Nawigacja

Problemy w firmie z sektora MŚP – jak sobie z nimi poradzić?

PR

Sektor MŚP stanowi duży odsetek całego rynku. Szacuje się, że liczba osób pracujących w małych i średnich firmach może stanowić prawie 70% ogólnej liczby zatrudnionych. Przed mniejszymi przedsiębiorstwami rynek stawia wysokie wymagania i, jak pokazują dane, nie każda firma umie sobie z nimi poradzić. Według analizy PARP prawie 1/3 przedsiębiorstw upada w pierwszym roku swojej działalności. Co robić, żeby problemy w firmie nie odbiły się negatywnie na funkcjonowaniu całej organizacji?

Czym jest sektor MŚP?

Polska Izba Handlu do sektora MŚP zalicza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak wygląda to w praktyce? Kryteria przynależności do sektora MŚP określa Załącznik I do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) 651/2014. Dane prezentują się następująco:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że w 2018 roku w Polsce działało 2,1 mln przedsiębiorstw, z czego zdecydowaną większość stanowiły firmy z sektora MŚP. W mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach drzemie duży potencjał. Jednak konkurowanie z rynkowymi gigantami wymaga od nich odpowiedniego przygotowania, zaangażowania i dobrych strategii. Niestety nie każdej firmie udaje się ta sztuka. Jak rozwiązywać problemy w firmie z sektora MŚP?

Problemy w firmie to nie koniec świata

Sytuacje kryzysowe – przykłady można mnożyć. To nieodłączny element funkcjonowania na rynku. Jednak same problemy w firmie nie decydują o ostatecznej porażce. Większe znaczenie ma to, jak firma sobie z nimi poradzi. Problemy mogą pojawiać się niespodziewanie lub być częścią zaplanowanych działań – np. wdrożenie nowych rozwiązań, może wiązać się z wystąpieniem problemów organizacyjnych.

Pojawienie się kryzysu jest dla przedsiębiorców niewygodne. Firmy starają się jak najszybciej „gasić pożary”, popełniając przy tym masę błędów. A nie w tym rzecz! Grunt to racjonalnie podejść do sprawy, dokładnie przeanalizować sytuację i wdrożyć przemyślane działania, które pozwolą uporać się z kłopotem, minimalizując przy tym jego negatywne skutki.

Brak rentowności

Jednym z najczęściej występujących problemów w firmach jest brak rentowności. Aby przedsiębiorstwo było rentowne, musi osiągać wyższe zyski, niż wynoszą koszty jego prowadzenia. Rentowność oznacza, jak sprawnie przedsiębiorca zarządza swoim biznesem. Określenie rentowności daje konkretny ogląd na sytuację finansową organizacji.

Według analiz przeprowadzonych przez Business Insider ponad 80% firm upada ze względu na niewłaściwe zarządzanie finansami lub problemy z płynnością finansową. Brak środków na wypłaty wynagrodzeń i regulację wszelkich opłat związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, czyli generowanie wyższych kosztów niż wynoszą realne zyski, sprawia, że firmy próbują zaciągać nowe kredyty czy pożyczki, a to najprostsza droga do tego, by wpaść w spiralę zadłużenia.

Jak zwiększyć rentowność firmy? Przede wszystkim należy przeprowadzić rzetelną analizę funkcjonowania przedsiębiorstwa – zbadać satysfakcję klienta (wskaźnik CSI) i sprawdzić wskaźnik retencji klientów, a także przyjrzeć się kosztom związanym z produkcją, marketingiem, kadrami i innymi obszarami działalności. Następny krok to wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Problem słabej rentowności w firmie można spróbować rozwiązać samodzielnie (wewnątrz firmy) lub skorzystać z pomocy doświadczonego konsultanta. 

Twoja firma przechodzi kryzys?

Pomożemy Ci go rozwiązać!

Błędy pracowników a problemy w firmie

Nikt nie jest nieomylny. Każdemu pracownikowi mogą zdarzyć się potknięcia. Niektóre z nich nie będą mieć większego znaczenia, inne zaś mogą negatywnie odbić się na funkcjonowaniu konkretnego obszaru lub całego przedsiębiorstwa. Jak postępować, gdy problem w firmie został spowodowany przez pracownika? 

Przede wszystkim należy szczegółowo przeanalizować problem, znaleźć jego dokładną przyczynę – być może sprawa jest bardziej skomplikowana, niż wydawało nam się na początku. W procesie liczą się fakty. Najważniejsze to obiektywnie podejść do sprawy, nie oceniać i nie obwiniać pracowników. W rozwiązywaniu problemów w firmie spowodowanych błędami pracowników ważna jest otwartość komunikacji w kontakcie na linii pracodawca-pracownicy. Kluczem do sukcesu są partnerskie relacje, oparte na zaufaniu. 

Po znalezieniu przyczyny problemu i eliminacji błędu należy wdrożyć odpowiednie działania naprawcze. Rozwiązaniem może być wprowadzenie nowego standardu pracy lub zmiana zasad dotyczących funkcjonowania konkretnych obszarów przedsiębiorstwa. Wszelkie zmiany należy zawrzeć w kulturze organizacyjnej firmy.

Zaburzona komunikacja wewnętrzna

Dobre relacje pracownicze oraz na linii pracownicy-pracodawca to fundament każdego przedsiębiorstwa – bez względu na jego wielkość czy branżę, w której funkcjonuje. Zgrany zespół w pracy efektywnie przekazuje informacje, błyskawicznie pokonuje wszelkie przeszkody i skutecznie realizuje wszystkie zadania, które pozwalają mu osiągać wyznaczone cele. Aby zespół działał sprawnie, musi zadbać o doskonałą jakość komunikacji wewnętrznej. Zaburzona komunikacja w grupie obniża efektywność pracy i utrudnia odnoszenie sukcesów na rynku.

Kluczem do sprawnej komunikacji jest odpowiednia strategia. Strategia komunikacji wewnętrznej powinna określać m.in. standardy komunikacji, narzędzia komunikacji, plan komunikacji kryzysowej.

W przypadku problemów w firmie spowodowanych niepoprawną komunikacją wewnętrzną warto zastosować narzędzia, które usprawnią komunikację między pracownikami oraz na linii pracodawca-pracownicy. Do popularnych narzędzi naprawczych zaliczymy zadania team buildingowe, wyjazdy i imprezy integracyjne, szkolenia integracyjne. 

Problemy w firmie – jak ich nie rozwiązywać?

Problemów w firmie nie zamiata się pod dywan. W sytuacji kryzysowej trzeba działać. Przemyślane zarządzanie kryzysowe pozwoli szybko uporać się z przeszkodą. A jak nie rozwiązywać problemów? Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy najczęściej?

  1. Działanie „po łebkach”

Czasem to, co wydaje się być problemem, jest wyłącznie wierzchołkiem góry lodowej. Gdy pojawi się sytuacja kryzysowa, przede wszystkim trzeba dotrzeć do jej sedna. Tylko dokładna analiza sytuacji pozwoli skutecznie pozbyć się problemu.

  1. Impulsywne działanie

Proces rozwiązywania problemów w firmie powinien być przemyślany i racjonalny. Impulsywne działania zamiast pomóc, mogą jeszcze bardziej zaszkodzić.

  1. Niewyciąganie wniosków

Z każdej sytuacji kryzysowej trzeba wyciągnąć stosowne wnioski. Pozwoli to zapobiec powstaniu podobnych problemów w przyszłości. Lepiej zapobiegać niż leczyć!

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt