Media relations jako dział PR

PRStrategia marketingowa
Media relations jako dział PR

Media nazywane są czwartą władzą nie bez przyczyny. Odgrywają one kluczową rolę w komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem. Za ich pośrednictwem można przekazać istotne treści i wpłynąć na odbiór wizerunkowy. Dzięki budowaniu efektywnych relacji z mediami, czyli media relations, przedsiębiorstwo może zyskać na popularności i rozpoznawalności.

Czym są media relations?

Poprawny stosunek z mediami jest jednym z kluczowych elementów PR. Media relations mają za zadanie utrzymywanie jak najlepszej komunikacji między przedsiębiorstwem a dziennikarzami. Jest to możliwe za pośrednictwem zarówno tradycyjnych form, takich jak wywiady, informacje prasowe, relacje telewizyjne oraz radiowe, jak i również w mediach społecznościowych. W zależności od profilu marki obecnie social media mogą być kluczowym kanałem komunikacji. Osobą odpowiedzialną za kontakt z szeroko rozumianymi mediami zwykle jest rzecznik prasowy. Kontaktuje się on bezpośrednio z dziennikarzami. Relacja ta powinna przynosić korzyści obu stronom. Rzecznik może przekazać za pośrednictwem dziennikarza konkretne informacje, które trafią do grupy docelowej. A dziennikarz uzyskuje interesujący materiał, który może przedstawić swoim czytelnikom lub słuchaczom. Szczególnie istotne jest, aby komunikaty prasowe budowały spójny wizerunek. Równie ważne jest to, by przekazywać je za pośrednictwem mediów dopasowanych do profilu przedsiębiorstwa.

Szukasz sposobów na skuteczną komunikację z mediami?

Sprawdź, jaką strategię rekomendujemy dla Ciebie.

Jak stosować media relations? Konkretne działania

Media relations są działem PR – nie należy ich mylić i łączyć w jedno. Za ich pośrednictwem przedsiębiorstwo może poinformować konsumentów i opinię publiczną o swoich decyzjach, produktach oraz przedstawić różnorodne oświadczenia. Od drugiej strony natomiast, dziennikarze i wszelakie media mogą poznać firmę, zrozumieć jej misje i motywacje. Dzięki temu powstałe artykuły i komunikaty są lepszej jakości i o wyższej wartości merytorycznej. Tym samym, przedsiębiorstwo może zadbać o wizerunek medialny. Konkretna, starannie zaplanowana strategia, będzie tutaj niezbędna. To właśnie ona pozwala budować i podtrzymywać efektywne, a zarazem przynoszące korzyści relacje z mediami oraz obecnymi i potencjalnymi klientami.

Poprawnie zbudowane media relations umożliwiają również lokowanie konkretnych informacji, mających określony dla rozwoju firmy cel. Może dotyczyć on oferty, ale również wizerunku. Zaletą tego rodzaju działań jest również ich wysoka efektywność względem ponoszonych kosztów. W zależności od profilu działalności, można zdecydować się na relacje jednostkowe lub hurtowe. Przed podjęciem takiej decyzji należy poznać specyfikę rynku i grono potencjalnych klientów. Ważne jest również zorientować się, jakie media najbardziej odpowiadają potrzebom konsumentów i po które sięgają najchętniej.

Główne cele i narzędzia media relations

Do prowadzenia efektywnej komunikacji z mediami w wielu przypadkach niezbędny jest rzecznik prasowy. Niezależnie czy jest to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie na stałe, czy jedynie wspiera w ramach współpracy, powinna mieć kontakt do osób odpowiedzialnych za najważniejsze decyzje. Umożliwi jej to poprawne wykonywanie powierzonych zadań. Osoba taka powinna cechować się umiejętnościami w zakresie organizacji i specyfiki pracy dziennikarskiej, ale również dużą odpornością na stres. Istotne jest również, aby rzecznik prasowy wykazywał się dużym taktem, kulturą osobistą poczuciem humoru. Od jego umiejętności nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania zależy w dużej mierze wizerunek firmy. Podstawowym narzędziem media relations są informacje prasowe. Mogą dotyczyć one oferty – nowych usług lub produktów, ale również strategii firmy czy organizowanych przez nią wydarzeń. Chcąc utrzymać pozytywne stosunki między rzecznikiem a dziennikarzem, warto przygotować informację prasową w takiej formie, aby od razu mogła zostać opublikowana.

W niektórych przypadkach warto jednak zdecydować się na bardziej bezpośrednią formę kontaktu i zorganizować wywiad. Jego formuła musi zostać zaakceptowana przez obie strony i może zostać zainicjowany zarówno przez dziennikarza, jak i rzecznika. Jeśli nie ma możliwości przekazania informacji w sposób zwięzły i szybki bądź tematyka może wywołać dyskusje, warto zdecydować się na zorganizowanie konferencji prasowej. Pozwoli ona w określonym zakresie przekazać istotne kwestie oraz zostawi przestrzeń do zadawania pytań.

W niektórych sytuacjach niezbędne jest zaproszenie dziennikarzy do siedziby przedsiębiorstwa. Ma to za zadanie zobrazować pewne decyzje lub problemy.

Zasady stosowania media relations

Skuteczność relacji z mediami zależy w dużej mierze od sposobu komunikacji. Nawet niewielkie luki w wiedzy mogą zaprzepaścić wizerunek budowany miesiącami. Warto zwracać uwagę na branże i dynamikę zachodzących w niej zmian. Marketing medialny pozwala dynamicznie reagować na te zmiany. Istotne może być również śledzenie prasy i portali tematycznych. W treści komunikatów przedstawianych konsumentom należy podawać informacje na aktualny temat. W innym przypadku ani obecni, ani potencjalni klienci się nią nie zainteresują.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt