Nawigacja

Elementy planu marketingowego pomogą Ci odnieść sukces!

Pozyskiwanie klientówStrategia marketingowa

Opracowanie skutecznej strategii marketingowej to kluczowe działanie wśród firm chcących odnieść sukces. Chaotyczne prowadzenie marketingu nie przynosi pozytywnych skutków. Z kolei dobrze rozpisane elementy planu marketingowego pomogą Ci wykorzystać Twój potencjał i zasoby, by wyróżnić się spośród konkurencji i odnieść sukces na rynku.

Plan marketingowy to dokument przewodni Twojej firmy określania celów, na których skupią się działania marketingowe oraz działań, które podejmą, aby te cele osiągnąć. Opiera się na badaniach rynkowych dających obraz tego co dzieje się w firmie wewnątrz oraz na zewnątrz. Co daje możliwość pełnego wykorzystania posiadanych zasobów i wykorzystania istniejących szans. Jest to dokument płynny, co oznacza że należy go zmieniać, udoskonalać w zależności od tego, co okaże się skuteczne.

Bez planu marketingowego trudno jest odpowiednio kierować działaniami.

Stwórz go wraz z doświadczonymi specjalistami!

Elementy planu marketingowego w formie badań rynkowych

Rozpisując elementy planu marketingowego należy rozpocząć od badań rynkowych, które dadzą Ci ogólny pogląd od jakiej sytuacji zaczynasz. Przede wszystkim wykonaj dogłębne badania wielkości rynku – na przykład jeśli sprzedajesz laptopy sprawdź jak często ludzie kupują nowe laptopy na danym rynku. Prześledź aktualne statystyki dotyczące sprzedaży w Twojej branży, średnich cen itp. Określ dynamikę rynku oraz sezonowość sprzedaży. Czy Twoje produkty są sezonowe? Kiedy ludzie kupują więcej, a kiedy mniej? Takie badania pozwolą Ci konkretnie zaplanować działania marketingowe.

Elementy planu marketingowego w formie badań rynkowych to również konkretna analiza konkurencji. Czym ich produkt różni się od naszego? W jaki sposób prowadzą działania marketingowe? Jak prowadzą proces dystrybucji itp. Istotne jest również dokonanie analizy produktu bądź usługi. Jakie są jego główne zalety, czy cechy? Czym się wyróżnia spośród konkurencji? Badania rynkowe są podstawą przy tworzeniu planu marketingowego. Dają dogłębny obraz Twojego otoczenia, a jego zrozumienie pozwala zaprojektować takie działania, które będą skupiały się na Twojej grupie docelowej.

Analiza SWOT

Wdrożenie planu marketingowego w życie nie może obejść się bez przeprowadzenia analizy SWOT. To ona wskazuje nasze słabe i mocne strony, jak również eksponuje szanse oraz zagrożenia czyhające w otoczeniu. Wszelakie analizy to istotne elementy planu marketingowego – SWOT pozwala zaplanować działania w oparciu o Twoje najsilniejsze strony. Dzięki niej myślisz bardziej krytycznie i realnie podchodzisz do istniejącej sytuacji na rynku. Pomocna będzie także analiza 5 sił Portera, która ocenia konkurencyjne otoczenie oraz identyfikuje czynniki w Twojej branży, które mogą zarówno wzmocnić Twoją pozycję jak i ją osłabić.

Rynek docelowy

Kolejne elementy planu marketingowego to rynek docelowy, który jest kluczowy do projektowania strategii marketingowej. Należy przede wszystkim znaleźć odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jaki jest średni przedział wiekowy naszych klientów?
  • Jakiej płci są nasi konsumenci?
  • Jakimi językami władają?
  • Jakie są ich zainteresowania?
  • Na jakim etapie życia są nasi klienci?

Identyfikacja rynku docelowego oraz jego segmentacja to nieodzowny punkt odniesienia przy formułowaniu wszelakich działań marketingowych.

Elementy planu marketingowego – określ cele

W tej części planu określ swoje cele marketingowe, które mają odnosić się nie tylko do Twoich produktów, ale także do rynku na którym sprzedajesz. Pamiętaj, że cele marketingowe ustalane metodą SMART pozwalają mierzyć postępy i wyniki, co ułatwia ich osiąganie. Dzięki temu będziesz pewny, że Twoje cele są szczegółowe, oparte na konkretnych danych i możliwe do zrealizowania na podstawie Twoich zasobów. Cele mogą dotyczyć wysokości sprzedaży, ilości klientów, udziału firmy na rynku, jak również zysków.

Strategia marketingowa

W twoim planie marketingowym nie może zabraknąć opracowanej strategii marketingowej. Gdy znasz już swoją grupę docelową musisz stworzyć strategię w jaki sposób do niej dotrzesz i przekształcisz w klienta. Odnosi się ona przede wszystkim do tak zwanych czterech „P” marketingu: produktu, ceny, promocji oraz miejsca. To w tym miejscu rozpisz dokładnie wszelakie działania marketingowe i jakie wykorzystasz do tego narzędzia, np. kampania produktowa w Google Ads, komunikacja w social media, a może sprzedaż bezpośrednia. Zastanów się jak chcesz dotrzeć do potencjalnych konsumentów i budować świadomość swojego produktu oraz jak ich przekonać do jego zakupu.

Elementy planu marketingowego nie zostaną wdrożone bez dobrze opracowanego budżetu. Mówisz dokładnie wiedzieć na jakie działania możesz sobie pozwolić. Niestety, firmy nie dysponują nieograniczonymi środkami. Stąd tak istotne jest, by Twoje wydatki zależały od celów jakie sobie wyznaczysz oraz narzędzi, które wybierzesz.

Czy potrzebuję planu marketingowego?

Bez planu marketingowego ciężko o sukces na rynku. Jest to narzędzie, które umożliwia nie tylko sprawnie zarządzać Twoją firmą, ale także kontrolować postępy działań, aby osiągnąć sukces. Odpowiednio wyodrębnione elementy planu marketingowego pozwalają wyróżnić się na tle konkurencji, budować świadomość marki oraz pozytywny wizerunek, pozwala na wykorzystanie szans pojawiających się w otoczeniu, co wszystko prowadzi do osiągnięcia zysku.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt