Nawigacja

Kiedy outsourcing marketingu to najlepsze rozwiązanie?

Strategia marketingowa
Commplace agencja PR

Outsourcing marketingu staje się coraz bardziej popularny. Część firm szuka outsourcingu niektórych, a część wszystkich swoich działań marketingowych. Z badań wynika, że prawie dwie trzecie firm z sektora B2B zleca część swojego marketingu na zewnątrz. Wielkość jednak nie ma w tym przypadku znaczenia. Niezależnie od tego, czy jesteś korporacją, startupem czy małą firmą. Skuteczny marketing jest jednym z kluczowych elementów Twojego rozwoju i sukcesu.

Co powoduje, że outsourcing marketingu interesuje wszystkie rodzaje firm, od start-upów po dojrzałe firmy? Każda z nich dąży do zapewnienia jak największej płynności wszystkich operacji – w tym działań marketingowych firmy. Często okazuje się, że w praktyce nie tak łatwo to zrobić. Wyzwań związanych z ustalaniem priorytetów i zarządzaniem nimi jest tak wiele! W dodatku pomyłka może zagrozić rozwojowi firmy. Na szczęście rozwiązania w zakresie outsourcingu marketingu mogą pomóc przezwyciężyć trudności związane z prowadzeniem codziennej działalności. A jednocześnie przyczynią się do skalowania działań marketingowych.

Czym jest outsourcing marketingu?

Outsourcing marketingu jest dokładnie tym, czym się wydaje.  To proces przekazania Twojej działalności marketingowej zewnętrznemu podmiotowi. Marketing zewnętrzny może funkcjonować w połączeniu z wewnętrznymi działaniami marketingowymi lub może całkowicie zastąpić potrzebę posiadania własnego zespołu marketingowego. W zależności od usług świadczonych przez firmę, której zlecasz na zewnątrz, możesz zdecydować się na outsourcing niektórych lub wszystkich działań marketingowych. Może to obejmować np.:

Dobra agencja marketingowa zanim rozpocznie jakiekolwiek działania marketingowe w Twoim imieniu, opracowuje strategię. Najpierw będzie chciała zrozumieć Twoje cele biznesowe i ocenić bieżące działania marketingowe. Poznaj zaledwie kilka spośród ogromu korzyści, jakie możesz uzyskać, zatrudniając agencję marketingową, by pracowała na sukces Twojej firmy.

Skuteczny marketing jest jednym z kluczowych elementów Twojego rozwoju i sukcesu.

Sprawdź, jak możemy Ci w tym pomóc.

Outsourcing marketingu – definicja

Outsourcing marketingu jest metodą zarządzania i organizacji, polegającą na względnie trwałym, długoterminowym, opartym na kontrakcie, przeniesieniu odpowiedzialności za realizację określonych zadań z obszaru marketingu na stronę wyspecjalizowanego partnera zewnętrznego przy uwzględnieniu dynamicznego, interakcyjnego i partnerskiego charakteru współpracy nakierowanej na uzyskanie korzyści ekonomicznych i jakościowych. Sprowadza się do zawężenia zakresu zadań z obszaru marketingu realizowanych bezpośrednio przez dane przedsiębiorstwo i powierzenia ich do stałej realizacji przez inne podmioty gospodarcze. Metoda ta narodziła się w wyniku dążenia przedsiębiorstw do redukcji rozmiarów organizacji przy jednoczesnym zachowaniu ich sprawności działania i pozycji konkurencyjnej.

Oursourcing marketingu to metoda stałej obsługi zewnętrznej przez wyspecjalizowane podmioty, zarządzanie zewnętrzne. Powinna być nakierowana na uzyskanie przez obie strony korzyści ekonomicznych oraz efektów, pozwalających na rozwój. W outsourcingu marketingu najczęściej zlecane są następujące zadania:

 • monitorowanie zmian zachodzących na rynku,
 • badania oczekiwań klientów,
 • tworzenie koncepcji nowych produktów lub usług,
 • określanie strategii promocyjnej, reklamowej, komunikacyjnej i dystrybucyjnej,
 • prowadzenie działań w mediach społecznościowych,
 • tworzenie contentu (tekstów, zdjęć, filmów, grafik) wykorzystywanego w komunikacji marki z otoczeniem,
 • kształtowanie sfery public relations.

Outsourcing marketingu powoduje przebudowę wewnętrznej struktury firmy w kierunku koncentracji wokół wybranej kluczowej działalności, przy jednoczesnym rozwijaniu trwałych, strategicznych relacji partnerskich z firmami usługowymi. Warunkiem tych integracji jest pisemne potwierdzenie współpracy, umożliwiające m.in. przeniesienie odpowiedzialności za wykonywanie określonych usług za firmę zewnętrzną oraz podział ryzyka i korzyści pomiędzy partnerów.

Rodzaje strategii marketingowych - co sprawdzi się w Twojej firmie?

Oursourcing marketingu wykracza poza zwykłe zlecanie zadań podwykonawcom. Koncentruje się na zapewnieniu partnerskiej i długoterminowej współpracy, wywołującej strategiczne skutki dla przedsiębiorstwa. Istotną cechą outsourcingu marketingu jest współdziałanie w realizacji wyznaczonych celów, dwukierunkowa wymiana informacji, a także wysoki poziom zaufania pomiędzy partnerami.

Outsourcing marketingu – cytaty

Koncepcja outsourcingu marketingu narodziła się w wyniku chęci oszczędności – czasu i pieniędzy. Jak podkreśla Jeff Bezos założyciel Amazona „Oszczędność napędza innowacyjność, tak jak inne ograniczenia. Jedynym sposobem wydostania się z ciasnego pudełka jest wymyślenie sobie drogi na zewnątrz”. Zdanie to idealnie określa potrzebę wykorzystywania pionierskich a zarazem także odważnych metod. Dzięki nim firmy będą mogły skupić się na tym, co najważniejsze, zlecając to, co konieczne wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym.

Wtóruje mu Henry Ford, założyciel Ford Motor Company, który wskazuje na wartość innowacyjnego charakteru metody outsourcingu. Jego zdaniem „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość – już po niej.”

Ousourcing marketingu pozwala na ograniczenie konieczności zatrudniania pracowników własnych do realizacji określonych zadań a także zmianę kosztów stałych w zmienne. To realna oszczędność dla firmy, która jest jednym z najbardziej istotnych czynników sukcesu wg Warrena Buffetta, amerykańskiego inwestora. Jedna z jego maksym brzmi: „Zasada numer 1: Nigdy nie trać pieniędzy. Zasada numer 2: Nigdy nie zapominaj o zasadzie numer 1”.

Podobnego zdania jest Bill Gates. Współzałożyciel firmy Microsoft podkreśla wartość analizy kosztów, które mogą jasno wskazać, że zlecenie na zewnątrz niektórych zadań lub wręcz obszarów działalności, będzie po prostu bardziej opłacalne. „Biznes każdej firmy zaczyna się i kończy na dogłębnej analizie liczb. Niezależnie od tego, czym dana firma się zajmuje, jeżeli nie umie wyciągnąć wniosków z faktów dotyczących własnej działalności i podejmuje decyzje oparte na powierzchownych informacjach lub intuicji, w ostatecznym rozrachunku zapłaci za to wysoką cenę”.

O tym, że nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego w pojedynkę przekonana jest m.in. Anna Roddick, założycielka The Body Shop – „My przedsiębiorcy jesteśmy samotnikami. Sukces polega po prostu na otaczaniu się odpowiednimi osobami. Takimi, które mają otwarte umysły i błyskotliwe dusze. Które potrafią przyjąć nasze szaleństwo i dobrze je wykorzystać”. Silne przedsiębiorstwa potrafią zidentyfikować swoje słabe strony i wyeliminować je, korzystając z umiejętności specjalistów.

Specjalizacja wspiera sukces marketingowy

Nadal prosisz swojego menedżera ds. marketingu o uruchomienie nowych opcji Google Ads? Być może Twój dyrektor ds. marketingu nadal tworzy wszystkie treści informacji prasowych? A może powierzyłeś swojej koordynatorce ds. marketingu zarządzanie mediami społecznościowymi, ponieważ „jest młoda i na pewno ogarnia takie rzeczy”? Zbyt często zdarza się, że osoby odpowiedzialne w firmach za marketing są delegowane do pełnienia innych funkcji poza ich podstawowymi rolami. Zamiast po prostu zdecydować się na outsourcing marketingu i zlecać na zewnątrz te dodatkowe zadania prawdziwym ekspertom. Tym bardziej, że dziś specjalizują się oni w coraz węższych dziedzinach – od marketingu mobilnego, po public relations. W zależności od charakteru działalności Twojej firmy, te specjalności mogą być bardzo poszukiwane i mogą jej przynosić wymierne zyski. Więc próba wykonania zadania kimś, kto jest już członkiem Twojej załogi, może być kusząca. Ale czy na pewno warto ją podjąć?

Outsourcing marketingu się opłaca

Ciągła ewolucja komunikacyjna oznacza większe zapotrzebowanie na osoby, które potrafią wykorzystywać nowoczesne technologie i znajdować nowe kanały dotarcia do klientów, aby firma pozostawała konkurencyjna. Czy możesz sobie pozwolić na wewnętrzne obsadzenie wszystkich tych specjalizacji marketingowych, zwłaszcza po pandemii? Ci specjaliści zwykle odpowiednio się cenią, więc jeśli nie masz budżetów rekrutacyjnych jak Amazon, Google lub Apple, może być ciężko. Rozważ to inaczej. Możesz nie potrzebować pełnoetatowego specjalisty lub stratega wyższego szczebla. Outsourcing marketingu będzie więc optymalnym  rozwiązaniem. A przy tym z pewnością oszczędniejszym.

Niezależnie od wybranej strategii marketingowej zwrot z inwestycji musi być opłacalny i mierzalny. Nawet najbardziej kompetentny zespół wewnętrzny może prowadzić do zwrotu z inwestycji, który nie do końca uzasadnia godziny spędzone w firmie. Z kolei zatrudniając agencję marketingową możesz mieć pewność, że odpowiednio inwestujesz swoje środki. Agencja marketingowa dba o to, by pokazać Ci realne efekty jej posunięć i przestrzega bardzo wysokich standardów, jeśli chodzi o udowadnianie, że działają. Co więcej, ponieważ koszt outsourcingu marketingu jest w dużej mierze powiązany z wynikami, możesz mieć pewność, że projekty zostaną zakończone.

Commplace agencja PR

Outsourcing marketingu – korzyści

Outsourcing marketingu przynosi firmie zlecającej szereg korzyści. Zaliczamy do nich m.in.:

 • możliwość koncentracji przedsiębiorstwa na kluczowej działalności i rozwijaniu kluczowych kompetencji,
 • dostęp do zasobów technologicznych, specjalistycznych narzędzi marketingowych i umiejętności niedostępnych ze względu na wysokie koszty wdrożenia,
 • ograniczenie konieczności zatrudniania pracowników własnych do realizacji określonych zadań,
 • odchudzenie i uproszczenie struktury organizacyjnej oraz zmiana kosztów stałych w zmienne.

Wdrożenie metody outsourcingu marketingowego wiąże się także z uzyskaniem szeregu korzyści pośrednich, które są wynikiem wprowadzonych zmian organizacyjnych, do których zaliczamy m.in. poprawę pozycji konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, wzbogacenie oferty rynkowej, wzrost zadowolenia i lojalności klientów oraz zdobycie nowych klientów.

Outsourcing marketingu – podstawowe zasady współpracy

Każda firma jest w pewnym sensie „skazana” na współpracę z partnerami zapewniającymi produkty lub  usługi niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania. Na uruchomienie specjalistycznych spółek zależnych stać tylko największych graczy na rynku. Znacznie łatwiej sięgać po podwykonawców czy też dostawców zewnętrznych.

W ramach outsourcingu marketingu w Polsce najczęściej zlecane są działania związane z promowaniem marki lub badaniami rynkowymi. Na rynku istnieje mnóstwo agencji, które działają kompleksowo czy też specjalizują się w obsłudze konkretnych narzędzi marketingowych.

Firmy w ramach outsourcingu marketingu często korzystają nie tylko z usług agencji zewnętrznych, ale także freelancerów – twórców stron www, copywriterów, fotografów, czy grafików.

Możemy wyróżnić outsourcing marketingu strategiczny lub taktyczny. Inny podział pozwala wyodrębnić outsourcing marketingu naprawczy, dostosowawczy oraz rozwojowy. Outsourcing marketingu w praktyce realizowany jest w dwóch podstawowych formach: wydzielenia lub zlecenia.

Wydzielenie zadań marketingowych w ramach outsourcingu dotyczy sytuacji, kiedy dane zadanie jest realizowane jest w ramach odrębnego obszaru struktury organizacyjnej podmiotu, w wyniku czego może ono zostać usunięte ze struktury i przekazane do realizacji przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.

Zlecenie zadań marketingowych w ramach outsourcingu występuje natomiast w sytuacji, kiedy zadania nie tworzą odrębnego obszaru w strukturze organizacyjnej firmy, nie obejmują kluczowych kompetencji firmy, ale są przydatne przy realizowaniu innych działań strategicznych.

Outsourcing marketingu pozwala zmienić perspektywę

Jeśli ten sam zespół ludzi od jakiegoś czasu robi to samo w ten sam sposób, wprowadzenie zmian może być trudne. Mimo że nowi pracownicy wnoszą ze sobą świeże spojrzenie, przyjęcie nawyków lub nastawienia „starego” zespołu może być dla nich zbyt łatwe. Outsourcing marketingu pozwoli całkowicie uniknąć tych problemów. Na Twoją agencję marketingową nie będą miały wpływu przestarzałe metody zarządzania, polityka biurowa stosowana w firmie a także złe nawyki . Agencja marketingowa będzie postrzegać rzeczy inaczej, więc Twoja firma może działać inaczej.

Marketing to nie jest zajęcie na „po godzinach”. Wymaga dużo planowania, kreatywności, opracowywania strategii i analizowania każdego ruchu, abyś mógł osiągnąć końcowe cele swojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, w jaki sposób agencja PR, a konkretnie eksperci z Commplace, mogą pomóc Twojej marce wejść na wyższy poziom!

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt