Nawigacja

Jak agencja konsultingowa może pomóc Twojej firmie?

Pozyskiwanie klientów
agencja konsultingowa

Agencja konsultingowa może się okazać tym, czego potrzebujesz. Skuteczne prowadzenie biznesu to niełatwe zadanie. Przedsiębiorcy nieustannie muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami w każdym obszarze funkcjonowania firmy. Często niezbędne jest wsparcie specjalistów. Profesjonalna agencja konsultingowa świadczy usługi kompleksowego doradztwa w wielu dziedzinach biznesowych. Jak taka firma może pomóc Twojemu przedsiębiorstwu?

Co znajdziesz w artykule?

Czym dokładnie jest konsulting i jakie usługi oferuje agencja konsultingowa? W artykule przyjrzymy się bliżej pojęciu konsultingu oraz obszarom działalności agencji konsultingowych. Omówimy również, jakie korzyści może przynieść przedsiębiorstwom współpraca z agencją konsultingową. Dowiesz się także, jakie konkretne działania podejmuje ona w ramach doradztwa strategicznego.

Potrzebujesz doradztwa w prowadzeniu biznesu?

Sprawdź, w jak wielu obszarach możemy Ci pomóc!

Co kryje się pod pojęciem „konsulting”?

Konsulting to spolszczona wersja angielskiego słowa „consulting”, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza „doradztwo”. Konsulting można tłumaczyć jako dziedzinę zarządzania zajmującą się doradzaniem podmiotom gospodarczym. Najczęściej usługa konsultingowa kojarzy się z dużymi organizacjami, ale i mniejsze firmy korzystają z tego rodzaju pomocy.

W biznesie konsultingiem nazywamy zakontraktowane, zewnętrzne, obiektywne i niezależne doradztwo, które opiera się na analizie sytuacji wyjściowej firmy, diagnozie i usunięciu istniejących błędów bądź problemów, z którymi się zmaga, a także wdrożenie nowych, przemyślanych rozwiązań, których celem jest poprawa funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwój w konkretnym obszarze.

Konsulting powiązany jest z zasadami i sposobem funkcjonowania firmy na wielu płaszczyznach. Zakres usług konsultingowych jest bardzo szeroki i może obejmować zarówno zdefiniowanie strategii firmy czy reorganizację przedsiębiorstwa, jak i zarządzanie finansami bądź kapitałem ludzkim, a także projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.

Usługi konsultingu świadczą profesjonalne agencje konsultingowe. Czym dokładnie jest konsulting marketingowy? To profesjonalna usługa doradztwa w zakresie marketingu, którą świadczą specjaliści z dziedziny reklamy i komunikacji. To nie tylko wsparcie w projektowaniu strategii marketingowej, ale także analiza działalności firmy oraz rekomendacje dotyczące działań związanych z wizerunkiem i rozwojem marki. Konsultanci marketingowi biorą pod uwagę konkurencję, trendy rynkowe oraz preferencje konsumentów. Wszystko to ma pomóc klientom wyprzedzić konkurencję i osiągnąć sukces w biznesie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu ekspertów w tej dziedzinie, firma może zwiększyć swoją widoczność, zainteresowanie i sprzedaż. Konsulting marketingowy to inwestycja, która może się zwrócić wielokrotnie i zapewnić firmie stabilną pozycję na rynku.

Czym zajmuje się agencja konsultingowa?

Agencja konsultingowa pomaga innym firmom w takim zakresie, w jakim owej pomocy potrzebują. Jej działalność może przybrać różne formy i obejmować doradztwo, dokonywanie ekspertyz, wdrażanie zmian i prowadzenie innych czynności przez zewnętrznych specjalistów na potrzeby danego przedsiębiorstwa.

Obecnie mamy do czynienia z różnymi, wyspecjalizowanymi poziomami konsultingu. Agencja konsultingowa może:

 • przeprowadzać audyty finansowo-podatkowe,
 • doradzać w kwestiach prawnych,
 • doradzać w kwestiach strategicznych (na temat transakcji kupna-sprzedaży przedsiębiorstw, spółek i aktywów, restrukturyzacji i prywatyzacji),
 • prowadzić księgowość,
 • optymalizować koszty prowadzenia firmy,
 • prowadzić szkolenia dla pracowników i warsztaty motywacyjne,
 • zarządzać zasobami ludzkimi,
 • optymalizować konkretne procesy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

agencja konsultingowa

Wiele z powyższych elementów ściśle się ze sobą wiąże, dlatego firmy konsultingowe często świadczą kompleksowe usługi doradcze. Oto jakie obszary działalności agencji konsultingowych wyróżniamy w praktyce.

Jakie są obszary działalności agencji konsultingowej?

Doradztwo strategiczne

Doradztwo strategiczne, z angielskiego management consulting lub strategy consulting, to dział doradztwo ekonomicznego, obejmujący kompleksowe przygotowanie do prowadzenia działalności. Powstało wraz z rozwojem zarządzania jako odpowiedź na zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności i sprawniejsze planowanie strategii przedsiębiorstw. Pierwsza firma doradcza powstała już u schyłku XIX wieku (a dokładnie w 1886 roku; oficjalnie zarejestrowana w 1909 roku) z inicjatywy Arthura D. Little, chemika z Massachusetts Institute of Technology. Założyciel organizacji miał zajmować się trudnymi problemami biznesowymi, z którymi przedsiębiorcy nie potrafili sobie poradzić. Little nie chciał systematyzować procesu doradczego. Stawiał na indywidualne podejście do każdej sprawy. Co ciekawe, firma działa do dziś, jako międzynarodowa agencja konsultingowa.

Nieco później, w 1914 roku, założono firmę konsultingową Booz Allen Hamilton, która obsługiwała zarówno klientów rządowych, jak i przemysłowych. W 1926 roku zaś powstała pierwsza firma zajmująca się stricte doradztwem strategicznym – McKinsey & Company. Od tego czasu branża konsultingu prężnie się rozwijała. Mimo krótkiego przestoju w latach 70., w czasie kryzysu ekonomicznego, dziś jest potęgą.

Doradztwo strategiczne to w dużym skrócie pomoc w zakresie przygotowania strategii rozwojowej firmy, rzutującej na całą jej działalność. Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa strategicznego? Dobór odpowiedniej strategii to klucz do sukcesu na rynku.

Strategia jest bowiem swego rodzaju spoiwem łączącym wszystkie obszary działalności firmy. Jest czymś, co dyktuje jej ścieżkę rozwoju, wskazuje kolejne kroki, jakie powinna podjąć, by osiągnąć rynkowy sukces.

agencja konsultingowa

Nie ma uniwersalnego przepisu na idealną strategię rozwojową. Przygotowanie skutecznej strategii wymaga doświadczenia, doskonałej znajomości rynku, jego mechanizmów i perspektyw, a także konkurencji. Strategia powinna pasować do profilu i charakteru firmy oraz głównego celu, jaki ma przyświecać jej działalności. W kreowaniu strategii rozwojowej kluczowe jest indywidualne podejście do danej sprawy. Dlatego pomoc doświadczonej agencji konsultingowej może okazać się nieoceniona. Zespół konsultantów, wykorzystując swoją profesjonalną wiedzę i duże doświadczenie, umie maksymalnie dopasować strategię do konkretnej firmy, tym samym gwarantując jej udane wejście na rynek.

W ramach doradztwa strategicznego tworzy się kompleksowe plany rozwoju oraz ich wdrażania, zgodnie z oczekiwaniami klienta. Do głównych zadań agencji konsultingowej w tym zakresie należy:

 • analiza zasobów przedsiębiorstwa,
 • analiza branży i konkurencji,
 • tworzenie kompleksowych strategii rozwoju,
 • pełne wsparcie na każdym etapie wdrażania strategii,
 • realizacja programów inwestycyjnych.

Potrzebujesz kompleksowego planu rozwoju firmy?

Jesteś w dobrym miejscu!

Na czym polega konsulting, doradztwo PR?

Agencja konsultingowa zajmuje się także doradztwem w zakresie PR. Warto przypomnieć sobie, czym jest sam PR. Według definicji jest to narzędzie do zarządzania komunikacją między organizacją a społecznością. W nieco szerszym znaczeniu public relations można rozpatrywać jako kształtowanie stosunków danej firmy z otoczeniem, w którym funkcjonuje, w celu wykreowania konkretnego, pożądanego wizerunku. Ów wizerunek ma prowadzić do powszechnej akceptacji działań przedsiębiorstwa i zdobycia zaufania rynkowego, co zaś ma przełożyć się na jego rozwój.

PR ma szczególne znaczenie w prowadzeniu biznesu. Niejednokrotnie decyduje o ostatecznym sukcesie firmy na rynku. Dobre stosunki z otoczeniem są szczególnie ważne dziś, w czasach wysokiej konkurencji i rywalizacji o zainteresowanie klientów. Firma, która potrafi utrzymać pozytywne relacje z otoczeniem, ma większe szanse na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Doradztwo PR, inaczej nazywane doradztwem wizerunkowym, to pomoc w zarządzaniu komunikacją między firmą a opinią publiczną. Rolą agencji konsultingowej jest wsparcie firmy w budowie i kreowaniu pożądanego wizerunku w oczach poszczególnych grup docelowych – nie tylko potencjalnych klientów, ale również inwestorów, partnerów, pracowników czy mediów. Doradztwo PR pozwala kontrolować to, jak postrzegana jest firma na zewnątrz.

Tożsamość marki - wiemy, jak ją budować

Czym jest doradztwo marketingowe?

Marketing to niezwykle szerokie pojęcie, które doczekało się wielu definicji. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu podaje, że marketing to wszelkie działania służące tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu produktów mających wartość dla klienta i jego partnerów. Według Philipa Kotlera i Kevina Lane Kellera są to działania polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ludzkich potrzeb.

W dużym skrócie marketing można określić jako zarządzanie relacjami z otoczeniem w ten sposób, aby owe relacje przekładały się na zyski dla firmy. Są to zatem wszelkie formy promocji marki dopasowane do potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów.

Doradztwo marketingowe to proces poszukiwania i ulepszania strategii promocji, sprzedaży i dystrybucji dobór odbiorcom.

Agencja konsultingowa może:

 • wesprzeć firmę w promocji nowego produktu,
 • pomóc jej dotrzeć do nowej grupy odbiorców lub szerszego grona klientów, a także rozwinąć działalność na nowe rynku,
 • wzmocnić obecność firmy w konkretnym kanale przekazu,
 • zwiększyć sprzedaż konkretnych produktów,
 • zbudować przewagę konkurencyjną.

agencja konsultingowa

Doradztwo operacyjne

Doradztwo operacyjne opiera się na optymalizacji obecnej działalności firmy w taki sposób, by maksymalnie usprawnić jej funkcjonowanie i zagwarantować najwyższe zyski. Proces doradztwa może polegać m.in. na wprowadzeniu zmian w marketingu firmy, wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań do zarządzania łańcuchem dostaw, outsourcingu pewnych działań bądź uaktualnieniu kultury organizacyjnej firmy.

Doradztwo IT

Dziś, w dobie nowoczesnych technologii, wsparcie informatyczne jest nieocenionym narzędziem zarządzania biznesem. Wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych może przełożyć się na wzrost efektywności rozmaitych procesów – może usprawnić komunikację i obieg informacji, zredukować koszty prowadzenia działalności, a w konsekwencji poprawić funkcjonowanie całej firmy.

Usługa kompleksowego doradztwa IT świadczona przez profesjonalną agencję konsultingową to proces dopasowania rozwiązań informatycznych do potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa. Ponadto jest to zarządzanie już istniejącą infrastrukturą informatyczną, obejmujące: analizę działań i potrzeb, wsparcie działu IT, nadzór technologiczny, budowę i integrację systemów informatycznych, doradztwo technologiczne.

Doradztwo finansowe i podatkowe

Sprawne zarządzanie finansami firmy ma ogromne znaczenie w kwestii jej ogólnej pozycji na rynku i ostatecznego sukcesu. Zła polityka finansowa naraża przedsiębiorstwo na straty. Niestety utrzymanie lub poprawa rentowności to trudne zadanie, wymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Dlatego warto powierzyć je w ręce profesjonalistów.

Do zadań agencji konsultingowej w ramach doradztwa finansowego należy:

 • wybór najlepszych ofert od instytucji finansowych (tj. banków, zakładów ubezpieczeń i innych),
 • kontakt z owymi instytucjami,
 • sporządzanie analiz opłacalności inwestycji,
 • planowanie źródeł kapitału,
 • opracowywanie biznesplanów,
 • tworzenie systemów controllingu,
 • szczegółowe planowanie finansów.

agencja konsultingowa

Agencja konsultingowa może także doradzać firmie w kwestii podatkowej. Wśród najważniejszych zadań agencji w tym obszarze możemy wyróżnić: planowanie i wybór najkorzystniejszego sposobu opodatkowania, tworzenie strategii podatkowych, doradztwo w zakresie podatków dochodowych, podatku VAT, akcyz i ceł, ocena poprawności deklaracji podatkowych, interpretacja norm prawnych.

Doradztwo personalne (Human Resources)

Kluczowym zasobem wielu przedsiębiorstw są pracujący w niej ludzie. Zarządzanie zasobami ludzkimi to nie lada wyzwanie – wymaga doświadczenia, odpowiedniej wiedzy, a przy tym pełnej odpowiedzialności i stosownej delikatności. Pomoc specjalistów w tym zakresie może przynieść korzyści zarówno dla pracodawcy (firmy), jak i dla pracowników.

Doradztwo personalne to m.in.:

 • ocena potencjału pracowników i badania predyspozycji zawodowych,
 • pomoc w rekrutacji specjalistów,
 • opracowywanie i wdrażanie instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi,
 • analiza potrzeb szkoleniowych.

Potrzebujesz zdefiniowania kierunków rozwoju firmy?

Doradztwo strategiczne to jedna z topowych pozycji w naszej ofercie.

Czy agencja konsultingowa zapewnia doradztwo strategiczne?

Doradztwo strategiczne to niewątpliwie jedna z najważniejszych usług konsultingowych – czasem wręcz określana jedną z najbardziej prestiżowych. Strategy consulting bezpośrednio skupia się na współpracy z zarządami firm i polega na kształtowaniu strategii funkcjonowania, która rzutuje na całą działalność firmy w przyszłości. Doradztwo strategiczne to niesamowicie odpowiedzialne zadanie. Od tego, jak zostaną zdefiniowane kierunki rozwoju i wzrostu firmy będzie zależeć, czy firma odniesie ostateczny sukces.

Zakres obowiązków agencji konsultingowej w ramach doradztwa strategicznego jest bardzo szeroki. Spowodowane jest to specyfiką doradztwa oraz złożonością poszczególnych sektorów rynku. Celem agencji konsultingowej, poza wspomnianym tworzeniem strategii funkcjonowania firmy na kolejne lata, może być:

 • wprowadzenie nowego produktu na rynek,
 • wejście na nowy rynek,
 • zwiększenie efektywności operacyjnej,
 • optymalizacja procesów biznesowych,
 • wskazanie obszarów, na których warto skupić największą uwagę, ulokować największe zasoby.

Agencja konsultingowa, aby osiągnąć wyznaczone cele, przeprowadza szczegółowe analizy strategiczne, kompleksowo bada rynek, buduje modele finansowe, wspiera firmę w realizacji konkretnych projektów strategicznych, opracowuje i wdraża zmiany struktury organizacyjnej, realizuje programy inwestycyjne.

Dla kogo jest współpraca z agencją konsultingową?

Z usług agencji konsultingowej mogą korzystać zarówno „młode” przedsiębiorstwa, będące na etapie rozwoju, jak i doświadczone firmy, działające od dawna.

Nowo powstałe firmy szczególnie cenią sobie doradztwo strategiczne. Doradztwo strategiczne to swoiste przygotowanie nowego podmiotu gospodarczego do tego, by z powodzeniem działać na rynku. To szansa na to, by zbudować przewagę konkurencyjną i odnosić sukcesy.

Doświadczone firmy zwykle decydują się na rozpoczęcie współpracy z doświadczoną agencją konsultingową wtedy, gdy pojawiają się problemy, z którym nie potrafią uporać się samodzielnie, wykorzystując posiadane w danym momencie zasoby. Pomoc firmy konsultingowej może okazać się kluczowa w takim momencie.

Rzetelna agencja konsultingowa wskaże źródła problemów przedsiębiorstwa i zaproponuje sposoby ich rozwiązania. Agencja konsultingowa może także pomóc firmie znaleźć nowe możliwości biznesowe lub kierunki rozwoju, a także wskazać innowacyjne metody lub narzędzia, które usprawnią jej funkcjonowanie.

agencja konsultingowa

Podsumowanie

Agencje konsultingowe stanowią cenny zasób dla firm, które pragną osiągnąć sukces w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym. W artykule omówiliśmy istotę konsultingu oraz szeroki zakres działań, jakie podejmuje agencja konsultingowa. Współpraca z takim partnerem może przynieść przedsiębiorstwom liczne korzyści, włączając w to strategiczne doradztwo, optymalizację procesów biznesowych oraz wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z usług agencji konsultingowej, aby efektywnie rozwijać swoją działalność i osiągnąć pożądane cele biznesowe.

Prowadzenie działalności to sztuka. Firma, która chce osiągnąć spektakularny sukces, musi dbać o to, by w każdym obszarze swojego funkcjonowania osiągać maksimum wydajności. Kompleksowe wsparcie agencji konsultingowej może okazać się nieocenione w perspektywie efektywnego  zarządzania biznesem.

Profesjonalny konsulting nie sprowadza się wyłącznie do doraźnej pomocy, ale do ulepszenia wartości konkretnej firmy w perspektywie długofalowej. Współpraca z profesjonalną agencją konsultingową może przełożyć się na widoczną poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zewnętrzne działania doradcze to świeże spojrzenie na działalność firmy. To szansa na to, by dostrzec błędy, których firma nie zauważa, czy też wyznaczyć nieschematyczną ścieżkę rozwoju. Agencja konsultingowa wykorzystuje narzędzia, do których firmy często nie mają dostępu, a dzięki temu może realizować nawet najbardziej skomplikowane projekty. Współpracując z agencją, inwestujesz w wielopłaszczyznowy rozwój swojej firmy!

Warto wiedzieć:

Co to jest konsulting?

To pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chodzi o konsulting marketingowy. W skrócie, jest to proces, w którym ekspert branżowy podejmuje współpracę z firmą, aby pomóc jej osiągnąć sukces na rynku. Konsultant marketingowy ma na celu zwiększenie sprzedaży i wzmocnienie wizerunku marki, a także dostarczenie wskazówek, jak poprawić procesy biznesowe. Dzięki temu konsulting staje się nieodłącznym elementem w budowaniu strategii biznesowych, które pozwalają firmom osiągać długofalowy sukces. Jedno jest pewne, konsulting to nie tylko narzędzie, ale także sposób myślenia, który pomaga firmom przetrwać w coraz bardziej konkurencyjnym świecie biznesu.

Czym charakteryzuje się konsulting marketingowy?

Konsulting marketingowy jest dziedziną, która wymaga nie tylko wiedzy na temat sposobów promocji produktu lub usługi, ale także umiejętności analizowania danych rynkowych oraz identyfikowania trendów. Konsultanci marketingowi potrafią rozpoznać potrzeb konsumentów i opracowywać strategie sprzedażowe, które skutecznie odpowiadają na te potrzeby. Ponadto są w stanie pomóc firmom w opracowaniu planów marketingowych, które są zgodne z celami biznesowymi przedsiębiorstwa.

Agencja konsultingowa - czym się zajmuje?

Agencja konsultingowa to firma, która oferuje swoje usługi w zakresie doradztwa i konsultingu marketingowego. Jej zadaniem jest pomaganie klientom w osiąganiu konkretnych celów biznesowych poprzez dostarczanie im wszelkich niezbędnych informacji i narzędzi. Dzięki wiedzy i doświadczeniu z branży, agencja konsultingowa jest w stanie zaproponować swoim klientom najbardziej efektywne rozwiązania, które pozwolą zwiększyć zyski i poprawić wizerunek marki. Współpraca z takim partnerem to gwarancja sukcesu i rozwoju biznesu.

Jakie są korzyści z konsultingu?

Konsulting marketingowy to dziedzina, która przyciąga coraz więcej zainteresowania zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i specjalistów z różnych branż. Korzyści związane z jego stosowaniem są nieocenione. Przede wszystkim może pomóc w zwiększeniu zysków firmy, poprzez skuteczne pozycjonowanie jej produktów lub usług na rynku. Konsultanci marketingowi zazwyczaj specjalizują się w różnych obszarach. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą liczyć na dobrze przemyślany i dopasowany do ich potrzeb plan działania. Konsulting marketingowy pozwala także na poznawanie nowych trendów na rynku, co jest kluczowe dla konkurowania z innymi przedsiębiorstwami. Wdrażanie zaleceń ekspertów pomaga bowiem w budowaniu marki, zdobywaniu nowych klientów, a co za tym idzie – odniesieniu długotrwałego sukcesu biznesowego.

Ile kosztuje konsulting?

Ile kosztuje konsulting marketingowy? To pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi. Jednak skorzystanie z takiej usługi może przynieść długofalowe korzyści, takie jak zwiększenie zasięgu marki, poprawa sprzedaży czy wzmocnienie strategii marketingowej. Zanim jednak zdecydujesz się na skorzystanie z konsultingu marketingowego, warto poznać różne oferty i ceny na rynku. Dzięki temu możesz wybrać najlepszą opcję dla swojej firmy, która przyniesie oczekiwane rezultaty i zapewni zwrot z inwestycji.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt