Nawigacja

Cele PR – czy znasz je wszystkie?

PR

Public relations jest istotną częścią ogólnej strategii marketingowej. Podczas gdy większość uważa, że pr zajmuje się działaniami komunikacyjnymi, w rzeczywistości spełnia większą rolę. Współcześnie klienci są zalewani komunikatami promocyjnymi, stąd Public Relations oferuje skuteczne metody wybicia się wśród reklam. Jakie są zatem cele PR?

Czym jest Public Relations?

Public Relations to działania polegające na kształtowaniu relacji z konsumentami za pomocą różnorodnych kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych. W przeszłości były to jedynie komunikaty w mediach czy podczas wydarzeń mające budować wizerunek marki oraz firmy. Współcześnie rola PR jest znacznie szersza:

 • budowanie wizerunku i jego świadomości poprzez artykuły publikowane w odpowiednich mediach
 • monitorowanie kanałów medialnych pod katem opinii, recenzji, komentarzy
 • skuteczna komunikacja w sytuacji kryzysowej
 • organizowanie wydarzeń społecznych, filantropijnych oraz specjalnych w ramach budowania dobrej woli na rynku docelowym.

Tak szerokie spektrum działalności pozwala wyznaczać różnorodne cele PR. Ich określenie jest niezwykle ważne, gdyż porządkuje wszelakie działania i pozwala na pomiar efektów. W odpowiednim wyznaczeniu celów z pewnością pomoże doświadczona agencja public relations, która wie jak dopasować je pod Twoją organizację. Skuteczna strategia PR pozwoli osiągnąć je szybciej niż myślisz!

Funkcje Public Relations to m. in.:

 • analiza oraz interpretacja opinii publicznej, postaw społeczeństwa wobec marki,
 • pisanie informacji prasowych,
 • planowanie i realizacja wydarzeń,
 • pisanie treści na strony internetowe,
 • wdrażanie działań antykryzysowych,
 • obsługa marki w social media,
 • reagowanie na opinie w mediach społecznościowych,
 • doradztwo w zakresie polityki, kierunków działania,
 • kontakty z agencjami rządowymi w imieniu organizacji.

Ogólne cele PR

Strategie PR zawierają zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe. Określając je, przede wszystkim należy mieć na uwadze wzbudzanie zainteresowania. Każda forma działań ma pomóc zachęcić grupę docelową do wypróbowania produktu, czy skorzystania z usługi, dzięki dostarczaniu informacji poprzez public relations. Cele PR to również wzmocnienie marki oraz budowanie silnego i pozytywnego wizerunku. Public Relations ma za zadanie utrzymać odpowiednio wysoką reputację marki i utrzymywać strategiczne relacje z opinią publiczną, konsumentami, potencjalnymi klientami, partnerami, inwestorami, pracownikami i innymi interesariuszami. Dzięki temu marka wydaje się być wiarygodna, uczciwa, ważna, skuteczna oraz istotna.

Do celów ogólnych należy również kreowanie sprzyjającego nastawienia opinii publicznej do danej firmy, a także ograniczanie konfliktów i radzenie sobie z pojawiającymi się kryzysami. Warto wyróżnić także cele pośrednie będące wypadkową tych ogólnych: informowanie otoczenia o działalności organizacji, prezentowanie stanowiska firmy w istotnych społecznie sprawach, poprawa stosunków z liderami opinii, czy zapoznanie otoczenia z ofertą firmy i jej dostosowanie do potrzeb nabywców.

Bieżące cele PR

Bieżące cele PR zależą od realizowanej strategii przez przedsiębiorstwo i mogą to być na przykład:

 • uzupełnianie wiedzy na temat organizacji wśród konsumentów,
 • zwrócenie uwagi na istnienie firmy wśród potencjalnych klientów,
 • wzbudzanie zaufania do usług, produktów oraz marki,
 • stałe prezentowanie firmy wśród opinii publicznej,
 • pozyskiwanie akceptacji ze strony władz.

Cele PR można podzielić również na: strategiczne (wyznaczające ogólny kierunek działań), operacyjne (precyzują orientację) oraz taktyczne (wykorzystywane przy złożonych strategiach działań).

Co mogą obejmować swoim zakresem cele PR?

Cele strategiczne PR obejmują to, co dokładnie chcesz osiągnąć. Nie są szczególnie precyzyjne, bowiem w ogólny sposób przekazują zamysł, czy ideę public relations. Do przykładów należą między innymi:

 • poprawa opinii o organizacji w branży,
 • wzmocnić relacje z klientami,
 • zwiększyć poparcie opinii publicznej,
 • poprawić wizerunek marki,
 • inspirować do społecznych zmian w przypadku konkretnej sprawy.

Z kolei operacyjne cele PR są o wiele węższe od strategicznych. Są dokładne, mierzalne i konkretne. Są sformułowane w taki sposób, by wskazywały konkretne efekty działań public relations, jakie mają być osiągnięte. Przykładem może być: przeprowadzić o 20% więcej szkoleń medialnych niż przed rokiem, zwiększyć ilość pozytywnych opinii o marce o 15%, zwiększyć zrozumienie przez konsumentów korzyści z programu naszej firmy o 10%.

Taktyczne cele PR to z kolei cel operacyjny wymagający podziału na mniejsze taktyki ze względu na wykorzystywane różnorodne narzędzia oraz adresowanie do innych grup docelowych.

Działania public relations muszą być poparte odpowiednio wyznaczonymi celami

Skorzystaj z wiedzy naszych pracowników, którzy wiedzą jak je określać!

Cele ustalane metodą SMART

Strategia PR firmy wymaga zaangażowania na każdym etapie. Wszystkie powyższe cele PR nie zostaną osiągnięte jeśli będą chaotycznie i bez konkretnego planu realizacji. Dobry cel to taki ustalony metodą SMART, czyli poprzez analizę, wskazującą jak cele powinny być wyznaczane, aby zwiększyć szansę ich realizacji. Ta analiza pozwoli także sprawdzić czy Twoje cele są istotne i w jaki sposób je realizować. Bez jasnego i konkretnego planu cele PR mogą szybko stać się przyczyną porażki. Cele SMART muszą spełniać poniższe kryteria:

 • szczegółowy – cel musi być konkretny i dokładnie określony, bez żadnych nieścisłości i niedomówień,
 • mierzalny – należy określić kryteria za pomocą których zmierzysz swój cel. Dzięki temu możesz stale oceniać postęp w jego realizacji,
 • osiągalny – cel musi być możliwy do osiągnięcia. Nie można wysnuć planów z palca bez żadnego poparcia badaniami czy ogólnie racjonalnością jego realizacji,
 • istotny – zastanów się czy Twój cel ma szczególne znaczenie dla Twojej organizacji?
 • określony w czasie – wymiary czasowe pomagają zrealizować cel i zwiększyć motywację do jego osiągnięcia.

Budowanie strategii PR to dla Ciebie czarna magia?

Skontaktuj się z nami, a już wkrótce będziesz się cieszyć z efektów!

Warto wiedzieć:

Czym jest strategia PR?

Strategia PR to nie tylko plan działania, ale też sztuka przyciągania uwagi. Bez strategii PR trudno jest zbudować pozytywny wizerunek danej firmy lub organizacji. Strategia ta obejmuje kilka ważnych elementów, takich jak określenie celów, grupy odbiorców oraz kanałów komunikacji. Nie ma jednoznacznej recepty na idealną strategię PR, ale możliwości kreowania wizerunku są w dzisiejszych czasach nieograniczone. Warto zatem zacząć od zdefiniowania swojej misji i przekazu, a następnie odpowiednio dobrać narzędzia i działania w celu osiągnięcia sukcesu w komunikacji z otoczeniem.

Przykłady strategii PR to...?

Okazuje się, że strategia PR to bardzo skomplikowane zagadnienie. Wiele firm myśli, że wystarczy wysłać kilka newsów do dziennikarzy i odhaczyć to zadanie, jako wykonane. Nic bardziej mylnego! Dobry PR to przede wszystkim koncepcja, pomysł i wizja. To tak naprawdę misterna i precyzyjna gra z otoczeniem. Dlatego tak ważne jest, aby wdrożyć skuteczną strategię PR, która pomoże nam w osiągnięciu naszych celów biznesowych. Przykłady takich strategii? Mogą to być m.in. działania związane z brand managementem, kampanie influencerskie, organizacja eventów, ale też ciekawe rozwiązania content marketingowe.

Jak budować strategię PR?

Jak budować strategię PR? To pytanie, które wielu przedsiębiorców zadaje sobie na początku zakładania firmy i nie tylko. W końcu dobra strategia PR może być kluczowa dla jej sukcesu. Warto zacząć od zdefiniowania celów, jakie chcemy osiągnąć dzięki działaniom public relations. Następnie należy wybrać odpowiednie narzędzia i kanały, które pozwolą w skuteczny sposób dotrzeć do docelowej grupy klientów. Niezwykle istotna jest także identyfikacja swojej grupy odbiorców oraz zdefiniowanie wartości, które można przekazać z pomocą PR. Budowanie strategii PR wymaga nie tylko kreatywności, ale także staranności i wiedzy na temat rynku oraz potrzeb użytkowników.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt