Sponsoring w PR – jakie przynosi korzyści?

PR
Sponsoring w PR - jakie przynosi korzyści?

Wzrost zainteresowania produktem oraz budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku to główne cele wielu przedsiębiorstw. Skutecznym narzędziem stanowiącym odpowiedź na tę potrzebę jest marketing mix. Jedną z jego składowych jest promocja, będąca mieszanką reklamy, public relations oraz sponsoringu. Ze względu na wzrost zainteresowania mniej tradycyjnymi sposobami zdobycia zainteresowania wśród konsumentów, coraz większym zainteresowaniem cieszy się sponsoring PR.

Czym jest sponsoring?

W niektórych przypadkach sponsoring bywa mylony z filantropią, lecz jest to błędne założenie. Sponsoringiem nazywane są działania przynoszące pozytywne skutki obu stronom. Nie pojawia się tu dobroczynne przekazania środków na rzecz innej osoby lub przedsiębiorstwa. Powstaje natomiast relacja biznesowa pomiędzy dwoma niezależnymi partnerami. Obie strony powinny jasno sprecyzować swoje cele i na początku współpracy je określić. Pierwszą i podstawową zasadą podczas wdrażania sponsoringu PR jest określenie strategicznych celów i wartości. Nie może opierać się on o indywidualne przekonania, gust lub emocje.

Skuteczne public relations wymaga konkretnych planów i działań. Przedsiębiorstwo powinno w sposób przemyślany i świadomy wybrać podmioty, które chce wspierać finansowo. Najczęściej są one związane ze sportem. Wybór ten musi jednak być spójny z daną marką i profilem działalności. Można również zainteresować się sponsoringiem podmiotów z zakresu kultury, ekologii bądź działań odpowiedzialnych społecznie. Sponsoring wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa ze względu na przełożenie emocji z podmiotu na markę. Budowany w ten sposób łańcuch pozytywnych skojarzeń jest bardzo skutecznym narzędziem marketingowym.

Jak przejawia się sponsoring w PR?

Sponsoring w zależności od profilu przedsiębiorstwa może przybrać różne formy. Zakres finansowania może dotyczyć działań społecznych, takich jak edukacja i ochrona środowiska lub rozrywkowych – sportu, kultury i sztuki. Sam sponsoring może być zarówno jednorazowy, jak i długookresowy. Współpraca między podmiotem a przedsiębiorstwem może być zawarta na różny okres. Zakres geograficzny sponsoringu również jest nieograniczony. W zależności od oczekiwanego celu może być stosowany na szczeblu lokalnym, ale również możliwe jest działanie ogólnokrajowe lub nawet międzynarodowe. Ważną cechą sponsoringu jest również jego forma. Choć przekazywanie bezpośrednio środków finansowych jest jedną z popularniejszych metod, nie jest jedyną. Przedsiębiorstwo w ramach sponsoringu może przekazać na rzecz danego podmiotu dobra lub usługi. Podczas trwania umowy sponsor może w sposób czynny lub bierny uczestniczyć w finansowanych, lub wspieranych wydarzeniach. Może być to uzależnione od formy sponsoringu oraz profilu marki.

Szukasz skutecznego sposobu wypromowania marki?

Jesteś w dobrym miejscu.

W jakim celu stosuje się sponsoring PR?

Najczęstszym powodem do stosowania sponsoringu jest poprawa wizerunku oraz komunikacji marki. Pozwala on na wyjątkowo skuteczne zwiększenie zasięgu oraz dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów. Dodatkowo buduje on łańcuch pozytywnych powiązań sponsorowanego podmiotu z marką. Dzięki tym skojarzeniom rośnie również poziom zaufanie konsumenckiego i więcej osób sięga po produkt lub usługę danej marki. Oferta PR dopasowana do potrzeb pozwala również kształtować i stabilizować wizerunek przedsiębiorstwa, co jest szczególnie istotne w przypadku wystąpienia kryzysów.

Gdy przedsiębiorstwo zdecyduje się na wdrożenie sponsoringu szczególnie popularnego podmiotu, może znacznie zwiększyć popularność marki, również wśród osób wcześniej niezainteresowanych. Uzyskana w ten sposób szeroka publiczność, pozwala dotrzeć ze swoim produktem do konsumentów zgodnych z profilem. Dobór podmiotu i grupy odbiorców jest kluczowy – nie zawsze skala stanowi przewagę, czasem istotne jest dotarcie do konkretnej grupy docelowej klientów. Pozwoli ona na skuteczne zainteresowanie swoją marką bądź produktem.

Zalety stosowania sponsoringu

Największą i niezaprzeczalną korzyścią wynikającą ze stosowania przemyślanego i zgodnego z profilem marki sponsoringu, jest długofalowa poprawa wizerunku. Pozytywne skutki prowadzonego sponsoringu są policzalne i konkretne, zwykle opierają się o skojarzenie sponsora z danym podmiotem. Dodatkowo dobrze dopasowana oferta sponsorska staje się w oczach konsumentów znacznie bardziej wiarygodna niż standardowa reklama. Przedsiębiorstwa skutecznie korzystające z tego narzędzia podczas budowania pozytywnego wizerunku wytwarzają atmosferę budzącą zaufanie wśród klientów oraz zwiększają swoją popularność. Dzięki zastosowaniu sponsoringu przedsiębiorstwo może znacząco zwiększyć prestiż swojej marki, dzięki obecności na istotnych dla konsumentów wydarzeniach i inicjatywach. Sponsoring PR wpływa zarówno na obecnych, jak i przyszłych konsumentów. Pozwala dodatkowo uzupełnić tradycyjne metody promocji i reklamy. Miarą skuteczności tego narzędzia jest wzrost poziomu rozpoznawalności marki, liczba pozytywnych opinii oraz oczywiście wzrost poziomu sprzedaży względem poprzedniego okresu.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt