Nawigacja

Rodzaje promocji: przewodnik dla początkującego przedsiębiorcy

Pozyskiwanie klientów

Bez odpowiedniej promocji nie da się efektywnie działać na rynku. Promocja stanowi ważny filar funkcjonowania firmy i nieodłączny element każdej strategii biznesowej. W dzisiejszym biznesie wyróżnimy 4 podstawowe rodzaje promocji – reklamę, akwizycję, public relations oraz sponsoring. Przedstawiamy wszystko, co powinien wiedzieć o nich początkujący przedsiębiorca. 

Czym jest promocja?

Żadna firma, szczególnie w swojej początkowej fazie działalności, nie przetrwa, jeśli nie zainwestuje w promocję. Zwłaszcza dziś, w dobie niesamowicie szerokiej i rozwiniętej konkurencji, ma to ogromne znacznie. Tylko co tak właściwie kryje się pod tym pojęciem i jakie s ą rodzaje promocji?

W Encyklopedii Zarządzania możemy przeczytać, że promocja „jest aktywną fazą komunikowania się firmy z potencjalnymi konsumentami, w celu poinformowania ich o działalności przedsiębiorstwa i jego obecnej i przyszłej ofercie, kształtowania pozytywnego wizerunku, budowania pozytywnych relacji oraz pobudzania i stymulowania popytu, zgodnie ze strategią firmy”. Innymi słowy, są to szeroko zakrojone, dopasowane do specyfiki danej firmy działania, które polegają na przekazywaniu informacji klientom. Celem procesu promocyjnego jest zwiększenie świadomości odbiorców o oferowanych przez firmę produktach lub usługach, co ma prowadzić do wzrostu zainteresowania ofertą i sprzedaży. 

Jeśli mrugasz po ciemku, nikt tego nie zobaczy.

Podobnie jak oferty firmy, bez odpowiedniej promocji.

Znaczenie promocji w biznesie

Nawet jeśli oferujesz wybitny produkt o najwyższej jakości i jesteś doskonałym przedsiębiorcą, nie uda Ci się zaistnieć na rynku bez odpowiedniej promocji. Dzięki działaniom promocyjnym dotrzesz do szerokiego grona odbiorców docelowych i na stałe zapiszesz się w ich świadomościach. Promocja:

 • pomaga wyróżnić się na rynku,
 • ułatwia budowanie dobrego wizerunku,
 • komunikuje zalety firmy i jej konkretnych produktów lub usług,
 • umożliwia zdobycie stabilnej pozycji na rynku,
 • podnosi efektywność sprzedaży, a dzięki temu pozwala generować atrakcyjne zyski. 

Promocja marki to jeden z elementów tradycyjnej koncepcji marketingu-mix, forma komunikacji firmy z potencjalnymi klientami oraz ważny obszar strategicznego zarządzania biznesem. Działania promocyjne można prowadzić na kilka sposobów. Każdy początkujący przedsiębiorca powinien poznać 4 podstawowe rodzaje promocji. 

4 rodzaje promocji 

1. Reklamy – popularne rodzaje promocji

Najpopularniejszym i najstarszym rodzajem działań promocyjnych jest reklama. Pierwsze reklamy pojawiły się już w czasach starożytnych. Wówczas miały formy napisów na ścianach budynków, a także kamiennych lub terakotowych szyldów karczm czy zajazdów. Funkcjonowała także promocja ustna. Starożytni handlowcy głośno zachwalali oferowane przez siebie towary, zachęcając przechodniów do zakupu. Istną rewolucją w świecie reklamy było wynalezienie druku w 1450 roku. Od tamtej pory reklama prężnie się rozwija. Przekazy przeszły niemałą ewolucję – od klasycznych ogłoszeń w prasie, przez komunikaty radiowe i spoty w telewizji, aż do nowoczesnych form reklam internetowych, które dziś mają szczególne znaczenie.

Promocja w sieci może przybrać najróżniejsze formy. Reklamodawcy, w zależności od potrzeb, charakterystyki grupy docelowej i specyfiki rynku, mogą wykorzystywać banery reklamoweinfluencer marketingartykuły natywne itd.

Reklamy, jako rodzaje promocji, mają charakter, perswazyjny, masowy i pośredni, czyli bezosobowy, ponieważ ich odbiorcy nie mają bezpośredniego kontaktu z firmą. Przedmiotem reklamy zwykle jest określony produkt lub usługa. 

2. Akwizycja

Drugim rodzajem promocji jest akwizycja, czyli sprzedaż bezpośrednia poprzez osobisty kontakt przedstawiciela handlowego lub akwizytora z klientem. Proces akwizycji w marketingu polega na:

 • poszukiwaniu i klasyfikacji klientów,
 • kontakcie wstępnym,
 • prezentacji produktu/usługi,
 • finalizacji sprzedaży, czyli zawieraniu umów dotyczących dostawy produktów lub wykonania usług,
 • obsłudze posprzedażowej.

Czynności akwizycyjne mogą być prowadzone w siedzibie firmy lub w terenie. 

Wielu specjalistów jest zdania, że akwizycja jest najskuteczniejszym rodzajem promocji. Przedstawiciel handlowy może na bieżąco analizować zachowania konsumenta i wdrażać odpowiednie rozwiązania, dopasowując ofertę sprzedażową do jego potrzeb i oczekiwań. W kontakcie bezpośrednim można zaprezentować produkt w ciekawy i efektowny sposób, co również podnosi efektywność sprzedaży.

3. Public relations jako rodzaje promocji

Ciekawym rodzajem promocji jest public relations. Dlatego właśnie agencja PR Commplace to zespół ekspertów a jednocześnie pasjonatów. Istotą PR jest kształtowanie stosunków firmy z otoczeniem, w którym funkcjonuje. Za otoczenie uznaje się m.in. klientów, partnerów biznesowych, przedstawicieli mediów i pracowników. Celem public relations jest wykreowanie i utrzymanie pozytywnego wizerunku, uzyskanie powszechnej akceptacji na rynku oraz zdobycie stabilnej pozycji, umożliwiającej firmie nieustanny rozwój. 

W działaniach public relations wykorzystuje się różne narzędzia. Wśród nich wymienimy:

 • komunikację wewnętrzną – przekazywanie informacji pracownikom etatowym, tymczasowym, podwykonawcom i kadrze kierowniczej,
 • employer branding – budowa marki pracodawcy,
 • media relations – utrzymywanie poprawnych stosunków z mediami,
 • lobbing – wywieranie wpływu na władze publiczne przez zawodowych rzeczników interesów, nazywanych lobbystami,
 • identyfikację wizualną – zestaw symboli i zachowań stosowany, by nadać firmie określony charakter i wyróżnić ją spośród konkurencji,
 • monitoring mediów – wyszukiwanie wzmianek o firmie w radiu, telewizji, internecie itd., celem utrzymania kontroli nad wizerunkiem,
 • e-PR – działania PR oparte o narzędzia internetowe, głównie media społecznościowe.

4. Sponsoring

Ostatnim podstawowym rodzajem promocji jest sponsoring, który polega na wspieraniu ważnych wydarzeń lub inicjatyw sportowych, kulturowych, ekologicznych, społecznych, naukowych, a także tych dotyczących zdrowia. Sponsoring to doskonałe narzędzie promocyjne dla tych produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (tj. wyroby tytoniowe lub alkoholowe). 

Powyższe rodzaje promocji to podstawa w marketingu. Dla najlepszych rezultatów warto prowadzić promocję na wielu obszarach – już od samego początku funkcjonowania na rynku. Przygotowanie strategii promocyjnej poprzedź kompleksową analizą rynku. To z pewnością ułatwi Ci stworzenie idealnej kombinacji promocyjnej.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt