Komunikacja wewnętrzna – czy warto o nią dbać? Wewnętrzny PR

PR
Commplace agencja PR

Komunikacja wewnętrzna w firmie, jeśli jest nieskuteczna, generuje stratę na poziomie 40 000 złotych rocznie. I to nie łącznie, ale na każdym pracowniku. To zmarnowane środki, które zainwestowane w rozwój firmy, przyczyniłyby się do kolejnych sukcesów. Lepsza reklama, nowe technologie wspomagające realizację zadań. To wszystko pozostaje w sferze marzeń, gdy komunikacja wewnętrzna w firmie generuje straty. Ponadto prowadzi do chaosu informacyjnego. W efekcie mamy częste konflikty interpersonalne oraz spadek efektywności i motywacji zespołu. Co zrobić, by  komunikacja wewnętrzna w firmie przestała być problemem? Pierwszym krokiem jest audyt komunikacyjny. 

Menedżerowie poświęcają na komunikowanie się średnio 6 godzin dziennie. To znaczy, że ich praca w 80% polega na kontaktowaniu się z innymi. W komunikacji nie chodzi jednak o samo przekazywanie informacji czy poleceń. Efektywna komunikacja wewnętrzna w firmie jest budulcem organizacji, które odnoszą sukcesy. Innymi słowy, jeśli przyjmiemy, że firma działa jak organizm, komunikacja jest jej krwioobiegiem. Dlatego nie tylko zewnętrzny PR się liczy. PR wewnętrzny jest równie istotny.

Jak komunikacja wewnętrzna zwiększa efektywność w firmie? Komunikacja pracownicza

Z badania przeprowadzonego przez Survata: The Brand Intelligence Platform wynika, że 29% pracowników oceniło komunikację wewnętrzną w swojej firmie jako nieskuteczną. Co więcej aż 8 na 10 pracowników uważa, że to właśnie skuteczna komunikacja wewnętrzna w firmie pomaga osiągać lepsze wyniki w pracy. Wniosek jest prosty. Kwestii komunikacji wewnętrznej nie można bagatelizować. Inwestujesz w działania związane z public relations? Nie zapominaj, że jest jeszcze public relations wewnętrzny. Skoro sami pracownicy uzależniają od niej swoją efektywność, warto by była dla nich źródłem motywacji, a nie frustracji.

Czy wiesz, że komunikacja wewnętrzna w firmie jest jak miecz obosieczny?

Pomożemy Ci nim władać po mistrzowsku.

Komunikacja wewnętrzna w firmie jest jak miecz obosieczny. Jeśli właściwie się nią zarządza, przynosi zyski. Z kolei nieefektywna – same straty. Brak właściwej komunikacji tworzy chaos, rodzi nieporozumienia i dzieli zamiast łączyć – mówi Bartosz Zieliński, Dyrektor Zarządzający w agencji PR Commplace. PR wewnętrzny, stworzenie efektywnej komunikacji wewnętrznej to długofalowy proces. Jednak bez wątpienia warto w niego inwestować. Silne kompetencje komunikacyjne przekładają się na wymierne korzyści. To efektywniejsze usługi, wzrost satysfakcji klientów i większy potencjał działania – dodaje specjalista z Commplace. 

Komunikacja wewnętrzna w firmie – jak sprawdzić, czy działa?

Wielu menedżerów opiera swoją opinię o stosunkach panujących w firmie bazując na nieformalnych rozmowach, przeprowadzonych z pracownikami. Takie założenie niestety jest błędne. Oceny pracowników są przecież w dużej mierze subiektywne. Informacje nieformalne, mimo że w jakimś stopniu mogą być wartościowe, nie powinny być podstawowym źródłem wiedzy o stosunkach w firmie. Dlaczego?

Commplace agencja PR

Każdy z pracowników odgrywa w niej inną rolę. Ma do wykonania inne zadania. Jednak przede wszystkim może w pierwszej kolejności dążyć do realizacji swoich interesów. A te wcale nie muszą być do końca zbieżne ze strategią firmy.  Dlatego weryfikacja faktów w efekcie sprawnie przeprowadzonego audytu komunikacyjnego pozwala na zdecydowanie większy obiektywizm.

Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w firmie?

Komunikacja wewnętrzna wprowadza porządek oraz pomaga kształtować postawy pracowników. Jej brak wywołuje konflikty i błędy w podejmowaniu decyzji, co może prowadzić do kryzysów. Aby usprawnić procesy komunikacyjne wewnątrz firmy, a dzięki temu także motywacje i efektywność pracowników, należy przestrzegać następujących zasad.

Po pierwsze zapewnij skuteczne narzędzie szybkiego przekazywania informacji między pracownikami wszystkich szczebli. To mogą być skrzynki mailowe, komunikatory internetowe oraz inne systemy informatyczne. Narzędzie komunikacji dobierz przede wszystkim do liczby pracowników. Zastanów się, jakie elementy komunikacji najlepiej się sprawdzą. Stwórz plan komunikacji, w którym określisz potrzeby informacyjne wszystkich pracowników oraz nakreślisz schemat skutecznego komunikowania się podwładnych z przełożonymi.

Pozwól pracownikom wyrażać swoje opinie, sugerować rozwiązania, czy proponować pomysły. Organizuj spotkania, zebrania i burze mózgów, ale pamiętaj jednocześnie, by wszelkie złe informacje oraz negatywne uwagi dotyczące pracy, zawsze przekazywać osobiście twarzą w twarz, a nie na forum grupy. Zapewnij swojej firmie transparentność, czyli troszcz się, by udostępniać publicznie wszystkie informacje dotyczące działalności firmy. Ważne, by pracownicy nie czuli się pominięci i nie dowiadywali się o sprawach, które ich dotyczą, przypadkiem, od osób z zewnątrz. Monitoruj także na bieżąco wszystkie procesy komunikacyjne panujące w organizacji i sprawdzaj, które wymagają wdrożenia poprawek. Weryfikuj wszelkie oznaki szumu informacyjnego i dbaj, by na każdym etapie przebiegała skutecznie.

W czym tkwi szkopuł PR wewnętrznego?

Skuteczny i wydajny system komunikacji wymaga od kierownictwa biegłości w dostarczaniu i odbieraniu wiadomości. Menedżer musi odkrywać różne bariery komunikacyjne – „wąskie gardła”, czy „czarne dziury”. Jego zadaniem jest też analizowanie przyczyny ich wystąpienia. Wreszcie także on musi podejmować działania prewencyjne, aby te bariery ominąć. Zatem podstawowym obowiązkiem menedżera jest rozwój i utrzymanie efektywnego systemu komunikacji w organizacji. Bariery komunikacyjne to te wszystkie elementy, które mogą utrudniać, a nawet zablokować komunikację. To sprawia, że PR wewnętrzny mocno kuleje. Osoby zarządzające często nie zdają sobie sprawy, że na niższych szczeblach istnieją problemy, a komunikacja wewnętrzna w firmie mocno kuleje. Dlaczego nie mają tej świadomości? Ponieważ z góry zakładają, że przekazana przez nich informacja trafi do każdego pracownika. Skąd u nich takie przekonanie? Do menedżerów informacje docierają z reguły nie tylko szybko, ale także na życzenie.

Dialog zamiast monologu w komunikacji pracowniczej

Przekonanie, że komunikacja wewnętrzna w firmie działa sprawnie, prowadzi do wielu nieporozumień. Zdarza się, że zamiast dialogu w firmie prowadzi się monolog. Nie czeka się na informację zwrotną tylko działa „intuicyjnie”. Nie weryfikuje się, czy komunikat dotarł do odbiorców, a jednocześnie chce się egzekwować wykonanie zadania.

Commplace agencja PR

Tymczasem, jak pokazują statystyki, aż 75% pracowników wskazuje na skuteczne narzędzie. Ich zdaniem najefektywniej współpracuje się z tymi  przełożonymi, którzy traktują pracowników jak partnerów. Ci menedżerowie stawiają na skuteczną komunikację. To na niej opiera się public relations wewnętrzny firmy. To ona zmienia pracowników w ambasadorów marki.

Regularność w komunikacji wewnętrznej

Głównym zadaniem działań PR, realizowanych wewnątrz firmy jest zapewnienie efektywnej i regularnej komunikacji dwukierunkowej, która dąży do harmonii w relacjach międzyludzkich. Wszystkie formy komunikacji muszą być spójne i zintegrowane, tak by uzupełniały się w celu większej skuteczności. Komunikacja wewnętrzna powinna dbać o relacje pomiędzy pracownikami wszystkich szczebli i wspierać rozwój nowych form porozumiewania się. Aby prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną należy stworzyć odpowiednie procedury działania, tzn. ustalić zasady kto, gdzie, jak i z kim powinien się komunikować. Dobrą praktyką jest także wyznaczenie stałego harmonogramu zebrań poszczególnych wydziałów. Warto mieć świadomość, że skuteczna komunikacja wewnętrzna to jedno z narzędzi motywacji. Dzięki regularnym spotkaniom, pracownicy czują się pewniej, są bardziej zmotywowani i chętni do interakcji. Brak regularności rodzi chaos i niedomówienia.

Aby móc stale trzymać rękę na pulsie i eliminować problemy, zanim przybiorą rozmiar kryzysu, należy prowadzić regularne rozmowy. Im częściej będziemy spotykać się ze współpracownikami, tym chętniej będą oni dzielić się swoimi przemyśleniami, uwagami i sugestiami. Nie ma większego wroga w budowaniu relacji niż niepewność, dlatego zapewnij swoim pracownikom możliwość regularnego udziału w spotkaniach oraz dostęp do narzędzi, które pozwolą im być w stałym kontakcie.

Commplace agencja PR

Regularność w komunikacji wewnętrznej to także skuteczny sposób na stworzenie zgranej grupy ludzi, którzy będą ramię w ramię dążyć do realizacji celów i identyfikować się z daną organizacją. Jak wskazują wyniki badania „Efektywność zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” przeprowadzonego przez SW Research, co czwarty pracownik nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach prowadzonych przez swojego pracodawcę, a ponad 70 procent ankietowanych uważa, że to właśnie od otwartej i partnerskiej komunikacji wewnętrznej zależy sukces przedsiębiorstwa.

Audyt komunikacyjny w firmie – kto go potrzebuje?

Audyt komunikacyjny pomoże określić klika zasadniczych kwestii. Po pierwsze pozwoli zidentyfikować przeszkody, które blokują sprawny obieg informacji. Dzięki temu można będzie w kolejnym kroku udrożnić kanały komunikacji wewnętrznej. W efekcie korzyści zyska każda ze stron. Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie powinna być celem każdej organizacja. Tego wymaga skuteczny PR wewnętrzny. Niezależnie, czy firma jest w gronie mikroprzedsiębiorstw, czy międzynarodowych korporacji i zatrudnia setki pracowników. Audyt komunikacyjny pozwoli uzyskać odpowiedzi na szereg pytań. Jak wykorzystać potencjał ludzki? W jaki sposób skłonić pracowników do pracy w zespole? Gdzie występują zatory komunikacyjne? Przede wszystkim jednak podpowie jak zwiększyć efektywność, która przełoży się na sprawniejsze osiąganie celów – tłumaczy Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający w agencji PR Commplace.

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną to inwestycja w firmę. Sprawna komunikacja wewnętrzna w firmie daje pracownikom wiedzę, strukturę i pozytywne środowisko pracy potrzebne do skutecznego radzenia sobie z konfliktami i rozwiązywania problemów. To także istotny element emloyer branding. Ponadto przekłada się na silną pracę zespołową i zdolność pracowników na wszystkich szczeblach organizacji by wspólnie dążyć do osiągnięcia celów firmy. Chcesz by Twoja firma tak działała? Chcesz zadbać o PR wewnętrzny? Skontaktuj się z nami – podpowiemy co robić, by to osiągnąć.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt