Nawigacja

Cele PR – jak je osiągnąć?

PR
Cele PR - jak je osiągnąć?

Jeśli o Twojej marce nikt nie mówi, to tak, jakby wcale nie istniała. Dziś, w dobie ogromnej konkurencji, ciężko zdobyć dużą popularność i zbudować dobrą reputację. Nie jest to jednak niemożliwe. Kluczem do sukcesu jest przemyślana, skrupulatnie realizowana strategia public relations! Przedstawiamy główne cele PR.

Główne cele PR

Rozważania na temat public relations trwają od lat. Pojęcie doczekało się wielu definicji. Jednak idea wszystkich jest taka sama – PR to działania prowadzące do zbudowania i utrzymania pozytywnego wizerunku marki oraz stworzenia dobrych stosunków z otoczeniem (w tym z klientami, mediami, instytucjami publicznymi czy partnerami). Wykształcenie dobrej reputacji jest zatem nadrzędnym celem public relations. To dzięki niej firma ma szansę na to, by zbudować przewagę konkurencyjną i odnieść spektakularny sukces.

Główne (uniwersalne) cele PR możemy podzielić także na te, których celem jest:

  • uzyskanie wsparcia dla całej organizacji, jej strategii, działania,
  • zyskanie społecznej akceptacji, wykształcenie pozytywnego nastawienia do firmy, uzyskanie zaufania grup docelowych,
  • zmniejszenie do minimum ryzyka powstania konfliktów między firmą a jej otoczeniem,
  • wzmocnienie firmy, które może pomóc jej w razie ewentualnych sytuacji kryzysowych.

Czym są cele PR?

Czymś, co codziennie osiągamy!
Dołączysz?

Pośrednie cele PR

Działania PR, jakie podejmuje agencja public relations, mają również cele pośrednie, zwane operacyjnymi. Cele pośrednie wynikają z celów głównych i służą do ich realizacji. Pośród celów pośrednich wyróżnimy m.in.:

  • dostarczanie otoczeniu rzetelnych informacji o firmie,
  • przeprowadzanie badań opinii i kampanii informacyjnych,
  • organizowanie eventów,
  • przygotowanie profesjonalnej strony internetowej oraz systematyczną działalność w social mediach.

Cele bieżące public relations

Cele bieżące to indywidualne cele PR dla danego przedsięwzięcia. Zaliczymy do nich np. działania, które mają poprawić wizerunek firmy, czy też skierować uwagę otoczenia na nowy produkt.

Commplace agencja PR
Zadzwoń Zaloguj się Kontakt