Nawigacja

Strategia rozwoju rynku – jak się przygotować?

Strategia marketingowa
Strategia rozwoju rynku – jak się przygotować?

Firma, która chce odnosić spektakularne sukcesy na rynku, musi się nieustannie rozwijać. Nie może kurczowo trzymać się jednego rozwiązania. Powinna szukać nowych sposobów na zwiększenie zysków i dotarcie do nowych klientów. Jednym z nich jest rozszerzenie rynku. Wejście na nowy rynek to duże przedsięwzięcie, do którego warto się odpowiednio przygotować. Aby proces się powiódł, trzeba podejmować przemyślane kroki. Kluczem do sukcesu jest starannie opracowana strategia rozwoju rynku.

Czego się dowiesz z artykułu?

Rozwój rynku to jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stają przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej obecności i udziału w rynku. Nie jest to jednak zadanie łatwe – wymaga starannego planowania, analizy i wdrożenia odpowiednich strategii. W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się różnym aspektom strategii rozwoju rynku, w tym zastosowaniu macierzy Ansoffa, przygotowaniu strategii, procesowi budowy strategii wejścia na nowy rynek, analizie konkurencji, makrootoczenia oraz ocenie potencjału przedsięwzięcia.

Zapraszamy do głębszej analizy, która pomoże Twojej firmie zbudować skuteczną strategię rozwoju biznesu. Dowiesz się, jak krok po kroku przejść przez proces budowania strategii rozwoju, jakie narzędzia analityczne mogą być przydatne oraz jak efektywnie wdrożyć strategię. Niezależnie od tego, czy jesteś małym przedsiębiorcą, czy zarządzasz dużą firmą, ten wpis dostarczy Ci cennych wskazówek i praktycznych porad.

Gotowy na podróż przez zawiłości strategii rozwoju rynku? Zaczynamy od podstaw, abyś mógł z powodzeniem wdrożyć strategię rozwoju swojej firmy i osiągnąć zamierzone cele.

Przykłady strategii rozwoju rynku

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, skuteczny plan rozwoju rynku jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Strategii rozwoju firmy może być wiele, ale najważniejsze to wybrać te, które najlepiej odpowiadają specyfice danego biznesu. Przykłady strategii rozwoju rynku obejmują ekspansję na nowe rynki geograficzne, wprowadzenie nowych produktów lub usług, oraz dywersyfikację oferty. Budowanie strategii dla biznesu wymaga dogłębnej analizy rynku, zrozumienia potrzeb klientów oraz efektywnego zarządzania zasobami. Kluczowe jest także monitorowanie i dostosowywanie strategii w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, aby zapewnić efektywną strategię rozwoju.

Strategia rozwoju rynku, inaczej nazywana strategią rozszerzania rynku, to działania marketingowe, które można podzielić na trzy rodzaje.

Jakie są sposoby skutecznych strategii rozwoju?

Najczęściej wykorzystywanym sposobem jest wejście na nowy rynek zbytu z dotychczasowymi produktami, czyli wprowadzenie produktu na rynek zagraniczny, krajowy lub regionalny. Jest to dobry sposób na to, by zbudować większą rozpoznawalność i dzięki temu generować wyższe zyski. Taka forma rozwoju może wiązać się z koniecznością zwiększenia produkcji. W wielu przypadkach wskazana może być rozbudowa parku maszynowego lub zakładu. Niektóre firmy decydują się również na zwiększenie zatrudnienia – nie tylko na produkcji, ale także w dziale handlowym czy prawnym.

Drugim rodzajem rozszerzania rynku jest wejście na dodatkowe rynki dzięki nadaniu wytwarzanym produktom innych zastosowań i odpowiedniej modyfikacji tych produktów. Modyfikacja może polegać na dodaniu nowych cech do wytwarzanego artykułu – np. zmiana rozmiaru, formy. Ważne jest, aby owa modyfikacja była widoczna dla nabywcy.

Poprzez rozwój rynku rozumiemy również zdobycie nowych rynków poprzez radykalną zmianę sposobów sprzedaży i promocji, dostosowanych do oczekiwań potencjalnych klientów. Rozwój odbywa się tu przy zastosowaniu odpowiedniej kompozycji marketing mixu, który usprawnia owe procesy.

Każda forma rozwoju rynku ma swoje plusy i minusy. Każda ma swoich zwolenników. My jednak skupimy się na pierwszej z nich – czyli wejściu na nowe rynki z dotychczasowymi produktami.

Zastosowanie macierzy Ansoffa w strategii rozwoju rynku

Haryy Igor Ansoff, amerykański matematyk i ekonomista, uważany za ojca terminu „strategia firmy”, wyróżnił cztery podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa, w odniesieniu do produktu i rynku, tj:

 • strategia rozwoju rynku,
 • strategia penetracji rynku,
 • strategia rozwoju produktu,
 • strategia dywersyfikacji.

Strategia rozwoju rynku według Ansoffa przewiduje wejście z dotychczasowym produktem na nowe rynki. Jest to dobre rozwiązanie dla tych przedsiębiorstw, które nie mają możliwości wzmocnienia sprzedaży na rynkach, na których już funkcjonują. Ekspansję rynku można przeprowadzić na dwa sposoby:

 1. poprzez geograficzne rozszerzenie rynku – wprowadzenie produktów na rynek międzynarodowy; aby przedsięwzięcie się powiodło, konieczne jest dopasowanie asortymentu do specyfiki nowego rynku, np. poprzez rebranding,
 2. poprzez wejście w nowe segmenty – podjęcie odpowiednich działań promocyjnych i repozycjonowanie marki, by trafić do nowych grup docelowych.
Strategia rozwoju rynku

Ansoff wskazuje, że najbardziej prawdopodobne jest, że strategia odniesie sukces, jeśli firma oferuje unikalną technologię produktu, którą może wykorzystać na nowym rynku, nowy rynek radykalnie nie różni się od obecnego, nabywcy na nowym rynku są opłacalni.

Model strategii Ansoffa (zwany macierzą Ansoffa), opublikowany w 1957 roku, dzięki niewielkim modyfikacjom aktualny jest do dziś.

Jak przygotować strategię rozwoju rynku?

Do tego, aby skutecznie wejść na nowy rynek, potrzeba odpowiedniego przygotowania. Przedsiębiorca powinien przygotować porządną strategię rozwoju rynku, która wskaże mu drogę działania i ułatwi podejmowanie ważnych decyzji biznesowych. Przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien przygotować strategiczne założenia projektu. Owe założenia będą mieć wpływ na kolejne etapy całego procesu. 

Tworzenie strategii należy poprzedzić rzetelną analizą potencjału firmy, działań konkurencji, otoczenia i zachodzących w nim zmian. Ważne jest również badanie preferencji i aspiracji nabywców – zachowania i zwyczaje zakupowe nowych klientów mogą różnić się od zachowań i zwyczajów klientów dotychczasowych.

Wejście na nowy rynek wymaga odpowiedniego przygotowania.

Skorzystaj z naszej pomocy – dobierzemy najlepszą strategię dla Ciebie!

Jak wygląda proces budowy strategii wejścia na nowy rynek?

Założenia strategiczne wejścia na nowy rynek dotyczą kilku obszarów. Zaliczymy do nich:

 • lokalizację – obszar geograficzny, na jaki przedsiębiorca chce wejść ze swoją ofertą,
 • oferta – charakterystyka produktu (jakie potrzeby zaspokaja), lista konkurentów,
 • wiedza – poziom znajomości nowego rynku,
 • cel – cel przedsiębiorcy na nowym rynku,
 • założenia ogólne – czy przedsiębiorca zamierza wejść na nowy rynek z całą ofertą, w jakim zakresie może zmienić marketing mix 7p, czy stawia na szybką ekspansję, czy spokojny rozwój, czy zamierza otworzyć nową siedzibę na danym obszarze.

Założenia strategiczne będą definiować kolejne etapy prac i decyzje biznesowe. 

Analiza konkurencji

Wspomnieliśmy, że kluczem do tego, aby przygotować porządną strategię i z powodzeniem wejść na nowy rynek, niezbędna jest rzetelna analiza. Na początek pod lupę należy wziąć otoczenie konkurencyjne. Otoczenie konkurencyjne tworzą podmioty, z którymi firma ma powiązania biznesowe – będzie z nimi rywalizować o klienta.

W ramach analizy konkurencji należy opracować szczegółowy profil każdego rywala rynkowego – sprawdzić ofertę, politykę cenową, kanały dystrybucji, zaopatrzenie, identyfikację wizualną, reputację i opinie o marce, partnerów biznesowych.

Przedsiębiorca, wykorzystując zebrane dane, powinien przeprowadzić analizę SWOT, która określi słabe i mocne strony firmy w odniesieniu do konkurencji, a także szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia konkurencyjnego. Analiza SWOT ułatwi przygotowanie dobrego portfolio i skutecznej komunikacji marketingowej. Ponadto da pogląd na realną siłę konkurencji, a także umożliwi poznanie barier wejścia na rynek.

Strategia rozwoju rynku

Firmy konkurencyjne wzajemnie na siebie oddziałują. Działania konkurencji trzeba nieustannie obserwować, analizować i wyciągać wnioski. Warto znać własną pozycję na tle rynkowych rywali, być świadomym swoich mocnych stron i odpowiednio je wykorzystywać. Takie działanie daje szansę na zbudowanie przewagi konkurencyjnej.

Analiza makrootoczenia

Kolejnym krokiem powinna być analiza makrootoczenia. Doskonała znajomość rynku pozwoli przedsiębiorcy podejmować trafne decyzje, a dzięki temu odnosić spektakularne sukcesy. Nowy rynek należy sprawdzić pod kątem jego aktualnego stanu, tempa rozwoju, trendów, kanałów dystrybucji i potencjału sprzedażowego.

Przedsiębiorca powinien również przyjrzeć się grupie docelowej na nowym rynku. Ułatwi mu to wybór odpowiedniej strategii komunikacji. Przedsiębiorca, który chce osiągać wyznaczone cele biznesowe i generować wysokie zyski, musi doskonale znać i rozumieć swoich klientów. 

Analiza potencjału przedsięwzięcia

Uzupełnieniem analizy niezbędnej do przygotowania dobrej strategii rozwoju rynku, jest całościowa ocena własnego przedsiębiorstwa. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak:

 • sprawność funkcjonowania firmy,
 • jakość i ilość zasobów,
 • wyniki firmy w porównaniu z wynikami rynkowymi – ocena potencjału sprzedażowego,
 • kluczowe wyznaczniki sukcesu.

Informacje zebrane w procesie analizy ułatwią przygotowanie odpowiedniej strategii, która umożliwi firmie skuteczne wejście na nowy rynek i osiąganie wyznaczonych celów na tym rynku. Kluczem do sukcesu jest podejmowanie świadomych, przemyślanych decyzji. Przedsiębiorca nie powinien działać impulsywnie. Realizacja plany krok po kroku bez wątpienia przyniesie oczekiwane efekty.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt