Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Marketing Mix 7P

Marketing Mix 7P

schemat marketing mix 7p

Definition

Marketing mix 7P to ogólny schemat planowania służący tworzeniu zwycięskich strategii marketingowych, który zawiera siedem komponentów składających się na podejście marketingowe. Są to kolejno: produkt (product), cena (price), miejsce (place), promocja (promotion), ludzie (people), proces (process), oraz dowód rzeczowy (physical evidence). 

Trivia

  1. Podwaliny pod model marketingowy mix 7P położył E. Jerome Mc. Carthy, który w 1960 roku przedstawił swoją koncepcję 4P marketing mix w książce Basic Marketing: A Managerial Approach; Mc. Carthy uważany jest za jednego z kluczowych twórców myślenia marketingowego. 
  2. Model mix 4P okazał się skuteczny dla sprzedaży produktów, ale nie usług, dlatego Booms & Bitner w 1982 uzupełnili schemat Mc Carthy’ego o kolejne trzy komponenty.
  3. Model mix 7P wzbogaca się niekiedy o dodatkowe elementy (takie jak partnerzy czy pozycjonowanie), jednak również bez nich jest to schemat uważany za kompletny i wystarczający.

Information

Marketing mix 7P składa się z następujących komponentów:

  1. Product (produkt lub usługa) - jest przedmiotem sprzedaży. Stanowi komponent, którego celem jest odpowiedź na potrzebę klienta. Planowanie działań dotyczących produktu opiera się na założeniu o konieczności nieustannego doskonalenia i dopasowywania oferty tak, by jednocześnie jak najlepiej odpowiadać na potrzeby klientów oraz wyróżniać się na tle konkurencji. Uwzględnia się takie działania jak modyfikacje istniejących produktów i usług, np. poprzez rozszerzanie oferty o dodatkowe korzyści (wsparcie posprzedażowe, gwarancje etc.), a także wprowadzanie nowych towarów odpowiadających na inne potrzeby klientów. 
  2. Price (cena) - to jedyny element marketing mix 7P generujący dochód. Ustalenie ceny powinno wynikać z rozeznania rynku, szczególnie w zakresie tego, ile nabywca jest skłonny zapłacić za oferowany produkt lub usługę oraz jakie ceny ustala konkurencja. Nieadekwatna cena może negatywnie rzutować na efekty sprzedażowe lub wizerunek marki.
  3. Place (miejsce) - tutaj klienci nabywają produkt lub usługę. Sprzedaż może odbywać się w przestrzeni fizycznej lub wirtualnej, w sklepie twórcy produktu lub za pośrednictwem dystrybutorów. Należy w tym miejscu rozważyć wszelkie problemy logistyczne.
  4. Promotion (promocja) - dotyczy przekazywania wiedzy na temat marki i oferowanego produktu lub usługi, celem zbudowania pozytywnego wizerunku oraz wzbudzenia wśród klientów zainteresowania produktem. Na tym etapie najistotniejszy jest dobór odpowiednich metod i kanałów promocji umożliwiających dotarcie do grupy docelowej oraz wykreowanie pożądanego wizerunku marki w szerszym kontekście społecznym. 
  5. People (ludzie) - pracownicy są w znacznym stopniu odpowiedzialni za tworzenie relacji z klientami i reprezentują firmę w sposób najbardziej bezpośredni. Ich wiedza, profesjonalizm i zaangażowanie utrzymywane na wysokim poziomie mogą pozytywnie wyróżnić markę wśród konkurencji, a także zachęcić klientów do ponownego skorzystania z produktu lub usługi. 
  6. Process (proces) - proces sprzedażowy rozpoczynający się wraz z wejściem w interakcję z klientem. Dotyczy sprawności przekazu informacji i sprzedaży, kwestii tego, które działania mogą zostać zautomatyzowane oraz jak nakłonić klienta do pozostawienia opinii na temat produktu lub usługi. Celem planowania procesów jest stworzenie warunków sprzedażowych dających klientowi jak największą satysfakcję. 
  7. Physical evidence (dowód rzeczowy) - dotyczy tego, jak dostarczyć potencjalnemu klientowi zewnętrznego potwierdzenia, że oferowany produkt okaże się zadowalający. Mogą to być np. opinie dotychczasowych klientów, przejrzyste strony internetowe, precyzyjne warunki świadczenia usług, współpraca z wiarygodnym partnerem biznesowym.

Summary

Marketing mix 7P dostarcza ogólne ramy do tworzenia skutecznych strategii marketingowych, koncentrując się na wielu aspektach związanych z tworzeniem produktu,  kreowaniem wizerunku marki oraz sprawnością i skutecznością sprzedaży. Mimo możliwych modyfikacji pozostaje on jednym z najskuteczniejszych narzędzi do tworzenia całościowych planów marketingowych. 

Related entries:

promotion tool, creative agency, branding agency, consulting agency, company vision, agency 360, strategic consulting, product strategy, strategic plan, business strategy

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact