Nawigacja

Test integracyjny – na czym to polega?

Imprezy firmowe

Budowanie silnego i skutecznego zespołu to jeden z ważniejszych zadań team lidera. Relacje między pracownikami i poziom współpracy rzutuje bezpośrednio na motywację i efektywność całej grupy, a następnie firmy. Relacje pracownicze z pracodawcami także mają istotny wpływ na kształtowanie atmosfery w pracy. Czy w odpowiedniej integracji może nam pomóc test integracyjny?

Test integracyjny w formie outdoor i indoor

Test integracyjny można przeprowadzić zarówno na świeżym powietrzu jak i w specjalnie przygotowanej sali konferencyjnej. Wybór miejsca zależy od potrzeb pracowniczych, które wskazują na czym podczas gier i zabaw powinniśmy się skupiać i jaki cel chcemy osiągnąć.

Test integracyjny w sali skupiony jest na wartości edukacyjnej. Dzięki takiej formie integrujemy grupę oraz rozwijamy specjalistyczne umiejętności pracowników, takie jak: komunikacja, zarządzanie projektem albo zmianą. Przykłady zabaw jakie można przeprowadzić w sali:

  • Wspólne rozwiązanie złożonego  problemu w sytuacji, gdy każdy z uczestników ma inny fragment potrzebnych informacji.
  • Zmodyfikowane formy sportów zespołowych: pięć osób związanych za nogi jedną linką gra w piłkę. 
  • Grupa pracowników buduje z dostarczonego im materiału określone przez trenera konstrukcje albo muszą przedostać się z jednego końca sali na drugi, pokonując określone przeszkody, które są możliwe do pokonania tylko wtedy, gdy grupa ze sobą współpracuje.

Test integracyjny w formie outdoor to na przykład ćwiczenia linowe i wspinaczkowe. W porównaniu do gier w sali przynoszą znacznie więcej adrenaliny i emocji.  Przynoszą także wartość edukacyjną, jednakże głównie skupia się na współpracy, kompromisie i najważniejszej: integracji. Typowe zadania to:

  • mosty i zjazdy linowe,
  • przeprawy nad przepaściami,
  • ćwiczenia w jaskiniach,
  • podchodzenie pod proste skałki.

Co zyskasz organizując test integracyjny?

Organizując powyższe przykłady zabaw i gier możesz wiele zyskać i osiągnąć konkretne cele. Ale najpierw trzeba wiedzieć, kiedy w ogóle sięgnąć po test integracyjny? Szczególnie warto zorganizować ten typ integracji, gdy chcemy poprawić współpracę między pracownikami. Czasem występują konflikty między członkami zespołów – zmuszeni do testu będą musieli przełamać wzajemne uprzedzenia i spróbować dojść do wspólnego kompromisu. Test integracyjny wykorzystaj, gdy chcesz poprawić komunikację między poszczególnymi działami.

Czasem zdarza się tak, że dział handlowy, nie zna nikogo z działu marketingowego itd. A dobra współpraca i komunikacja między zespołami jest kluczem do sukcesu. Pomieszaj uczestników w podgrupy i połącz marketingowca, z kadrowcem albo handlowca z pracownikiem działu hr. Co jeszcze zyskasz organizując test integracyjny? Wzrost energii i motywacji w całej firmie. Przeprowadzając test na wyjeździe integracyjnym dla pracowników znacznie podniesiesz morale załogi: ludzie mają szansę zaobserwować, że potrafią sobie poradzić z wyzwaniami, że pracują z ciekawymi współpracownikami, że firma dba o swoich ludzi i inwestuje w nich. 

Chcesz przeprowadzić test integracyjny i nie wiesz od czego zacząc?

Nasza agencja pomoże Ci skutecznie przeprowadzić integrację Twojego zespołu!

Kiedy organizować test integracyjny?

Firma może przechodzić trudny okres, spada sprzedaż, brakuje motywacji w grupach. Test integracyjny skoncentruje się wokół zmian, podbuduje morale ludzi i pomoże przejść załodze gorszy czas w firmie. Podobnie będzie w przypadku fuzji, czy przejęciu firmy. Test przeprowadzony na członkach dwóch zespołów handlowych, którzy choć wcześniej ostro konkurowali, teraz muszą wyzbyć się uprzedzeń i płynnie współpracować przyniesie ogromne korzyści. Test integracyjny warto wykorzystać w przypadku wewnętrznej promocji kultury organizacyjnej, misji i wizji firmy, które chcemy przekazać pracownikom, by byli świadomi jakie zachowania firma premiuje.

Jak zorganizować i przeprowadzić test?

Test integracyjny należy rozpocząć od odpowiedzi na trzy następujące pytania :

  1. Na jakich działaniach musimy się skupić, aby go prawidłowo zrealizować?
  2. Jakie są główne zagrożenia związane z realizacją testu?
  3. Do czego ma doprowadzić?

Dzięki temu etapowi jesteś w tanie dostosować odpowiednią formę zabawy, która pozwoli odkryć zarówno słabe jak i mocne strony każdej jednostki.

 

Następnie należy przeprowadzić test integracyjny. Rozpocznij od wyjaśnienia reguł zabawy, umotywuj uczestników do wzięcia udziału w aktywności (np. uświadom pracowników o wartościach jakie płyną z zabawy integracyjnej). Ważne, by podczas tłumaczenia reguł gry, pokazać uczestnikom kilka przykładów działań właściwych i niewłaściwych. Ludzie lepiej zapamiętują treści podane w formie konkretnych przykładów. Pozwólmy zadać uczestnikom zabawy pytania. Test integracyjny powinien być jasny i zrozumiały.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt