PR a reklama – różnice i podobieństwa

PRStrategia marketingowa
PR a reklama - różnice i podobieństwa

Reklama oraz PR to narzędzia wykorzystywane obecnie zarówno przez wielkie korporacje, jak i małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Efektywne prowadzenie kampanii reklamowych, a także skuteczne wdrażanie PR to czynniki, które z pewnością wpływają na popularność firmy na rynku. Należy przy tym wiedzieć, że dwa wyżej wymienione terminy nie są ze sobą tożsame. Mimo, że wiele osób błędnie tak uważa. Występują między nimi co prawda pewne podobieństwa, ale istnieje także wiele różnic. Czym zatem jest public relations, a czym reklama? Co je różni, a jakie cechy są wspólne?

Czym jest reklama?

Reklama to każdy komunikat przedsiębiorcy, który ma skłonić klienta do zakupu oferowanego produktu czy usługi. W związku z powyższym produkty przedstawia się w reklamach zazwyczaj w samych superlatywach, co jednocześnie nierzadko czyni ten kanał komunikacji niewiarygodnym. Jest formą płatnej informacji, bowiem nadaje się ją za opłatą lub innym wynagrodzeniem. Zazwyczaj jest krótka, humorystyczna oraz posiada odpowiednią linię melodyczną. Wszystko po to, aby skupić uwagę potencjalnych odbiorców. Treść przekazu jest z góry dobierana pod kątem docelowej grupy klientów. W celu dostosowania przekazu do konkretnej grupy wykorzystywana jest psychologia reklamy. To ona umożliwia wykonanie segmentacji potencjalnych odbiorców i dopasowanie treści do ich zachowań. 

Reklama ma być perswazyjna, bowiem przy jej użyciu dąży się do osiągnięcia wzrostu zainteresowania produktem, a w konsekwencji – do wzrostu sprzedaży. Ponadto funkcją reklamy jest także budowanie lojalności i przybliżenie klienta do oferowanego produktu, jednak może ona odnieść odwrotny efekt. Jeżeli bowiem klient zostanie wprowadzony w błąd z uwagi na fakt, że reklama przedstawiała, że produkt jest zupełnie inny, niż okazał się w rzeczywistości, to klient straci zaufanie do sprzedawcy.

Czym jest PR?

Nie istnieje jedna, właściwa i konkretna definicja pojęcia Public Relations. Działania PR-owe polegają przede wszystkim na budowaniu oraz podtrzymywaniu pozytywnego wizerunku firmy. Są one świadome, celowe, długoplanowe i systematyczne. Ich zadaniem jest oddziaływanie na otoczenie (odbiorców przedsiębiorstwa) w celu zwrócenia uwagi na produkty oferowane przez firmę, a także zarządzanie wizerunkiem firmy. Funkcją działań PR-owych nie jest jednak reklamowanie produktu, ale przedstawienie rzetelnych i prawdziwych informacji na jego temat. To właśnie ta szczerość względem odbiorcy ma kreować pozytywny wizerunek marki. Dlatego wśród działań Public relations nie ma miejsca na wprowadzenie odbiorcy w błąd. Obecnie aktywność przedsiębiorców w sektorze PR powiązana jest z innymi działaniami marketingowymi, np. content marketingiem czy aktywnością w social mediach. 

Głos Twojej marki ginie w szumie informacyjnym?

Prowadź skuteczne działania PR.

Reklama i PR – podobieństwa

Podstawową cechą wspólną reklamy i PR jest ich cel. Działania podejmowane w obu tych obszarach służą bowiem zdobyciu kontaktu z odbiorcą i promocji oferowanych produktów czy usług. Korzystają one także z podobnych kanałów dystrybucji oraz posługują się podobnymi schematami komunikacji. Dlatego też lepsze efekty można uzyskać, korzystając równocześnie z reklamy i działań PR. Te dwa obszary marketingu mogą się bowiem w pewnym sensie uzupełniać. W takim przypadku jednak strategia budowania wizerunku musi być bardzo dobrze przemyślana, aby działania nie były ze sobą sprzeczne. Przykładem może być wyemitowanie reklamy, która ugodziła w uczucia pewnej grupy odbiorców. W przypadku jej krytyki dział PR powinien skupić się na obronie reklamy, ewentualnie na wygaszeniu konfliktu z odbiorcami, nie natomiast na jego eskalacji czy potępianiu twórców reklamy. 

Reklama i PR – różnice

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że reklama to forma bezosobowa, podczas gdy PR to często kontakty interpersonalne, np. działania rzecznika prasowego. Drugą charakterystyczną różnicą jest fakt, iż reklama jest odpłatna, natomiast PR – nie. 

Do istotnych różnic należy także, że reklama ma jednostronny przekaz. To monolog kontrolowany przez nadawcę zarówno co do prezentowanej treści, jak i sposobu jej przedstawienia. Z kolei narzędzia PR wykorzystują dialog. Oczekuje on informacji zwrotnej, jest otwarty na dyskusję nie tylko ze strony zwolenników marki, ale także jej przeciwników. Ceni sobie konstruktywną krytykę, dlatego w przypadku otrzymania negatywnej opinii, popartej rzeczowymi dowodami, menagerowie PR-u nie tylko powinni obiecać poprawę. Powinni także podjąć działania, które choć w części naprawią zaistniałą sytuację. PR ceni sobie także rozwiązania oraz pomysły podsuwane przez odbiorców, bowiem może je wykorzystać lub zainspirować się nimi. 

Reklama skupia się na jednostkowym produkcie, którego dotyczy. Elementy przekazu reklamowego mają bowiem uświadamiać odbiorcom, że dany produkt istnieje na rynku i warto go nabyć. Instrumenty public relations z kolei wykorzystywane są, aby dbać o przedsiębiorstwo jako całość. Z tych względów dwa przedstawiane obszary marketingu są postrzegane przez samych klientów w zupełnie inny sposób. W ich odczuciu reklama to narzędzie nachalne, wprowadzające dezinformację oraz brak rzetelnego przekazu. Działania PR-owe odbierane są natomiast jako obiektywne, nieagresywne (w odróżnieniu od reklamy, której częstotliwość czasem wręcz irytuje odbiorców).

Istotną różnicą, związaną z agresywnością działań reklamy, jest czas, w jakim organizacja może oczekiwać informacji zwrotnej od uczestników rynku. Reklama, jako nastawiona na zwiększenie efektów sprzedażowych, ma odnieść szybki, mierzalny skutek. Public relations to natomiast działania długofalowe. Charakteryzuje je systematyczność, wytrwałość i konsekwencja. Dzięki temu klient nie czuje się atakowany, zaczyna darzyć markę sympatią. W konsekwencji działania PR-owe również doprowadzą do wzrostu sprzedaży, bowiem firma będzie się pozytywnie kojarzyć klientom. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt