Nawigacja

Strategia produktowa – dlaczego jej potrzebujesz?

Strategia marketingowa

Wprowadzenie nowego produktu na dzisiejszy rynek to niełatwe zadanie. Przedsiębiorcy muszą mierzyć się z ogromną konkurencją i związanymi z nią wyzwaniami. Szanse na sukces zależą nie tylko od innowacyjności i atrakcyjności produktu, ale także od wybranej strategii. Czym dokładnie jest strategia produktowa? Jak ją przygotować? I dlaczego warto skorzystać z pomocy agencji konsultingowej w tym zakresie?

Czego się dowiesz z artykułu?

W dzisiejszych czasach, kiedy rynek jest nasycony rozmaitymi produktami i usługami, znaczenie odpowiedniego pozycjonowania się w przestrzeni biznesowej staje się kluczowe. Strategia produktowa, będąca fundamentem sukcesu każdej firmy, wymaga jednak odpowiedniego podejścia i zrozumienia potrzeb rynku. W tym wpisie pokażemy, jak zastosowanie strategii produktowej może odmienić losy Twojego przedsięwzięcia oraz jak opracowanie strategii produktu stanowi pierwszy krok do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Strategia produktowa to plan działania, który określa, w jaki sposób produkt będzie konkurował na rynku. Obejmuje ona wybór docelowych segmentów rynku, pozycjonowanie produktu, oraz planowanie jego cech i funkcji w taki sposób, aby spełniał on oczekiwania klientów lepiej niż produkty konkurencji. Podstawą każdej dobrze opracowanej strategii produktowej jest dogłębne zrozumienie swoich klientów oraz rynku, na którym firma działa.

Czym jest strategia produktowa?

Sukces w biznesie nie jest dziełem przypadku. To efekt konsekwentnego działania według szczegółowo opracowanego planu. Bez porządnego przygotowania i odpowiedniej strategii nie da się realizować wyznaczonych celów. Zasada ta dotyczy wszystkich obszarów prowadzenia działalności – w tym wprowadzania nowych produktów na rynek.

Na współczesnym, mocno konkurencyjnym rynku skuteczny launch produktu to sztuka. Przedsiębiorca powinien dysponować szeroką wiedzą z zakresu rynkowych mechanizmów, marketingu, sprzedaży i reklamy. Przed wprowadzeniem produktu na rynek należy przeanalizować i zdefiniować potrzeby, zachowania i ścieżkę zakupową naszego potencjalnego klienta. Trzeba też zbadać rynek i jego wymagania, by na podstawie zebranych danych przygotować szczegółową strategię produktową.

Strategia produktowa to dokument opisujący, co firma chce osiągnąć za pomocą swojego produktu oraz w jaki sposób zamierza to osiągnąć. To plan działania, swego rodzaju przewodnik zawierający listę zadań do wykonania oraz wskazujący drogę do efektywnego wprowadzenia produktu na rynek. Można określić ją również jako zbiór działań, które mają dostosować produkt do wymagań odbiorców. Strategię realizuje się już od samego początku pracy nad produktem i kontynuuje przez cały czas funkcjonowania produktu na rynku. Działania strategiczne kończą się wraz z wycofaniem produktu z rynku.

Strategia produktowa w jednym miejscu zbiera wszystkie informacje o nowym produkcie. Począwszy od charakterystyki i oczekiwań grupy docelowej, opisu konkurencji i rynku, przez nazwę, logo, design i cechy produktu, aż do opisu wybranej strategii marketingowej i sprzedażowej.

Sukces w biznesie nie jest dziełem przypadku.

Możemy Ci pomóc na każdym etapie funkcjonowania firmy na rynku!

Z czego składa się strategia produktowa?

Strategię produktową opracowuje się według określonych reguł, które podyktowane są obecną sytuacją rynkową oraz wewnętrznymi warunkami działania przedsiębiorstwa – w tym stanem maszynowym, zasobem surowców, zasobem ludzkim i finansowym. Według M. Pańczyk strategia produktowa musi być skoordynowana z pozostałymi strategiami marketing-mixu.

Możemy wyróżnić 3 kluczowe elementy wchodzące w skład strategii produktowej. Są to:

  1. wizja produktu – opis, kto będzie korzystał z oferowanego produktu i w jaki sposób wpłynie to na biznes; wizja szczególny nacisk kładzie na sposób pozycjonowania produktu i formę przewagi konkurencyjnej,
  2. cele produktowe – to, co firma chce osiągnąć, wypuszczając na rynek nowy produkt; cele powinny być określone w czasie,
  3. inicjatywy produktowe – opis poszczególnych działań, które mają prowadzić do realizacji określonych celów biznesowych.

Ponadto w strategii produktowej powinny znaleźć się informacje dotyczące:

  • opakowań, zakresu gwarancji i obsługi posprzedażowej,
  • cyklu życia produktu,
  • narzędzia i formy do monitorowania cyklu życia produktu.

Co możesz zyskać, przygotowując strategię produktową?

W 2005 roku marka Nike wypuściła na rynek buty do biegania Nike Free, które mocno różniły się od poprzednich modeli. Wiele osób nie popierało tej decyzji. Głównie wiązało się to z obawą, że nowy produkt nie przypadnie do gustu grupie docelowej marki. Jednak Nike udowodniło, że jest w stanie kreować nowe trendy i dzięki temu osiągać spektakularne sukcesy na rynku. Duży wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia miała porządna, przemyślana strategia produktowa!

Strategia produktowa jest niejako przygotowaniem do wprowadzenia produktu na rynek i wizją jego rozwoju. Dzięki niej przedsiębiorca ma pełną kontrolę nad swoim wyrobem, a to zaś zwiększa szanse na ostateczny sukces.

strategia produktowa

Strategia produktowa krok po kroku

Przygotowanie strategii produktowej to wieloetapowy proces. Na początek należy dokładnie przeanalizować grupę docelową, a w szczególności zdefiniować potrzeby i zachowania potencjalnych konsumentów naszego produktu. Dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie profesjonalnych i kompleksowych badań marketingowych (ilościowych i jakościowych) na grupie docelowej. Na podstawie uzyskanych danych tworzy się portret konsumenta.

Drugim etapem prac nad strategią produktową jest analiza i prognoza rynku, czyli wizja sprzedaży dla całej kategorii produktu na najbliższe lata. Do badań rynku można wykorzystać m.in. koncepcję 5 sił Portera, analizę SWOT lub inną metodę, w zależności od potrzeb.

Duże znaczenie ma także analiza konkurencji, z naciskiem na ilość i jakość rynkowych rywali oraz ich słabe i mocne strony rynkowych. Do badań konkurencji służą metody takie jak SWOT czy PEST.

Następnie należy skupić się na samym produkcie. Kluczowe jest odpowiednie zdefiniowanie produktu. Chodzi o określenie esencji marki, szans i zagrożeń (analiza SWOT), przygotowanie strategii cenowej, wybór źródeł rekomendacji produktu, zdefiniowanie USP/ESP, pozycjonowania produktu, jego głównych benefitów.

W procesie prac nad strategią produktową nie może zabraknąć rozważań na temat działań sprzedażowych, promocyjnych i komunikacyjnych. Firma powinna:

  • wybrać kanały dystrybucji i określić sposoby dotarcia do klientów,
  • wybrać sposób i formę komunikacji z klientami,
  • przygotować plan promocji, a w tym ustalić wydatki i miejsca promocji.

Na koniec powinna powstać strategia produktu w marketingu, czyli prognoza rozwoju sprzedaży i rentowności produktu. W jej ramach określa się także szczegółowy harmonogram wdrożenia strategii.

Przygotowanie skutecznej strategii produktowej to wyzwanie

Przygotowanie skutecznej strategii wymaga pełnego zaangażowania, odpowiednich umiejętności i szerokiej wiedzy. Bez wątpienia przydatne jest również doświadczenie, dzięki któremu można uniknąć błędów najczęściej popełnianych przez laików. Aby mieć pewność, że każdy etap planowania strategii przebiegnie bez żadnych komplikacji, cały proces powierz profesjonalistom. Nieocenionym wsparciem w kreowaniu strategii mogą okazać się ponadprzeciętne umiejętności wyspecjalizowanych konsultantów.

strategia produktowa

Jak opracować odpowiednią strategię produktu?

1. Analiza rynku i konkurencji

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku i konkurencji. Pozwala to zidentyfikować trendy, potrzeby niezaspokojone przez obecne produkty oraz potencjalne luki rynkowe, które można wykorzystać. Jest to fundament, na którym będziesz budować swoją strategię.

2. Rozumienie potrzeb klienta

Zrozumienie, czego oczekują Twoi klienci, jest kluczem do sukcesu. Należy dokładnie zbadać, jakie problemy mają użytkownicy i w jaki sposób Twój produkt może te problemy rozwiązać. Metody takie jak wywiady z użytkownikami czy analiza danych z badań rynkowych mogą okazać się niezastąpione.

3. Definiowanie unikalnej propozycji wartości (UVP)

Twoja unikalna propozycja wartości to to, co wyróżnia Twój produkt na tle konkurencji. Powinna ona jasno komunikować korzyści, których klient doświadczy wybierając właśnie Twój produkt.

4. Rozwój i testowanie produktu

Po zdefiniowaniu UVP, następuje etap projektowania i rozwoju produktu. Ważne jest, aby na każdym etapie tego procesu testować produkt z prawdziwymi użytkownikami. To pozwoli na szybką reakcję na feedback i ewentualne dostosowanie produktu do zmieniających się wymagań rynku.

5. Planowanie wejścia na rynek

Ostatnim etapem jest zaplanowanie wejścia produktu na rynek. Najważniejsze tutaj będzie określenie odpowiednich kanałów dystrybucji, strategii cenowej oraz działań marketingowych mających na celu zbudowanie świadomości marki i produktu.

Komu zlecić opracowanie strategii produktowej?

Struktura strategii produktowej pełni kluczową rolę w kształtowaniu sukcesu każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego rozmiar czy branżę działania. Jest to kompleksowy plan, który określa jak produkt ma zostać zaprojektowany, rozwijany, wprowadzony na rynek i utrzymany. Wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom klientów oraz osiągnąć cele biznesowe firmy. Strategia rozwoju produktu to nie tylko mapa drogowa innowacji, ale również fundament, na którym budowana jest przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa.

Zrozumienie potrzeb i preferencji klientów, analiza konkurencji, a także definiowanie unikalnych cech produktu są niezbędne, aby skutecznie wypracować strategię, która odpowiada dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu rynkowemu. Właściwie zaprojektowana struktura strategii produktowej pozwala firmie nie tylko na efektywne zarządzanie cyklem życia produktu. Umożliwia także maksymalizację jego wartości dla użytkowników i optymalizację procesów wewnętrznych, co w efekcie przekłada się na wzrost rentowności i wartości dla udziałowców.

Agencja konsultingowa to profesjonalna firma doradcza, która wspiera przedsiębiorców w różnych obszarach prowadzenia działalności. Jej propozycją może być kompleksowe doradztwo, obejmujące wiele dziedzin biznesowych lub pomoc w konkretnym aspekcie. Jednym z nich jest doradztwo strategiczne, które może obejmować m.in. pełne przygotowanie firmy do wprowadzenia nowego produktu na rynek.

Agencja konsultingowa przeprowadza szczegółowe analizy strategiczne, kompleksowo bada rynek, tworzy skuteczne modele finansowe a także wspiera przedsiębiorców w realizacji kolejnych celów biznesowych. Profesjonalny konsulting nie sprowadza się do doraźnej pomocy, ale wspiera firmę w perspektywie długofalowej. Wsparcie agencji konsultingowej to szansa na to, by efektywnie wprowadzić produkt na rynek, zbudować przewagę konkurencyjną i cieszyć się kolejnymi sukcesami sprzedażowymi.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt