Nawigacja

Jak prowadzić public relations w samorządzie?

PR

Działania PR potrzebne są w każdym społeczeństwie, organizacji prywatnej, państwowej, nastawionej na zysk czy działającej non-profit. Także w polityce public relations odgrywa istotną rolę. Nie tylko wśród polityków, partii politycznych. Działania public relations w samorządzie także mają uzasadnienie. Na czym to polega?  

Dlaczego warto prowadzić działania PR w samorządach?

Jeszcze do niedawna wielu ludzi sądziło, że public relations w organizacjach nienastawionych na zysk jest zupełnie niepotrzebny. To bardzo mylne przeświadczenie. Negatywna opinia, zła kondycja, brak działań promocyjnych i wizerunkowych lokalnych instytucji politycznych może mieć długofalowe skutki. Ponieważ to właśnie te instytucje są odpowiedzialne za ład oraz bezpieczeństwo obywateli, muszą dbać o swój wizerunek.

Aby samorządy mogły wykonywać swoje zadania, muszą posiadać poparcie społeczeństwa, które mogą osiągnąć właśnie dzięki odpowiednim działaniom PR. Co więcej, public relations w lokalnej polityce ma za zadanie pobudzać obywateli do myślenia oraz dyskusji o problemach, do udziału w inicjatywach. Jest także istotnym narzędziem do wychowywania do zbiorowej odpowiedzialności.

Nie wiesz jak prowadzić działania PR w samorządzie?

Wdrażamy skuteczne instrumenty marketingowe dla każdego rodzaju działalności!

Instrumenty public relations w samorządzie

Jakie instrumenty public relations wykorzystują lokalne samorządy, aby kreować swój pozytywny wizerunek? Przede wszystkim, tak jak w przypadku wszystkich innych organizacji, robią to poprzez media relations, czyli budując pozytywne stosunki z mediami. Należy tworzyć biura prasowe, dzięki którym obywatele mają dostęp do prawdziwych i rzetelnych informacji na temat pracy samorządu.

Jako agencja PR rekomendujemy by informować społeczność lokalną o planach, wydarzeniach oraz podejmowanych działaniach. Kolejnym instrumentem, który warto wdrożyć jest sponsoring w PR. Niekoniecznie musi być to wsparcie finansowe – instytucje publiczne mogą współpracować poprzez wsparcie merytoryczne czy prestiż jednostki.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt