Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Marketing and market communication

Marketing and market communication

Marketing i komunikacja rynkowa-kierunki studiów

Definition


Marketing i komunikacja rynkowa - kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia
kształcący specjalistów z zakresu marketingu. Program kształcenia przewiduje zarówno
przekaz wiedzy, jak i praktycznych umiejętności związanych m.in. z analizą rynku,
rozpoznawaniem potrzeb klientów i tworzeniem strategii marketingowych.
To warto wiedzieć:
1) W Polsce studia z marketingu i komunikacji rynkowej oferowane są przez dwie
uczelnie, są nimi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (studia I i II stopnia) oraz
Politechnika Lubelska (studia I stopnia).
2) Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji na ten kierunek studiów
to: geografia, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka
(Politechnika), historia (UEK), język polski (Politechnika).
3) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umożliwia wybranie specjalności. Dla studiów
licencjackich są to: reklama i PR, e-marketing, handel i budowanie relacji z
nabywcami, marketing miast i regionów. Studia magisterskie oferują specjalności:
marketing międzynarodowy, analityka rynku, handel elektroniczny i zarządzanie
produktem.
4) Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są studia w trybie dziennym
oraz zaocznym.
Information
Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa przygotowują do podjęcia pracy
w zakresie działań kreatywnych, tworzenia strategii marketingowych, budowania PR,
organizacji wydarzeń, tworzenia materiałów i akcji promocyjnych, zarządzania social
mediami i innych. Jest to możliwe dzięki przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z
tradycyjnymi i nowoczesnymi formami działań marketingowych. Celem studiów jest
rozwinięcie u słuchaczy kreatywności i różnorodnych kompetencji społecznych.
Nabywanie umiejętności odbywa się z użyciem nowoczesnych narzędzi e-
learningowych, gier interaktywnych i warsztatów. Zaliczenie z niektórych przedmiotów
można uzyskać na podstawie udziału w konferencjach lub poprzez tworzenie projektów
semestralnych. W obrębie różnych specjalności kładzie się nacisk na odmienne
zagadnienia.
1) E- marketing (studia I stopnia) - oferuje pogłębioną wiedzę na temat efektywnych
działań marketingowych w przestrzeni internetowej. Informacje przekazywane przez
nauczających są nieustannie aktualizowane.
2) Handel i budowanie relacji z nabywcami (studia I stopnia) - koncentruje się na
działaniach związanych z promocją i zarządzaniem sprzedażą, przekazywana jest
też wiedza na temat sposobu działania instytucji handlowych. Ponadto u studentów

rozwijane są kompetencje społeczne niezbędne do tworzenia satysfakcjonujących
relacji z klientami.
3) Marketing miast i regionów (studia I stopnia) - stanowi przygotowanie do
prowadzenia działań związanych z marketingiem terytorialnym i zapoznaje
studentów ze specyfiką działań na szczeblu samorządowym.
4) Reklama i Public Relations (studia I stopnia) - przekazuje wiedzę na temat
tworzenia skutecznych reklam i kampanii PR. W obrębie tej specjalności nauczanie
obejmuje także praktyczne wykorzystanie narzędzi służących tworzeniu treści.
Kierunek “marketing i komunikacja rynkowa” działający na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie otrzymał akredytację oraz certyfikaty “Studia z Przyszłością” i
“Lider Jakości Kształcenia”.

Summary

Kierunek studiów "Marketing i Komunikacja Rynkowa" oferowany przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i Politechnikę Lubelską to programy kształcenia na poziomie I i II
stopnia, które przygotowują specjalistów w zakresie marketingu. Studenci zdobywają nie
tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności związane z analizą rynku,
identyfikacją potrzeb klientów i tworzeniem strategii marketingowych. Uczęszczający na
zajęcia nabywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne kompetencje. Kierunek ten
daje możliwość podjęcia pracy między innymi w obszarze działań kreatywnych, tworzenia
strategii marketingowych, PR, organizacji wydarzeń, zarządzania mediami
społecznościowymi.

Related entries:

promotion tool, creative agency, branding agency, consulting agency, company vision, agency 360, strategic consulting, product strategy, strategic plan, business strategy

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact