Nawigacja

Selekcja pracowników zgodna z celami firmy

Selekcja pracowników ma miejsce wszędzie tam, gdzie odbywają się procesy rekrutacyjne. To oczywiste, że wszystkie firmy – małe i duże – starają się zatrudniać jak najlepszych pracowników. W tym celu stosują różne metody, aby zawęzić grono potencjalnych kandydatów. Jak stwierdzić, które będą najbardziej efektywne w Twoim procesie rekrutacji? Sprawdź, jakie są do wyboru. 

Selekcja pracowników w procesie rekrutacji

Od weryfikowania CV i czytania listów motywacyjnych, przez przeprowadzanie rozmów i zadawanie podstępnych pytań, po grywalizację. Zakres metod stosowanych przez pracodawców do oceny kandydatów jest ogromny i może być przytłaczający. Poniżej kilka praktycznych przykładów do wykorzystania w procesie rekrutacji, dzięki którym wybór kandydatów będzie wolny od uprzedzeń, mniej czasochłonny i lepiej dostosowany do kultury i celów firmy.

Selekcja pracowników, zwana również selekcją kandydatów, to proces znajdowania nowego pracownika najlepiej dopasowanego do danego stanowiska. W oczywisty sposób proces ten wpisuje się w działania z zakresu employer branding. Kroki w procesie selekcji pracowników zależą od roli, jaką ma pełnić w firmie, budżetu rekrutacyjnego, stażu pracy na stanowisku, dostępnych zasobów i potrzeb organizacyjnych.

selekcja pracowników wymaga strategii

Różni autorzy definiują selekcję na różne sposoby. Oto lista niektórych z nich: 

– selekcja pracowników to proces polegający na przydzieleniu odpowiedniego kandydata do odpowiedniej pracy, 

– wybór pracownika to proces wyłaniania kandydatów, którzy posiadają kwalifikacje do obsadzenia wolnego stanowiska w organizacji, 

– selekcja pracowników to proces dopasowywania wymagań organizacji do umiejętności i kwalifikacji poszczególnych osób. 

Właściwe przeprowadzenie tego procesu zapewni, że organizacja otrzyma „zestaw” pracowników o odpowiednim nastawieniu i kwalifikacjach. To kluczowe, jeśli zaangażowanie pracowników w rozwój przedsiębiorstwa ma wykraczać poza zwykłe „odbębnienie” dniówki. Zamiast polegać na jednej metodzie jako jedynym kryterium wyboru lub odrzucenia kandydatów, warto skorzystać z kilku, aby podjąć jak najlepszą decyzję. 

Pracownicy to potęga Twojej firmy.

Uczyń z nich prawdziwych ambasadorów marki.

Co weryfikuje selekcja pracowników?

Jak zidentyfikować najlepsze talenty? Potrzebne są do tego odpowiednie metody. Po pierwsze warto ocenić zdolności poznawcze potencjalnych pracowników. To właśnie one są najważniejszym czynnikiem prognostycznym, jeśli chodzi o wydajność pracy – na wszystkich poziomach zatrudnienia i we wszystkich branżach.

Ocena zdolności poznawczych pokazuje, jak dobrze kandydaci wykorzystują szeroki zakres procesów umysłowych, takich jak praca z liczbami, myślenie abstrakcyjne, rozwiązywanie problemów, czytanie ze zrozumieniem i zdolność uczenia się. Ta ostatnie umiejętność ma niebagatelne znaczenie.

selekcja pracowników to wybór najlepszych kandydatów na dane stanowisko

Amerykański autor, Alvin Toffler, zauważył: „analfabeci XXI wieku to nie ci, którzy nie potrafią czytać i pisać, ale ci, którzy nie są w stanie się uczyć, oduczać się tego, co robili do tej pory, i uczyć na nowo”. Innymi słowy, umiejętność uczenia się to zdolność do odnajdywania się w nowej sytuacji. Zdolny uczeń może zastosować wcześniej zdobytą wiedzę w nowych scenariuszach. Sprawność uczenia się, kluczową umiejętność dobrych pracowników, można zmierzyć podczas selekcji pracowników i uzyskać prawdziwe zrozumienie tego, jak kandydaci funkcjonują i dostosowują się do stale zmieniających się środowisk pracy. 

Wybrane metody wykorzystywane podczas selekcji pracowników

Kolejne narzędzie, test uczciwości, pozwala zebrać informacje na temat uczciwości, niezawodności i etyki pracy kandydatów. Uczciwość i inne istotne umiejętności miękkie są zazwyczaj oceniane za pomocą odpowiedniego kwestionariusza osobowości.

Podczas selekcji pracowników wykorzystuje się m.in. testy sytuacyjne (situational judgement tests), które sprawdzają jak dobrze kandydat radzi sobie z oceną sytuacji.  Przedstawia mu się różne scenariusze, a jego zadaniem jest wybór najlepszego i najprostszego sposobu na poradzenia sobie z sytuacją, z którą może mieć do czynienia po zatrudnieniu.

Chociaż w większości przypadków wiedzę można nabyć w trakcie wykonywanej pracy, a inne czynniki są ważniejsze przy zatrudnianiu, istnieją pewne stanowiska, które wymagają od kandydatów posiadania już określonej wiedzy i umiejętności zawodowych. Wprowadzenie testu umiejętności zbyt wcześnie w procesie rekrutacji może jednak odstraszyć kandydatów. Warto przeprowadzić go, gdy selekcja pracowników jest już na zawansowanym etapie. Oprócz „standardowych” form stosowanych podczas selekcji pracowników, coraz większą popularnością cieszą się także te niekonwencjonalne, jak speed recruitment czy  grywalizacja.

Znaczenie właściwej selekcji pracowników

Selekcja pracowników jest ważnym procesem, ponieważ zatrudnianie odpowiednich zasobów ludzkich ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia ogólnej wydajności organizacji. Ponadto to właśnie oni, najcenniejsze aktywa firmy, w dużym stopniu wpływają na to, jak jest postrzegana na zewnątrz – rzutują na  public relations i uczestniczą w budowaniu wizerunku. Zły proces selekcji skutkuje natomiast zatrudnianiem niewłaściwych ludzi. Wpływa przy tym nie tylko na jakość pracy. Także koszt wymiany pracownika, związany z rotacją, będzie wysoki.

Dobry proces selekcji ma następujące zalety: 

– jest opłacalny: oszczędza dużo czasu i wysiłku; 

– pozwala uniknąć jakichkolwiek uprzedzeń podczas rekrutacji odpowiedniego kandydata; 

– pomaga wyeliminować kandydatów, którym brakuje wiedzy i umiejętności oraz tych, którzy nie pasują do kultury organizacyjnej firmy, 

– zawiera wytyczne dotyczące dalszej oceny kandydatów poprzez ścisłą weryfikację i sprawdzanie referencji; 

– jest przydatny w porównywaniu różnych kandydatów pod względem ich możliwości, wiedzy, umiejętności, doświadczenia, podejścia do pracy itp. 

Celem selekcji jest wybranie najbardziej odpowiedniego kandydata, który spełnia wymagania na danym stanowisku i który pomoże w osiąganiu celów organizacji. Ważne jest, aby ocenić różne cechy każdego kandydata, takie jak jego kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, ogólna postawa itp. Dlatego selekcja pracowników jest bardzo ważna, a cały proces powinien być doskonale przemyślany. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt