Nawigacja

Czy relacje pracownicze mają wpływ na sukces firmy?

Imprezy firmowe
Jak właściwe relacje pracownicze mogą wpłynąć na sukces firmy?

Na sukces firmy wpływa bardzo wiele czynników, w tym między innymi te, które bezpośrednio dotyczą zarządzania ludźmi i kulturą organizacyjną. Właściwe relacje pracownicze oddziałują na budowanie silnego zespołu, co w efekcie przekłada się na motywację i zaangażowanie do pracy. Jak kształtować relacje pracownicze, aby przynosiły odpowiedni efekt?

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

Współcześnie pracownicy to najbardziej wartościowy i intelektualny majątek firmy, który stanowi siłę napędową wzrostu, wydajności i kreowania zmian w organizacji. Zgrany i silny zespół, który dobrze dogaduje się ze sobą to klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. Jest tzw. niewidzialnym zasobem firmy, który tworzy efekty w postaci wzrostu jego wartości. Dlatego rozwój przedsiębiorstw jest aktualnie niemożliwy bez rozwoju kapitału intelektualnego pracowników.

Złe relacje między pracownikami psują wizerunek firmy?

Wiemy, jak temu zaradzić!

Ukształtowane relacje pracownicze – korzyści

Pozytywne relacje pracownicze stanowią czynnik stymulujący rozwój i zaangażowanie pracowników, zarówno na poziomie jednostki, jak i całego zespołu, co przekłada się również na określony wizerunek organizacji. Stąd zgrany zespół w pracy przekłada się na określone wartości. Jakie korzyści jeszcze wynikają z ukształtowanych relacji pracowniczych:

  • zwiększenie produktywności pracy, a tym samym zwiększenie zysku, 
  • zmniejszenie ryzyka prowadzenia biznesu, dzięki czemu minimalizujesz nieprzewidziane koszty w postaci awarii, wypadków przy pracy, wypłaty odszkodowań, udziału w procesach sądowych itd., 
  • zwiększenie motywacji i zaufania pracowników, 
  • zmniejszenie rotacji pracowników, a tym samym ograniczenie kosztów związanych z rekrutacją i adaptacją nowych pracowników, 
  • poprawę opinii wśród potencjalnych pracowników, dostawców, klientów i partnerów biznesowych.

Relacje między pracownikami a CSR

Zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, pracownicy powinni być postrzegani jako kluczowi interesariusze oraz najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa, prowadzący do jego sukcesu na rynku. W ramach tej koncepcji należy troszczyć się o:

  • relacje pracownicze,
  • współpracę między ludźmi,
  • komunikację w zespole,
  • zaufanie.

Dzięki temu tworzy się przyjazne warunku do pracy i kształtuje pozytywny wizerunek firmy jako wartościowy pracodawca. Dbałość o relacje pracownicze stanowi zatem unikatowe źródło przewagi konkurencyjnej.

CSR

Jakie działania podejmuje się w ramach CSR, aby kształtować odpowiednie relacje pracownicze? Szczególnie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa w pracy, zapobieganie dyskryminacji wszelkiego rodzaju, poszanowanie prywatności, ochrony danych osobowych, wdrażanie praktyk, które mają na celu lepszą ochronę i realizację praw pracowników. Należy również pamiętać o poszanowaniu godności każdego pracownika, zapewnienie równych szans rozwoju oraz rzetelnie informować na temat działalności firmy.

Jak kształtować relacje pracownicze?

Przede wszystkim budując relacje pracownicze należy określić jakie są oczekiwania pracowników oraz pracodawcy. Warto to doprecyzować i stworzyć warunki, które umożliwią spełnienie tych oczekiwań. W zarządzaniu ludźmi nie może być żadnych niejasności, wszystko musi być klarowne i pewne, aby pracownicy czuli się bezpiecznie. Dlatego kształtowanie relacji pracowniczych powinno być oparte na wywiązywaniu się z zobowiązań, stwarzaniu wymaganych ustawowo warunków pracy, wynagradzaniu pracowników i zapewnieniu im uczestniczenia w procesach decyzyjnych i przeprowadzanych zmianach.

badania satysfakcji pracowników

Dobrym pomysłem wspierającym relacje pracownicze są cyklicznie przeprowadzane badania satysfakcji pracowników. Anonimowe ankiety pomogą wskazać obszary, które należy wzmocnić lub naprawić. Są również doskonałym narzędziem dialogu na linii zarząd – pracownicy, o ile przekładają się na rzeczywiste zmiany w funkcjonowaniu całej organizacji.

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

konfigurator imprez banner
KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt