Nawigacja

Czy znasz elementy strategii marketingowej?

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to podstawa, by skutecznie prowadzić swój marketing. Aby ją dobrze zaprojektować musisz znać elementy strategii marketingowej. Dzięki nim wykorzystasz istniejące możliwości, unikniesz zagrożeń, a także zidentyfikujesz idealne narzędzia dobrane pod Twoją grupę docelową.

Elementy strategii marketingowej

Strategia marketingowa to dokument zawierający wszelakie działania przedsiębiorstwa, które mają na celu zwiększyć sprzedaż i osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną poprzez zrozumienie potrzeb, pragnień klientów i ich zaspokojenie. Jest podejściem długoterminowym, które obejmuje wszystko: od sposobu pozycjonowania, relacji z mediami, wszelakich analiz, czy kanałów marketingowych. Podaje również kluczowe informacje na temat przedsiębiorstwa, dane dotyczące grup docelowych oraz zawiera propozycję wartości firmy. Wyznaczając po kolei elementy strategii marketingowej można opracować skuteczny zestaw kroków, które prowadzą do osiągnięcia celu marketingowego.

Bez strategii marketingowej Twoje działania nie przyniosą oczekiwanych efektów.

Pozwól sobie pomóc!

Grupa docelowa

Grupa docelowa to konsumenci, do których chcesz kierować swoje działania marketingowe. To oni najprawdopodobniej będą identyfikować się z Twoją marką i korzystać z produktów czy usług. Szczególnie ważne jest, by przy określaniu swojej grupy docelowej wziąć pod uwagę wiele czynników, aby uzyskać jak najdokładniejsze wyniki. W tym celu przeprowadza się segmentację rynku, która polega na wyodrębnieniu grup klientów ze względu na czynniki demograficzne (wiek, płeć, dochód, stan cywilny), geograficzne (lokalizacja, kultura, klimat), psychograficzne (styl życia, poglądy, przekonania), czy behawioralne (jak podejmują decyzje zakupowe). Niektóre przedsiębiorstwa wykorzystują marketing masowy, czyli kierują swoje działania do wszystkich ludzi, jednakże jest to możliwe jedynie przy produktach powszechnie potrzebnych i znanych. Dlatego wyodrębnienie grup docelowych to elementy strategii marketingowej, od których należy rozpocząć projektowanie strategii. Wiedząc do kogo będziesz kierować swoje działania możesz w następnym kroku wyznaczyć cele oraz zadania Twojej strategii.

Cele i zadania

Kolejne elementy strategii marketingowej to cele oraz zadania. Pamiętaj o zasadzie SMART, która mówi, że cele powinny być szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realistyczne oraz określone w czasie. Stosując tą analizę możemy być pewni, że nasze cele zostały odpowiednio sprecyzowane. Ich opracowanie jest szczególnie ważne, gdyż to one wyznaczają kierunek naszych działań. Przykładowe cele to: zwiększenie sprzedaży o x%, wzrost zysków o x%, wejście na nowe rynki, czy wprowadzenie nowych produktów.

Analiza SWOT

Masz już wyznaczone cele – jakie kolejne elementy strategii marketingowej powinieneś wyznaczyć? Analiza SWOT, czyli Twoich mocnych, słabych stron oraz szans i zagrożeń w otoczeniu. Pomaga określić Twoją aktualną pozycję i wyznaczyć perspektywy rozwoju. Zdiagnozuj swoje mocne strony – w czym jesteśmy lepsi od konkurencji? Za co można nas pochwalić? Tak samo słabe strony – w czym konkurenci są lepsi ode mnie? Jakie działania konkurencji przyciągają moich klientów? Zanalizuj szanse, które istnieją na rynku, na przykład: posiadasz zasoby niedostępne dla konkurencji. Jak również zagrożenia, np. nadchodząca wojna.

Elementy strategii marketingowej – analiza konkurencji

Jeśli chcesz stworzyć skuteczną strategię marketingową musisz przeprowadzić dogłębną analizę konkurencji. Te elementy strategii marketingowej pozwolą Ci uzyskać jasny obraz pozycji na rynku. Pierwszym krokiem jest ustalenie, kto tak właściwie jest moją konkurencją. Znajdź wszystkie firmy, które sprzedają podobne produkty, usługi albo spełniają tą samą potrzebę. Przeanalizuj produkty konkurentów, ich strategie, obecność w mediach społecznościowych, stronę internetową, jak budują swoją markę itp. Im lepiej zidentyfikujesz konkurencję, tym łatwiej będzie Ci rozpoznać istniejące szanse i możliwości na rynku. Pomocna będzie kategoryzacja konkurentów na grupy tych pierwszorzędnych oraz tych mniej istotnych. Dzięki temu będziesz wiedział, na których powinieneś się przede wszystkim skupić w swojej analizie. Jeśli wykorzystasz analizę konkurencji w swojej strategii możesz uzyskać realną przewagę na rynku. Znając konkurencję przedstawisz takie cechy i wartości Twoich produktów, które sprawią, że będą one w świadomości konsumentów widniały jako wyjątkowe i unikalne.

Kanały komunikacji marketingowej

Kiedy znasz już swoją grupę docelową, wyznaczyłeś cele marketingowe, przeanalizowałeś konkurencję – kolejne elementy strategii marketingowej będą dotyczyć konkretnych kanałów komunikacji marketingowej. Czyli jakich platform będziesz używał do swoich działań marketingowych. Mogą to być cyfrowe kanały, takie jak: social media, aplikacje, poczta e-mail, Google Ads, reklamy w TV, jak również offline, czyli kampania outdoorowa, ulotki, broszury, katalogi. Kanałów komunikacji istnieje bardzo wiele, a każdego roku powstają nowe i unowocześnione typy. Aby dobrać odpowiedni zastanów się, gdzie są Twoi klienci i tam rozwijaj swoją działalność.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt