Nawigacja

Integracja w grupie – jak wpływa na rozwój przedsiębiorstwa?

Imprezy firmowe
Integracja w grupie - jak wpływa na rozwój przedsiębiorstwa?

Nowi pracownicy w zespole, praca zdalna, a może natłok pracy i rosnący stres? To tylko niektóre czynniki, które jasno wskazują, że integracja w grupie jest niezwykle potrzebna. Silny i zgrany zespół jest jak dobrze naoliwiona maszyna. Pracuje efektywnie, jeśli pracownicy dobrze się ze sobą komunikują i współpracują. Aby tak się stało, potrzebna jest integracja w grupie. Tylko jak to osiągnąć?

W nawet najlepiej prosperującej firmie z wieloma sukcesami nie można zapominać o integracji. Otoczenie stale się zmienia, dochodzą nowi pracownicy, nowi klienci, nowe projekty itd. To wszystko powoduje, że członkowie zespołu muszą na nowo adaptować się do warunków w pracy. Integracja w grupie to nie tylko zabawa i śmieszne gry. Wymaga ona dogłębnej analizy relacji między pracownikami, aby ją odpowiednio przeprowadzić.

Lider zespołu powinien zwrócić uwagę na to, jak wygląda komunikacja w grupie, jak pracownicy ze sobą współpracują, czy występują konflikty, czy potrafią wspólnie skupić się na celu, czy tylko myślą o rywalizacji. Integracja w grupie pozwala wypracować pewien rodzaj synergii w grupie, która nie pozwoli się rozpaść zespołowi. Należy wprowadzić na stałe ćwiczenia, czy warsztaty integracyjne przeprowadzane pod okien profesjonalisty, podczas których uczestnicy lepiej się poznają, opowiedzą o swoich uczuciach i podzielą się osobistymi historiami.

Szukasz inspiracji,
by zintegrować zespół?

Skorzystaj z naszego doświadczenia
i niewyczerpanej puli pomysłów!

Komunikacja, a integracja w grupie

Integracja w grupie nie przyniesie sukcesu bez odpowiedniej komunikacji między członkami zespołu. Dzięki wypracowanej komunikacji powstaje więź między pracownikami, co dalej wpływa na efektywność prowadzonych działań. Praca zdalna niestety spowodowała, że komunikacja jest utrudniona, a kontakty w pracy coraz płytsze i pozbawione znaczenia. Lider zespołu powinien zwrócić szczególną uwagę, aby nie doprowadzić do sytuacji, w której członkowie zespołu nie rozmawiają ze sobą, a jedyny kontakt dotyczy opracowywanego projektu. Warto korzystać z mediów społecznościowych, ale wyłącznie jako dodatek do prawdziwej rozmowy twarzą w twarz. Tak wypracowana komunikacja prowadzi do powstania więzi między pracownikami, a w konsekwencji integracja w grupie przyniesie odpowiednie korzyści.

Integracja w grupie – o czym należy pamiętać?

Istnieją pewne kwestie których nie można pominąć organizując spotkanie integracyjne. Integracja w grupie musi przynieść odpowiednie efekty, więc trzeba na początku wyznaczyć jaki jest jej cel. Z pewnością musi być również dobrowolna – nie można nikogo do niczego zmuszać, bo efekt będzie zupełnie odwrotny do zamierzonego. Jeżeli ktoś unika udziału w różnego rodzaju zajęciach integracyjnych należy sprawdzić, z czego to wynika. Następnie tak dopasować proponowanie rozwiązania, by przekonać i zachęcić do wspólnych działań.

integracja w grupie

Integracja w grupie powinna być przeprowadzana pod okiem profesjonalistów, którzy będą potrafili tak moderować spotkania, by w efekcie prowadziły do konkretnych efektów w późniejszej pracy nad realizowaniem celów zawodowych. O czym jeszcze trzeba pamiętać? O bezpieczeństwie podczas zabaw oraz zapewnieniu, że wszelkie informacje, które zostaną ujawnione podczas zabawy, nie zostaną użyte przeciwko nim oraz nie wyjdą poza grupę.

Pracownicy muszą czuć się dobrze w grupie i bezpiecznie, szczególnie podczas integracji. Nie mogą myśleć, że jeśli powiedzą coś nie tak, to zostaną zwolnieni. Integracja w grupie ma być jednocześnie zabawą oraz nauką spędzoną w wspólnym, miłym gronie.

Pomysły na skuteczną integrację

Integracja w grupie może być przeprowadzona na wiele sposobów. Wiele zależy od tego jaki ma cel i jaki ma przynieść efekt. Inaczej będziemy integrować stary zespół zżytych współpracowników, którzy potrzebują odpoczynku od pracy, a inaczej nowych członków zespołu, którzy nie znają się z resztą grupy. Integracja w grupie zakłada zapewnienie członkom zespołu możliwości, by pod otoczką wspólnej zabawy i milo spędzane czasu poza pracą, mogli wypracować między sobą mechanizmy, które pomogą im później wspólnie realizować cele zawodowe.  

Do takich zabaw integracyjnych zaliczamy: 

  • warsztaty kulinarne z udziałem mistrza, które sprawiają, że uczestnicy nie tylko mogą nauczyć się czegoś ciekawego, ale muszą dokonać czegoś, co nauczy ich podziału obowiązków i odpowiedzialności za efekt pracy zespołowej, 
  • zawody, które uczą tzw. zdrowej rywalizacji i mogą być rozgrywane w formie sztafety, 
  • survival, który polega na biegu w ekstremalnie trudnych warunkach, ucząc jednocześnie, że pomoc innym jest ważniejsza niż osiągniecie indywidualnego celu, 
  • escape room, który wymaga od członków grupy współpracy, wykorzystania wszelkich dostępnych możliwości oraz niestandardowego myślenia w znajdywaniu rozwiązania, 
  • wspólnie realizowana pomoc charytatywna, która uczy empatii, zaangażowania w wyższy cel oraz wzmacnia morale członków grupy. 

Kultura grupy, a integracja grupy

Kultura grupy kształtuje nasze oczekiwania i postawy, a one napędzają nawyki i kreują przyszłość. Składają się na nią wspólne motywacje, przekonania, cele i praktyki. Integracja w grupie wymaga sformułowania jednoczącej wizji i poczucia misji, które będą prowadzić ludzi we właściwym kierunku. Poczucie wspólnoty jest kluczem do budowania wybitnych drużyn. Integracja w grupie skutkuje lepszą jakością współpracy i wzrostem zażyłości między członkami zespołu. 

integracja w grupie

Zarówno wizja, jak i misja powinny być proste, jasne, mocne i przekonujące. Należy ubrać je w odpowiednie słowa, które niczym okrzyk bojowy, będą mobilizować i zagrzewać do walki.

Grupy mogą mieć różne misje. Niektóre chcą być najbardziej pracowitym zespołem w firmie. Innym przyświeca jakiś cel społeczny, a jeszcze inne chcą budować tradycję i zostawić po sobie jakiś trwały ślad.

 Warto zaufać specjalistom – integracja pracowników – agencja eventowa

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt