Nawigacja

Skuteczna współpraca w grupie. Scenariusz zajęć to podstawa

Imprezy firmowe
Skuteczna współpraca w grupie. Scenariusz zajęć to podstawa

Umiejętne komunikowanie się członków grupy, sztuka podejmowania kompromisów, praca zespołowa. To bardzo ważne elementy, wpływające na budowanie silnego zespołu, który jest kluczem do osiągnięcia sukcesu przez firmy. Jeśli chcesz aby wśród Twoich pracowników istniała skuteczna współpraca w grupie, scenariusz zajęć to must have. Pomoże przeanalizować zachowania członków i przećwiczyć skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach.

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

Skuteczna współpraca w grupie determinuje osiąganie celów firmy.

Zbuduj z nami silny zespół!

W celu polepszenia współpracy w grupie scenariusz zajęć powinien być oparty na diagnozie, która sprawdzi poziom otwartości, zaufania i zaangażowania członków zespołu. Na podstawie takiej analizy można zauważyć czego zespół potrzebuje, aby polepszyć komunikację oraz zidentyfikować jakie problemy rodzi współpraca w grupie. To z kolei prowadzi do doboru odpowiednich zajęć i metody integracji, które uwzględnią, co blokuje pracowników w codziennej komunikacji i realizacji przydzielonych zadań.  

Dlaczego analiza jest tak istotna? Pracownicy zebrani w grupy mogą współpracować ze sobą stale (w ramach działów, sekcji, wydziałów, bądź komórek) lub tworzyć zespoły doraźne (skupione na wykonaniu określonego zadania, realizacji projektu lub rozwiązaniu konkretnego problemu). Bez względu na to, o osiągniętym efekcie w dużej mierze przesądza współpraca w grupie. Scenariusz zajęć, który mógłby poprawić wzajemne stosunki członków zespołu, może ustalić dział HR wraz z managerami projektu. 

Scenariusz zajęć oparty na typach zachowań pracowników

Różnorodne zachowania pracowników w grupie i ich charaktery ma ogromny wpływ na to jak wygląda współpraca w grupie. Scenariusz zajęć, który będzie skuteczny powinien uwzględniać różnorodne typy zachowań pracowników. Dzięki temu lider teamu będzie w stanie jak najlepiej dopasować projekty i prace do pracownika, by przydzielone mu zadania najbardziej mu odpowiadały. Odpowiednio dopasowane zadania spowodują sukces zespoł i wpłyną na poprawę współpracy w grupie. Scenariusz zajęć wyróżnia osiem typów zachowań zespołowych, których brak lub nadmiar osłabia zespół: 

 1. Koordynator (kierownik), który w sposób silny i asertywny ustala cele, słucha i działa. 
 2. Lider, który nadaje zespołowi kształt, pobudza go do działania oraz wspiera pomysły pozostałych członków. 
 3. Pomysłodawca, który generuje pomysły dla zespołu. 
 4. Pracownik o umiejętnościach analitycznych. 
 5. Pracownik wspierający emocjonalnie cały zespół, zorientowany na innych i potrafiący rozładowywać ewentualne sytuacje konfliktowe. 
 6. Badacz zasobów, posiadający szeroki zasięg kontaktów. 
 7. Praktyczny organizator, który systematycznie i wytrwale wprowadza projekty w życie. 
 8. Kontroler, skoncentrowany na szczegółach i procedurach, których należy przestrzegać. 

Współpraca w grupie – scenariusz zajęć oparty na zabawie

Uczestnicy zespołu powinni brać udział w zabawach, które jednocześnie są rozrywką oraz uczą czegoś przydatnego. Wspólne pokonywanie przeszkód i rozwiązywanie zagadek, niezależnie od formy, prowadzi do skupienia się pracowników na osiągnięciu celu przy wsparciu pozostałych osób. Kluczem do sukcesu tych zajęć jest stworzenie relacji opartych na zrozumieniu, akceptacji i pełnej współpracy. Scenariusz zajęć wspierających współpracę w grupie powinien wzmocnić w uczestnikach emocje, prowadzące do wykorzystania całej wiedzy i umiejętności w celu osiągnięcia zwycięstwa.

Ważnym elementem tych ćwiczeń jest to, by pracownicy wyszli poza strefę komfortu, ponieważ tylko dzięki temu ujawnią oni swoje prawdziwe emocje i skłonności. Jeśli w Twoim zespole szwankuje współpraca w grupie, scenariusz zajęć oparty na zabawie będzie idealnym rozwiązanie. Przykładów jest naprawdę wiele: warsztaty kulinarne z wspólną nauką gotowania, ognisko integracyjne, czy na przykład scenariusz oparty na wyruszeniu w podróż, podczas której na pracowników czekają liczne wyzwania intelektualne oraz fizyczne.

Zabawa obejmuje planowanie działań, wyznaczanie celów, komunikację, współpracę, tropienie, odnajdywanie ukrytych informacji oraz realizację konkretnych zadań. Świetnym pomysłem jest również dobrze znana impreza integracyjna. Do sprawdzenia się w innych warunkach, niż „biurowe” warto wybrać dla pracowników przyjemny hotel. Imprezy integracyjne mają to do siebie, że powinny stanowić naprawdę ciekawą odskocznię od codzienności. Wybierając miejsce na wyjazd integracyjny kierujmy się tą zasadą. Dwór Korona Karkonoszy, położony w malowniczym, górskim krajobrazie. Z doskonałym menu i stylowymi pokojami, zapewni zarówno niezapomniane atrakcje, jak i błogi wypoczynek. 

Słaba współpraca w grupie? Scenariusz zajęć pomoże rozwiązać problem

Budowa silnego zespołu jest kluczowa w działalności każdego team lidera. Ale nie tylko.  Już na etapie pozyskiwania nowych pracowników, poszukujemy osób o określonych predyspozycjach i cechach, idealnie dopasowanych do temperamentów i umiejętności pozostałych członków zespołu lub działu. Pracując w firmie zawsze będziemy członkami jakiegoś zespołu. Ludzie pochodzą z różnych środowisk, inaczej zachowują się gdy są sami, wśród znajomych, a jeszcze inaczej wśród współpracowników. Aby nastąpiła właściwa współpraca w grupie, scenariusz zajęć musi uwzględniać różne aspekty. Ludzie, którzy tworzą zespół muszą się dotrzeć. Idealnym sposobem na to, są różnego rodzaju grupowe ćwiczenia coachingowe. 

Chcąc efektywnie realizować powierzone zadania, każdy zespół musi wypracować następujące zdolności wzmacniające współpracę w grupie:

 • umiejętność określania wspólnego celu oraz wskaźników jego realizacji,
 • zdolność angażowania się w realizację konkretnego zadania,
 • wypracowanie atmosfery zaangażowania, otwartości, wsparcia i przynależności do zespołu,
 • chęć szczerej wymiany informacji, opinii i pomysłów.

Współpraca zespołowa przypomina raczej sztafetę, której członkowie szybko, dokładnie i we właściwym momencie przekazują sobie pałeczkę. Zespół współpracowników charakteryzuje określona struktura, w ramach której istnieje jasny podział pracy i władzy.  Każdy zna swoje miejsce i wie, czego może spodziewać się po pozostałych członkach grupy. Sama obserwacja jednak nie wystarcza, a zgrane zespoły tworzy się także podczas zajęć integracyjnych, realizowanych poza standardowymi obowiązkami. Dlatego tak ważne są scenariusze zajęć, które pomogą odbudować i polepszyć współpracę w grupie.

KLIKNIJ poniżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych

konfigurator imprez banner
KLIKNIJ powyżej w banner Konfigurator Imprez Firmowych
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt