Nawigacja

Czy znasz cele kampanii reklamowej?

Marketing

Cele reklamowe są tym, co firma ma osiągnąć poprzez prowadzenie kampanii reklamowej. Można wyróżnić trzy główne: informować, przekonywać, przypominać. Jest ich jednak znacznie więcej. Jak ustalać cele kampanii reklamowej?

Cele kampanii reklamowej są podstawą, by wiedzieć do czego się dąży. Dzięki nim możemy stale monitorować postępy, analizować aktualny stan firmy, weryfikować kluczowe wskaźniki efektywności, oceniać rezultaty działań, a także opracować plan osiągnięcia celów. Co więcej, ułatwiają one całościową organizację i efektywne wykorzystane naszego budżetu przeznaczonego na kampanię. Precyzyjne określenie celu to klucz do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów.

Czym jest kampania reklamowa?

Kampania reklamowa to strategia działań będąca elementem planu marketingowego przedsiębiorstwa. To nie jest pojedyncza reklama, a zespół skoordynowanych i zorganizowanych działań prowadzonych w różnorodnych kanałach przekazu: radio, Internet, prasa, telewizja, outdoor. Dosyć często oparta jest także na pracy agencji marketingowej, która czuwa nad ich odpowiednią realizacją: planuje, wdraża, monitoruje oraz analizuje. Wyróżnia się wiele różnych kampanii: kampania content marketingowa (oparta na treści), kampania promocyjna w internecie, produktowa, w social media, wizerunkowa czy kampania PCC oparta na współczynniku klikalności. Każda z nich będzie miała inne wyznaczone cele, które można mierzyć za pomocą odpowiednich współczynników.

Podstawowe cele kampanii reklamowej

Kampania reklamowa ma między innymi informować o produktach, czy usługach. O ich cenie, jakości, właściwości, czy parametrach podając logiczny powód, dla którego klient ma kupić dany produkt. Dzięki informowaniu firma edukuje potencjalnych konsumentów budując świadomość marek, usług oraz produktów. Reklama ma również przekonywać ludzi do zakupu produktu czy skorzystania z usługi, podkreślając, że to właśnie dzięki tym konkretnym produktom ich potrzeba będzie spełniona. Często odwołuje się do emocji odbiorców i wpływa na konsumenta, by ten podjął decyzję i zaangażował się w daną markę. Podstawowe cele kampanii reklamowej to również przypominanie stałym klientom o produktach oraz usługach firmy, by kontynuowali u nas swoje zakupy.

Wprowadzenie nowego produktu

Cele kampanii reklamowej będą się różnić w zależności od tego do czego dążymy. Jednym z najczęstszych powodów, dla których projektujemy reklamę jest wprowadzenie produktu na rynek. Czy to przez zupełnie nową markę albo istniejącą już w świadomości konsumentów. Celem może być także pozyskanie nowych klientów i przekonanie ich, by odeszli od dotychczasowej marki na rzecz naszej. Równie częstym mierzalnym celem jest po prostu wzrost sprzedaży naszego produktu o x procent.

Cele kampanii reklamowej mogą być związane także z rebrandingiem, kiedy chcemy zmienić percepcję naszej marki poprzez na przykład nową identyfikację wizualną. A także mogą być związane z repozycjonowaniem: czyli zmianą cech produktu, opakowania, ceny itp.

Tworzenie świadomości produktu

Kampania reklamowa często ma również za zadanie przyciągać uwagę, czyli tworzyć świadomość produktu wśród potencjalnych konsumentów. Przykładem mogą być banki tworzące kampanie świadomości. Reklamy na temat korzyści płynących z oszczędzania, funduszy, czy kart kredytowych budują świadomość konsumentów.

Pozycjonowanie marki w świadomości klienta to kolejna cecha kampanii reklamowej. Ralph Lauren, czy Gucci to firmy wyraźnie pozycjonowane jako premium. Z kolei marka Xiaomi chce istnieć w świadomości konsumentów jako najtańszy zamiennik drogich urządzeń elektronicznych. Ten cel łączy w sobie trzy podstawowe cele kampanii: przypomina konsumentom o marce, przekonuje ich do Twojej marki oraz informuje o Twojej marce.

Internetowe cele kampanii reklamowej

Internetowe cele kampanii reklamowej można podzielić zarówno na brandingowe (skupione na marce) oraz sprzedażowe. Wśród brandingowych można wyróżnić: wzrost świadomości marki, edukacja rynku czy dystrybucja treści. Z kolei sprzedażowe to oczywiście: wzrost sprzedaży, wzrost zaangażowania, wzrost liczby użytkowników, czy chociażby ustalenie mierzalnego celu w postaci zwiększenia ruchu na Twojej stronie internetowej, czy na profilach w mediach społecznościowych o x liczbę odwiedzających.

Odpowiednio ustalone cele kampanii reklamowej są kluczem do sukcesu

Powierz je specjalistom!

SMART cele kampanii reklamowej

Wyznaczając jakiekolwiek cele kampanii reklamowej należy pamiętać o celach marketingowych ustalanych metodą SMART. Ta analiza mówi nam ona o tym, że wszystkie cele powinny być: szczegółowe, mierzalne, osiągalne, realistyczne oraz ustalone w czasie. Dzięki niej możemy wyłonić cel, który będzie możliwy do zrealizowania. Daje również poczucie motywacji oraz unika niejasności i dwuznaczności. Z kolei w ustaleniu osiągnięcia celów pomagają nam wskaźniki efektywności. Wyznaczając co chcemy zmierzyć otrzymujemy informację zwrotną, czy kampania przyniosła efekty. Miernikiem może być: liczba odsłon naszej witryny, liczba kupionych towarów, liczba subskrybentów newslettera i wiele innych.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt