Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

5P Marketing

czyli kompleksowe podejście do rozwoju biznesu

marketing 5p- pięć podstawowych elementów

Definition

Marketing 5P to nowoczesna koncepcja skupiająca się na pięciu podstawowych elementach związanych z procesem sprzedaży: produkcie, cenie, promocji, miejscu oraz ludziach. Strategia ta pomaga firmom świadomie i skutecznie zarządzać działaniami reklamowymi, osiągać konkretne cele biznesowe i odpowiadać na realne oczekiwania konsumentów. Innymi słowy, marketing 5P to wszystkie elementy, które powinna uwzględnić firma, by działać skutecznie.

Marketing 5P – ciekawostki

Marketing 5P nazywany jest również marketingiem mix (mieszanką, kompozycją marketingową), ponieważ stanowi pewien zbiór elementów, kluczowych z punktu widzenia rozwoju marki.

Koncepcja marketingu mix została w pewnym sensie sformułowana już w 1964 roku, kiedy to amerykański profesor Neil H. Borden w artykule The Concepts of the Marketing Mix podzielił się zasadami skutecznej promocji, które stosował już w latach 40.

Następnie w kształtowaniu się tego podejścia ważną rolę odegrał E. Jerome McCarthy, który zasady przedstawione przez Neila H. Bordena pogrupował w zestaw 4 elementów prostego marketingu. Strategię tę przedstawił w publikacji Basic Marketing: A Managerial Approach.

W ten sposób McCarthy stał się twórcą niezwykle popularnej w świecie marketingu koncepcji 4P. Sama nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: product, price, promotion, place. Marketing 5P uzupełnia ten zestaw o piąty element, czyli people i dlatego jest uważany za najbardziej efektywny. Trzeba podkreślić, że wszystkie elementy marketingu 5P oddziałują na siebie wzajemnie, a takie kompleksowe podejście często okazuje się przepisem na sukces przedsiębiorstwa.

Marketing 5P – najważniejsze informacje

Przyjrzyjmy się poszczególnych elementom marketingu 5P. Pierwszym z nich jest produkt. To ważny punkt wyjścia, ponieważ zanim zabierzemy się za jakiekolwiek działania promocyjne, najpierw musimy zatroszczyć się o odpowiednią jakość i cechy produktu, jaki oferujemy. Przede wszystkim ma być wartościowy z punktu widzenia odbiorcy, konkurencyjny na rynku i atrakcyjny.

Drugi ważny element marketingu 5P to cena. Chodzi tu o szukanie równowagi między przystępnością dla klientów a zapewnieniem zysków firmie. Ważne też, by cena była dostosowana do realiów rynkowych oraz do jakości samego produktu.

Trzecim elementem marketingu 5P jest promocja. Mieszczą się tu wszelkie działania związane z docieraniem do potencjalnych klientów, zwiększaniem świadomości marki, rozbudzaniem zainteresowania usługą lub produktem i zachęcaniem odbiorców do działania. Będą to różne formy reklamy, eventy, e-marketing, kampanie.

Kolejnym komponentem marketingu 5P jest miejsce (dystrybucja). Chodzi o to, by dotrzeć z produktu do klienta w odpowiednim miejscu i czasie. Zwraca się tu uwagę również na takie aspekty jak odpowiednie rozmieszczenie punktów sprzedaży, sprawna logistyka oraz dostępność produktów.

Ostatni, również bardzo ważny element marketingu 5P to ludzie, a dokładniej – pracownicy firmy, którzy są reprezentantami marki. To właśnie oni bezpośrednio stykają się z klientami. Kompetentny i przyjazny personel często okazuje się siłą napędową rozwoju firmy.

Summary

Marketing 5P jest kompleksową strategią, pozwalającą świadomie i skutecznie promować produkty, budować relacje z odbiorcami oferty i zwiększać sprzedaż. Warto dobrze przemyśleć poszczególne jego elementy i pracę nad nimi wprowadzić do codziennych działań firmy. Efektem będzie zwiększenie konkurencyjności, poszerzanie grona lojalnych klientów i rozwój marki.

Related entries:

promotion tool, creative agency, branding agency, consulting agency, company vision, agency 360, strategic consulting, product strategy, strategic plan, business strategy

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact