Dienstleistungen

Öffentlichkeitsarbeit Kommunikationsstrategie Branding Google Ads Positionierung von Webseiten Webseitenentwicklung

Produktangebot

Firmenveranstaltungen Lebensmittelmarketing Marketingkommunikation Grafikdesign Vertriebsunterstützung Online Marketing

Beratungsangebot

Sozialen Medien Interne Kommunikation Krisenmanagement Arbeitgebermarke Referenzmarketing Customer Lifetime Value B2B-Marketing
zurückkehren

Elementy marketingu mix

Elementy marketingu mix

Elementy marketingu Mix- czym są?

Definition

Elementy marketingu mix to składowe kompozycji marketingowej odgrywające rolę w procesie promocji i sprzedaży produktów i usług. Elementy te dotyczą różnych aspektów działania związanego z kreowaniem i komunikowaniem marki oraz prowadzeniem interakcji z klientami i konkurencją. 

Wissenswertes

 1. Istnieją różne modele marketingu mix, których elementy mogą się różnić lub uzupełniać. Najbardziej popularna jest koncepcja mix 4 P, na którą składają się: produkt (product), cena (price), promocja (promotion) i miejsce (place). 
 2. Różne koncepcje uwzględniają odmienne perspektywy: model 4 P sprawdza się w odniesieniu do sprzedaży produktów, 7 P uwzględnia kwestie istotne w przypadku oferowania usług, natomiast mix 4 C koncentruje się na uchwyceniu perspektywy klienta jako uczestnika procesów marketingowych.
 3. Celem rozważania poszczególnych elementów marketingu mix jest optymalizacja procesu sprzedażowego: stworzenie odpowiedniego produktu a następnie jego sprzedaż odpowiednim odbiorcom w najlepszym czasie i miejscu, za adekwatną odpowiednią cenę.

Information 

Model mix marketingu może zawierać różne komponenty i ukazywać odmienne perspektywy. Wybierając własny schemat planowania warto zastanowić się nad dostosowaniem narzędzia do specyfiki oferowanego produktu lub usługi.

Najczęstsze elementy planów marketingowych mix

Czynniki skoncentrowane na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa:

 1. Ludzie - od nastawienia, dobrej organizacji pracy i profesjonalizmu pracowników zależy nie tylko sama jakość produktu lub usługi, ale także to, w jaki sposób klient postrzega ofertę.
 2. Miejsce - takie, w którym sprzedaje się produkt lub usługę. Może to być sklep stacjonarny lub online, miejsce własne lub wykupione u innego sprzedawcy. Należy także rozważyć kwestie przechowywania i transportu.
 3. Procesy - wszelkie czynności związane z obsługą sprzedażową leżące po stronie firmy, których wydajność i skuteczność zależy od stopnia automatyzacji usługi i umożliwienia szybkiej interakcji ze sprzedawcą na etapach, gdzie mogą pojawić się pytania ze strony klienta.
 4. Otoczenie rynkowe - odwołuje się do kształtowania wizerunku marki i tworzenia wyróżniającego się produktu.  
 5. Partnerzy - osoby lub organizacje zewnętrzne, współpraca z którymi skutkuje zwiększeniem zasięgu działań marketingowych.

Czynniki skoncentrowane na produkcie:

 1. produkt (lub usługa) - W punkcie tym planuje i rozwija się projekt tego, co będzie przedmiotem sprzedaży, obmyśla się potrzebne do niego technologie i określa się potrzebę, na jaką produkt lub usługa ma odpowiadać. 
 2. opakowanie - istotne jest dostosowanie projektu opakowania tak, by z jednej strony zabezpieczało produkt, z drugiej zaś by swoją estetyką przemawiało do klienta. 
 3. cena - dostosowanie ceny powinno opierać się na założeniu o generowaniu zysku oraz na określeniu stosunku ceny do jakości.
 4. pozycjonowanie - to określenie wartości (jakości i ceny) produktu lub usługi w stosunku do podobnych ofert proponowanych przez konkurencję. 
 5. promocja - szereg działań informacyjnych i perswazyjnych ukierunkowanych na dotarcie do określonej grupy odbiorców. 

Czynniki skoncentrowane na kliencie:

 1. planowanie i research - w modelach mix dotyczy określenia specyfiki grupy docelowej, tego kim jest klient, jakie ma potrzeby, możliwości i ograniczenia. 
 2. dowody rzeczowe - zewnętrzne potwierdzenie jakości oferowanych usług (np. recenzje, gwarancje). Dowody rzeczowe mają ułatwić klientowi proces decyzyjny poprzez uwierzytelnienie oferty.
 3. personalizacja - zaplanowanie zakresu, w jakim oferta może ulec zmianie, by okazała się adekwatna do indywidualnych potrzeb klienta.

Zusammenfassung

Elementy marketingu mix umożliwiają tworzenie ogólnych, wieloczynnikowych modeli marketingowych, a ich stosowanie w procesie planowania zwiększa szansę na to, że żaden z kluczowych aspektów nie został pominięty. Punktem wyjścia jest koncepcja marketingu 4 P, która może ulegać dalszemu rozbudowywaniu według indywidualnych potrzeb.

Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Geschäftsentwicklung?

Bartosz Zielinski

Bartosz Zielinski Geschäftsführer

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Ruf mich an Einloggen Kontakt