Nawigacja

Czym jest PR kryzysowy?

PR
czym jest PR kryzysowy

Kryzys wizerunkowy może przydarzyć się każdej firmie – nawet tej o najlepszej reputacji. W takiej sytuacji należy błyskawicznie wdrożyć w życie odpowiednią strategię, która zapobiegnie dalszej eskalacji kryzysu a także zminimalizuje jego negatywne skutki. Czym jest PR kryzysowy?

Czego się dowiesz z artykułu?

W obliczu kryzysu wizerunkowego, każda firma stanęła lub może stanąć przed koniecznością podjęcia szybkich i skutecznych działań naprawczych. Jak jednak prawidłowo zdefiniować PR kryzysowy i jakie kroki powinno się podjąć, aby skutecznie opanować sytuację? W tym wpisie przybliżymy Ci, czym dokładnie jest public relations w sytuacji kryzysowej oraz jakie działania należy podjąć, by zarządzać kryzysem komunikacyjnym efektywnie. Dowiesz się też, do kogo można zwrócić się po pomoc w takich sytuacjach oraz jakie błędy najczęściej popełniają firmy, próbując radzić sobie z problemami wizerunkowymi. Szczegółowe porady i wskazówki pomogą Ci przygotować się na zarządzanie kryzysowe i unikać typowych pułapek.

Zwykły, niepozorny błąd, plotka, źle zinterpretowane informacje, czy też celowe działanie konkurencji potrafią wywołać prawdziwy pożar w firmie. Dziś, w dobie internetu i social mediów, kryzys wizerunkowy może rozprzestrzeniać się bardzo szybko. Jak go ugasić? Kluczem do sukcesu jest natychmiastowa, a przy tym przemyślana reakcja! Oto co ma na ten temat do powiedzenia agencja PR.

Twoja firma ma problemy wizerunkowe?

W każdej chwili możemy przybyć z odsieczą!
Zadzwoń

Jak zdefiniować PR kryzysowy?

PR kryzysowy nie zajmuje się wyłącznie gaszeniem pożarów spowodowanych kryzysem. Zakres jego działania jest znacznie szerszy. Można podzielić go bowiem na trzy bloki:

  1. zapobieganie kryzysom wizerunkowym – analiza sytuacji, monitoring działań firmy, badanie potencjalnych zagrożeń, opracowanie scenariuszy kryzysowych i stworzenie strategii, odpowiadających poszczególnym scenariuszom, prowadzenie szkoleń i audytów,
  2. zarządzanie kryzysowe – organizacja sztabu kryzysowego, zarządzanie komunikacją w sytuacji kryzysowej, monitoring mediów,
  3. naprawa wizerunku – przygotowanie reportu pokryzysowego, opracowanie planu odbudowania reputacji firmy po kryzysie.

Public relations w sytuacji kryzysowej

Kryzys wizerunkowy. W sytuacji kryzysowej najważniejsze są pierwsze 24 godziny. Firma musi działać szybko, żeby zminimalizować negatywne skutki kryzysu. Czym jest Public Relations w sytuacji kryzysowej? Przede wszystkim sprawnym zarządzaniem komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Firma powinna powołać sztab kryzysowy, który wdroży strategie wychodzenia z kryzysu i zajmie się kontaktem ze wszystkim interesariuszami – w tym z mediami, partnerami czy pracownikami. Przekazy, jakie kreujemy w procesie zarządzania sytuacją kryzysową muszą być zgodne z prawdą i spójne. Warto pamiętać, że w zarządzaniu kryzysowym najważniejsza jest szczerość. Firma, która przyzna się do błędu, jest lepiej postrzegana przez otoczenie. Klienci, media czy kontrahenci są w stanie wybaczyć praktycznie każdą wpadkę, gdy przedsiębiorstwo będzie gotowe do przejęcia odpowiedzialności za swoje czyny, przeprosi i obieca poprawę.

Działania, jakie podejmuje się w ramach PR kryzysowego, muszą być przemyślane i racjonalne. Spokój jest najlepszym doradcą. Działanie w emocjach, bez planu, przyniesie efekt odwrotny od zamierzonego.

PR kryzysowy – do kogo się zwrócić po pomoc?

W momencie, gdy firma czy organizacja znajdują się w sytuacji kryzysowej, pierwszą myślą zwykle jest zwrócenie się do agencji PR. Niemniej jednak, warto pamiętać, że wewnętrzna komunikacja jest równie ważna co ta skierowana na zewnątrz. To właśnie wewnątrz organizacji powinno się zacząć podejmowanie działań, które pozwolą na uporządkowanie sytuacji i przygotowanie odpowiedzi na ewentualne pytania mediów lub krytykę ze strony opinii publicznej.

W związku z tym, w momencie wybuchu kryzysu, warto skontaktować się z ekspertami zajmującymi się także PR wewnętrznym, którzy pomogą w zarządzaniu wewnętrzną komunikacją i zapobiegną eskalacji problemu.

Czym jest PR kryzysowy

Przygotowujemy się na zarządzanie kryzysowe – czego unikać?

Nieprzewidziane sytuacje mogą pojawić się nagle, mając znaczący wpływ na działalność naszych firm. Kluczowe staje się zatem przygotowanie solidnej strategii kryzysowej. Jednak w procesie tworzenia i implementacji takiej strategii, istnieje kilka pułapek, których powinniśmy unikać, aby nasze reagowanie kryzysowe było jak najbardziej efektywne.

Pierwszym krokiem jest unikanie braku jednolitych zasady komunikacji kryzysowej. To może prowadzić do niekonsekwencji i niejasności przekazu wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji. Kluczowe jest więc stworzenie przejrzystego planu komunikacyjnego, który zostanie wdrożony we wszystkich działach naszej firmy. Ponadto, ważne jest, aby nie lekceważyć znaczenia regularnych szkoleń z zakresu reagowania kryzysowego. Przygotują one nasz zespół do działania w sytuacjach ekstremalnych.

Właściwe przygotowanie i skuteczny PR w czasie kryzysu nie tylko minimalizuje potencjalne szkody, ale także wzmacnia zaufanie i lojalność klientów, co jest nieocenioną wartością dla każdej marki.

Warto wiedzieć:

Co to jest kryzysowe PR?

Kryzysowe PR to niezbędny element w dzisiejszym świecie biznesu i marketingu. Większość firm, bez względu na branżę, musi przygotować się na ewentualne kryzysy, które mogą wpłynąć na ich wizerunek i reputację. To właśnie w takich przypadkach kryzysowe PR staje się kluczowe. To kompleksowy plan działania, który pozwala firmie funkcjonować w trudnych sytuacjach. W takich przypadkach nie można pozwolić sobie na nieprzygotowanie. Kryzysowe PR to strategia, która umożliwia firmom na szybką i skuteczną reakcję. Warto podkreślić, że kryzysy mogą mieć różne formy i rozmiary, a od dobrego PR zależy przejście przez nie obronną ręką.

Kiedy zastosować kryzysowe PR?

Kryzysowe PR stanowi nieodzowną część dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Właściwie zastosowany potrafi zapobiec katastrofie wizerunkowej i zminimalizować szkody dla przedsiębiorstwa. Gdy sytuacja staje się trudna, warto sięgnąć po narzędzia kryzysowego PR, które pozwolą na efektywne zarządzanie sytuacją oraz odzyskanie zaufania klientów. Odpowiedni plan działań, odpowiednio przeprowadzona kampania oraz umiejętnie poprowadzone rozmowy z mediami, mogą zdecydować o przyszłości firmy. Dlatego zastosowanie kryzysowego PR powinno być wzięte pod uwagę w przypadku każdej nagłej sytuacji, która może zagrozić reputacji przedsiębiorstwa.

Jak się przygotować na kryzys pod kątem PR?

W dobie internetu, kryzys może nastąpić w jakiejkolwiek sytuacji, w której odbiorcy zaczynają kwestionować intencje, działania lub wiarygodność danego przedsiębiorstwa. Dlatego niezwykle ważne jest, aby każda firma miała przygotowany plan PR kryzysowy zanim ten nastąpi. Taki plan powinien z jednej strony minimalizować szkody, jakie rozpowszechniające się plotki i dezinformacja mogą wyrządzić firmie, z drugiej zaś chronić ją przed utratą zaufania konsumentów.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt