Nawigacja

Wprowadzenie produktu spożywczego na rynek – jak to zrobić?

Branże
Jak wygląda efektywne wprowadzenie produktu spożywczego na rynek

Wprowadzenie produktu spożywczego na rynek jest obciążone dużym ryzykiem. Powodzenie bądź porażka zależy od wielu czynników, takich jak oryginalność produktu, umiejętność i zasoby przedsiębiorstwa, profesjonalizm marketingu oraz dojrzałość rynku. Ponadto, rynek spożywczy podlega nieustannym zmianom. Wymaga ciągłego zwiększenia różnorodności poszczególnych asortymentów wyrobów oraz konieczności ciągłego lub cyklicznego obniżania cen. 

Aby produkt spełniał oczekiwania rynku, wzbudzał zainteresowanie i zaspokajał potrzeby potencjalnych klientów, niezbędne jest zrozumienie wielu mechanizmów. Tych, jakimi kierują się konsumenci oraz możliwości technologicznych, które można zastosować. Ta zasada jest uniwersalna – każdy launch produktu się z tym wiąże. Większość nowych produktów powstaje w wyniku kombinacji wybranych zabiegów technologicznych i modyfikacji recepturowych. Najczęściej nowy produkt spożywczy jest efektem rozwoju istniejącej linii produktów. Powstaje przez wprowadzenie nowej gamy aromatów, smaków, nadanie nowej tekstury. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie nowych opakowań, nowej szaty graficznej, zmiany wielkości porcji w opakowaniu, czy zmiany zawartości wybranych składników. 

Za projektowanie nowych produktów odpowiada cały zespół specjalnie dobranych i przeszkolonych w tym celu pracowników. Zespoły ds. opracowywania produktów, oprócz projektowania fizycznych cech i właściwości produktu, zajmują się również jego estetyką. Ponadto coraz częściej w proces opracowywania nowego produktu włączani są sami konsumenci, którzy przekazują konkretne informacje o swoich preferencjach i oczekiwaniach. 

Planujesz wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Pierwsze wrażenie robi się raz – zrób najlepsze i osiągaj zyski!

Wprowadzenie produktu spożywczego na rynek – etapy 

Wprowadzanie produktu na rynek to proces. Rynek spożywczy rządzi się swoimi prawami, podyktowanymi przez szereg przepisów i wytycznych, których należy bezwzględnie przestrzegać. Proces opracowywania nowego produktu spożywczego obejmuje specyficzne działania badawcze. Składają się na niego projektowanie produktu, planowanie procesu rozwoju, projektowanie procesu produkcji oraz ustalenie strategii i działań marketingowych. 

Na początek należy dokładnie przeanalizować rynek. Przede wszystkim pod kątem tego, czego brakuje, jakie są potrzeby oraz co i na jakich warunkach oferuje konkurencja. Pozwoli nam to stworzyć nowy produkt wzbudzający zainteresowanie, ale również wyraźnie różniący się od tego, co już jest dostępne na rynku. 

W zależności od tego, czy produkt jest pochodzenia zwierzęcego czy roślinnego, należy zgłosić produkcję żywności do odpowiednich urzędów. Zakłady, w których powstają produkty pochodzenia zwierzęcego, wymagają akceptacji właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Chcąc wprowadzić produkt roślinny, należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, by poinformować urzędników, jaką żywność chcemy produkować i dowiedzieć się, jakie wymagania należy spełnić. Również opakowanie żywności i jej znakowanie podlega regulacjom prawa europejskiego i krajowego. Na opakowaniu musi znajdować się m.in. nazwa żywności, wykaz składników ze szczególnym wyróżnieniem składników powodujących alergie lub nietolerancję oraz wskazaniem procentowej zawartości najważniejszych składników, ilość netto żywności, data trwałości oraz wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia. 

Na podstawie informacji przekazanych przez te organy należy opracować i wdrożyć system zapewniania jakości i bezpieczeństwa. Ten system to przede wszystkim procedury i instrukcje, których muszą przestrzegać wszyscy pracownicy i które muszą uwzględniać wszystkie zmiany w produkcji. 

Jeżeli chcesz potwierdzić jakość produkowanego przez ciebie produktu, możesz złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o potwierdzenie jakości handlowej. 

Wprowadzenie produktu spożywczego na rynek – strategie 

Podczas wprowadzania nowego produktu spożywczego na rynek, po tym, jaki określi kim jest grupa docelowa, przedsiębiorstwo może zastosować jedną z następujących strategii marketingowych: 

  1. Strategia szybkiego „zbierania śmietanki”, inaczej strategia skimming. Oznacza, że to przedsiębiorstwo ustala wysoką cenę produktu. Stosuje jednocześnie intensywne działania promocyjne, a następnie, w miarę wzrostu sprzedaży rośnie osiągany zysk. Takie rozwiązanie jest stosowane najczęściej przez firmy, których produkty nie są znane na danym rynku. 
  1. Strategia wolnego „zbierania śmietanki” polega na tym, że przedsiębiorstwo ustala wysoką cenę produktu, ale jednocześnie ogranicza wydatki na marketing. Takie rozwiązanie przynosi korzyści, gdy rynek jest ograniczony, konkurencja niewielka, a firma zajmuje niezagrożoną pozycję. 
  1. Strategia szybkiej penetracji rynku. Przedsiębiorstwo ustala niską cenę produktu, stosując jednocześnie intensywne działania promocyjne, dzięki którym następuje szybkie zwiększeniu udziału firmy w rynku. Takie rozwiązanie stosowane jest wtedy, gdy rynek zbytu jest dość duży, a świadomość o istnieniu produktu stosunkowo niewielka. 
  1. Strategia wolnej penetracji rynku oznacza, że przedsiębiorstwo ustala niską cenę produktu i jednocześnie ogranicza wydatki na marketing. Rozwiązanie to sprawdza się, gdy rynek jest duży, a potencjalni nabywcy są wrażliwi na wysokie ceny. 

Wprowadzenie produktu na rynek spożywczy – jak osiągnąć sukces?

Śledząc trendy rozwojowe na rynku spożywczym, można zauważyć kilka zasadniczych kierunków: opracowanie żywności zbilansowanej żywieniowo oraz produkcja żywności zdrowej, ekologicznej i naturalnej, a także wprowadzanie nowych metod przetwarzania, opakowań przyjaznych dla środowiska oraz alternatywnych surowców. 

Dla artykułów spożywczych nową propozycją wartości może być także m.in. szybkość w przygotowaniu. Najważniejsze jest to, by niosła ona ze sobą realne i widoczne dla konsumenta korzyści. Oprócz wysokiej jakości  oferowanych produktów nie bez znaczenia jest także branding. W tym przypadku tworzenie opakowań i etykiet produktów – w myśl zasady, że kupuje się także oczami.  

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt