Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

The essence of marketing

Istota marketingu, czyli dokładnie co?

istota marketingu- zapokajanie potrzeb

Istota marketingu – definicja

Najkrótsza definicja marketingu brzmi: „zaspokajać potrzeby, osiągając zysk”. Istota marketingu wg Philipa Kotlera to proces planowania i realizacji koncepcji, ustalania cen, promocji oraz dystrybucji produktów, usług i pomysłów, w celu tworzenia wymiany, która zaspokaja cele zarówno jednostki, jak i organizacji. Istota marketingu obejmuje zatem cały szereg działań, dzięki którym firma może dotrzeć ze swoją ofertą oraz informacjami o swojej ofercie do odbiorców.

Zgodnie z definicją AMA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu) istota marketingu obejmuje wszystkie działania służące tworzeniu, komunikowaniu i dostarczaniu produktów, które mają wartość dla klienta. Celem marketingu jest przekazywanie informacji o działalności firmy oraz oferowanych przez nią produktów.

Istota marketingu obejmuje takie zagadnienia jak:

  • wykorzystywanie możliwości rynkowych,
  • dokładne ustalanie potrzeb klientów,
  • opracowywanie strategii dystrybucji wiedzy o ofercie,
  • przygotowanie odpowiedniej strategii cenowej,
  • utrzymywanie komunikacji z rynkiem i budowanie długofalowych relacji.

Istota marketingu – ciekawostki

Marketing jest częściowo nauką, a częściowo sztuką. Istota marketingu zamyka się w konkretnej strategii działania, która określa sposób w jaki dana firma zamierza osiągnąć swoje cele biznesowe. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jaka strategia marketingu jest najbardziej skuteczna. Efekty uzależnione są bowiem zarówno od rynku i branży, w których funkcjonuje dana firma, specyfiki grupy docelowej, jak i zasobów przedsiębiorstwa, w tym wysokości budżetu inwestycyjnego.

Dzisiejszy marketing wykorzystuje zarówno osiągnięcia nauki, które ułatwiają dostęp do danych umożliwiających prowadzenie kompleksowych analiz, jak i możliwości szeroko pojętej sztuki, która pozwala kreować świat i komunikaty wymykające się wszelkim ograniczeniom. Marketing to także sposób zarządzania posiadanymi zasobami materialnymi i niematerialnymi oraz swoista filozofia funkcjonowania firmy.

Istota marketingu – informacje, które warto poznać

Efektywny marketing prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa. Skupia się na wdrażaniu rozwiązań, które satysfakcjonują zarówno firmę, jak i jej klientów. Istota marketingu obejmuje zatem zarówno właściwe rozumienie potrzeb obu grup, jak i znajomość i umiejętność zastosowania konkretnych narzędzi, które pozwalają je zaspokoić.

Marketing pojawił się już w starożytności, wraz z rozwojem handlu. Kolejne lata przynosiły kolejne metody i narzędzia, które można było wykorzystywać, by dotrzeć do szerszej publiczności. Rozwój mediów oraz powszechność internetu doprowadziły do prawdziwej rewolucji marketingu, otwierając rynek na cały świat. Ponadto nowe technologie pozwoliły na stosowanie zaawansowanych narzędzi umożliwiających zbieranie danych, targetowanie oraz tworzenie w pełni spersonalizowanych komunikatów.

Rozwój marketingu spowodował nakreślenie bazowych instrumentów marketingowych tzw. marketing mix, który tworzą: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Z czasem koncepcję rozszerzono o kolejne elementy: ludzie, świadectwo materialne i proces. Istnieje także inna koncepcja instrumentów marketingowych, w ramach której istota marketingu sprowadza się do: klienta, kosztów, wygody nabycia, treści, komunikacji, społeczności i personalizacji.

Istota marketingu – podsumowanie

Istota marketingu obejmuje cały szereg działań podejmowanych w ramach definiowania oraz zaspokajania potrzeb i oczekiwań konsumentów. Obejmuje kompleksową analizę rynku, identyfikację grup docelowych, a także planowanie i wdrażanie konkretnych strategii działania zmierzających do finalizacji procesu sprzedaży.

Marketing jest wielopoziomowym procesem. To nie tylko sztuka tworzenia reklam, ale kompleksowa strategia działania w oparciu o rzeczywiste potrzeby danej grupy docelowej. Istota marketingu zamyka się w realizacji konkretnych celów, m.in. zwiększenia sprzedaży, zwiększenia dochodów, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, zwiększenie rozpoznawalności marki na rynku oraz utrzymywanie właściwych relacji z otoczeniem, w tym z klientami.

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact