Nawigacja

Wizerunek przedsiębiorstwa – czym jest i jak go zbudować?

PR
Na wizerunek przedsiębiorstwa składa się wiele elementów.

Na hasło „wizerunek przedsiębiorstwa” nasuwa się ogromna ilość wyobrażeń. Wydaje nam się, że to szereg małych szczegółów zewnętrznych, które prezentuje firma. Jest to jednak nieco mylne przekonanie, bowiem taka wizja to tylko namiastka definicji tego pojęcia. Czym jest więc w istocie? Sprawdźmy. 

Czego się dowiesz z artykułu?

Wizerunek przedsiębiorstwa jest kluczowym elementem jego sukcesu na rynku, ale czytelnikom nie zawsze jest jasne, co dokładnie obejmuje to pojęcie. W niniejszym artykule postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, rozpoczynając od definicji wizerunku przedsiębiorstwa oraz porównując go z wizerunkiem marki. Zastanowimy się także nad pytaniem, czy wizerunek i tożsamość są one synonimami czy też mają różne znaczenia w kontekście biznesowym. Przeanalizujemy czynniki, które wpływają na kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa, zwracając szczególną uwagę na klientów jako kluczowy element tego procesu.

Ponadto, omówimy znaczenie komunikacji z mediami dla budowy i utrzymania pozytywnego wizerunku oraz skutki, jakie może ponieść firma z negatywnym wizerunkiem. Na koniec artykułu przedstawimy praktyczne wskazówki, jak skutecznie dbać o wizerunek przedsiębiorstwa, aby utrzymać pozytywne relacje z klientami i społecznością oraz unikać negatywnych konsekwencji dla firmy. Gotowi na zgłębienie tajników zarządzania wizerunkiem w biznesie? Zapraszamy do lektury!

Spis treści

Wizerunek przedsiębiorstwa – definicja

Zrozumienie pojęć marketingowych często może przysporzyć trudności. Niektóre kwestie wydają się oczywiste, ale kiedy musimy wytłumaczyć dane pojęcie, w sumie nie wiemy, jak to ubrać w słowa.  Z pomocą przychodzą naukowe definicje, które starają się objaśnić marketingowe określenia. Według Leszka Żabińskiego w „Marketing, koncepcje, badania, zarządzanie” wizerunek przedsiębiorstwa „jest zbiorem przekonań i myśli o nim, o jego marce lub produktach. Gray oraz Balmer w „Managing Corporate Image and Corporate Reputation” uznają wizerunek przedsiębiorstwa za „obraz tworzony bezpośrednio w umysłach odbiorców”. Również Wojciech Budzyński w „Public relations: strategia i nowe techniki kreowania wizerunku” odnosi się do umysłów konsumentów pisząc, że „wizerunkiem przedsiębiorstwa jest jej odbicie w świadomości przedstawicieli grup społecznych, wchodzących w skład otoczenia firmy”.

Świadomość konsumentów, ich wyobrażenie o firmie, rezultat doświadczeń z organizacją, zbiór skojarzeń o niej – to główne elementy składające się na wizerunek przedsiębiorstwa. Poszerzając daną tematykę Józef Penc w „Rynkowy wizerunek firmy” proponuje definiować wizerunek firmy jako „kompozycję osobowości przedsiębiorstwa wyrastającą z jego filozofii, historii, kultury, strategii, stylu kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych jego przedstawicieli. Jest to projekcja osobowości firmy, którą ludzie postrzegają, z którą się identyfikują, i wobec której wyrażają własne opinie i odczucia.”

Tożsamość marki - wiemy, jak ją budować

Pozytywny wizerunek firmy – cytaty

Przedsiębiorstwo, które chce dobrze budować swój wizerunek, myśli o tym, aby konsumenci odbierali daną organizację jak najlepiej w swojej świadomości. Zatem każde przedsiębiorstwo powinno dążyć do budowy pozytywnego wizerunku firmy. Leszek Żabiński wskazuje, że: „pozytywny wizerunek pozwala uzyskać większą lojalność nabywców wobec firmy i jej produktów, a także może się przyczynić do zdobycia przewagi konkurencyjnej.”  Skupienie na budowaniu pozytywnego wizerunku może stać się źródłem wymiernych korzyści. Bowiem pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa „wpływa na zwiększenie sprzedaży poprzez podnoszenie poziomu satysfakcji klientów i ich lojalności, ułatwia dostęp do kapitału, przyciąga inwestorów, potencjalnych pracowników, redukuje efekty oddziaływania konkurencji zapewniając przedsiębiorstwu osiąganie ponadprzeciętnych zysków.” (Halina Wojnarowska, „Wizerunek a reputacja przedsiębiorstwa”)

Wizerunek przedsiębiorstwa vs wizerunek marki 

Czy jest coś takiego jak rodzaje wizerunku? Określenie wizerunku dotyczy szeregu przedsięwzięć, mających na celu wytworzenie w oczach odbiorców pożądanego obrazu naszego podmiotu. Jak podaje A. Figiel, w książce „Etnocentryzm konsumencki. Produkty krajowe czy zagraniczne”: Wizerunek marki można zidentyfikować jako zestaw wyobrażeń, które są reakcją konsumentów na markę. Natomiast wizerunek przedsiębiorstwa jest to kompozycja osobowości przedsiębiorstwa, wyrastająca z jego filozofii, strategii, stylu kierowania, reputacji oraz zachowania się pracowników i innych przedstawicieli firm.

W budowaniu wizerunku chodzi o to, jak otoczenie, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, widzi naszą firmę oraz w jaki sposób odbiera poszczególne jej działania. Na wizerunek firmy składa się nie tylko sam obraz, ale także oczekiwania, doświadczenia i odczucia komunikacyjne, związane z naszą firmą. Nie bez znaczenia są także produkty oraz usługi, jakie oferujemy.

wizerunek przedsiębiorstwa, Strategia marki

Wizerunek przedsiębiorstwa to pojęcie, które dotyczy nie tylko otoczenia zewnętrznego, czyli klientów, dostawców czy mediów, ale także otoczenia wewnętrznego, czyli przede wszystkim pracowników. Pracownicy to prawdziwy filar wizerunku firmy. To oni są wizytówką przedsiębiorstwa i pierwszymi osobami w kontakcie z klientem. Dlatego absolutnie istotne są także ich relacje z klientami oraz z kadrą zarządzającą. Jeśli praca w przedsiębiorstwie nie będzie dla nich satysfakcjonująca czy nacechowana pozytywnymi odczuciami, taki wizerunek firmy będą oni prezentować na zewnątrz.  

Wizerunek Twojego przedsiębiorstwa potrzebuje wsparcia?

Zajmiemy się tym!

Powyższy obraz nie pojawia się znikąd. Odbiorcy bardzo uważnie przyglądają się wszystkiemu, co mieści się w ich kręgu zainteresowań. Jeśli znajduje się w nim także przedsiębiorstwo, z pewnością wychwycą każdy pozytywny, jak i negatywny aspekt jego działania. Niestety, często mamy do czynienia z sytuacją, w której to te niekorzystne dla firmy sytuacje ujrzą światło dzienne. W dobie Internetu i współistniejących w nim mediów społecznościowych, nic nie da się ukryć. Jeden niezadowolony klient i wszystkie dotychczasowe osiągnięcia mogą lęgnąć w gruzach. Wówczas wizerunek może się diametralnie zmienić w oczach odbiorców.  

Czy wizerunek jest tym samym co tożsamość?  

Wizerunek jest bardzo często mylony z pojęciem tożsamości firmy, jednak to zjawisko jest swoistym odbiciem lustrzanym wizerunku. Tożsamością przedsiębiorstwa nazywamy bowiem szereg działań, które mają na celu wytworzenie pozytywnego wizerunku. Nie jest to więc sam obraz przedsiębiorstwa, a jedynie ogół idei i narzędzi, które są wykorzystywane do wypracowania celu.  

Oczywiście pewne aspekty tożsamości mają wpływ na jej odbiór przez otoczenie, m.in. sposób komunikacji z klientem, kultura organizacyjna firmy, wartości, którymi każdego dnia firma kieruje się w swojej działalności, stosunek do konkurencji oraz wszelkie aspekty społeczne, które są bliskie konsumentom. Można więc powiedzieć, że tworzenie wizerunku przedsiębiorstwa rozpoczyna się od określenia swoistej tożsamości przedsiębiorstwa.  

wizerunek przedsiębiorstwa

Co wpływa na wizerunek przedsiębiorstwa?  

Na wizerunek przedsiębiorstwa składa się wiele czynników. Wszystko zależy przede wszystkim od działań podjętych przez firmę. Jeśli firma jest świadoma swoich zalet i wad, o wiele łatwiej jest rozpocząć tzw. kreowanie wizerunku firmy. Nie można jednak zapominać, że brak działań także prowadzi do wytworzenia w głowach odbiorców obrazu firmy. Z pewnością będzie to jednak mniej pożądany wizerunek niż ten, który chcielibyśmy wykreować świadomie.  

Najważniejsza jest przemyślana strategia, oparta na wartościach, prawdzie i umiejętności radzenia sobie z kryzysowymi sytuacjami. W zależności od wielkości podmiotu, te działania mogą być mniej lub bardziej rozbudowane. Dlatego tak ważne jest, aby raz na zawsze odejść od przekonania, że marketing i public relations są manipulacją i kłamstwem, kierowanym w stronę konsumentów w celu manipulowania ich działaniami.

To, w jaki sposób firma będzie zachowywać się w stosunku do swoich odbiorców, będzie definiowało jej wizerunek. Co szczególnie istotne – przedsiębiorstwo musi o niego dbać każdego dnia. Proces kreowania wizerunku nie jest bowiem jednorazowy, to nieustanne dążenie do budowania wzajemnego zaufania między firmą, a jej otoczeniem.  

wizerunek przedsiębiorstwa

Budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa 

Wizerunek przedsiębiorstwa należy zacząć kreować od określenia wcześniej już wspomnianej strategii, czyli ustalenia celów, które chcemy osiągnąć oraz sposobów na ich wypracowanie. Powinniśmy wyznaczyć główne wartości firmy, jej wizję i przede wszystkim misję, a także pewne szczególne aspekty, które w znaczny sposób wyróżniają ją spośród konkurencji. Na tym należy bazować.  

Przemyślmy też, jaki jest obecny wizerunek firmy w internecie oraz świadomość o niej wśród odbiorców. Jeśli jeszcze nikt nie zna firmy, taka „tabula rasa” jest idealną okazją do stworzenia wizerunku od podstaw. Pamiętajmy, że jedną z najważniejszych spraw jest także określenie grup docelowych, do których będą kierowane wszelkie komunikaty. Wobec takiego podziału, łatwiej będzie projektować działania.  

Kolejnym krokiem jest spójna i przemyślana identyfikacja wizualna, czyli wszelkiego rodzaju kolorystyka, typografia, logotypy, slogany, papiery firmowe, strony internetowe, profile społecznościowe – wszystko to powinno być utrzymane w podobnym duchu, a jednocześnie wyróżniać firmę, aby szybciej została zapamiętana.  

Internet daje nam mnóstwo możliwości pokazania się z najlepszej strony. Pamiętajmy więc, aby wszelkie informacje były na bieżąco uaktualniane. Pokazujmy co dzieje się w firmie, komunikujmy się z odbiorcami, stwórzmy wyjątkową więź, którą otoczenie może współdzielić tylko z naszą firmą.  

wizerunek przedsiębiorstwa

Najważniejsza zasada – pamiętaj o klientach!  

Wiele marek w dużej mierze skupia się na pozyskiwaniu coraz to nowych projektów. To oczywiście niezwykle rozwija firmę pod względem usług, jednak nie może przy tym zapominać o obecnych klientach. Należy stale pracować nad podtrzymaniem dobrych relacji z klientami, którzy już zaufali marce. To oni generują większe zyski podmiotu niż potencjalni przyszli klienci, dlatego warto pozyskiwać od nich jak najwięcej informacji – co we współpracy im się podoba, a co należałoby zmienić. Dzięki tym informacjom można wpłynąć na wizerunek przedsiębiorstwa – poprawiając obsługę klienta, wprowadzając usprawnienia w oferowanych produktach itp.

Kwestionariusze służące pozyskaniu informacji są także idealnym wsparciem przy komunikacji wewnętrznej firmy. To kolejny obszar, który należy stale monitorować – na bieżąco śledzić sytuację wewnątrz i rozwiązywać wszelkie kryzysy. Dobre wyniki badań zadowolenia klientów czy pracowników to również świetna okazja do pochwalenia się sukcesami przedsiębiorstwa. Pamiętajmy więc, podczas planowania strategii o pomysłach, w jaki sposób moglibyśmy podtrzymywać dobre relacje z klientami czy pracownikami, aby czuli się przez firmę szanowani i doceniani.  

Jeśli zdarzy się kryzys, stawiajmy mu czoła – odpowiadajmy na bieżąco zarówno na pozytywne, jak i negatywne komentarze, rozwiązujmy problemy, bądźmy po prostu uprzejmi i pomocni. Klienci na pewno docenią nastawienie firmy, nawet w przypadku sporów.  

wizerunek przedsiębiorstwa

CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 

Wiele marek angażuje się w działania na rzecz społeczności – to tak zwany Corporate Social Responsibility, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu. Przejawia się ona we wspieraniu organizacji charytatywnych, zbiórkach żywności czy przekazywaniu produktów na szczytny cel. Niektóre firmy podejmują własne inicjatywy i angażują do tego inne firmy partnerskie, a także klientów. Może się to odbywać lokalnie albo na większą skalę, ważna jest w tym przypadku chęć pomocy. Czasami pozytywny wizerunek firmy bezpośrednio wpływa na efekty takich inicjatyw, które w wielu przypadkach są imponujące i przynoszą wiele dobrego np. lokalnej społeczności.  

Media relations – komunikacja z mediami ma znaczenie

Na wizerunek przedsiębiorstwa wpływają także relacje z mediami. To one bezpośrednio mają wpływ na rozprzestrzenianie się informacji o firmie na skalę lokalną czy ogólnopolską. Zatem troska o dobre relacje z mediami to jedno z kluczowych działań. Jak dbać o komunikację w tym obszarze? Dostarczać mediom informacje o działalności podmiotu, nowych produktach czy usługach, innowacjach czy nowej technologii, stosowanej w przedsiębiorstwie.  

Jeśli strategia wizerunkowa ma być odpowiednio wdrożona, potrzeba specjalisty lub nawet całego zespołu, który zajmie się tym kompleksowo i na bieżąco będzie przeprowadzał ewaluację. W przypadku, kiedy wewnątrz firmy nie mamy odpowiednich zasobów, warto zatrudnić zewnętrzną agencję PR. Taką, która profesjonalnie zajmie się tematem wizerunku przedsiębiorstwa i w efekcie przyspieszy rozwój biznesu.

Wizerunek Twojego przedsiębiorstwa ma ogromne znaczenie w rozwoju Twojego biznesu – skontaktuj się z nami, skutecznie o to zadbamy.

Negatywny wizerunek przedsiębiorstwa i jego skutki

Na wizerunek przedsiębiorstwa wpływa szereg rożnego rodzaju czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Jedna negatywna opinia może znaczyć niewiele, ale czasem wystarczy, by wywołać lawinę kolejnych nieprzychylnych zdarzeń, które mogą doprowadzić do prawdziwego wizerunkowego kryzysu.

Żyjemy w świecie kreowanym przez opinie innych ludzi. Internet umożliwił nam natychmiastową reakcję, a jednocześnie zapewnił poczucie anonimowości i bezkarności. Sprawił, że komentarze, bez względu na to, czy są prawdziwe, czy wymyślone, rozprzestrzeniają się z prędkością światła. Dając nam niewiele czasu na właściwą reakcję. Istotną rolą osób odpowiedzialnych za kreowanie wizerunku jest zatem baczne monitorowanie mediów i opinii publicznych, w tym internetu.

Negatywny wizerunek rodzi uprzedzenia względem firmy i jej oferty. Godzi w tożsamość marki. Klienci zaczynają podejrzliwym okiem patrzeć na codzienną działalność przedsiębiorstwa, z rezerwą podchodząc do dalszych interakcji. Dystans potencjalnych klientów skutkuje zmniejszoną liczbą transakcji, co znacząco wpływa na wyniki finansowe firmy, a w konsekwencji może doprowadzić do jej upadku.

wizerunek przedsiębiorstwa

Wizerunek firmy ma również ogromne znaczenie w postrzeganiu przedsiębiorstwa, jako pracodawcy. Negatywne opinie o firmie skutecznie odstraszają potencjalnych kandydatów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę TalentLyft, pracownicy znacznie rzadziej opuszczają firmy, które charakteryzują się silną markę. Aż 75 % osób aktywnie szukających ofert pracy deklaruje, że zanim zareaguje na ofertę, aktywnie szuka informacji na temat pracodawcy. Zdecydowana większość tego typu kandydatów, deklaruje, że jeśli spotyka się z negatywnymi komentarzami na temat firmy, rezygnuje z podjęcia dalszej współpracy.

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa a pozycja na rynku

Kształtowanie wizerunku przedsiębiorstwa to proces kluczowy dla sukcesu na konkurencyjnym rynku biznesowym. Wizerunek firmy to nie tylko logo czy kampania reklamowa, lecz kompleksowy obraz, który wpływa na postrzeganie marki przez klientów, partnerów biznesowych oraz społeczność.

Staranne budowanie wizerunku obejmuje zarówno świadome działania marketingowe, jak i autentyczne wartości, jakie firma reprezentuje. Skrupulatna strategia komunikacyjna, spójność działań marketingowych i dbałość o relacje z klientami są kluczowe dla efektywnego kształtowania pozytywnego wizerunku.

Czy wiesz, że masz wpływ na wizerunek swojej firmy?

Wdrożymy narzędzia, dzięki którym osiągniesz założone cele!

Firma powinna angażować się w interakcje ze swoimi odbiorcami, być transparentna w komunikacji oraz dostarczać wartość nie tylko poprzez swoje produkty czy usługi, ale także poprzez odpowiedzialność biznesową. Kształtowanie wizerunku to inwestycja w długotrwałą reputację. Ma istotny wpływ na lojalność klientów i zdolność przedsiębiorstwa do utrzymania silnej pozycji na rynku.

Czynniki kształtujące wizerunek przedsiębiorstwa są różnorodne i obejmują zarówno elementy związane z działaniami firmy, jak i oddziaływanie zewnętrzne. Po pierwsze, kluczowym czynnikiem jest skuteczna strategia marketingowa, która obejmuje m.in. kreację spójnego logo, kampanie reklamowe oraz działania promocyjne. Kolejnym ważnym elementem jest jakość produktów czy usług oferowanych przez firmę, która bezpośrednio wpływa na postrzeganie marki przez klientów.

Transparentność działalności, uczciwość w relacjach z klientami i partnerami biznesowymi oraz odpowiedzialność społeczna to także istotne elementy budujące pozytywny wizerunek. Działania firmy w obszarze społecznych mediów i relacji publicznych mają znaczący wpływ na percepcję społeczną. Ponadto, opinie klientów, recenzje online i media społecznościowe stanowią istotny czynnik kształtujący wizerunek przedsiębiorstwa w erze cyfrowej. Wreszcie – postawa pracowników, ich zaangażowanie i profesjonalizm wpływają również na odbiór marki.

Jak dbać o wizerunek przedsiębiorstwa?

Walka na rynku toczy się obecnie nie na realne i fizyczne walory oferowanych produktów, ale na ich percepcję. Liczą się więc opinie i uczucia, jakie dana marka wzbudza w sercach i umysłach odbiorców. Wyrazisty wizerunek sprzyja rozpoznawalności danej marki. Zaś pozytywne emocje, z którymi jest utożsamiany przenoszą się bezpośrednio na oferowane produkty lub usługi oraz samo przedsiębiorstwo, a nawet osoby nim zarządzające.

Wizerunek kreowany jest przede wszystkim przez przesłanie zawarte w misji danej organizacji. Dobrze sformułowana misja, która ukazuje cele i sposoby funkcjonowania firmy, ma znaczący wpływ na postrzeganie firmy przez bliższe i dalsze otoczenie. Na wizerunek przedsiębiorstwa wpływa także osobowość właściciela oraz ambasadorów kojarzących się z daną marką. To oni bowiem stanowią „rękojmię”, która zapewnia dotrzymanie obietnicy, jaką marka składa otoczeniu.

Aby zacząć tworzyć określony wizerunek, w pierwszym etapie należy szczerze odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • jakie są mocne i słabe strony mojej firmy,
 • co stanowi wyróżnik mojej marki,
 • jakimi wartościami kieruję się codziennym w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • do czego moja marka dąży i jakie ma aspiracje,
 • jakie firmy stanowią dla mnie inspirację,
 • do kogo dokładnie chcę dotrzeć ze swoją komunikacją i kto stanowi moją grupę docelową,
 • czego oczekują moi odbiorcy,
 • jakie są ich potrzeby, problemy, bolączki i preferencje, a także jak moja oferta może rozwiązać ich problemy lub zaspokoić ich potrzeby.
wizerunek przedsiębiorstwa

Kształtowanie wizerunku firmy to proces. Jest rezultatem porównania i konfrontacji oczekiwań własnych oraz tych, jakie ma wobec nas bliższe i dalsze otoczenie. Naszym celem jest bowiem dążenie do zgodności misji przedsiębiorstwa i oczekiwań wszystkich wybranych grup docelowych.

Wizerunek przedsiębiorstwa i instrumenty jego kształtowania

Kształtowanie wizerunku pozwala zaistnieć firmie w umysłach konsumentów. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie są to działania wykonywane jednorazowo. Proces kreowania wizerunku firmy dzieje się przez cały czas, w którym istnieje ona na rynku. Dobór odpowiednich instrumentów kształtowania jest uzależniony od wielu czynników. O tego jak długo firma istnieje na rynku, czy cieszy się dobrą opinią, w jakiej branży działa? Wśród czynników, które realnie wpływają na wizerunek należy wymienić takie elementy jak:

 • czynniki natury racjonalnej – wiedza, doświadczenie, świadomość,
 • czynniki natury społecznej – normy społeczne, wyzwane wartości, naśladownictwo społeczne,
 • elementy emocjonalne – oczekiwania, życzenia, uprzedzenia, sympatie i antypatie.

Public relations oferuje mnóstwo narzędzi, które pozwalają kształtować wizerunek firmy. Oczywiście nie ma potrzeby, aby stosować wszystkie jednocześnie. Bardzo wiele zależy od przyjętej strategii działania. Wśród podstawowych narzędzi należy wymienić:

 • przeprowadzenie wewnętrznych audytów komunikacyjnych. W ten sposób firma może sprawdzić, jak szybko rozchodzą się nowe informacje wśród pracowników,
 • stały i pozytywny kontakt z mediami, które są świetnym instrumentem do kształtowania wizerunku,
 • utrzymanie pozytywnych stosunków z inwestorami,
 • stworzenie identyfikacji wizualnej, czyli tzw. corporate identity, które zakłada wykonanie szaty graficznej, kolorystyki i poszczególnych elementów wykorzystywanych podczas akcji marketingowych, a które kojarzone będą z firmą,
 • organizowanie akcji społecznych, eventów i spotkań branżowych,
 • działania z zakresu e-PR, czyli wszystko to, co obejmuje kreowanie wizerunku w sieci i z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
 • działania z zakresu CRS, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.
Tworząc tożsamość marki dbasz o jej wizerunek

Oczywiście wszystkich narzędzi jest znacznie więcej i stale pojawiają się kolejne, ponieważ media rozwijają się w zawrotnym tempie. Należy jednak pamiętać, że dobór odpowiednich instrumentów powinien być uzależniony od celów organizacji, potrzeb i oczekiwań.

Kreowanie wizerunku marki a public relations

Kreowanie wizerunku marki jest niezwykle ważnym elementem public relations. To właśnie dzięki odpowiedniemu finansowaniu, zaangażowaniu w proces i właściwie skonstruowanej strategii public relations, możemy podnieść wartość wizerunku firmy. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm dostrzega kluczowe znaczenie public relations w budowaniu reputacji marki. Dlatego zastosowanie PR w marketingu ma coraz większe znaczenie. Bez wątpienia warto zainwestować w profesjonalne usługi public relations. Warto stworzyć pożądany wizerunek firmy, który przypadnie do gustu konsumentom i przyniesie firmie oczekiwane korzyści.

Jak budować wizerunek na zewnątrz?

Wizerunek firmy można budować wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Metody, które stosuje się w tym pierwszym przypadku, zakładają stworzenie silnego i zgranego zespołu. Z kolei budowanie wizerunku zewnętrznego jest tym, co dostrzegają klienci. Jak można działać?

 1. Teksty eksperckie. Lubimy uczyć się od najlepszych, dlaczego zatem nie pokazać, że firma jest ekspertem w swojej branży? To przede wszystkim świetny sposób na dotarcie do osób zainteresowanych daną dziedziną. Treści można publikować na blogu albo nawiązać współpracę z portalami branżowymi.
 2. Uczestnictwo w spotkaniach branżowych to dobry sposób, aby poznać osoby działają w tym samym obszarze. To także metoda na znalezienie potencjalnych klientów, którzy będą zainteresowani wejściem we współpracę albo skorzystają z oferty firmy.
 3. Własna strona internetowa, która pozwoli zapoznać się klientom z ofertą firmy jest bardzo pożądana. Jeśli przedsiębiorstwo chce być widoczne w sieci, powinno mieć na uwadze, że nie ma lepszego sposobu, aby poinformować potencjalnych klientów czym się zajmuje. Budując stronę warto zapełnić ją merytorycznymi treściami i zadbać o odpowiednią szatę graniczną. Dobrym rozwiązaniem, które zbuduje zaufanie wśród klientów, jest także stworzenie zakładki „zespół”, na której znajdą się wszystkie osoby tworzące firmę. Można ograniczyć się do samych zdjęć, ale zdecydowanie lepsze rezultaty osiąga się poprzez dodanie krótkich notek biograficznych.

Wśród metod należałoby też wskazać podcasty i webinary. To stosunkowo świeża forma kreowania wizerunku firmy. Przez to może okazać się znacznie bardziej skuteczna – w końcu pozwala wyróżnić się czymś na tle konkurencji!

Potrzebujesz wsparcia w kształtowaniu niezapomnianego wizerunku Twojej firmy?

Pozwól nam się wykazać i ciesz się z efektów!

Kształtowanie wizerunku firmy – dlaczego to się opłaca?

Przez lata przedsiębiorstwa kreowały swój pożądany wizerunek licząc na to, że jeśli nie pojawi się kryzys, wszystko będzie dobrze. Ale czy na wizerunek firmy składa się tylko brak problemów, które może zauważyć otoczenie? Powyżej dokładnie wyjaśniliśmy: czym jest budowanie wizerunku firmy, w jakich kategoriach należy je rozpatrywać i za pomocą jakich narzędzi możemy go odpowiednio kreować.  

Wartość wizerunku firmy jest nieoceniona dla każdej organizacji. Istnieje wiele czynników, które wpływają na wizerunek firmy. Są to kampanie marketingowe, jakość produktów lub usług, działania społeczne czy sposób komunikacji z klientami. Dobrze zbudowany wizerunek firmy przyciąga klientów, zwiększa ich zaufanie i lojalność. Dlatego też, inwestycja w wizerunek firmy powinna być jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej każdej organizacji. Zwłaszcza w erze internetowej, w której informacje szybko się rozprzestrzeniają i wpływają na reputację firmy.

Dlaczego wizerunek jest tak istotny? Podsumowanie

Znaczenie wizerunku przedsiębiorstwa to coś, czego nikt nie neguje. Proces kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa a następnie monitorowanie wizerunku przedsiębiorstwa wymagają jednak czasu, umiejętności i zaangażowania. Jak kreować wizerunek marki by pozyskać i utrzymać zaufanie konsumentów? Pamiętajmy, że domena firmy to często pierwsze miejsce styku odbiorcy z marką. Dbajmy także o inne elementy wizerunku przedsiębiorstwa. Dzięki spójnej komunikacji i efektywnym działaniom, już sama nazwa firmy zacznie być kojarzona w umysłach klientów. Tworzyć pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa znaczy więc zdobywać rynek.

Warto wiedzieć:

Co to jest wizerunek firmy?

Wizerunek firmy to sposób, w jaki jest ona postrzegana przez klientów, pracowników, konkurentów i ogół społeczeństwa. To nie tylko logo czy wystrój biura, ale również sposób komunikacji, działania na rynku, a nawet społeczna odpowiedzialność biznesu. Wizerunek firmy ma wpływ na jej wiarygodność, zaufanie klientów i koniec końców na jej zyski. Dlatego tak ważne jest, aby firma dbała o swój wizerunek i konsekwentnie realizowała swoją misję i wartości oraz była transparentna i proaktywna w komunikacji z otoczeniem. Gdy wizerunek firmy jest pozytywny, łatwiej zdobywać nowych klientów, pozyskiwać inwestorów i zatrzymywać zaangażowanych pracowników.

Co wpływa na wizerunek firmy?

Wizerunek firmy to nie tylko jej logo i nazwa, ale przede wszystkim to, jak jest postrzegana przez klientów i potencjalnych inwestorów. Wpływ na wizerunek firmy mają wiele czynników, takich jak jakość produktów czy usług, sposób w jaki firma komunikuje się z klientami, a także jej zaangażowanie społeczne i ekologiczne. Ważne jest aby firma miała spójne wartości i kierowała się nimi we wszystkich aspektach swojego działania. Klienci coraz bardziej zwracają uwagę na etyczne postawy firm, a pozytywny wizerunek może przynieść znaczne korzyści przedsiębiorstwu, takie jak zwiększenie przychodów czy zdobycie zaufania klientów. Poprawienie wizerunku firmy to proces długotrwały, ale w dzisiejszych czasach można znacznie ułatwić sobie jego budowanie poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i kanałów komunikacji dostępnych w internecie.

Jak zbudować pozytywny wizerunek firmy?

Zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy wymaga wielu działań, a przede wszystkim skutecznych strategii. Pierwszym krokiem jest określenie celów, jakie chce się osiągnąć. Następnie powinno się przeanalizować rynki, na których działa firma oraz konkurencję. Ważne jest także, aby dbać o wizerunek w internecie, w tym na portalach społecznościowych oraz stronie internetowej firmy. Kluczowe znaczenie ma również profesjonalna obsługa klienta, kształtowanie pozytywnego wizerunku produktu lub usługi, a także dbanie o dobre relacje z partnerami biznesowymi. Wszystkie te elementy składają się na pozytywny wizerunek firmy, który przyczynia się do jej większej popularności, wyższych zysków oraz lojalności klientów.

Jak dbać o wizerunek firmy?

Wizerunek firmy to kluczowy aspekt biznesu, dlatego tak ważne jest, by troszczyć się o niego odpowiednio. Pierwszym krokiem jest budowa spójnego i klarownego przekazu, który będzie wiernie oddawał wartości i cele firmy. Następnie należy zadbać o pojawianie się w odpowiednich miejscach, w sposób profesjonalny i konsekwentny. Istotne jest również dbanie o relacje z klientami i partnerami biznesowymi oraz reagowanie na ewentualne głosy krytyki czy komentarze w mediach społecznościowych. Dzięki odpowiedniej opiece nad wizerunkiem firmy, można zyskać wiarygodność, zaufanie klientów i wyróżnić się na rynku.

Jak poprawić wizerunek firmy?

Poprawa wizerunku firmy jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym konkurencyjnym świecie biznesu. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, czego oczekują klienci i społeczność, a następnie sformułowanie strategii w celu spełnienia ich oczekiwań. Ważne jest, aby przy tym zachować spójność i autentyczność. Dobra komunikacja z klientami i społecznością poprzez media społecznościowe i inne kanały jest niezbędna w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. Nie zapominajmy również o zawodowych szkoleniach dla zespołu, aby ten mógł tworzyć najlepsze możliwe wrażenie na klientach i społeczności. Poprawa wizerunku firmy nie jest łatwym zadaniem, ale z odpowiednią strategią i podejściem, z pewnością się uda.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt