania dobrych, korzystnych dla obu stron relacji z mediami. Ideą media relations jest ukształtowanie więzi w taki sposób, żeby firma mogła docierać do swoich grup docelowych za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

Osobą odpowiedzialną na kontakt z mediami w ramach PR zewnętrznego jest rzecznik prasowy. Jego zadaniem jest m.in. udzielanie wywiadów w imieniu firmy oraz tworzenie komunikatów prasowych dotyczących bieżących spraw firmowych.

Public relations w internecie

Dzisiejsi przedsiębiorcy w swoich kampaniach wizerunkowych mogą wykorzystywać media społecznościowe. Social media to cenne narzędzie marketingu internetowego, które doskonale wspiera PR zewnętrzny. Za ich pośrednictwem można: 

 • dotrzeć do setek, tysięcy, a nawet milionów odbiorców z całego kraju oraz zza jego granic,
 • zbudować silne relacje z odbiorcami,
 • pielęgnować owe relacje, 
 • kształtować wizerunek poprzez wspieranie ważnych inicjatyw.

Aby w pełni wykorzystywać potencjał mediów społecznościowych, trzeba działać systematycznie i z pełnym zaangażowaniem. W social mediach liczą się: regularność w tworzeniu contentu, atrakcyjność treści oraz najwyższa estetyka. Firma, która chce zapisać się w świadomości odbiorców i zdobyć dobrą reputację, musi tworzyć wartościowe, ciekawe posty, odpowiadające preferencjom i gustom grupy docelowej.

pr zewnętrzny

PR zewnętrzny przykłady? W dzisiejszych czasach, niesłychanie istotne jest prowadzenie odpowiedniego public relations. Szeroko pojęty PR zewnętrzny to jedno z najważniejszych działań, jakie mogą podjąć organizacje, aby skutecznie komunikować swoje wartości i produkty na zewnątrz.

Przykładami dobrych praktyk w tej dziedzinie są m.in. kampanie społeczne, eventy, happeningi oraz działania charytatywne. Kluczowe jest zrozumienie, że klienci, partnerzy biznesowi i inni odbiorcy działalności firmowej, cenią sobie szczerość, przejrzystość i otwarty dialog. Zrozumienie potrzeb rynku i dopasowanie działań do oczekiwań klientów to podstawa skutecznego PR-u zewnętrznego.

PR zewnętrzny na rynku pracy

Public relations zewnętrzny to także kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako marki pracodawcy. Proces ten nazywamy employer brandingiem zewnętrznym. Do budowy korzystnego wizerunku na rynku pracy wykorzystuje się różne narzędzia i kanały komunikacji, np.:

 • uczestnictwo w targach pracy i konkursach dla pracodawców,
 • tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • dbanie o dobre opinie na portalach opiniotwórczych, takich jak GoWork,
 • odpowiednie reagowanie na nieprzychylne komentarze niezadowolonych pracowników.

Duży wpływ na employer branding zewnętrzny ma również atmosfera w pracy. Dlatego każdy pracodawca w pierwszej kolejności powinien zadbać o satysfakcję i zadowolenie swoich pracowników. Kluczowe znaczenie mają: sprawiedliwe traktowanie, dobre relacje w zespole i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

PR zewnętrzny w firmie – podsumowanie

PR zewnętrzny odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu wizerunku firmy, różniąc się od PR wewnętrznego przede wszystkim skierowaniem swoich działań na zewnątrz organizacji, czyli do klientów, partnerów biznesowych i mediów. Sukces w biznesie często wynika z dobrze zaplanowanej i skutecznie realizowanej strategii komunikacji, w której zewnętrzny PR jest nieodzownym elementem. Ważność PR zewnętrznego manifestuje się w zdolności budowania pozytywnego wizerunku firmy, wzmacniając jej wiarygodność i reputację na rynku. Do narzędzi PR zewnętrznego należą m.in. media relations, content marketing, media społecznościowe, czy eventy branżowe, które wspólnie przyczyniają się do budowania trwałych relacji z otoczeniem biznesowym i kreowania pozytywnego obrazu marki.

Warto wiedzieć:

Co to jest PR zewnętrzny?

Istnieje wiele definicji i teorii, które określają, czym jest PR zewnętrzny. W skrócie można powiedzieć, że jest to proces prowadzenia działań, których celem jest budowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku firmy lub organizacji na zewnątrz. Jest to złożony proces, który wymaga nie tylko komunikacji z szeroką publicznością, ale także budowania pozytywnych relacji z ważnymi interesariuszami, takimi jak dziennikarze, działacze społeczni i inni liderzy opinii. W dzisiejszym świecie, w którym wizerunek organizacji jest kluczowy dla sukcesu, PR zewnętrzny stanowi nieodłączny element działalności każdej firmy.

Jak zrobić PR zewnętrzny?

PR zewnętrzny to jeden z najważniejszych elementów każdej strategii marketingowej. Warto zwrócić uwagę na to, że wymaga on kompleksowego podejścia, uwzględniającego zarówno media tradycyjne, jak i te związane z nowymi technologiami. Istotne jest również zdefiniowanie grupy docelowej oraz celów działań związanych z PR zewnętrznym. Współpraca z agencją PR lub specjalistą w tej dziedzinie to prawdziwe wyjście na prowadzenie skutecznej kampanii i zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy. Podsumowując, PR zewnętrzny to nie lada wyzwanie, ale z odpowiednim podejściem i narzędziami, z pewnością przyniesie wspaniałe efekty.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt