Services

Public relations Communication strategy Branding Google Ads Positioning of websites Website development

Product offer

Company events Food marketing Marketing communication Graphic design Sales support Online marketing

Consulting offer

Social Media Internal communication Crisis management Employer Branding Reference Marketing Customer Lifetime Value B2B Marketing
return

Elements of marketing

Elementy marketingu, czyli podstawowe instrumenty reklamy

elementy marketingu- pozyskiwanie klientów

Definition

Elementy marketingu to pewne składowe kompozycji marketingowej, niezbędnej do tego, by pozyskiwać klientów i zwiększać sprzedaż. Pojęcie to jest ściśle związane z koncepcją marketingu mix, który wyróżnia cztery podstawowe i zarazem niezbędne elementy złożonego procesu, jakim jest marketing: produkt (product), cenę (price), dystrybucję (place) i promocję (promotion).

Elementy marketingu – ciekawostki, które musisz znać!

Powyższe cztery podstawowe elementy marketingu wymienia się w ramach koncepcji 4P, stosowanej już od dekad. Z czasem poszerzoną ją o kolejne „P”, czyli ludzi (people), a inna koncepcja – 7P – rozbudowuje ją jeszcze dodatkowo o dwa elementy: świadectwa materialne (physical evidence) i proces (process).

To nie wszystko. Można zetknąć się z jeszcze innymi klasyfikacjami elementów marketingu. To przykładowo koncepcja 4C, wyróżniająca czynniki takie jak koszt, wartość dla klienta, wygoda nabycia oraz komunikacja. Z kolei ta o nazwie 7C wymienia następujące elementy: kontent, kontekst, wiarygodność, ciągłość, spójność, kanały informacyjne, klarowność.

Jak widać, sprawa systematyzacji elementów marketingu nie jest kwestią jednoznaczną. Można tu prezentować różne podejścia. Trzeba jednak podkreślić, że tą podstawową koncepcją, na którą marketerzy powołują się najczęściej i która wciąż nie odchodzi do lamusa ze względu na swą prostotę i aktualność, jest marketing 4P. Taką kompozycję zaproponował już w latach 60. XX wieku Edmund Jerome McCarthy, jeden z pionierów teorii marketingu.

Elementy marketingu – najważniejsze informacje

Przejdźmy do wyjaśnienia wspomnianych czterech podstawowych elementów marketingu według koncepcji 4P.

Pierwszym z nich jest produkt rozumiany jako towary, ale i usługi, jakie oferuje firmy. Musimy wiedzieć, jaki rodzaju produkty czy usługi chcemy sprzedawać, jaka ma być ich jakość, funkcjonalność, design oraz unikatowe cechy, by stanowiły odpowiedź na oczekiwania i  potrzeby odbiorców.

Kolejnym elementem jest cena. Określenie odpowiedniej ceny produktu jest bardzo istotne, ponieważ wpływa ona na postrzeganie wartości produktu przez klientów oraz na konkurencyjność na rynku. Cena ma być atrakcyjna z punktu widzenia odbiorcy, ale i korzystna dla firmy pod kątem zysków. Należy więc szukać tu balansu.

Trzeci element to place, czyli sposób dystrybucji. Tu decydujemy o tym, w jaki sposób produkt trafi do klientów. Ważne jest wybór odpowiednich kanałów dystrybucji, aby dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów oraz zapewnić im łatwy dostęp do produktu.

Ostatnim elementem jest promocja, czyli sposób dotarcia do klientów i promowania oferty. W tej części strategii marketingowej firma musi zdecydować, jakie formy promocji będą najbardziej skuteczne, jakimi kanałami komunikacja będzie kierowana i do jakiej grupy odbiorców.

Summary 

Podstawą dobrej strategii reklamowej jest to, by wspomniane wyżej elementy marketingu odpowiednio przeanalizować, opracować i wdrożyć, we właściwych proporcjach. Trzeba mieć na uwadze, że decyzje te zależą od wielu czynników, takich jak budżet, grupa docelowa czy skala działania firmy. Dodatkowo strategię tę trzeba poddawać weryfikacji i dostosowywać do zmieniających się warunków rynku, bieżącej sytuacji firmy i oczekiwań odbiorców. Niewątpliwie jednak odpowiednie zastosowanie wszystkich elementów reklamy może zagwarantować firmie rozwój i wymierne zyski.

Do you need help with your business development?

Bartosz Zieliński

Bartosz Zieliński Managing director

+48 665 379 071
b.zielinski@commplace.pl
Call me Log in Contact