Nawigacja

Na czym polega doradztwo strategiczne?

Pozyskiwanie klientów

Sam pomysł na biznes to nie wszystko. Kluczowe znaczenie ma sposób realizacji owego pomysłu i celów strategicznych. Działanie bez żadnego planu prędzej doprowadzi do porażki niż do sukcesu. Pierwszym krokiem początkującego przedsiębiorcy powinno być przygotowanie porządnego biznesplanu opartego na strategii rozwoju. Przygotowanie takich dokumentów wymaga jednak sporej wiedzy. Nieocenioną pomocą może okazać się profesjonalne doradztwo strategiczne.

Po co firmie biznesplan?

Zanim zaczniemy rozważania na temat doradztwa strategicznego, powinniśmy wyjaśnić sobie, czym tak właściwie jest biznesplan. Definiuje się go jako dokument, który szczegółowo opisuje przedsiębiorstwo pod kątem jego mocnych stron, zagrożeń, celów i wydatków. Innymi słowy – biznesplan to precyzyjna analiza opłacalności danego przedsięwzięcia, przeprowadzana na starcie. Ocenia możliwości firmy, siły, finanse i zasoby niematerialne – np. partnerów, potencjalnych kontrahentów czy przewidywane zainteresowanie grupy docelowej. Starannie przygotowany biznesplan wskazuje ewentualne zagrożenia oraz sposoby zapobiegania i radzenia sobie z nimi. Określa koszty stałe i szacowane koszty dodatkowe, a także ustala, jak rozłożyć siły, by nie generować strat. 

Biznesplan składa się z planu:

  • marketingowego – konkretny opis towarów lub usług, wskazanie przewag konkurencyjnych, określenie rynku docelowego, unikalna oferta sprzedaży,
  • operacyjnego – czego potrzebuje firma, żeby osiągnąć wyznaczone cele, zrealizować swoją wizję, 
  • finansowego – określenie prognoz finansowych i oczekiwanego wzrostu biznesu w bieżącym roku i w następnych latach.

Biznesplan tworzy się na potrzeby wewnętrzne (dla sprawnego rozwoju biznesu) i zewnętrzne (np. w celu pozyskania dotacji). Dokument powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące planowego przedsięwzięcia, a jednocześnie musi być stosunkowo zwięzły, spójny i przejrzysty. Biznesplan opracowuje się na okres jednego roku na podstawie strategii rozwoju.

Biznesplan a strategia rozwoju

Strategia rozwoju powinna stanowić filar funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jest to plan działania firmy, określany jako proces, podczas którego firma koncentruje się na realizacji swoich głównych założeń – tj. przetrwanie na rynku, rozwój, budowa przewagi konkurencyjnej i wzmocnienie swojej pozycji na rynku. Strategia rozwoju precyzuje cele, wyznacza zasoby potrzebne do ich realizacji, określa etapy i harmonogram działań, a także definiuje wskaźniki mierzalności sukcesu. Szczegółowa strategia rozwoju zwykle obejmuje około 3-5 lat. Na jej podstawie przygotowuje się biznesplan.

Stworzenie biznesplanu i strategii rozwoju to ciężkie zadanie, które wymaga sporej wiedzy, doświadczenia i zaangażowania. Plany powinny uwzględniać kompleksowe wyniki otrzymane z badań rynku, ewentualne zagrożenia wynikające z otoczenia i możliwe przeszkody wewnętrzne oraz inne czynniki rynkowe. Proces ten może sprawić wiele trudności początkującemu przedsiębiorcy, dlatego warto skorzystać z pomocy specjalistów. Rozwiązaniem jest profesjonalne doradztwo strategiczne.

Strategia marketingowa nie przynosi efektów?

Doradztwo strategiczne w tym obszarze jest tym, czego potrzebujesz.

Czym jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne to obszar usług consultingowych obejmujący kompleksowe działania doradcze. Owe działania bezpośrednio wpływają na organizację i zarządzanie przedsiębiorstwem. 

Celem doradztwa strategicznego firmy jest zaplanowanie, zoptymalizowanie lub zmodyfikowanie, strategii działania przedsiębiorstwa oraz wdrożenie procesów, które mają przynieść maksymalne efekty, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania firmy. Skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy strategicznego pozwala stworzyć dobry biznesplan uwzględniający realne szanse na sukces i czynniki rynkowe. Ponadto jest to sposób na to, by określić efektywną drogę rozwoju przedsiębiorstwa, ukierunkowaną na wzrost wartości firmy i osiąganie stawianych celów.

Doradztwo strategiczne jako pomoc w prowadzeniu biznesu

Prowadzenie biznesu to nie lada wyzwanie. Przed przedsiębiorcami nieustannie pojawiają się nowe wyzwania – zaczynając od dużej konkurencji, która utrudnia pozyskiwanie nowych klientów, a kończąc na zagrożeniach, które mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy.

Każdy, kto ma chociaż trochę doświadczenia w biznesie, wie, że do tego, aby odnaleźć się na rynku i osiągać wyznaczone cele, niezbędna jest porządna strategia rozwoju. Chaotyczne, nieprzemyślane działania mogą negatywnie odbić się na firmie, a w najgorszym wypadku doprowadzić do jej bankructwa.

Dobrze zaplanowana i właściwie wdrażana strategia rozwoju przedsiębiorstwa to kluczowa kwestia niejednokrotnie decydująca ostatecznym sukcesie firmy. Strategia pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej i umożliwia szybką adaptację do nowych sytuacji czy aktualnych potrzeb rynku. Ponadto pomaga radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, a dzięki temu ułatwia osiąganie wyznaczonych celów.

Jak stworzyć skuteczną strategię rozwoju i szczegółowy biznesplan? Jak może w tym pomóc doradztwo strategiczne? Proces doradztwa strategicznego może obejmować:

  • plan rozwoju organizacji,
  • wdrożenie strategii marketingowej
  • zarządzanie zmianą.

Ustalenie celów strategicznych – jak np. zarządzanie procesami IT – wyznacza jednocześnie strategiczne kierunki rozwoju organizacji. W praktyce są to konkretne działania, których celem jest m. in. zaspokajanie potrzeb klienta. Z doradztwa strategicznego korzystamy także po to, by obrana strategia promocji realnie wspierała osiąganie celów firmy.

Jakie korzyści może przynieść doradztwo strategiczne?

Pomoc profesjonalnego doradcy strategicznego jest nieoceniona dla przedsiębiorcy, który stawia swoje pierwsze kroki na rynku. Ekspert może obiektywnie ocenić wewnętrzną i zewnętrzną sytuację firmy, a dzięki temu dostrzec braki i błędy, których przedsiębiorca nie zauważa. Wiedza i doświadczenie stratega pomogą wzmocnić pozycję firmy na rynku i doprowadzić ją do sukcesu.

Usługi doradztwa  strategicznego są indywidualnie dopasowywane do konkretnej firmy i jej celów. Działania obejmują audyt, pomoc w czasie kryzysu oraz plany działania krótko- i długoterminowe.

Doradztwo strategiczne to proces długotrwały?

Doradztwo strategiczne firmy wykorzystują na różnym etapie działania. To doskonała pomoc nie tylko w momencie wchodzenia na rynek i tworzeniu biznesplanu, ale i później w czasie prowadzenia działalności. Jest to proces, który wspiera przedsiębiorstwo na różnych płaszczyznach – w finansach, public relations, komunikacji z klientem, pozycji na rynku itd. Celem doradztwa strategicznego jest opracowanie i wdrożenie strategii, która pozwoli firmie osiągać wyznaczone cele i doprowadzi ją do sukcesu.

Usługi firmy doradztwa strategicznego powinny obejmować wsparcie dla kadry menadżerskiej, w celu przekazania jej cennej wiedzy, która pozwoli jej podejmować dobre decyzje, przewidywać skutki działań, efektywnie zarządzać wartościami i budować przewagę konkurencyjną. Doradztwo strategiczne przygotowuje menadżerów do radzenia sobie z presją i oczekiwaniami różnych grup, z którymi mają styczność na co dzień – np. z pracownikami czy radami nadzorczymi.

Doradztwo strategiczne firmy a CSR

Doradztwo strategiczne powiązane jest z zagadnieniem społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. corporate social responsibility). CSR to odpowiedzialność firm za ich wpływ na społeczeństwo. To inwestowanie przedsiębiorstwa w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, czy też relacje z otoczeniem i informowanie o podejmowanych działaniach. 

Wspólne elementy składowe CSR i doradztwa strategicznego to m.in. trendy kulturowe, społeczne, technologiczne, gospodarcze, otoczenie rynkowe, przejęte normy i zasady społeczne, zmiany demograficzne, różnice kulturowe.

Działania CSR powinny być dobrze zaplanowane, długofalowe i spójne z wizją i misją przedsiębiorstwa, dlatego należy wpisać je w strategię rozwoju przedsiębiorstwa i biznesplan. Dzięki temu będą efektowne, wiarygodne i dobrze postrzegane przez otoczenie. 

Doradztwo strategiczne dla firm to idealny sposób na wzmocnienie pozycji swojej firmy i poprawę jej wyników. Specjaliści pomogą Ci w opracowaniu właściwej strategii i podejmowaniu skutecznych decyzji biznesowych. Doradztwo strategiczne jest niezbędne, gdy chcesz przetrwać na rynku i osiągać sukces. Dzięki niemu możesz poznać swoją konkurencję i zyskać nad nią przewagę.

Nie wahaj się skorzystać z doradztwa strategicznego, jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja firma prosperuje w najlepszy możliwy sposób i ma perspektywy na dalszy rozwój.

Strategia promocji rozwoju biznesu – czym się kierować?

Promocja rozwoju biznesu to niezwykle istotny proces dla każdej firmy. Wymaga ona dużo planowania i przemyśleń, aby osiągnąć sukces. Jednym ze sposobów jest skupienie się na innowacyjności i unikalności produktów oferowanych przez firmę. Ważne jest również, aby promować swoją firmę w sposób, który przyciągnie uwagę potencjalnych klientów, ale jednocześnie nie będzie ich denerwował.

Dobrze zaplanowana strategia promocyjna pomoże zwiększyć świadomość marki oraz zwiększyć sprzedaż, co pozwoli na osiągnięcie sukcesu i przyczyni się do dalszego rozwoju firmy. Tworząc strategię promocji rozwoju biznesu, należy mieć na uwadze kryteria takie jak: grupa docelowa, budżet i cel kampanii.

Warto wiedzieć:

Co to jest doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne to profesjonalna usługa, która pomaga firmom osiągnąć swój maksymalny potencjał zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Jest to proces, który obejmuje ocenę wewnętrznych i zewnętrznych aspektów organizacji, analizę konkurencji, identyfikację możliwości i zagrożeń, a także wypracowanie skutecznych strategii biznesowych.

Kiedy korzystać z doradztwa strategicznego?

Doradztwo strategiczne pomaga firmom spotkać się z wyzwaniami i szanse, jakie stawia przed nimi rynek, a także wsparcie przy podejmowaniu decyzji strategicznych. Jest to z pewnością niezbędna usługa dla każdej organizacji, która pragnie odnieść sukces w dzisiejszych konkurencyjnych warunkach rynkowych, zwłaszcza przy: - wprowadzaniu nowych produktów lub usług, - restrukturyzacji firmy, - przejęciach lub fuzjach, - rozwijaniu nowych kanałów dystrybucji, - wdrażaniu zmian w organizacji, - planowaniu rozwoju i ekspansji.

Jakie działania obejmuje doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne to proces, który składa się z wielu różnych działań. Specjaliści ds. doradztwa strategicznego prowadzą liczne analizy dotyczące sytuacji rynkowej, konkurencji, a także wewnętrznych procesów organizacji. Na ich podstawie podejmują decyzje dotyczące przyszłych działań firmy, takie jak np. zmiana modelu biznesowego, wprowadzenie nowych produktów czy usług, restrukturyzacja lub rozwój międzynarodowy. Doradcy strategiczni zwykle pracują z kierownictwem firmy, a ich wiedza i doświadczenie pozwala na podejmowanie trafnych decyzji, które prowadzą do osiągnięcia sukcesu.

Kto oferuje doradztwo strategiczne?

Jeśli szukasz ekspertów w dziedzinie doradztwa strategicznego, prawdopodobnie chcesz, aby ktoś pomógł Ci stworzyć plan biznesowy lub poprowadził Twoją firmę na właściwy tor rozwoju. A kto jest najlepszy w oferowaniu strategicznych porad? Odpowiedź może być zaskakująca - wśród najlepszych graczy są zarówno globalne firmy konsultingowe, jak i małe agencje, które specjalizują się w konkretnej branży. Kluczowe jest znalezienie partnera, który najlepiej odpowiada Twojej organizacji, celom i wyzwaniom.

Przykłady doradztwa strategicznego - czego można się dowiedzieć?

Doradztwo strategiczne jest procesem, który pomaga firmie osiągnąć cele biznesowe. Dobry doradca pomaga firmie skupić się na najważniejszych obszarach działalności, zapewniając w ten sposób wzrost i zyski. Przykłady dobrego doradztwa strategicznego obejmują opracowanie planu biznesowego i strategii, w tym planu marketingowego, finansowego i operacyjnego. Może on również pomóc firmie w budowaniu zespołu, wdrażaniu nowych technologii i badaniu rynku. Wszystko to służy poprawie konkurencyjności i osiągnięciu sukcesu na rynku.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt