Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Elements of the marketing mix

Elements of the marketing mix

Elementy marketingu Mix- czym są?

Definition

Elementy marketingu mix to składowe kompozycji marketingowej odgrywające rolę w procesie promocji i sprzedaży produktów i usług. Elementy te dotyczą różnych aspektów działania związanego z kreowaniem i komunikowaniem marki oraz prowadzeniem interakcji z klientami i konkurencją. 

Ciekawostki

 1. Istnieją różne modele marketingu mix, których elementy mogą się różnić lub uzupełniać. Najbardziej popularna jest koncepcja mix 4 P, na którą składają się: produkt (product), cena (price), promocja (promotion) i miejsce (place). 
 2. Różne koncepcje uwzględniają odmienne perspektywy: model 4 P sprawdza się w odniesieniu do sprzedaży produktów, 7 P uwzględnia kwestie istotne w przypadku oferowania usług, natomiast mix 4 C koncentruje się na uchwyceniu perspektywy klienta jako uczestnika procesów marketingowych.
 3. Celem rozważania poszczególnych elementów marketingu mix jest optymalizacja procesu sprzedażowego: stworzenie odpowiedniego produktu a następnie jego sprzedaż odpowiednim odbiorcom w najlepszym czasie i miejscu, za adekwatną odpowiednią cenę.

Informacje 

Model mix marketingu może zawierać różne komponenty i ukazywać odmienne perspektywy. Wybierając własny schemat planowania warto zastanowić się nad dostosowaniem narzędzia do specyfiki oferowanego produktu lub usługi.

Najczęstsze elementy planów marketingowych mix

Czynniki skoncentrowane na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa:

 1. Ludzie - od nastawienia, dobrej organizacji pracy i profesjonalizmu pracowników zależy nie tylko sama jakość produktu lub usługi, ale także to, w jaki sposób klient postrzega ofertę.
 2. Miejsce - takie, w którym sprzedaje się produkt lub usługę. Może to być sklep stacjonarny lub online, miejsce własne lub wykupione u innego sprzedawcy. Należy także rozważyć kwestie przechowywania i transportu.
 3. Procesy - wszelkie czynności związane z obsługą sprzedażową leżące po stronie firmy, których wydajność i skuteczność zależy od stopnia automatyzacji usługi i umożliwienia szybkiej interakcji ze sprzedawcą na etapach, gdzie mogą pojawić się pytania ze strony klienta.
 4. Otoczenie rynkowe - odwołuje się do kształtowania wizerunku marki i tworzenia wyróżniającego się produktu.  
 5. Partnerzy - osoby lub organizacje zewnętrzne, współpraca z którymi skutkuje zwiększeniem zasięgu działań marketingowych.

Czynniki skoncentrowane na produkcie:

 1. produkt (lub usługa) - W punkcie tym planuje i rozwija się projekt tego, co będzie przedmiotem sprzedaży, obmyśla się potrzebne do niego technologie i określa się potrzebę, na jaką produkt lub usługa ma odpowiadać. 
 2. opakowanie - istotne jest dostosowanie projektu opakowania tak, by z jednej strony zabezpieczało produkt, z drugiej zaś by swoją estetyką przemawiało do klienta. 
 3. cena - dostosowanie ceny powinno opierać się na założeniu o generowaniu zysku oraz na określeniu stosunku ceny do jakości.
 4. pozycjonowanie - to określenie wartości (jakości i ceny) produktu lub usługi w stosunku do podobnych ofert proponowanych przez konkurencję. 
 5. promocja - szereg działań informacyjnych i perswazyjnych ukierunkowanych na dotarcie do określonej grupy odbiorców. 

Czynniki skoncentrowane na kliencie:

 1. planowanie i research - w modelach mix dotyczy określenia specyfiki grupy docelowej, tego kim jest klient, jakie ma potrzeby, możliwości i ograniczenia. 
 2. dowody rzeczowe - zewnętrzne potwierdzenie jakości oferowanych usług (np. recenzje, gwarancje). Dowody rzeczowe mają ułatwić klientowi proces decyzyjny poprzez uwierzytelnienie oferty.
 3. personalizacja - zaplanowanie zakresu, w jakim oferta może ulec zmianie, by okazała się adekwatna do indywidualnych potrzeb klienta.

Summary

Elementy marketingu mix umożliwiają tworzenie ogólnych, wieloczynnikowych modeli marketingowych, a ich stosowanie w procesie planowania zwiększa szansę na to, że żaden z kluczowych aspektów nie został pominięty. Punktem wyjścia jest koncepcja marketingu 4 P, która może ulegać dalszemu rozbudowywaniu według indywidualnych potrzeb.

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact