Nawigacja

Cele marketingowe ustalane metodą SMART

Strategia marketingowa
Blog Commplace

Cele marketingowe to termin, który z pewnością padnie, jeśli przedstawisz komuś swój biznesplan czy nowy pomysł. Warto go znać. Jednak nie tylko dlatego, że może o nie zapytać potencjalny inwestor czy biznesowy partner, ale też dla siebie – to one wyznaczają kierunek, a więc porządkują każdą czynność podejmowaną w firmie i wokół niej. 

Pierwszy raz o strategiach marketingowych zaczęto mówić w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Okazało się, że przy rosnącej ilości towarów i usług nie wystarczy umożliwić klientom zakupu. Nawet jeśli produkt był dobry czy atrakcyjny cenowo. Niezbędna była również strategia długo- i krótkoterminowa, dająca ramy dla działań firmy. Jej istotnym elementem były cele marketingowe. Przykłady celów i ważne definicje znajdziesz poniżej. 

Czym są cele marketingowe? 

Może się wydawać, że to oczywiste – cele marketingowe to rezultat, jakiego oczekujesz, po wprowadzeniu określonych działań i strategii marketingowych. Co ważne, nie są one jednak tożsame z samymi działaniami. Czyli: celem może być osiągnięcie określonej liczby klientów czy zdefiniowanego obrotu, ale nie samo rozwijanie się czy szukanie klientów.  

Cele marketingowe mogą mieć charakter strategiczny, operacyjny lub taktyczny. Wiele firm definiuje kilka celów w różnych horyzontach czasowych, właśnie z podziałem na te trzy kategorie. Strategiczne są najmniej dokładnie wyznaczone. Definiują, jaka ma być nowa rzeczywistość, w jakiej znajdzie się przedsiębiorstwo dzięki realizacji bardziej dokładnych celów taktycznych (które można porównać do taktycznych posunięć wojennych) i konkretnych, codziennych działań operacyjnych. Dzieli się je na ilościowe lub jakościowe – mogą być mierzalne lub wyrażone bardziej w sferze idei (często osnutej wokół przymiotników, np.: więcej, lepiej, szybciej itp.). 

Potrzebujesz wsparcia w realizacji celów marketingowych?

Jesteś w dobrym miejscu. Pomożemy.

Cele marketingowe – przykłady dobrych i złych celów 

Jakie cele marketingowe warto wyznaczać? Dobrze, by były w zgodzie z innymi elementami całości, jaką jest strategia marketingowa. Wówczas następuje efekt synergii, a poszczególne cele, kampanie czy cała strategia komunikacji wzmacniają wzajemnie swoje działanie i przekaz. 

Przykładem właściwego celu marketingowego firmy może być zwiększenie ruchu na stronie czy liczby odbiorców newslettera. Wraz z innymi elementami może przełożyć się na zwiększenie sprzedaży czy świadomości marki. Wartościowe cele można określać liczbowo czy procentowo (o 15 proc. większa konwersja; 170 udanych sprzedaży dziennie). Niewłaściwe nie będą tak jasno określone: więcej klientów, lepsza strona internetowa, rozwój. Trudno je zmierzyć i nie do końca jest jasne, jakie konkretne działania do nich prowadzą. 

Formułowanie celu marketingowego zgodnie ze strategią SMART 

Aby ułatwić sobie zadanie, cele marketingowe firmy często są formułowane zgodnie z zasadą, a właściwie pięcioma zasadami SMART. To angielski skrót, rozwijany jako: Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Timely. Chodzi o pięć kluczowych warunków, jakie muszą spełniać. Przed wyznaczeniem celu wystarczy więc tylko sprawdzić, czy jest on zgodny z tymi zasadami. Czyli konkretnie jaki? Dokładnie określony, mierzalny, osiągalny, realistyczny i czy został wyznaczony termin jego osiągnięcia. Jakościowe cele strategiczne mogą być do pewnego stopnia ogólne, ale muszą dać się rozbić już na konkretne kroki wyrażone w liczbach i zamknięte w czasie.  

Czy cele marketingowe firmy powinny zależeć od branży? 

Cele marketingowe najłatwiej jest zdefiniować, łącząc konkretną wiedzę specjalistów z danej dziedziny z wglądem marketingowym. Można znaleźć szkolenia z wyznaczania celów dla konkretnych branż, np. gastronomii czy edukacji. Jednak konkretne cele marketingowe niezależnie od branży i tak często znajdują wspólny mianownik, taki jak lepsza rozpoznawalność firmy czy większa ilość klientów.  

Cele marketingowe

Sporo zmieniło się też w rzeczywistości cyfrowej, a szczególnie w świecie mediów społecznościowych. Dawniej zupełnie innymi zasadami rządziła się kampania public relations dla kancelarii prawnej od billboardowej reklamy produktowej. Obecnie te różnice do pewnego stopnia zacierają się, bo dla wielu firm niezależnie od branży znaczenie mają takie cele marketingowe jak: większe zasięgi, zaangażowanie, konwersja w social-mediach, czy więcej ruchu na stronie.

Blog Commplace

Zazwyczaj jednak same działania w social-mediach nie wystarczą – zawsze muszą być elementem większej strategii. Jest wiele przykładów na osiągnięcie celów marketingowych w mediach społecznościowych, które w żaden sposób nie przełożyły się na cele strategiczne: świadomość marki czy zaangażowanie. Dlatego też również działania w internecie muszą ściśle odpowiadać całościowej strategii marki. 

Cele marketingowe firmy – jak je zdefiniować? 

Wyznaczać cele marketingowe można nauczyć się podczas studiów na kierunkach związanych ze sprzedażą i marketingiem. Są też kursy i mastermindy, które pomagają szybciej je skonkretyzować i wyznaczyć, choćby w oparciu o opisaną już zasadę SMART. Nawet one wymagają jednak zaangażowania i przyswojenia sporej ilości definicji i pojęć. Cele marketingowe można uzyskać też dzięki pomocy z zewnątrz, najpierw decydując się na audyt marketingowy, a następnie na dalsze działania, mające na celu zwiększenie sprzedaży czy rozpoznawalności marki. 

Warto wiedzieć:

Czym jest cel marketingowy?

Każdy cel marketingowy jest rodzajem rezultatu oczekiwanego po wprowadzeniu określonych czynności. Wyróżniamy cele o charakterze strategicznym, operacyjnym lub taktycznym, które dzielimy na ilościowe i jakościowe.

Jak wyznaczać cele marketingowe?

Wyznaczając cele marketingowe warto kierować się tym, by były one zgodne z ogólną strategią marketingową firmy. Dzięki temu poszczególne elementy wzmacniają się wzajemnie, a ich przekaz będzie wyraźniejszy.

Jaka jest najlepsza metoda formułowania celów marketingowych?

Najlepszą i najprostszą metodą formułowania celów marketingowych jest posłużenie się zasadami SMART. Przed wyznaczeniem każdego z celów należy sprawdzić czy jest on zgodny z powyższymi zasadami, czyli czy spełnia każdy z pięciu podstawowych warunków.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt