Nawigacja

Przepływ informacji w firmie – jak go usprawnić?

Employer branding
Jak usprawnić przepływ informacji w firmie?

Według badań agencji SW Research ponad 40% pracowników zatrudnionych w firmach, które liczą powyżej 50 osób, jako czynnik mający największy wpływ na efektywność biznesową, wskazało komunikację wewnętrzną. Komunikacja wewnętrzna to ważny element funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Jak usprawnić przepływ informacji w firmie?

Gdy komunikacja wewnętrzna jest sprawna, firma osiąga wyznaczone cele i odnosi sukcesy. Z kolei gdy zawodzi, pracownicy nie identyfikują się z przedsiębiorstwem, które w konsekwencji nie osiąga maksymalnych efektów.

Sprawny przepływ informacji w firmie to klucz do sukcesu

Podstawowym zadaniem komunikacji wewnętrznej w firmie jest informowanie pracowników o planowanych krokach a także innych ważnych sprawach, związanych z funkcjonowaniem firmy. Sprawny przepływ informacji powoduje, że każdy pracownik wie, co ma robić, na czym stoi, jakie ma perspektywy na przyszłość. Rozumie reguły funkcjonowania firmy, jej priorytety i obowiązki. Jest także przygotowany na ewentualne zmiany. W firmie panuje dobra atmosfera – oparta na zaufaniu i szacunku. Pracownicy w pełni angażują się w swoją pracę, czują przywiązanie do przedsiębiorstwa, identyfikują się z nim. Zaangażowani, dobrze poinformowani pracownicy to najlepsi ambasadorzy firmy.

Brak spójnej komunikacji wewnętrznej to prosta droga do kryzysu.

Zadbaj o employer branding
– zapytaj o rozwiązania dla Twojej firmy.

Sprawny przepływ informacji w firmie to sposób na to, by uniknąć niedomówień a także nieporozumień, które mogą prowadzić do większych konfliktów. Komunikacja wewnętrzna oparta na jasnych, logicznych zasadach to jeden krok bliżej do sukcesu na rynku!

Płynny przepływ informacji? To możliwe

Pierwszym sposobem na to, by usprawnić przepływ informacji w firmie, jest przygotowanie kompleksowego planu komunikacji wewnętrznej, określającego:

  • cele komunikacyjne,
  • adresatów komunikatów,
  • formę komunikatów,
  • narzędzia do komunikowania,
  • budżet, jaki możemy przeznaczyć na usprawnienie procesu komunikacji,
  • harmonogram działań.

Doskonałym pomysłem jest wprowadzenie cyklicznych spotkań face to face, podczas których zarząd będzie informował zespół o najważniejszych wydarzeniach z życia firmy, planach na najbliższą przyszłość, podejmowanych działaniach. Pracownicy będą mogli przedstawić swoje pomysły, wnieść uwagi czy poruszyć ważne dla nich kwestie.

Pomocne mogą okazać się również specjalistyczne narzędzia do komunikacji wewnętrznej. Narzędzia nie tylko usprawnią przepływ informacji w firmie, ale także:

  • pozwolą sprawnie zarządzać zadaniami i projektami,
  • skrócą dystans między zarządzającymi a pracownikami,
  • wzmocnią kulturę organizacyjną firmy.
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt