Usługi

Public Relations Strategia komunikacji Branding Google Ads Pozycjonowanie stron Tworzenie stron www

Oferta produktowa

Eventy firmowe Food marketing Komunikacja marketingowa Projektowanie graficzne Wsparcie sprzedaży Online marketing

Oferta konsultingowa

Social Media Komunikacja wewnętrzna Zarządzanie kryzysowe Employer Branding Marketing referencyjny Customer Lifetime Value Marketing B2B

Treść główna

Wielka czwórka

Najważniejszymi czynnikami sprzyjającymi zaangażowaniu pracowników są:
1. rozwój – pracownicy potrzebują czuć, że się rozwijają i uczą się nowych rzeczy,
2. szacunek – dla pracowników, ich pracy, czy pomysłów,
3. zaufanie – do kadry zarządzającej,
4. poczucie bezpieczeństwa co do przyszłości zawodowej.
Dążenie managerów do ukształtowania takiej postawy jest dowodem wzrastającej świadomości, że to właśnie pełni energii, zmotywowani, nastawieni entuzjastycznie pracownicy są ważnym źródłem tworzenia wartości firmy. To dzięki nim możliwe jest zdobycie przewagi konkurencyjnej. Jak powiedział D.Sanders: „innowacyjne podejście menedżerów polega na wyzwalaniu w pracownikach pozytywnej energii, która umożliwia osiąganie wyników zupełnie nowej jakości”. Należy pamiętać także, że silnym instrumentem motywacyjnym może też stać się sama firma. To, w jaki sposób jest odbierana, czy zarządzana może podwyższać lub obniżać motywację pracowników. Jeśli firma jest dobrze zarządzana i posiada dobry wizerunek, pracownicy są zadowoleni, co pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie w rozwój przedsiębiorstwa.

Dlaczego rozwój pracowników jest ważny?

W obecnych czasach pracodawcy powinni dbać o rozwój swoich pracowników, zamiast znajdować nowych. Dlaczego stało się to tak istotne?
• Firmy konkurują nie tylko o udział w rynku, ale także o pracowników. Pracownicy chcą pracować dla pracodawcy, który podniesie ich umiejętności, aby utrzymać konkurencyjność w stosunku do kolegów z innych firm.
• Według badania SHRM dotyczącego luki w umiejętnościach, 83% specjalistów HR ma trudności z rekrutacją, a 75% z nich twierdzi, że u kandydatów brakuje kluczowych umiejętności.
• Rozwój pracowników pozwoli dostosować się do nowego systemu zarządzania. Obecnie w wielu firmach dominują płaskie struktury zarządzania. To z kolei sprawia, że organizacje potrzebują rozwoju pracowników, aby zapewnić sobie ich zaangażowanie.
• Pracownicy, którzy otrzymują szkolenia i możliwości edukacyjne, są bardziej produktywni.

Managerowie mają wpływ na zaangażowanie pracowników

Oxygen Project dowiódł, że zachowania menedżerów i styl zarządzania w istotny sposób wpływają na wyniki. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Instytut Gallupa wynika, że wśród najważniejszych kompetencji menedżerskich niezwykle ważne są umiejętność budowania relacji oraz wspieranie pracownika w rozwoju. Team building zmierzający do tworzenia pozytywnej kultury, w której ludzie czują się doceniani w miejscu pracy, jest praktycznie niemożliwy, jeśli zespół liderów nie da dobrego przykładu. Dlatego to właśnie w strukturach kierowniczych należy dokładnie zaplanować działania w ramach team buildingu. Często kierownictwo ma świetny pomysł i próbuje sprzedać go pracownikom ze względu na korzyści dla firmy. Tymczasem ludzie nie będą się tym ekscytować, nawet jeśli są entuzjastycznie nastawieni do swojej pracy. Dobry lider skupia się na umiejętnościach, których zdobycie przyniesie bezpośrednie korzyści pracownikowi. Tak, by zapewnić intensywną stymulację i motywację w ramach szerszego programu rozwoju dla wszystkich zespołów w firmie.

Czy komunikacja jest ważna?

Przejrzysta komunikacja dotycząca programu rozwoju pracowników jest kluczem do sukcesu. Pracodawcy muszą dbać o to, aby komunikaty dotyczące rozwoju nie stwarzały nierealistycznych oczekiwań ani nie powodowały zamieszania co do tego, kto otrzyma możliwości rozwoju. Niektóre aspekty do rozważenia obejmują:
• Oczekiwania. Pracodawcy powinni zadbać o to, aby powody rozwoju były dobrze zrozumiałe, unikać nadmiernych obietnic.
• Zasady. Organizacje muszą jasno określić uprawnienia do poszczególnych programów rozwojowych.
• Rezygnacja z rozwoju. Pracodawcy muszą określić, czy program będzie obowiązkowy, czy też pracownicy będą mogli z niego zrezygnować. Jeśli ktoś zrezygnuje, czy wpłynie to na jego ocenę wyników? W przypadku pracowników, którzy wyrażają chęć rezygnacji, menedżerowie mogą podkreślić związek między rozwojem a karierą zawodową, aby pracownicy dobrze rozumieli potrzeby rozwojowe, do których odnosi się dany program.

Potrzebujesz pomocy w rozwoju biznesu?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Dyrektor Zarządzający

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt