Nawigacja

Agencja employer branding – co warto o niej wiedzieć?

Employer branding
Employer branding wewnętrzny - o sile firmy stanowią ludzie

Agencja employer branding ma za zadanie ocieplenie wizerunku firmy w oczach odbiorców. Spójna i atrakcyjna tożsamość to połowa sukcesu każdej firmy. W celu osiągnięcia założeń niezbędne jest, aby agencja employer branding zadbała o rzetelne analizy, a także realizowała działania z zakresu wizerunkowego. Konieczne jest przeprowadzenie analiz dotyczących celów organizacji jej wartości, a także tego, jak chce wyglądać w przyszłości. Agencja employer branding odpowiada za poznanie perspektywy wewnętrznej i zewnętrznej. W praktyce oznacza to, iż jej działania są skierowane zarówno do pracowników firmy, współpracowników przedsiębiorstwa, a także potencjalnych pracowników. Badania nad wizerunkiem wymagają nie tylko czasu, ale także doboru odpowiednich narzędzi.

Czym jest Employer Branding?

Co oznacza pojęcie employer branding? Z języka angielskiego to nic innego jak budowanie marki pracodawcy. Oznacza to, że firmy mają na celu budowanie swojej marki tak, aby potencjalni kandydaci postrzegali ich jako jednostki atrakcyjne. Agencja Employer Branding ma za zadanie budowanie wizerunku marki w oczach kandydatów jako pracodawcy z wyboru. Na obecnie zatłoczonym rynku niezbędne jest zatrudnienie wyspecjalizowanej jednostki, która zajmie się budowaniem tego wizerunku. Employer branding można podzielić na wewnętrzny i zewnętrzny.

Działania wewnętrzne skierowane są do pracowników firmy. Skupiają się one głównie na tworzeniu środowiska przyjaznego dla pracownika. W tym celu firmy podejmują szereg działań, takich jak tworzenie przyjaznej atmosfery i możliwości rozwoju. Ponadto inwestują w kapitał ludzki, tym samym organizując szereg konkursów czy szkoleń indywidualnych. Agencja Employer Branding zaleca także realizowanie działań, które ułatwiają życie pracownikom. W tym celu firmy wybierają biurowce, w których znajdują się przedszkola, pralnie ubrań czy siłownie. Tak by życie pracownika było skoncentrowane w jednym miejscu. Natomiast employer branding zewnętrzny skierowany jest głównie do potencjalnych pracowników. Celem tych działań jest stworzenie odpowiedniego wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy.

Employer branding można podzielić na:

 • zewnętrzny;
 • wewnętrzny.

Przykładowe działania zewnętrzne:

 • udział w targach pracy;
 • organizowanie dni specjalnych na uczelniach;
 • aktywność w mediach społecznościowych;
 • działania w ramach media relations.

Przykładowe działania wewnętrzne:

 • organizacja pikników;
 • szkolenia i kursy dla pracowników;
 • komunikacja wewnętrzna;
 • komunikacja w social mediach.

Agencja employer branding i samo pojęcie

Termin employer branding został użyty po raz pierwszy w 1990 roku. Było to podczas konferencji zorganizowanej przez Chartered Institute of Personnel and Development. A sama definicja pojawiła się kilka lat później, w 1996 roku. Za prekursorów tego pojęcia uważa się Tima Amblera i Simona Barrowa. To oni określili model, w którym nazywa się pracowników klientami i poczynili pierwsze kroki ku temu, aby powstał HR. Sama koncepcja marki pracodawcy i jego wizerunku powstała w latach 90. XX wieku i jest wiele wzmianek w literaturze na ten temat. Sama agencja employer branding powstała później, tak samo jak jej definicja, z którą utożsamiamy się do dziś.

Zgodnie z założeniami prekursorów employer brandingu termin ten został określony jako suma funkcjonalnych, ekonomicznych oraz psychologicznych korzyści płynących z bycia zatrudnionym i z identyfikowania się z organizacją. Sami autorzy tego pojęcia podkreślali, że bardzo istotny jest w szereg wzajemnych zależności, jakie występują między pracownikiem a pracodawcą. Od lat 90. w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele opisów tegoż pojęcia. Jedno z nich przygotowała profesor Katarzyna Wojtaszczyk, która stworzyła rozprawę habilitacyjną poświęconą marce własnej pracodawcy. Według jej teorii employer branding to proces kreowania wartości dla interesariuszy, które powstają na skutek legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy. Employer branding to także marketing referencyjny, czyli taki, który polega na opiniach. Agencja employer branding pojawiła się nieco później.

Employer branding w skrócie:

 • termin employer branding został użyty po raz pierwszy w 1990 roku;
 • definicja zaś powstała kilka lat później;
 • za prekursorów tego pojęcia uważa się Tima Amblera i Simona Barrowa.

Agencja employer branding a tożsamość marki

Agencja Employer Branding jest czym innym niż agencja public relations. Ma za zadanie budowanie wizerunku marki. Istotny pojęciem w tym procesie jest tożsamość. Jest to zespół atrybutów, które sprawiają, że dane przedsiębiorstwo jest wyjątkowe. Niektóre firmy doskonale znają swoje zalety i wiedzą, dlaczego są unikalne, inne zaś potrzebują pomocy agencji Employer Branding po to, aby stworzyć kompozycję elementów, które będą cechą identyfikacyjną danego przedsiębiorstwa. Tożsamość marki jest dla firmy czymś wewnętrznym, jednak jej oddziaływanie przebiega wielokierunkowo. Z jednej strony tożsamość marki działa na pracowników czy kadrę zarządzającą i spowoduje, że identyfikują się oni bądź nie ze swoim przedsiębiorstwem. Z drugiej strony jest to wewnętrzna spójność i szereg podejmowanych działań w celu budowania opinii na temat danej firmy.

Tuż obok tożsamości marki można postawić pojęcie wizerunku. Jest to holistyczny obraz wykreowania przedsiębiorstwa w oczach odbiorców. Do nich można zaliczyć przede wszystkim klientów, którzy kupują dany produkt bądź usługę. To także kontrahenci, z którymi przedsiębiorstwo nawiązuje kontrakty biznesowe. Wizerunek jest również niezwykle istotny w momencie, gdy firma poszukuje pracowników. Ten może powodować, iż dana osoba będzie chciała pracować w przedsiębiorstwie bądź nie. Pojęcia tożsamość i wizerunek mogą wydawać się podobne. Niemniej jednak tożsamość marki jest to szereg cech, które powodują jej unikalność, zaś wizerunek to to jak jest odbierana w oczach osób trzecich.

 • Pamiętajmy, że tożsamość marki jest czymś pierwotnym. To szereg cech, które sprawiają, że ta jest unikalna na rynku.
 • Wizerunek zaś można kreować w dowolny sposób. Agencja employer branding pomaga w uzyskaniu odpowiedniego obrazu w oczach odbiorców.

Agencja employer branding a wizerunek marki

Z wielu publikacji naukowych wynika, że na wizerunek marki składa się kilka czynników. Agencja employer branding pomaga zdiagnozować te czynniki i jednocześnie doprowadzić do tego, żeby były one ze sobą kompatybilne. Budzyński w swojej książce „Wizerunek firmy, kreowanie, zarządzanie, efekty” stwierdza, że wizerunek marki to skomplikowany układ obrazów. Można powiedzieć, iż wizerunek powstaje w wyniku skojarzeń, które odwołują się na przykład do sytuacji zakupu danego produktu. Jeżeli klient posiada pozytywne doświadczenie, a proces zakupowy przebiegu szybko dana firma i jej produkty będą kojarzyły się pozytywnie.

Kolejną cechą są korzyści funkcjonalne płynące z zakupu danego produktu, a także doświadczenie. Nabywcy określają markę za pomocą wielu czynników, których nie można prosto zdiagnozować. Gdybyśmy chcieli w prosty sposób określić employer branding, jest to połączenie HR, a także  marketingu. Firmy stosują wiele modeli employer brandingowych. Agencja Employer Branding pomaga wybrać odpowiedni model współpracy. A także jego efektywność.

Przykładowe modele EB:

 • model Backhausa i Tikoo – model ten zakłada, iż proces budowania wizerunku przebiega w trzech etapach. Od stworzenia employee value proposition, po realizowanie marketingu zewnętrznego marki pracodawcy oraz marketingu wewnętrznego;
 • model Martina – ten model zakłada przyciąganie utalentowanych pracowników, którzy będą lojalni wobec firmy.

Agencja employer branding ma za zadanie dobranie odpowiednich narzędzi tak, by zbudować wizerunek pożądanego pracodawcy. Kluczem do sukcesu jest nie tylko pozyskanie pracowników. To także zatrzymanie ich w firmie. Wg badań Antala z pracy najczęściej odchodzą osoby zatrudnione w: transporcie, logistyce, konsultingu, BPO, e-commerce, handlu czy FMCG. Agencja employer branding – mając takie dane – potrafi je odpowiednio wykorzystać.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie employer branding?

Jesteś w dobrym miejscu!

Pierwsza agencja EB

Na próżno szukać w Internecie informacji o tym, kiedy powstała pierwsza agencja Employer Branding. Samo pojęcie znane jest już od jakiegoś czasu i firmy podejmują szereg działań w celu budowania wizerunku marki. Można uznać, że wizerunek marki jest istotny, tak samo jak recenzje i opinie w Internecie na temat danych produktów. W przestrzeni online mamy wiele profili, które umożliwiają recenzowanie restauracji, hoteli i z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej portali, które umożliwiają ocenianie pracy u danego pracodawcy. Employer branding zaczął być coraz bardziej znany i w związku z tym zaczęto także sprawdzać, jak jest zwrot z inwestycji w ramach employer brandingu.

W jaki sposób można mierzyć ten zwrot? Przede wszystkim jest to zwiększenie świadomości na temat marki wśród potencjalnych odbiorców, którymi są kandydaci do pracy. To także zwiększony współczynnik konwersji, czyli zainteresowania kandydatów. I zmniejszony wydatek na rekrutacje.

Agencja employer branding zajmuje się prowadzeniem działań zewnętrznych i wewnętrznych w ramach budowania świadomości o marce pracodawcy. Agencja employer branding zaczyna od analizy po to, by poznać środowisko pracy. Kolejnym krokiem jest przedstawienie zlecającemu wyników tej analizy, a następnie stworzenie odpowiedniej strategii działania. Agencja Employer Branding prowadzi działania skierowane do pracowników już zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Są to między innymi liczne komunikaty w różnej formie, a także wydarzenia, w tym pikniki rodzinne, wyjazdy integracyjne czy szkolenia. W ramach komunikacji zewnętrznej agencja prowadzi działania w Internecie, korzysta także z marketingu referencyjnego czy media relations, aby przyciągnąć potencjalnych pracowników.

Employer branding a interesariusze

Agencja Employer branding przed zbudowaniem obszernej strategii komunikacji ma za zadanie wyznaczenia grup interesariuszy. To osoby, do których ma trafiać. Dana komunikacja. Wg M.A. Rodrigueza i J.E. Ricarta interesariuszy podzielić można na 3 główne grupy. Są to interesariusze substanowiący kontraktowi i kontekstowi.

 • Interesariuszami substanowiącymi są pracownicy i właściciele, czyli wszystkie osoby, bez których dane przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować.
 •  Interesariusze kontraktowi są to osoby, które są związane z firmą na podstawie formalnej bądź nieformalnej umowy. Do tego grona można zaliczyć wszelkie instytucje finansowe, dostawców czy klientów.
 • Do interesariuszy kontekstowych zalicza się administrację lokalną, regionalną czy też media.

Te wszystkie te grupy interesariuszy powinny być istotne przy tworzeniu strategii komunikacji. Kiedy myślimy o interesariusz w ramach employer brandingu najbardziej istotną grupą wydaje się ta, która może potencjalnie podjąć pracę u danego pracodawcy. To osoby, które na podstawie dobrej opinii od znajomych czy przeczytanej w Internecie są w stanie złożyć CV. Agencja employer branding podejmuje działania zewnętrzne w celu dotarcia do potencjalnych kandydatów do pracy. Natomiast, aby umocnić wizerunek pracodawcy i zyskać lojalnych pracowników Agencja Employer Branding rekomenduje realizowanie działań w ramach komunikacji wewnętrznej.

Agencja employer branding – działania wewnętrzne

Agencja employer branding zajmuje się prowadzeniem działań wewnętrznych. Ma za zadanie skuteczne realizowanie komunikacji w taki sposób, aby dotarła ona do pracowników. W ramach działań agencja employer branding prowadzi komunikację wewnętrzną. Obecnie w czasach, gdy mamy ogromny dostęp do nowoczesnych narzędzi, ta odbywa się wielotorowo. Wiele firm nadal stosuje mailing jako główne źródło informacji o tym, co dzieje się w firmie. To także bardzo proste i szybkie narzędzie, aby dotrzeć do jak największej liczby pracowników w krótkim czasie.

Agencja Employer Branding rekomenduje także inne narzędzia, które mogą pomóc dotrzeć do pracowników z różnych pokoleń. Jednym z takich narzędzi jest tradycyjny newsletter, który w obecnych czasach przyjmuje także interaktywne formy. Mogą to być nowoczesne i proste grafiki, a także krótkie wideo z wybranych wydarzeń w firmie. Kolejnym narzędziem, które rekomenduje Agencja Employer Branding są wewnętrzne platformy, na których umieszczane są komunikaty skierowane tylko do pracowników danej firmy. Istotne jest, aby komunikacja była wielotorowe.

Wiele firm decyduje się zatem na korzystanie social mediów. W tym celu tworzone są specjalne grupy na wybranych platformach społecznościowych tak, by dotrzeć do jak największej liczby pracowników. Istotne jest także, aby osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie mogły wypowiadać się w różnych tematach. Agencja Employer Branding rekomenduje, by w tym celu tworzyć ankiety.

Działania w ramach komunikacji wewnętrznej są bardzo obszerne i dostosowane do indywidualnego charakteru firmy.

 • Agencja employer branding dobiera odpowiednie narzędzia komunikacji.
 • Agencja bada strukturę zatrudnienia firmy, a także potrzeby jej pracowników.
 • Tworzy strukturę komunikacji w ramach grupy i poza nią.
 • Kreuje wizerunek pożądanego pracodawcy.
 • Agencja employer branding sprawdza, czy wprowadzone rozwiązania są skuteczne.

Agencja employer branding pomoże w prowadzeniu komunikacji wewnętrznej

Agencja Employer branding posiada nowoczesne narzędzia, które umożliwiają prowadzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej w firmie. Ta odgrywa ogromne znaczenie w procesie budowania zespołu. Każda agencja employer branding posiada unikalną metodologię, która umożliwia badanie skuteczności komunikacji wewnętrznej w danej jednostce. Aby prowadzić skuteczną komunikację wewnętrzną, niezbędne jest przeprowadzenie badania. Jak wygląda praca w danej firmie, a także jakie są potrzeby danej jednostki.

Na podstawie przeprowadzonego researchu agencja employer branding tworzy strategię komunikacji wewnętrznej dla danej organizacji. Dobre badania komunikacji wewnętrznej wymagają odpowiedniego i indywidualnego podejścia. Badania mogą być ilościowe i oparte są o ankietę komunikacji wewnętrznej przeprowadzoną przez firmę badawczą. Tego typu ankiety są zgodne z najlepszymi praktykami z zakresu audytu komunikacji (audyt wewnętrzny), natomiast badanie jakościowe przeprowadzone jest w oparciu o wywiady z poszczególnymi pracownikami różnego szczebla. Istotne jest, aby w takim badaniu brały udział zarówno osoby, które znajdują się najniżej w hierarchii pracowniczej, jak i osoby, które zarządzają danymi zespołami. Badania jakościowe to także wizyty studyjne w danej firmie, które mają na celu zbadanie potrzeb komunikacyjnych jednostki. Efektem współpracy jest raport, który podsumowuje, jak przebiega komunikacja wewnętrzna i co należy zmienić.

Agencja employer branding pomoże w doborze odpowiednich narzędzi komunikacyjnych. Działania prowadzone są według strategii.

Jak mówić do młodego pokolenia?

Agencja Employer Branding ma za zadanie badanie potrzeb młodego pokolenia. Pokolenie Z charakteryzuje się innym podejściem do życia niż poprzednicy. Przede wszystkim są to indywidualiści. Istotne jest tutaj także wydłużenie procesu scholaryzacji. A także zmiany w procesie przejścia od edukacji do zatrudnienia. Ponadto istotna jest wirtualizacja i smartfonizacja komunikacji społecznej. To wszystko sprawia, że młode pokolenie zupełnie inaczej komunikuje się z otoczeniem niż poprzednicy. O ile inne pokolenia poznały technologie cyfrowe, o tyle pokolenie Z urodziło się w czasach, gdy technologia mu była bliska i towarzyszyła na co dzień.

Młode pokolenie wyznaje zupełnie nowe wartości niż inne pokolenia na rynku. Sytuacja osób młodych na rynku pracy, szczególnie w czasach kryzysu, jest bardzo trudna. Młode pokolenie wybiera firmy, które są aktywne i znane w pewnym środowisku. Dla pokolenia Z bardzo istotne jest, aby dane przedsiębiorstwo prowadziło działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym celu przed podjęciem pracy u danego pracodawcy sprawdzają, czy ten podejmuje aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zmniejszenia śladu węglowego, a także pomocy grupom odrzuconym społecznie bądź grupą ubogim. Agencja Employer Branding ma za zadanie zbudowanie takiej strategii komunikacji, aby firma była widziana w oczach potencjalnych, młodych pracowników jako atrakcyjny pracodawca, któremu na sercu leży dobro przyszłych pokoleń.

Komunikacja do Pokolenia Silver

Agencja Employer Branding ma na celu budowanie strategii komunikacji w taki sposób, aby dotrzeć do wszystkich grup docelowych. Nie tylko pokolenie Z jest istotne dla pracodawców. Ze względu na różną specyfiką branży potrzebna jest także komunikacja do Pokolenia Silver. W zawodach, które powoli odchodzą w zapomnienie dużą grupę pracowników stanowią ci doświadczeni, z fachem w ręku. Agencja employer branding wie, w jaki sposób komunikować się z osobami, dla których nowe technologie nie są na porządku dziennym. Pokolenie Silver to inaczej dojrzali ludzie. Definicja tego pokolenia jest zróżnicowana.

Jedni twierdzą, że są to seniorzy. Inni zaś mówią o osobach, które mają 60 i więcej lat, zatem nadal są aktywne na rynku pracy. Pokolenie Silver coraz częściej korzysta z nowych technologii z uwagi na wymogi współczesnych pracodawców.

Agencja employer branding rekomenduje stosowanie bardziej tradycyjnych narzędzie w celu komunikacji z pokoleniem 60+. Jednym z nich jest wydawanie specjalnych poradników w formie drukowanej. Ta nadal cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób starszych. Kolejną, bardziej nowoczesną, formą jest wydawanie biuletynów w pdf-ie. Najważniejsze jest, aby do tego typu komunikacji nie podchodzić stereotypowo.

Obecnie Pokolenie Silver jest bardzo aktywne. Co ciekawe, badania CBOS na temat korzystania z Internetu pokazują, że ponad 56 proc. osób w przedziale wiekowym 55 do 60 lat aktywnie korzysta z Internetu. Zaś w grupie 65-74 lata jest to co trzecia osoba. Co 10 natomiast robi to w grupie 75 plus. Widać w ten sposób trend wzrostowy. Zatem warto pomyśleć o skorzystaniu z nowoczesnych narzędzi w celu komunikacji z pracownikami starszego pokolenia.

Agencja employer branding. Jakie są cele komunikacji wewnętrznej?

Każda firma wie, że realizowanie komunikacji wewnętrznej jest potrzebne, niemniej jednak niewiele z nich zdaje sobie sprawę po co tak naprawdę prowadzić komunikację wewnętrzną. Agencja Employer Branding na początku pracy przeprowadza w firmie mini audyt, który polega na zdiagnozowaniu potrzeb pracowników. W jakim celu to robi? Po to, aby ułożyć odpowiednią strategię komunikacji. A jakie są cele komunikacji wewnętrznej? Przede wszystkim jest to przekazywanie informacji na temat produktów, jakie posiada firma czy usług, a także planów związanych z rozwojem przedsiębiorstwa.

 Komunikacja wewnętrzna odgrywała ogromną rolę, szczególnie w okresie perturbacji gospodarczych. Np. podczas pandemii COViD-19 miała na celu uspokojenie pracowników. Ponadto komunikacja wewnętrzna ma na celu przekazywanie zmian kadrowych czy danych podsumowujących na przykład kwartał albo rok. Kolejnym celem komunikacji wewnętrznej jest wzajemna inspiracja pracowników. To wymiana wiedzy i doświadczeń. Może ona odbywać się podczas szkoleń wewnętrznych, a także popularnych spotkań inspiracyjnych. Agencja Employer Branding rekomenduje także dzielenie się dobrymi praktykami i pokazywanie case study ze zrealizowanych projektów. W ten sposób inne osoby pracujące w firmie mają okazję do tego, aby zobaczyć jakie są dobre praktyki, a czego tak naprawdę unikać. Nadrzędnym celem komunikacji wewnętrznej jest integrowanie pracowników wokół wspólnej wartości i wizji firmy, a także motywowanie do podejmowania wyznaczanych celów. Komunikacja wewnętrzna buduje zaangażowanie i zwiększa lojalność pracowników.

Agencja employer branding pomoże poprawić komunikację wewnętrzną

Agencja Employer Branding pomoże zwiększyć zaangażowanie pracowników. Budowanie zaangażowania to niezwykle istotna kwestia, o której powinni pamiętać przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem działań związanych z komunikacją wewnętrzną agencja employer branding zbada to, co chcesz osiągnąć. W tym celu przeprowadzony zostanie audyt, ale także rozmowa z konkretnymi pracownikami. Ważne, aby dywersyfikować komunikację w taki sposób, by inne wiadomości trafiały do kierownictwa, a inne do szeregowych pracowników. Aby komunikacja wewnętrzna była skuteczna, należy sprawdzać, czy wprowadzone rozwiązania są odpowiednio dobrane.

Istotne jest wskazywanie celów krótkoterminowych i długoterminowych. Kolejnym krokiem do skutecznej komunikacji jest wprowadzenie, choć raz do roku audytu komunikacyjnego. W ten sposób badana jest kultura organizacyjna i sprawdzane są dobre praktyki w komunikowaniu się. Do prowadzenia komunikacji wewnętrznej warto wykorzystywać nie tylko sprawdzone narzędzia takie jak mailing czy newsletter. Firmy decydują się także na nagrywanie podcastów czy krótkich wideo.

W ramach komunikacji wewnętrznej firma powinna koniecznie informować o wszystkich ważnych sprawach. W dużej mierze skupia się to na mówienie o sukcesach. Niemniej jednak porażki firmy także są istotne. Ostatnim niezwykle ważnym krokiem jest poznanie potrzeb i oczekiwań pracowników. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie ankiet, organizowanie spotkań i warsztatów.

Agencja employer branding dobiera narzędzia na podstawie struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie. W inny sposób mówi się do młodego pokolenia niż do osób nieco starszych. Kolejną grupą są interesariusze. W ramach komunikacji zewnętrznej trzeba zastosować odpowiednie narzędzia dobrane do odbiorców.

Agencja employer branding wskaże błędy komunikacyjne

Agencja Employer Branding jest nie tylko po to, aby wskazać odpowiednie kierunki działania. Jej zadaniem jest także ukazanie, jakie błędy popełnia dana organizacja w ramach współpracy ze swoimi pracownikami. Do najczęstszych wskazuje się przede wszystkim brak komunikacji. Ma to związek często z pomijaniem tego aspektu jako nieistotnego i skupieniu się jedynie na finansowych aspektach funkcjonowania całego biznesu. Niejednokrotnie zdarza się, iż dana organizacja bardzo szybko rozrasta się w krótkim czasie. Osoby zarządzające pomijają tak istotny aspekt jak komunikacja wewnętrzna. To, co źle wpływa na komunikację to przede wszystkim jej brak.

Pracownicy muszą być na bieżąco informowani o wydarzeniach w firmie zarówno tych dobrych, jak i tych złych. A także potrzebują wspólnej integracji. Ta odgrywa kluczowe znaczenie. Jakie są skutki źle prowadzonej komunikacji wewnętrznej? To przede wszystkim duża rotacja zatrudnienia. Obecnie rynek boryka się z brakiem rąk do pracy. Wybrane źródła wskazują, że w wielu branżach nie ma kandydatów do pracy. To efekt trudnej sytuacji geopolitycznej i odpływu pracowników za granicę. To także brak odpowiedniego kształcenia zawodowego.

Z najnowszych danych. Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu bieżącego roku wyniosła 4,9 proc. wobec 5,1 proc. w maju. Bezrobocie w Polsce spada nieprzerwanie od lutego 2021 roku. Na sytuację nie wpłynął negatywnie nawet kryzys. Źle prowadzona strategia komunikacji przekłada się także na brak zaangażowania pracowników, złe nastawienie czy nieufność wobec samego pracodawcy.

Komunikacja wewnętrzna pomoże firmie

Komunikacja wewnętrzna powinna być prowadzona w odpowiedni sposób. Agencja Employer Branding sprawdza, czego oczekują Twoi pracownicy. Innym językiem i za pomocą innych narzędzi będziesz komunikował się z konkretną grupą zatrudnionych. Komunikaty skierowane do menedżerów i kadry zarządzającej powinny mieć zupełnie inny wydźwięk i charakter aniżeli te dedykowane pracownikom niższego szczebla. Komunikacja wewnętrzna pomaga firmie budować lojalność wśród pracowników.

Należy pamiętać, że osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie są najlepszymi ambasadorami marki. Coraz więcej konsumentów zwraca uwagę na opinię w Internecie. W trakcie poszukiwania pracy na własną rękę szukają informacji na temat danej firmy. Sprawdzają fora, a także pytają znajomych. Jeśli osoba, która pracuje w przedsiębiorstwie, dokona takiej rekomendacji, możemy mieć pewność, że potencjalny pracownik chętniej zgłosi się na dane stanowisko aniżeli w przypadku, gdy od swojego znajomego uzyska negatywne informacje na temat przedsiębiorstwa.

Dobrze przemyślany system komunikacji wewnętrznej to nie tylko odpowiedni przepływ informacji.

Może on ulepszyć wyniki biznesowe i efektywność personelu. Jeżeli w firmie brakuje spekulacji, jest odpowiedni przepływ informacji – wówczas pracownicy czują się bezpieczni, zmotywowani i w ten sposób sami są motywowani do budowania i kreowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy na zewnątrz. Warto zatem przemyśleć, jaka komunikacja jest potrzebna. Agencja employer branding zdecydowanie w tym pomoże.

Przykładowe narzędzia wykorzystywane w ramach komunikacji wewnętrznej:

 • promowanie wartości marki wśród pracowników;
 • efektywna komunikacja wewnętrzna online;
 • działania CSR;
 • onboaring.

Agencja employer branding – organizacja eventów wewnętrznych

Integracja pracowników to jeden ze sposobów na prowadzenie komunikacji wewnętrznej. Jak wynika z badania Pracuj.pl 67 proc. pracowników ceni sobie spotkania integracyjne, 59 proc. wyjazdy integracyjne, zaś 48 proc. warsztaty w zespole. Po pandemii COVID 19 jeszcze więcej osób jest skłonnych brać udział w wyjazdach integracyjnych. Ma to związek ze społeczną potrzebą przebywania z drugą osobą. W okresie pandemii firmy szukały nowych sposobów na integrację swoich pracowników. W tym celu coraz częściej organizowano eventy online. Polegały one na tym, że zatrudniano wyspecjalizowane jednostki, które przeprowadzały online warsztaty albo zabawy dla pracowników.

Obecnie sytuacja zmieniła się i wiele firm stawia albo na eventy stacjonarne albo na eventy w formie hybrydowej. Do eventów wewnętrznych należy zaliczyć nie tylko imprezy integracyjne. To także szkolenia i warsztaty, które są realizowane z myślą o integracji pracowników. Podczas tego typu wydarzeń Agencja Employer Branding dobiera w taki sposób zadania, aby pracownicy mogli poznać swoje własne umiejętności.

Kiedy warto organizować warsztaty dla pracowników? Agencja employer branding rekomenduje następujące sytuacje:

 • gdy zmienia się kierownik zespołu – to doskonała okazja do tego, aby poznać nowego szefa i wspólnie się integrować;
 • gdy zespół ma problemy z komunikacją – warsztaty survivalowe czy udział w zawodach kulinarnych pomogą w zjednoczeniu zespołu i zrozumieniu wzajemnych potrzeb;
 • podczas tworzenia nowego zespołu – budowanie zespołu od podstaw to ogromne wyzwanie. Wspólna integracja pomoże zrozumieć potrzeby drugiej osoby, poznać jej umiejętności i mocne strony.

Agencja employer branding a pikniki rodzinne

W ramach komunikacji wewnętrznej agencja employer branding rekomenduje szereg działań. Na początku są to komunikaty skierowane do szerokiej grupy pracowników, a także newsletter. Inni stawiają natomiast na wydawane biuletyny w formie online bądź tradycyjnej, drukowanej. Zdecydowana większość firm odchodzi jednak od formy tradycyjnej z uwagi na ekologiczne podejście do zarządzania swoim przedsiębiorstwem. Agencja Employer Branding rekomenduje także firmom organizację wydarzeń. Wiele przedsiębiorstw stawia na rozwój pracowników nie tylko w obszarze biznesu, ale także na polach rodzinnych.

W związku z tym w firmach odbywają się pikniki rodzinne. To świetna okazja do tego, aby poznać współpracowników i szefów z prywatnej strony. Agencja Employer Branding podczas pikników rodzinnych może także dokonywać analizy zachowania pracownika w tak swobodnej sytuacji. Pikniki rodzinne organizowane są z reguły na zewnątrz, w miejscu, które nie jest kojarzone z pracą. Agencja Employer Branding podczas pikników rodzinnych zapewnia szereg atrakcji zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Wiele firm decyduje się także na przekazywanie upominków. Pikniki rodzinne bardzo często odbywają się z okazji Dnia Dziecka bądź po prostu w sezonie letnim. Gdy pracy jest zdecydowanie mniej, a pogoda umożliwia organizowanie tego typu eventów. Po okresie pandemii pikniki rodzinne stały się coraz bardziej popularne. Ma to związek z faktem, że wiele osób pragnie spotkań w większym gronie.

Koszty organizacji pikniku są uzależnione od szeregu czynników: miejsca, liczby uczestników, rodzaju atrakcji czy cateringu.

Agencja employer branding a nagrody roczne i inne wyróżnienia

Agencja Employer Branding rekomenduje także firmom przekazywanie dodatkowych benefitów dla pracowników. Jednym z benefitów, który jest mile widziany przez pracowników, są nagrody roczne bądź kwartalne, a także wyróżnienia za udział w projektach i za efekty. Nagrody roczne i wyróżnienia to dodatkowe wsparcie zatrudnionego. Przybierają one najczęściej postać pieniężną, choć niektóre firmy wręczają nagrody i wyróżnienia w formie bonów lub materialnych prezentów. Agencja Employer Branding rekomenduje, aby tego typu eventy odbywały się w kameralnych miejscach. Świetnie sprawdzają się hotele poza miastem.

Tego typu eventy są także organizowane w górach bądź nad morzem w urokliwych pensjonatach. Agencja Employer Branding ma za zadanie przygotowanie pracodawcy do tego typu wydarzenia. Nagrody i wyróżnienia powinny być wręczane w taki sposób, aby żaden z pracowników nie poczuł się poszkodowany. Część firm w związku z tym przyznaje także premie pracownicze, które są oddzielnym bytem niż nagroda i wyróżnienie. W praktyce można uzyskać także dofinansowanie do kursów. Najczęściej przyznawane są nagrody i wyróżnienia za pozyskanie dla firmy dużego dofinansowania, za pozyskanie nowych klientów, wdrożenie rozwiązań, które przyspieszają pracę bądź nowoczesnych rozwiązań technologicznych. To także nagrody za efektywność i całokształt pracy. Agencja Employer Branding dba o to, aby wydarzenie było odpowiednio wypromowane wśród pracowników.

Nagrodą może być także:

 • wyjazd integracyjny w ciekawe miejsce;
 • bon wyjazdowy dla pracownika i rodziny;
 • dofinansowanie do wybranych kursów i szkoleń;
 • karty lunchowe.

Komunikacja zewnętrzna – czym jest?

Komunikację zewnętrzną firmy można określić sposób w jaki jednostka prowadzi dialog z otoczeniem. Grupy docelowe dobierane są na podstawie odpowiedniego researchu. Istnieją 3 główne typy komunikacji zewnętrznej.

 • Operacyjna komunikacja zewnętrzna polega na tym, iż pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje firma. Ten obszar jest związany głównie z kontrahentami, dostawcami czy zewnętrznymi agencjami.
 • Kolejnym elementem jest strategiczna komunikacja zewnętrzna. Stosuje się ją, aby osiągnąć lepsze wyniki na poziomie strategicznym. Sprawdza się także, w jaki sposób komunikuje się konkurencja.
 • Ostatnim rodzajem komunikacji jest komunikacja rozgłosu. Stosuje się ją w stosunku do klientów, potencjalnych pracowników – po to, by produkty marki zyskały na popularności.

Ogólnym celem komunikacji zewnętrznej jest poprawa wizerunku firmy, a także wzmocnienie marki na rynku. W celu budowania komunikacji zewnętrznej należy podjąć pewne kroki, przede wszystkim komunikacja nigdy nie może być przypadkowa. Sposób rozmowy z odbiorcami powinien zostać opracowany na podstawie badań rynkowych, a także profilu klienta, działań konkurencji i wymogów chwil obecnych oraz potencjalnych pracowników. Kluczową kwestią jest opracowanie przekazu i dostosowanie go do grupy odbiorców. Nimi mogą być klienci, akcjonariusze, a także potencjalni pracownicy w tego rodzaju komunikacji liczy się jakość, a nie ilość. Jeżeli mówimy na przykład o media relations, istotna jest jakość publikacji, a nie ich liczba. Agencja EB branding rekomenduje wyznaczenie stałych wartości, którymi kieruje się marka i przestrzeganie ich.

Komunikacja zewnętrzna z agencją Employer Branding

Agencja Employer Branding pomoże ci zadbać o sukces twojej marki w ramach komunikacji zewnętrznej. Przygotuje dla ciebie strategię, która pomoże ci się wyróżnić spośród innych firm w kraju i za granicą. Employer branding skierowany jest przede wszystkim do potencjalnych pracowników, ale także do kontrahentów. W związku z tym całość działań komunikacyjnych przekłada się na to, jak Twoja marka jest postrzegana w oczach odbiorców. Ważnym pojęciem przy tworzeniu komunikacji zewnętrznej jest zdefiniowanie tożsamości firmy.

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, kim jesteśmy i co robimy, jakim miejscem pracy jesteśmy i co możemy dać naszemu nowemu pracownikowi oraz kim są osoby, z którymi współpracujemy. Działania w ramach Employer Brandingu polegają na tworzeniu odpowiednich komunikatów i ustaleniu kluczowych przekazów w toku ustalania działań strategicznych. W ramach komunikacji istotne jest wyróżnienie tak zwanych person, czyli osób, które mówią do potencjalnych pracowników. Mogą to być prezesi firm, dyrektorzy, a także przedstawiciele działy HR.

Do głównych narzędzi komunikacji zewnętrznej można zaliczyć aktywność w mediach społecznościowych, publikacje w mediach, komentarze eksperckie. Niektóre firmy tworzą także sieć swoich ambasadorów, na przykład na uczelni, którzy przedstawiają dane przedsiębiorstwo w odpowiednim świetle. Ważne jest, aby komunikacja zewnętrzna była dopasowana.

Agencja employer branding zmobilizuje pracowników i potencjalnych pracowników do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Kluczową rolą agencji jest badanie wskaźników rekrutacyjnych, zewnętrznych i wewnętrznych.

Agencja employer branding a kampanie wizerunkowe

Agencja Employer branding zrealizuje dla ciebie także kampanie wizerunkowe. Na początku należy zdefiniować grupę odbiorców, do których ma trafić produkt. Innym językiem będziemy mówić do młodego pokolenia i za pomocą zupełnie zróżnicowanych oraz nowoczesnych narzędzi. Kampanie wizerunkowe mają szczególne znaczenie w prowadzeniu kompleksowej komunikacji Marki. Kampanie wizerunkowe są również elementem employer brandingu. Za pomocą ich można dotrzeć do zdefiniowanej grupy. Należy jednak wcześniej znać jej charakter. Przed. Tworzeniem kampanii wizerunkowej należy ustalić jej cel tak, aby był mierzalny i określony w czasie.

Agencja Employer Branding rekomenduje kampanie wizerunkowe, które są różnorodne i podejmowane w celu budowy określonego wizerunku. W zależności od grupy docelowej zakres kampanii wizerunkowej będzie. Różne. Wiele firm decyduje się na kampanie rekrutacyjne po to, aby w procesie pozyskiwania pracowników dotrzeć tylko do tych, którzy są najlepsi. W tym celu wykorzystywane są metody perswazyjne. Aby pokazać film markę w jak najlepszym świetle. Kampanie rekrutacyjne ukazują zalety pracy w danym miejscu feel i wpływają na emocje odbiorców. Mają za zadanie zachęcić potencjalnych kandydatów. Do aplikowania na dane stanowisko. Kampanie mogą przybliżać wizerunek firmy oraz charakterystykę jej obecnych pracowników, ale mogą także podkreślać pozycję firmy na rynku. Wybrane z nich skupiają się na przedstawieniu miłej atmosfery w pracy i podkreśleniu znaczenia działania zespołowego. Jeszcze inne firmy decydują się na podkreślenie świadczeń pozapłacowych, jakie oferuje firma.

 • Agencja employer branding pomaga realizować każdy z trzech typów komunikacji.
 • Ważne, by komunikacja była wielotorowa, contentowa i spersonalizowana.

Obsługa social mediów

Istotnym elementem komunikacji zewnętrznej jednostki jest prowadzenie social mediów. Dlaczego? Ponieważ prawie połowa światowej populacji korzysta z portali społecznościowych. Przeciętny użytkownik spędza więcej niż 2 godziny dziennie w social mediach. Co ciekawe, treść wizualna jest 40 razy częściej udostępniona w mediach społecznościowych niż tradycyjne treści. Prawie 9 na 10 marek korzysta z więcej niż jednego kanału społecznościowego. To dane z różnych źródeł, które wskazują na popularność social mediów. Agencja Employer Branding rekomenduje, aby każda firma, która chce zatrudnić młodych, ambitnych i pomysłowych pracowników, prowadziła swoje kanały i kierowała komunikację właśnie do tych osób.

W ramach social mediów wyróżnić można Facebook. Komunikacja na Facebook’u powinna być nowoczesna i zachęcać formą do kliknięcia w dany post. Kolejnym medium, które jest istotne to Instagram. Na nim umieszczane są treści lifestylowe. LinkedIn z kolei uznawany jest za portal biznesowy, który pokazuje potęgę Twojej firmy i dlaczego wyróżnia się ona wśród konkurentów. Jak mierzyć, czy to co robimy w social mediach jest dobrym kierunkiem? Przede wszystkim powinniśmy odczuć wzrost liczby jakościowych kandydatów do pracy. Kolejnym elementem jest znacząca optymalizacja kosztów. Twoja oferta powinna wyróżniać się na tle konkurencji, a także dzięki odpowiedniemu prowadzeniu social mediów powinno się odnotować wzrost pozytywnych wzmianek Internecie na temat marki w swoim segmencie.

Popularne platformy:

 • Facebook;
 • Instagram;
 • Tik Tok;
 • LinkedIn.

Agencja employer branding tworzy PR marki pracodawcy

Agencja Employer Branding ma za zadanie budowanie marki pracodawcy. Pojęcie to jest bardzo szerokie. Marka pracodawcy powinna być silna i powinna być budowana zarówno w oczach pracowników, jak i potencjalnych pracowników. Korzystanie z pijaru jest istotne w celu budowania marki pracodawcy. Połączenie ze sobą wielu narzędzi umożliwia bowiem dotarcie do szerszego grona odbiorców. Co to znaczy, że marka pracodawcy jest silna? To przede wszystkim zadowolenie pracowników, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwie. To oni są najlepszymi ambasadorami.

Opinie o marce odgrywają kluczowe znaczenie w procesie rekrutacji. Marka pracodawcy to także tworzenie ogłoszeń o pracę w odpowiedni sposób. Te powinny być przede wszystkim klarowne. Współcześni pracownicy są bardzo świadomi i wymagają od firm, aby podawały dokładny opis danego stanowiska, a także widełki płacowe. Istotne są również sprecyzowane wymagania wobec przyszłego kandydata do pracy. Agencja employer branding bazuje na odpowiednich narzędziach. Jednym z nich jest strona internetowa. Ta powinna być odpowiednio zoptymalizowana. Kolejnym krokiem jest posiadanie strategii wizerunkowej. Agencja Employer Branding zaleca sukcesywne budowanie marki pracodawcy, która w tym wypadku opiera się głównie na opiniach pracowników. Aby te były pozytywne, należy zrozumieć, że pracownicy są najcenniejszym kapitałem.

Agencja employer branding zadba o odpowiednie rezultaty. Sprawi, że Twoja firma zyska odpowiedni wizerunek w Internecie.

Agencja employer branding. Podsumowanie

Agencja Employer Branding ma za zadanie, budowanie wizerunki marki. Samo pojęcie employer branding pochodzi z języka angielskiego. I termin ten został użyty po raz pierwszy w 1990 roku. Zgodnie z założeniami employer brandingu jest to suma funkcjonalnych, ekonomicznych i psychologicznych korzyści płynących z bycia zatrudnionym w danej firmie. Nie jest do końca znane kiedy powstała pierwsza agencja Employer Branding? Obecnie wiele tego typu firm łączy w sobie różne kompetencje. Określa się je mianem agencji 360 °. W ramach employer brandingu można wyróżnić wizerunek marki, a także jej tożsamość. Agencja Employer branding wyznacza interesariuszy, do których dociera ze swoimi komunikatami. Pierwszym krokiem w celu budowania odpowiedniej komunikacji i finalnie stworzenia strategii jest weryfikacja potrzeb danej firmy.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, jakie reguły obowiązują w jednostce i co należy zmienić. Agencja Employer Branding rozmawia także z pracownikami i przeprowadza indywidualne wywiady, aby dowiedzieć się, co można ulepszyć w strukturach firmy. Agencja Employer Branding prowadzi działania wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze skierowane są do pracowników przedsiębiorstwa w ramach komunikacji wewnętrznej wydawane są komunikaty, tworzone są podcasty, a także nagrywane wideo. To również organizacja wyjazdów integracyjnych i imprez w ramach komunikacji zewnętrznej podejmowany jest szereg działań w social mediach czy w mediach tradycyjnych. Całościowo budowany jest zatem wizerunek danej firmy.

Agencja Employer Branding ma ogromne znaczenia, ponieważ pomaga ona budować kompleksowy wizerunek firmy i stać się jednostką pożądaną na rynku. Ponadto pozycjonuje komunikacyjnie brand tworząc niebanalne kreacje.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt