Nawigacja

Najskuteczniejsze zasady pracy zespołowej – musisz je znać!

Imprezy firmowe
Najskuteczniejsze zasady pracy zespołowej – musisz je znać!

Umiejętność pracy w grupie to klucz do sukcesu w działalności zespołu i podstawa jego funkcjonowania. Tylko dobrze działająca grupa, która potrafi się komunikować i współpracować ze sobą, jest w stanie osiągać wyniki. Jak sprawić, by poszczególni członkowie potrafili działać w grupie? Przejrzyj najskuteczniejsze zasady pracy zespołowej, które powinieneś wdrożyć w swojej .

Praca zespołowa w firmie rządzi się swoimi prawami. Istnieją one m.in. po to, by radzić sobie z potencjalnymi konfliktami w grupie. Nie można lekceważyć sporów i udawać, że nic się nie dzieje złego pomiędzy pracownikami. Istotną jest odpowiednia reakcja. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów prowadzi do osiągnięcia kompromisu, czyli takiego obrotu spraw, kiedy obie strony czują się wygrane. Jeśli zespół musi podjąć konkretną decyzję, a między jego członkami pojawią się znaczące różnice zdań, wówczas najlepszą formą rozwiązania konfliktu są wielostronne negocjacje. Powinny one doprowadzić do osiągnięcia porozumienia. 

Wśród Twoich pracowników narastają konflikty?

Pomożemy im z nowym entuzjazmem współpracować jako zespół!

Czy ustalone zasady pracy zespołowej mają jakieś minusy?

Szczera i otwarta komunikacja to podstawa do dobrego funkcjonowania zespołu. Istotne jest również podkreślenie, że wspólny cel osiągnięty pracą grupową jest ważniejszy niż aspiracje poszczególnych jednostek. Zasady pracy zespołowej. pozwolą „trzymać rękę na pulsie” w tym zakresie. Grupa musi integrować się z wyznaczonym sobie celem i bez obaw dzielić się wiedzą, informacjami i pomysłami. Umiejętność słuchania i uczenia się nawzajem od siebie sprawi, że wykorzystany zostanie cały potencjał zespołu. I każdy poczuje się współautorem sukcesu. 

Oczywiście ustalone zasady pracy zespołowej mogą powodować różne ryzykowne sytuacje. Na przykład rozproszenie odpowiedzialności za skuteczność wykonania konkretnego zadania, czy potencjalne konflikty. Oba te czynniki mogą mieć charakter destrukcyjny i niweczyć efekty działań pozostałych członków grupy. Z kolei presja otoczenia może sprawić, że zespół zostanie zdominowany przez jedną osobę lub podgrupę, która będzie skłonna walczyć o wybór niekoniecznie właściwych rozwiązań

Korzyści wynikające z ustalonych zasad

Praca zespołowa to podstawowy element budowania efektywnych organizacji. Oparta jest na współpracy oraz współdziałaniu w ramach pełnionych przez siebie funkcji. Polega ona na powierzeniu określonej grupie osób czynności i odpowiedzialności, pozwalających na osiągnięcia konkretnego celu.

Zasady pracy zespołowej prowadzą do uzyskania efektu synergii, co oznacza, że mają większą efektywność porównując do pracy jednej, pojedynczej jednostki. Dzięki pracy zespołowej zostają uzupełnione luki w kompetencjach i umiejętnościach członków zespołu. Co więcej, grupa motywuje się do działania, a różnice zdań skutkują wdrożeniem innowacyjnych i oryginalnych pomysłów.

Najważniejsze zasady pracy zespołowej

Podstawowym celem w ramach pracy zespołowej jest współpraca ale także współdziałanie, oparte na uwalnianiu potencjału i uzupełnianiu słabości wszystkich członków zespołu. Jak zintegrować zespół? To pytanie zadaje sobie niejeden manager. Każdy zespół ma swoją hierarchię, dlatego ważne by zasady pracy zespołowej jasno uwzględniały funkcjonowanie w jej ramach, aby nie dochodziło do niepotrzebnych konfliktów, które utrudniają wspólną pracę i osiąganie zamierzonych efektów.

Określenie wspólnych celów w grupie oraz czytelnych zasad podejmowania decyzji to tylko niektóre z podstawowych zasad pracy zespołowej. Należą do nich jeszcze między innymi:

 • określenie ról współpracujących ze sobą ludzi,
 • odpowiedzialność za podejmowane działania,
 • wykorzystywanie wszelkich posiadanych zasobów a także potencjału wszystkich członków zespołu,
 • precyzyjna i sprawna komunikacja,
 • wymiana myśli, opinii, wiedzy i doświadczeń. 

Niezwykle ważnymi elementami, które mają wpływ na zasady pracy zespołowej są:

 • jasno wytyczone cele,
 • ustalona struktura,
 • zakres obowiązków każdego z członków,
 • lider, który sprawuje pieczę,
 • jasne reguły i procedury komunikacji.

Należy zwrócić uwagę na jakość pracy zespołu, która w dużej mierze wynika z wrażliwości wrażliwość na potrzeby innych oraz otwartość na kreatywne a zarazem nieszablonowe rozwiązania. Grupa pracowników powinna potrafić analizować swoje działania i uczyć się od siebie – to klucz do sukcesu w pracy zespołowej.

konfigurator imprez banner
Sprawdź konfigurator imprez firmowych – zorganizuj niezapomniany event!

Jak cykl życia zespołu wpływa na jego pracę?

Istnieje 5 etapów cyklu życia zespołu. Od każdego z nich zależy jak będą wyglądać i się kształtować poszczególne zasady pracy zespołowej. W każdym z etapów członkowie zespołu mają inne oczekiwania wobec funkcjonowania zespołu. Dlatego zasady pracy zespołowej mogą podlegać modyfikacjom. Do 5 etapów cyklu życia należą:

 1. Kształtowanie się zespołu, kiedy poszczególni członkowie zespołu są sobą onieśmieleni. Wówczas chłoną informacje na swój temat i tym, czego potrzebują, jest poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, jak również jasnego podziału odpowiedzialności.
 2. Burza w szklance wody, kiedy ujawniają się cechy poszczególnych członków zespołu oraz powstają pierwsze wewnętrzne konflikty, które wymagają umiejętności konstruktywnego zarządzania. 
 3. Normalizacja, prowadząca do zażegnania konfliktu, w ramach której następuje wymiana poglądów oraz zacieśnianie relacji w ramach nowych struktur komunikacji. 
 4. Działanie, charakteryzujące się tym, że zespół wykonuje powierzone mu zadanie, elastycznie dopasowując role i znajdując konkretne rozwiązania ewentualnych problemów. 
 5. Zamknięcie, stanowiące końcowy etap rozwoju zespołu, w ramach którego zespół osiąga zamierzone cele, rozluźnia wypracowane więzi oraz planuje dalszą przyszłość. 

W ramach każdego z etapów pracownicy mają inne potrzeby, ponieważ z każdym kolejnym dniem znają się coraz lepiej i coraz bardziej czują się członkami grupy. Na samym końcu pojawia się potrzeba uznania osiągnięć i sukcesu, na który tak długo razem pracowali. Dlatego nie można zapomnieć o wspólnym świętowaniu.  Eventy firmowe czy organizacja wycieczek firmowych, są ku temu doskonałym powodem. Rekomendujemy przy tym hotel Dwór Korona Karkonoszy jako idealną bazę wypadową. Stylowe pokoje zapewnią relaks po pełnych wrażeniach dniach, wypełnionych atrakcjami po brzegi.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt