Nawigacja

Strategia rozwoju produktu – co trzeba o niej wiedzieć?

Marketing
Czym się kierować tworząc strategię rozwoju nowego produktu

Strategia rozwoju produktu (szerszym pojęciem jest strategia marketingowa produktu) wykorzystywana jest w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi. Obejmuje również przedstawienie nowych możliwości przedmiotów i usług lub zaakcentowanie korzyści z ich wykorzystywania już po dokonanej modyfikacji lub udoskonaleniu. Poniżej przedstawiamy kilka istotnych aspektów, które należy uwzględnić, aby strategia rozwoju produktu była skuteczna.

Czego się dowiesz z artykułu?

W świecie biznesu, gdzie konkurencja nieustannie podnosi poprzeczkę, kluczowe staje się zrozumienie i spełnianie oczekiwań klienta. Niniejszy artykuł stanowi kompendium wiedzy na temat opracowywania skutecznej strategii rozwoju produktu, która nie tylko odpowie na te oczekiwania, ale również wykreuje długofalową wartość. Zapoznamy się z fundamentalnymi kwestiami, takimi jak misja firmy i preferowane wartości, które powinny kształtować strategię produktu. Wyjaśnimy, na jakich elementach opierać konkurencyjność oferty oraz jakie etapy powinny znaleźć się w dobrze przemyślanej strategii rozwoju. Dodatkowo, zastanowimy się, czy odpowiednio zarządzając rozwojem produktu, możemy nie tylko przyciągnąć, ale i zatrzymać klientów przy naszej marce.

Spis treści

Czym jest strategia rozwoju? Dla produktu może to być na przykład nowa etykieta, bardziej ergonomiczny kształt czy poprawa warunków bezpieczeństwa obsługi danego urządzenia. Dla usługi może to być jej modyfikacja lub istotne poszerzenie zakresu, na przykład w turystyce o możliwość korzystania z bazy zabiegowej czy wypożyczenia pojazdu. Są to przemyślane i planowe działania nakierowane na zwiększenie korzyści dla oferenta i odbiorcy.

Jak odpowiadasz na oczekiwania klienta?

Koncepcja rozwoju produktu powinna być poprzedzona dokładnym rozpoznaniem oczekiwań klienta. Najważniejsze jest przecież zadowolenie konsumenta. To on ostatecznie potwierdzi, czy wybrany kierunek promocji był właściwy. Podstawową rzeczą jest dokładne ustalenie, do jakiej grupy docelowej kierujemy naszą ofertę. Istotnymi elementami takiego rozpoznania rynku jest na przykład przedział wiekowy, płeć czy lokalizacja.

Badanie rynku pomoże określić, czy produkt wzbudzi zainteresowanie i jakie są potrzeby klienta związane z oferowanym produktem. Istotne jest też określenie, czy popyt na dany produkt jest sezonowy, okazjonalny czy też klient powinien mieć do niego stały dostęp. W projektach długofalowych należy zaplanować, jakie środki i metody pozwolą utrzymać uwagę klienta. 

Jakie kwestie powinna uwzględniać strategia rozwoju produktu?

Żaden przedsiębiorca nie działa obecnie w próżni. Bardzo ważna jest znajomość oferty konkurencji. Inne firmy obecne w otoczeniu, w którym będziemy prowadzić własną działalność czy po prostu sprzedawać towar, na ogół posiadają już jakieś wypracowane narzędzia sprzedaży. Należy poznać przedział cenowy konkurencyjnych sprzedawców, jakość oferowanych przez nich produktów i usług czy choćby zasięg ich działalności.

Warto również prześledzić ofertę i model działania liderów danej branży. Strategia rozwoju produktu powinna również uwzględnić, czy nasza działalność będzie miała zasięg lokalny, ogólnokrajowy czy może szerszy? W zależności od aktualnej sytuacji rynkowej i dostępnego budżetu można przyjąć różne warianty ekspansji rynkowej. Można zaplanować wprowadzanie produktu na rynek na przykład metodą mocnego uderzenia jako tak zwaną gwiazdę wśród ofert lub w sposób zrównoważony, na przykład jako produkt elitarny dostępny jedynie dla wąskiej grupy odbiorców.

Nie masz strategii rozwoju produktu?

Najwyższy czas to zmienić – pomożemy!

Kanały komunikacji marketingowej

Współcześnie nowe technologie pozwalają na niemal nieograniczony kontakt z odbiorcą. Na przykład portale społecznościowe czy platformy sprzedażowe są wygodną formą przedstawienia naszej nowej propozycji. W przypadku potrzeby dotarcia do konkretnej społeczności lokalnej, grupy wiekowej czy osób o sprecyzowanym profilu zainteresowań można się nimi posłużyć. Jeśli nasz produkt jest adresowany do wąskiej grupy profesjonalistów, warto wykorzystać specjalistyczne blogi czy fora dyskusyjne. Również tradycyjne sposoby kontaktu z klientem mogą być – i nadal są – skuteczne. Ciekawa reklama telewizyjna czy baner uliczny również przyciągają uwagę i wzbudzają zainteresowanie nowościami.

Strategia rozwoju produktu powinna uwzględnić również swoisty dialog z odbiorcą i otoczeniem rynkowym. Najlepszym narzędziem pozyskania klientów i budowy relacji wzajemnego zaufania są skuteczne zabiegi PR. Pozwalają na wzmocnienie marki czy wprowadzenie nowej, czyli tak zwany branding. Z kolei w sytuacjach trudnych i kryzysowych pomagają je dyskretnie zażegnać, często dodatkowo wzmacniając daną organizację czy przedsiębiorstwo. Współczesny PR oferuje najbardziej zaawansowane technologie, choćby pozycjonowanie SEO, jak również inne, niestandardowe kanały dotarcia do klienta.

Dostawcy/podwykonawcy/narzędzia

Dobrze przemyślana strategia rozwoju produktu musi również uwzględnić, w jakim stopniu na nasz produkt wpływają inni uczestnicy rynku. Nieprzewidziane przerwanie łańcuchów dostaw, brak zapasów, wycofanie się lub nierzetelność podwykonawcy może mieć wpływ na wizerunek głównego oferenta.

Również jakość narzędzi informatycznych, niezbędnego elementu sprzedaży produktów czy usług w dzisiejszych czasach, czyli dostępność oprogramowania czy długość trwania licencji powinny być brane pod uwagę zarówno przez oferenta, jak i potencjalnego klienta. Czas dostawy oraz jej jakość i koszty także mogą wpłynąć na opinię klienta o głównym oferencie.

Strategia rozwoju produktu musi uwzględniać te wszystkie elementy. Nieprzewidziane i kryzysowe sytuacje zwykle pozwala opanować właściwie dobrana strategia PR. Dobry kontakt z klientem czy dostawcą mogą w znaczący sposób wpłynąć na opinię o produkcie czy usłudze.

Strategia rozwoju produktu - co trzeba o niej wiedzieć

Pozycja rynkowa

Skuteczna strategia rozwoju produktu powinna również uwzględniać obecną pozycję rynkową i realne możliwości rozwoju firmy. Powinna stanowić element ogólnego planu działania. Musi być spójna z całościową koncepcją firmy i preferowanym wizerunkiem. Należy określić słabe i mocne strony zarówno własnej oferty, jak również produktów, z którymi będzie ona konkurować. Wizja rozwoju musi zawierać wyraźny cel, na przykład osiągnięcie pozycji lidera na rynku.

W długofalowych przedsięwzięciach należy również uwzględnić cele cząstkowe i ewentualnie etapy poszczególnych działań. Ekspansywny rynek towarów i usług wymusza permanentną walkę o pozycję na rynku. Skuteczne jest śledzenie ogólnodostępnych danych ekonomicznych i trendów dla danej branży. Warto również przygotować własne narzędzia pozwalające na bieżąco monitorować otoczenie rynkowe. Dobrze dobrane instrumenty pozwolą osiągnąć przewagę rynkową.

Misja i preferowane wartości a strategia rozwoju produktu 

Długofalowa strategia rozwoju produktu czy usługi powinna również uwzględnić cel i wartości z nimi związane. Na przykład oferując usługę wywozu śmieci można przedstawić tylko oczywistą korzyść, czyli odebranie odpadów. Warto jednak pokazać tę działalność w szerszym kontekście: chroni środowisko, pozwala na skuteczny recykling, a więc jest ekologiczna oraz po prostu daje pracę wielu ludziom.

W zależności od skali przedsięwzięcia warto posłużyć się odpowiednio zaawansowanymi technikami PR. Korzyścią po stronie oferenta będzie pozytywny odbiór jego działalności. Korzyścią po stronie nabywcy będzie wybór towaru czy usługi zgodnie z własnymi przekonaniami. Odpowiednie określenie misji z pewnością pozytywnie wpłynie na pozyskiwanie klientów. Dodatkowo pozwoli zbudować spójny, pozytywny wizerunek firmy czy nawet pojedynczego sprzedawcy.

Na czym polega tworzenie strategii rozwoju produktu?

Tworzenie strategii rozwoju produktu jest kluczowym komponentem zarządzania produktem, mającym za cel zapewnienie jego długoterminowego sukcesu na rynku. Proces ten polega na wyznaczaniu jasnych kierunków działań oraz planowania etapów, które przyczynią się do osiągnięcia określonych celów. Ważne jest, aby strategia rozwoju nowego produktu była elastyczna i pozwalała na dopasowanie do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb konsumentów. Elementami, na które składa się skuteczna strategii produktu, są analiza rynku, badanie preferencji grupy docelowej, definiowanie unikalnej propozycji wartości oraz ustalanie konkurencyjnej ceny. Dobra strategia to również umiejętne zarządzanie cyklem życia produktu. To wymaga przemyślanej koncepcji pozycjonowania i dystrybucji, a także bieżącego monitorowania wyników sprzedaży i dostosowywania działań marketingowych. W tworzeniu strategii niezbędne są także innowacyjność i kreowanie trendów, które umożliwią wyróżnienie się na tle konkurencji i zwiększą szanse na osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Czym się kierować tworząc strategię rozwoju nowego produktu?

Tworzenie skutecznej strategii produktu wymaga wzięcia pod uwagę wielu kluczowych aspektów, co często oznacza zmierzenie się z różnymi wyzwaniami. Zanim jednak podejmiemy się skonstruowania takiej strategii, istotne jest zrozumienie problemu, który dany produkt ma rozwiązać, oraz potrzeb naszych potencjalnych klientów.

W trakcie rozwoju nowego produktu musimy nie tylko skupić się na innowacyjności i funkcjonalności po to, aby wyróżnić się na tle konkurencji, ale także zadbać o solidne badanie rynku i analizę trendów. Warto przy tym pamiętać o elastyczności strategii, która pozwoli dostosować się do zmieniających się warunków i oczekiwań konsumentów. Przykłady strategii rozwoju produktu to m. in. wdrożenie skrupulatnie opracowanego planu marketingowego, obserwacja KPI oraz posługiwanie się metodami zwinnego zarządzania projektami, które ułatwią wprowadzanie usprawnień w czasie rzeczywistym.

Czym się kierować tworząc strategię rozwoju nowego produktu

Jak może wyglądać wprowadzenie nowego produktu na rynek?

Wprowadzenie nowego produktu na rynek to zadanie wymagające planowania. Pierwszym krokiem jest skuteczna strategia rozwoju nowego produktu; musi ona zawierać kompleksową analizę rynku, konkurencji, a także potrzeb i oczekiwań potencjalnych klientów. Drugi krok to opracowanie przemyślanego planu strategii produktu, który określi unikatowe cechy produktu, jego pozycjonowanie oraz taktykę promocyjną. Ostatni etap to precyzyjna realizacja założonych celów i fundamentów strategii, wprowadzając produkt na rynek z rozważnym budżetem i efektywnym planem marketingowym. Skupienie na tych trzech krokach nie tylko ułatwia proces wejścia na rynek, ale jest również kluczowe w budowaniu skutecznej strategii rozwoju i osiąganiu długoterminowego sukcesu produktu.

Na czym oprzeć konkurencyjność produktu?

W zależności od przyjętej koncepcji produkt promować można na przykład w oparciu o atrakcyjność cenową, wyższą jakość, lepszą dostępność, atrakcyjność wizualną czy też lepsze kanały dotarcia do klienta. Można również wprowadzić dodatkowe walory, bardziej już abstrakcyjne, z którymi produkt będzie się kojarzył, na przykład wartości typu wolność albo tradycja.

Skuteczniejsze pozyskiwanie klientów można też osiągnąć wykorzystując analogie do bieżących wydarzeń czy też barwy ulubionego klubu sportowego. Ważne, aby maksymalnie wykorzystać zalety oferowanego produktu czy usługi i wskazać nabywcy korzyści płynące z jego wyboru. Niezależnie od przyjętej strategii czy dostępnych na promocję środków, warto budować dobre relacje z klientem wykorzystując również narzędzia PR.

Strategia rozwoju produktu – elementy

– planowanie

– określenie wartości rynkowej produktu

– zapoznanie klienta z ofertą

– sprzedaż, dostarczenie usługi

– utrzymanie klienta

– dalszy rozwój relacji.

Strategia rozwoju produktu

Jakie etapy powinna uwzględniać strategia rozwoju produktu?

Dobrze skonstruowana strategia rozwoju produktu powinna zawierać narzędzia pozwalające kontrolować stopień osiągnięcia założonego celu. Poszczególne etapy powinny być obiektywnie mierzalne. Kontrolować można przecież nie tylko tak łatwo sprawdzalne parametry, jak ilość sprzedanego towaru czy zysk netto. W przypadku założenia, że produkt ma się rozwijać, warto również znać na przykład skalę zainteresowania produktem, jego pozycję w wyszukiwarkach internetowych, jego zasięg czy też dostępność informacji o nim.

Warto również śledzić aktualne trendy rynkowe, preferencje i sposoby dokonywania wyboru przez konsumentów. Agencja PR Commplace dysponuje narzędziami, dzięki którym są one mierzalne. Tego typu informacje z pewnością mają wpływ na pozyskiwanie klientów i wzrost zysków.

Czy dzięki strategii produktu można zatrzymać klienta?

W wielu branżach pozyskanie nowego klienta jest znacznie droższe niż utrzymanie dotychczasowego. Nie wszystkie firmy dobrze orientują się, kto dokładnie jest odbiorcą ich produktu. Jednocześnie przy dużej podaży wszelkiego rodzaju dóbr klienci stają się coraz bardziej wybredni. Ich gusta się zmieniają, rosną także oczekiwania. Lojalność klienta jest wartością dodaną do wartości firmy, warto więc o nią szczególnie zabiegać.

Przywiązanie nabywcy do danego produktu czy marki najlepiej zapewnić stosując profesjonalne metody. Szczególną rolę w tym procesie mogą odegrać specjaliści PR. Spośród wielu stosowanych technik PR można wymienić na przykład dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb, czyli marketing zindywidualizowany. Spersonalizowana propozycja pozwala dotrzeć odpowiednim kanałem przekazu do właściwego odbiorcy. Przy właściwej technice PR klient czuje się doceniony, gdyż jego potrzeby zostały właściwe zidentyfikowane i, co więcej, zaspokojone. Najlepiej do tego zagadnienia podejść kompleksowo, stosując wiele różnych, uzupełniających się technik.

Jak uzyskać skuteczną pomoc w budowaniu marki?

Dobra strategia rozwoju produktu powinna być przemyślana i poprzedzona szeroką analizą. Branding czyli budowanie nowej marki wymaga całościowego podejścia. Ważne są nie tylko znajomość rynku czy wiedza, jakie są oczekiwania klientów. Istotne jest, aby dotrzeć do nich z naszą propozycją i przekonać, że warto nam zaufać. Profesjonalne podejście w tym zakresie powinno być oparte na swoistym dialogu.

Zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami gry rynkowej najlepiej powierzyć zespołowi ekspertów. Konkurowanie na współczesnym rynku wymaga nie tylko znajomości najnowszych technologii, ale też śledzenia ich rozwoju.

Strategia rozwoju produktu

Strategia rozwoju produktu – podsumowanie

Wdrożenie i proces rozwoju produktu są kluczowymi elementami sukcesu każdej firmy dążącej do innowacji i konkurencyjności na rynku. Etapy rozwoju nowego produktu obejmują szczegółowe planowanie, analizy rynkowe, projektowanie, testowanie oraz wdrożenie.

Skuteczna strategia rozwoju produktu pozwala na identyfikację potrzeb klientów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz wprowadzenie ich na rynek w odpowiednim czasie. Innowacje produktowe odgrywają istotną rolę w poprawie jakości oraz zwiększeniu wartości oferowanych produktów. Zrozumienie i właściwe zarządzanie poszczególnymi etapami procesu rozwoju produktu pozwala firmom na osiągnięcie trwałego sukcesu i zadowolenia klientów.

Ze wsparciem zespołu ekspertów Commplace twoja strategia rozwoju produktu z pewnością będzie bardziej efektywna!

Zapraszamy do współpracy.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt