Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

LTV marketing

doceń jego wartość

LTV marketing- wartość klienta

LTV marketing – definicja

LTV marketing (LifeTime Value marketing) to strategia marketingowa wykorzystująca wartość długoterminową (życiową) klienta, którą oblicza się biorąc od uwagę wartość wszystkich transakcji, jakie dany klient kiedykolwiek zawarł z konkretną firmy.

Wskaźnik wykorzystywany w LTV marketingu pozwala dokładnie określić, jaki zysk przynosi pojedynczy klient. Znając tą wartość, można właściwie dobrać konkretne narzędzia marketingowe, by przyciągnąć i zatrzymać klientów o najwyższym potencjale. Wskaźnik LTV pomaga także określić, ile można zainwestować w pozyskanie nowego klienta, aby to działanie opłaciło się w dłuższej perspektywie.

LTV marketing pozwala skoncentrować się na budowaniu długofalowych relacji, zamiast skupiać się wyłącznie na jednorazowych transakcjach. Pomaga zrozumieć długoterminową wartość klientów, co pozwala lepiej skonstruować plan marketingowy. LTV marketing to nie tyle osobna strategia, co kluczowy element każdej strategii marketingowej, która zakłada efektywne zarządzanie relacjami z klientem i osiąganie stałych zysków.

LTV marketing – ciekawostki

LTV marketing opiera się na pogłębionej analizie zachowań klientów, ich nawyków zakupowych, średniego czasu domykania transakcji oraz wartości dokonywanych zakupów. Wiedza w tym zakresie znacznie ułatwia personalizację oferty i lepsze dopasowanie jej do konkretnego klienta lub grupy klientów.

Skoncentrowanie działań marketingowych na wartości życia klienta pozwala skutecznie budować relacje z klientami, w tym ich lojalność wobec produktów danej marki. Jak pokazują analizy, klient wierny danej marce znacznie chętniej dzieli się swoimi poleceniami i rekomendacjami na forum.

LTV marketing pozwala wykorzystywać różne instrumenty marketingowe i sprzedażowe, by zwiększyć wartość życiową danego klienta. Są nimi m.in.:

  • oferowanie produktów uzupełniających lub pasujących do już zakupionego produktu,
  • wprowadzenie usług abonamentowych lub subskrypcyjnych,
  • oferowanie zestawów produktów,
  • utrzymywanie kontaktu z klientem poprzez regularne wysyłanie newsletterów lub smsów,
  • programy lojalnościowe.

LTV marketing – informacje, które warto poznać

Wyróżniamy różne rodzaje wskaźników wykorzystywanych w LTV marketingu:

  • ogólny – obliczany, jako średnia wartość klienta (suma wartości wszystkich klientów podzielona przez liczbę klientów),
  • wg segmentów – obliczany w poszczególnych segmentach,
  • wg kanałów marketingowych – pokazujący, które kanały marketingowe przynoszą najwyższe benefity w przeliczeniu na jednego klienta pozyskanego z tego kanału.

Choć obliczanie wskaźników w LTV marketingu jest czasochłonne, wysiłek wart jest włożonego nakładu pracy. Koncentrując się na aktywizacji najbardziej wartościowych klientów i wykorzystywanie mechanizmów, które sprawdziły się w ich przypadku przynosi stałe zyski przy stosunkowo niskim nakładzie inwestycyjnym.

LTV marketing opiera się na założeniu, że określone zachowanie klienta jest powtarzalne, jednak zawsz należy pamiętać, że to założenie nie sprawdza się zawsze, zwłaszcza w przypadku dynamicznie zmieniającego się rynku. Choć LTV marketing zaleca koncentrację na najlepiej rokujących klientach, należy pamiętać, by planując swoje działania marketingowe mimo wszystko nigdy nie zaniedbywać pozyskiwania nowych klientów.

LTV marketing – podsumowanie

LTV marketing zakłada, że mając świadomość, ile dokładnie firma zarobiła na transakcjach z danym klientem, a także znając jego preferencje zakupowe, nawyki i potrzeby, jesteśmy w stanie nie tylko prognozować dalszą sprzedaż, ale także wykorzystać mechanizmy, by budować długotrwałe relacje z innymi, podobnymi klientami.

Zrozumienie znaczenia LTV marketingu jest kluczowe dla sukcesu firmy, ponieważ pozwala zoptymalizować procesy marketingowe i sprzedażowe, co bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Identyfikacja najbardziej wartościowych klientów umożliwia znacznie efektywniejsze lokowanie zasobów. Kluczem do sukcesu jest jednak równowaga i troska o każdą grupę klientów, niezależnie od ich wartości lub potencjału.

Related entries:

promotion tool, creative agency, branding agency, consulting agency, company vision, agency 360, strategic consulting, product strategy, strategic plan, business strategy

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact