Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Affiliate marketing

Affiliate marketing - czym jest, jak działa?

skuteczny affiliate marketing

Definition

Affiliate marketing - marketing afiliacyjny - to rodzaj modelu marketingowego, w którym zewnętrzny podmiot (np. blogger, youtuber, influencer) promuje produkt lub usługę, w zamian otrzymując prowizję za każdą wygenerowaną sprzedaż, rejestrację lub inną aktywność klienta będącą przedmiotem umowy. 

Ciekawostki 

  1. Affiliate marketing uważany jest za kluczową część współczesnego marketingu cyfrowego. Roczna wartość globalnych inwestycji w branżę wynosi 12 mld GBP rocznie.
  2. W marketingu afiliacyjnym bardzo ważną rolę odgrywa czas ładowania strony internetowej. Jeśli wejście na stronę trwa więcej niż 3 sekundy, z dużym prawdopodobieństwem opuści ją do 40% potencjalnych klientów. 
  3. Najbardziej dochodowym sektorem w 2023 roku według Influencer Marketing Hub był rynek zdrowia i dobrego samopoczucia, jego wartość wynosiła około 4 mld dolarów. 

Informacje

Model afiliacyjny może składać się z trzech lub czterech komponentów. Na początku łańcucha afiliacyjnego jest firma sprzedażowa oferująca produkty lub usługi odpowiadające na potrzebę potencjalnego klienta. Firma zwraca się z partnerską ofertą do afilianta, którym może być osoba lub instytucja dostarczająca treści tematycznie powiązanych ze sprzedawanym produktem lub usługą. Kolejnym, nieobowiązkowym ogniwem jest sieć afiliacyjna, czyli zewnętrzna jednostka obsługująca system zarządzania afiliacjami (na polskim rynku są to m.in. Adtraction, Convertiser, czy Trade Doubler). Ostatnim elementem modelu jest grupa docelowa, czyli customers nabywający produkt lub usługę poprzez kliknięcie w link afiliacyjny. 

Do podstawowych sposobów mierzenia wyników afiliacji i idących za tym wynagrodzeń zalicza się monitorowanie ilości sprzedaży, kliknięć i leadów (tj. pozostawionych przez potencjalnego klienta danych kontaktowych). Zarobki afiliantów zależne są od wielu czynników, wśród których szczególną rolę odgrywają rodzaje promowanych produktów lub usług, ich wartość oraz stawka prowizji. 

Marketing afiliacyjny swoje rozpowszechnienie zawdzięcza szeregowi korzyści, jakie ze sobą niesie. Atrakcyjne dla afilianta są: możliwość wygenerowania dochodu pasywnego, niskie koszty, a więc również niskie ryzyko, elastyczność w doborze promowanego produktu lub usługi oraz brak konieczności prowadzenia wsparcia klienta w procesie sprzedażowym. Firma sprzedająca z kolei zyskuje gotową bazę potencjalnych klientów w postaci grupy odbiorców afilianta, często może być to grupa o konkretnych zainteresowaniach (np. trener zrzeszający wokół siebie ludzi uczęszczających na siłownię). Ponadto zaufanie, jakie odbiorcy mają do afilianta, rozszerzone zostaje na promowane przez niego produkty i usługi. 

Z marketingiem afiliacyjnym związane jest też pewne ryzyko. Podstawowym zagrożeniem jest niedopasowanie produktu do profilu działalności afilianta oraz promowanie przez niego ofert, które mimo dopasowania tematycznego nie powinny zostać wypromowane ze względu na słabą jakość. W pierwszym przypadku istnieje ryzyko, że odbiorca treści tworzonych przez afilianta nie będzie osobą, której dedykowany jest promowany produkt. Drugi rodzaj problemu, wynikający ze złej jakości produktu, może przynieść afiliantowi krótkoterminowe zyski, jednak w dalszej perspektywie będzie skutkować utratą wiarygodności i zaufania wśród odbiorców.

Summary

Marketing afiliacyjny jest popularną metodą promocji produktu lub usługi. Może być skuteczny i finansowo atrakcyjny zarówno dla firmy sprzedającej, jak i afilianta, ponieważ firma płaci wyłącznie za skuteczność, której miara (tj. kliknięcie, sprzedaż lub lead) jest przedmiotem umowy, natomiast partner zyskuje możliwość uzyskania niemal pasywnego dochodu. Należy pamiętać o tym, by między profilem działalności afilianta a promowaną przez niego ofertą zachodziło powiązanie tematyczne, a także, że za promocję produktów i usług o niskiej jakości płaci się utratą wiarygodności i zaufania wśród odbiorców. 

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact