Nawigacja

Jak efektywna praca w zespole wpływa na sukces firmy?

Imprezy firmowe
Jak efektywna praca w zespole wpływa na sukces firmy?

Efektywna praca w zespole sprawia, że pracownicy łatwiej rozwiązują problemy, szybciej wymyślają skuteczne rozwiązania i są bardziej zadowoleni z wykonywanej pracy. To wszystko jest kluczowe przy osiąganiu sukcesu w firmie. Jak sprawić, by efektywna praca w zespole przekładała się na konkretne wyniki? Od czego zacząć? Podpowiadamy.

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

Rozpoczynając temat pracy w zespole należy pamiętać iż każda grupa pracowników czymś różni się od siebie. Każdy z członków ma inny charakter, co innego go motywuje oraz stresuje. Dlatego tak istotne jest stałe monitorowanie pracy zespołu. Efektywna praca w zespole będzie skutkiem elastycznego wdrażania konkretnych rozwiązań na podstawie wielomiesięcznych obserwacji. Wspólne spotkania formalne czy nieformalne znacznie poprawiają znajomość potrzeb członków zespołu i rozładowują powstałe konflikty.

Każdy pracownik oprócz swoich zwykłych zadań, powinien znać efekt, jaki jego wysiłek przynosi całej organizacji. Efektywna praca w zespole wymaga modelu przywództwa opierającego się na liberalizmie i współodpowiedzialności za całokształt działań. Firma nie może stawać na drodze budowania nieformalnych kontaktów między pracownikami. Powinna wręcz promować podejście opierające się na ich rozpowszechnianiu. 

Efektywność w zespole spada?

Sprawimy, że Twoi pracownicy odzyskają motywację do działania!

Efektywna praca w zespole dzięki działaniom lidera

Każdy zespół posiada swojego lidera, którego celem jest między innymi sprawowanie opieki nad całością grupy. Lider powinien bacznie obserwować swoich członków zespołu i odpowiednio szybko reagować. Jego zadaniem jest także ustalenie, jakie zasady pracy zespołowej obowiązują w firmie. Efektywna praca w zespole jest możliwa dzięki wyznaczonym standardom i regułom postępowania przez lidera. Należy wyznaczyć jasne granice w działaniu, których w firmie nie można przekroczyć. Dzięki temu w każdym zespole istnieje punkt odniesienia i możliwość porównania zachowań, reakcji i stylu działania. 

Prawdziwy lider nie stoi z boku i nie dystansuje się od swojego zespołu, ale staje się jego częścią. Rolą lidera w budowaniu efektywnej pracy w zespole jest wyznaczanie długofalowych celów, przy jednoczesnym nie ingerowaniu przesadnie w zadania poszczególnych osób. Lider deleguje zadania, ale nie przeszkadza tym, którzy pracują. Monitoruje zespół tylko po to, by szybko dostrzec symptomy kryzysów, konfliktów i spadków motywacji i odpowiednio na nie zareagować. Dobry rozwiązaniem jest spotkanie na neutralnym gruncie. 

team building

Team building w pięknych okolicznościach przyrody, może przynieść o wiele więcej korzyści, niż kolejna rozmowa dyscyplinująca. A sala konferencyjna w malowniczym dworku, może okazać się miejscem dużo lepiej wyzwalającym kreatywność pracowników, niż gabinet szefa.

Czas więc na zmianę otoczenia i naładowanie akumulatorów!

Jak wygląda efektywna praca w zespole?

Efektywną pracę w zespole charakteryzuje: 

 • wspólny cel, który dostrzegają nie tylko liderze, ale wszyscy członkowie zespołu, 
 • naturalna wola współpracy i wspólnego realizowania celu, 
 • lider wzbudzający zaufanie i dający poczucie bezpieczeństwa, 
 • sprawna komunikacja, 
 • czytelny podział zadań, 
 • wspólnie ustalone zasady postępowania, 
 • wzajemnie uzupełnianie się i dopełnianie, a nie rywalizacja.

Dzięki efektywnej pracy członkowie teamu umiejętnie wykorzystują swoją wiedzę i wspólnie wyznaczają cele, dzielą się odpowiedzialnością za ich realizację, dzielą się wiedzą, pomysłami, rozwiązują wspólnie konflikty, prezentują swoje pomysły i rozwiązania. Efektywna praca w zespole opiera się na otwartej i swobodnej komunikacji oraz trosce o właściwą atmosferę w pracy. Warunkiem istnienia dobrej jakości kontaktów jest wszechobecna empatia.

Co przeszkadza we wdrażaniu efektywnej pracy w zespole?

Każda grupa pracowników na swojej drodze napotyka pewne problemy, przez co efektywna paca w zespole jest utrudniona. Często, osoby budujące zespół usiłują wszystkim nadać jedną rolę i z góry ją narzucają. Tymczasem dobry zespól składa się z różnych osobowości i właśnie w tej różnorodności tkwi jego siła. Efekt synergii można osiągnąć tylko wtedy, gdy członkowie zespołu są niczym kawałki pasujących do siebie puzzli, które tylko dzięki odpowiedniemu dobraniu tworzą interesującą i efektywną całość. 

Jakie inne przeszkody napotykają pracownicy?

team building

 1. Brak zaufania pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu.
 2. Brak otwartej komunikacji i rozmawiania o własnych słabościach, obawach i błędach.
 3. Strach przed konfliktem. Wymiana opinii i udzielanie informacji zwrotnych służą znajdywaniu oryginalnych rozwiązań i podejmowaniu najlepszych decyzji.
 4. Unikanie odpowiedzialności za podjęte decyzje i działania.
 5. Brak skupienia na wynikach i troski o dobro ogółu.

Z powodu powyższych przeszkód zespół ma trudności w efektywnym działaniu. Dlatego tak ważna jest rola lidera, który bacznie obserwuje pracę zespołu i może odpowiednio szybko zareagować. Efektywny zespół to zespół zintegrowany oraz świadomy ról, potrzeb, obaw i osobowości tworzących go osób. Wszelkie działania integrujące zespół pozwalają lepiej poznać się jej członkom, zbudować wspierające relacje, stworzyć choć minimalny poziom zaufania i otwartości wobec siebie.

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

konfigurator imprez banner
KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt