Nawigacja

Outsourcing pracowników – czym jest i czy się opłaca?

Employer branding

Outsourcing zyskuje na popularności. Obecnie outsourcingować można już praktycznie wszystko – od produkcji, przez obsługę klienta, aż do rachunkowości. A jak się to ma do pracowników? Czym jest outsourcing pracowników i czy warto go stosować?

Odpowiednio wykwalifikowany zespół pracowniczy to podstawa funkcjonowana każdego przedsiębiorstwa. Często to właśnie wiedza, doświadczenie i umiejętności poszczególnych pracowników decydują o sukcesie firmy. Bezpośrednie zatrudnianie pracowników to wymagający proces. Wielu pracodawców, chcąc zaoszczędzić czas i pieniądze, decyduje się na skorzystanie z usług leasingu pracowników.

Proces rekrutacyjny w Twojej firmie negatywnie wpływa na jej wizerunek?

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

Czym jest outsourcing pracowników?

Słowo „outsourcing” jest skrótem od terminu „outside-resource-using”, co oznacza wydzielanie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań czy czynności i przekazanie ich do realizacji przez podmiot zewnętrzny. W odniesieniu do pracowników jest to wynajem pracowników, których oddelegowuje się do wykonywania konkretnych zadań. Co to oznacza?

W rozumieniu biznesowym outsourcing pracowników definiuje się jako przekazanie funkcji kadrowych do realizacji przez firmę zewnętrzną. Innymi słowy – jest to wynajęcie firmy zewnętrznej, która przejmuje część obowiązków związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, w tym wypadku z zatrudnianiem i zarządzaniem pracownikami. Firma zewnętrza wyszukuje i zatrudnia pracowników, którzy wykonują pracę na rzecz danego przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć o tym, leasing nie dotyczy samego pracownika, a wykonywanej przez niego pracy. Podstawą umowy są więc konkretne usługi, do których wykonania zobowiązuje się osoba zatrudniona.

Kto realizuje usługi outsourcingu pracowniczego?

Pracowników można „wypożyczyć” od innego przedsiębiorstwa (firmy outsourcingowej) lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia. Większą popularnością cieszy się druga opcja. Pracodawca, który zdecyduje się na współpracę z agencją pośrednictwa pracy, zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy, na mocy której przekazuje agencji część obowiązków. Nadaje jej pełnomocnictwo, tym samym powierzając jej zarządzanie kwestiami kadrowymi. 

Agencja pośrednictwa pracy zajmuje się procesami rekrutacyjnymi od początku do końca – znajduje kandydatów, prowadzi rozmowy kwalifikacyjne, podpisuje umowy z pracownikami w imieniu pracodawcy oraz dopełnia wszelkich formalności. Ponadto dba o sprawy kadrowe, reguluje opłaty w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie, wypłaca wynagrodzenia dla pracowników, wysyła ich na okresowe badania, a także zajmuje się organizacją szkoleń dla pracowników. W kwestii agencji zatrudnienia może również leżeć wdrażanie systemów motywacyjnych oraz świadczenie usług z zakresu mentoringu i coachingu.

Kto może skorzystać z outsourcingu?

Outsourcing pracowników to dobre rozwiązanie dla dużych korporacji, które zatrudniają wielu pracowników. Procesy kadrowe przeprowadzane masowo zajmują dużo czasu, dlatego warto powierzyć je doświadczonej agencji pośrednictwa pracy.

Leasing pracowników to również dobre rozwiązanie dla tych firm, które narzekają na brak pracowników sezonowych lub zajmują się różnymi projektami, do których potrzebują osób o różnych kwalifikacjach.

Dlaczego warto?

Korzystanie z usług outsourcingu pracowników może być bardzo korzystne dla przedsiębiorstwa. Przede wszystkim jest to duże odciążenie dla firmy. Agencja przejmuje wszystkie sprawy administracyjne. Pracodawca nie musi prowadzić rekrutacji, dopełniać wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem nowych pracowników czy organizować szkoleń lub badań okresowych. Cały proces rekrutacyjny oraz wszystkie sprawy kadrowe leżą po stronie agencji. Wiąże się to z dużą oszczędnością czasu. Firma nie musi martwić się o formalności, a dzięki temu może skupić się na innych obszarach zarządzania firmą

Współpraca z agencją zatrudnienia to dostęp do profesjonalnej wiedzy z zakresu prowadzenia procesów kadrowych. W agencjach pracują osoby o wysokich kwalifikacjach, które orientują się w bieżących trendach na rynku pracy i dysponują dużą wiedzą z zakresu rekrutacji pracowników. Agencja, wykorzystując umiejętności i doświadczenie swojej kadry, wyszukuje najlepszych, wysoko wykwalifikowanych pracowników, których nie trzeba dodatkowo szkolić czy instruować. Zatrudnienie specjalistów w danej dziedzinie przekłada się na lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Warto wspomnieć, że outsourcing to korzyści nie tylko dla pracodawcy, ale również dla pracowników. Przede wszystkim daje szansę na znalezienie odpowiedniego stanowiska pracy, dopasowanego do kompetencji danej osoby. Jest to świetny sposób na znalezienie ciekawej, perspektywicznej pracy nie tylko przez osoby doświadczone, ale także przez te, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Plusem w wielu przypadkach jest również elastyczność pracy na oferowanych stanowiskach, co pozwala zatrudnionym zachować balans między życiem zawodowym a prywatnym.

Z pomocy agencji zatrudnienia mogą skorzystać osoby, które szukają pracy za granicą. Agencja zapewni zakwaterowanie, zorganizuje transport oraz dopełni wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem w innym kraju, co znacznie podnosi bezpieczeństwo wyjazdu.

Wady outsourcingu pracowniczego

Dobrze przeprowadzony outsourcing pracowników może przynieść wiele korzyści. Nie oznacza to jednak, że nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Do największych wad outsourcingu zaliczmy:

  • brak bezpośredniego kontaktu firmy z pracownikiem na etapie zatrudniania,
  • brak możliwości bezpośredniego śledzenia rozwoju pracownika, 
  • niski poziom przywiązania pracownika do firmy, a przez to ryzyko częstych rotacji pracowników, co może negatywnie wpływać na integrację i obniżać efektywność wykonywanych zadań zawodowych,
  • niestabilność zespołu pracowniczego oraz ryzyko wystąpienia problemów w komunikacji wewnętrznej między stałymi a wynajętymi pracownikami,
  • ryzyko wydostania się informacji poufnych poza przedsiębiorstwo.

Outsourcing pracowników – podsumowanie

Czy outsourcing się opłaca? Bez wątpienia warto rozważyć tę opcję. Jest to szczególnie dobre rozwiązanie, jeśli przedsiębiorstwo zajmuje się różnymi projektami lub poszukuje pracowników sezonowych, którzy mają wykonać konkretne zadania. Współpraca z agencją, która zajmie się wszystkimi kwestiami związanymi z rekrutacją i zarządzaniem pracownikami, to znaczna oszczędność czasu, który pracodawca może poświęcić na rozwój swojej firmy na innych płaszczyznach. Outsourcing pozwala sprawnie zarządzać firmą, bez martwienia się o procesy rekrutacyjne. To także szansa na pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą wnieść dużo dobrego do przedsiębiorstwa.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt