Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationsstrategie Branding Google Ads Positionierung von Webseiten Webseitenentwicklung

Produktangebot

Firmenveranstaltungen Lebensmittelmarketing Marketingkommunikation Grafikdesign Vertriebsunterstützung Online Marketing

Beratungsangebot

Sozialen Medien Interne Kommunikation Krisenmanagement Arbeitgebermarke Referenzmarketing Customer Lifetime Value B2B-Marketing
zurückkehren

Marketing und Marktkommunikation

Marketing und Marktkommunikation

Marketing i komunikacja rynkowa-kierunki studiów

Definition


Marketing i komunikacja rynkowa - kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia
kształcący specjalistów z zakresu marketingu. Program kształcenia przewiduje zarówno
przekaz wiedzy, jak i praktycznych umiejętności związanych m.in. z analizą rynku,
rozpoznawaniem potrzeb klientów i tworzeniem strategii marketingowych.
To warto wiedzieć:
1) W Polsce studia z marketingu i komunikacji rynkowej oferowane są przez dwie
uczelnie, są nimi Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (studia I i II stopnia) oraz
Politechnika Lubelska (studia I stopnia).
2) Przedmioty maturalne brane pod uwagę podczas rekrutacji na ten kierunek studiów
to: geografia, matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie, informatyka
(Politechnika), historia (UEK), język polski (Politechnika).
3) Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie umożliwia wybranie specjalności. Dla studiów
licencjackich są to: reklama i PR, e-marketing, handel i budowanie relacji z
nabywcami, marketing miast i regionów. Studia magisterskie oferują specjalności:
marketing międzynarodowy, analityka rynku, handel elektroniczny i zarządzanie
produktem.
4) Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dostępne są studia w trybie dziennym
oraz zaocznym.
Information
Studia na kierunku marketing i komunikacja rynkowa przygotowują do podjęcia pracy
w zakresie działań kreatywnych, tworzenia strategii marketingowych, budowania PR,
organizacji wydarzeń, tworzenia materiałów i akcji promocyjnych, zarządzania social
mediami i innych. Jest to możliwe dzięki przekazywaniu wiedzy i umiejętności związanych z
tradycyjnymi i nowoczesnymi formami działań marketingowych. Celem studiów jest
rozwinięcie u słuchaczy kreatywności i różnorodnych kompetencji społecznych.
Nabywanie umiejętności odbywa się z użyciem nowoczesnych narzędzi e-
learningowych, gier interaktywnych i warsztatów. Zaliczenie z niektórych przedmiotów
można uzyskać na podstawie udziału w konferencjach lub poprzez tworzenie projektów
semestralnych. W obrębie różnych specjalności kładzie się nacisk na odmienne
zagadnienia.
1) E- marketing (studia I stopnia) - oferuje pogłębioną wiedzę na temat efektywnych
działań marketingowych w przestrzeni internetowej. Informacje przekazywane przez
nauczających są nieustannie aktualizowane.
2) Handel i budowanie relacji z nabywcami (studia I stopnia) - koncentruje się na
działaniach związanych z promocją i zarządzaniem sprzedażą, przekazywana jest
też wiedza na temat sposobu działania instytucji handlowych. Ponadto u studentów

rozwijane są kompetencje społeczne niezbędne do tworzenia satysfakcjonujących
relacji z klientami.
3) Marketing miast i regionów (studia I stopnia) - stanowi przygotowanie do
prowadzenia działań związanych z marketingiem terytorialnym i zapoznaje
studentów ze specyfiką działań na szczeblu samorządowym.
4) Reklama i Public Relations (studia I stopnia) - przekazuje wiedzę na temat
tworzenia skutecznych reklam i kampanii PR. W obrębie tej specjalności nauczanie
obejmuje także praktyczne wykorzystanie narzędzi służących tworzeniu treści.
Kierunek “marketing i komunikacja rynkowa” działający na Uniwersytecie
Ekonomicznym w Krakowie otrzymał akredytację oraz certyfikaty “Studia z Przyszłością” i
“Lider Jakości Kształcenia”.

Zusammenfassung

Kierunek studiów "Marketing i Komunikacja Rynkowa" oferowany przez Uniwersytet
Ekonomiczny w Krakowie i Politechnikę Lubelską to programy kształcenia na poziomie I i II
stopnia, które przygotowują specjalistów w zakresie marketingu. Studenci zdobywają nie
tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności związane z analizą rynku,
identyfikacją potrzeb klientów i tworzeniem strategii marketingowych. Uczęszczający na
zajęcia nabywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne kompetencje. Kierunek ten
daje możliwość podjęcia pracy między innymi w obszarze działań kreatywnych, tworzenia
strategii marketingowych, PR, organizacji wydarzeń, zarządzania mediami
społecznościowymi.

Verwandte Einträge:

Werbemittel, Kreativagentur, Branding-Agentur, Beratungsagentur, Unternehmensvision, Agentur 360, strategische Beratung, Produktstrategie, strategischer Plan, Geschäftsstrategie

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Geschäftsentwicklung?

Bartosz Zielinski

Bartosz Zielinski Geschäftsführer

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Ruf mich an Einloggen Kontakt