Nawigacja

Czym jest komunikacja strategiczna?

Pozyskiwanie klientów
Czym jest komunikacja strategiczna?

Sposób komunikowania się firmy z otoczeniem to ważny element jej funkcjonowania. Spójna komunikacja ułatwia osiąganie celów biznesowych i ma ogromny wpływ na ostateczny sukces rynkowy. Czym dokładnie jest komunikacja strategiczna?

Strategia komunikacji określa, w jaki sposób firma mówi o sobie, swoich produktach czy usługach. To ogół działań, jakie podejmuje przedsiębiorstwo, by wpływać na otoczenie i osiągać zamierzone cele. Na strategię komunikacji składają się takie elementy jak język (nazwa przedsiębiorstwa, motto, język wysyłanych komunikatów) i identyfikacja wizualna (logo, wykorzystane kolory itd.).

Strategia komunikacyjna sprawdza się w mniejszych strukturach organizacyjnych. W przypadku większych, bardziej złożonych organizacji (a nawet państw) warto zastosować komunikację strategiczną. Najpierw jednak trzeba zrozumieć, czym tak naprawdę jest.

Wśród osób, które spędzają godziny w sieci, znajdują się też Twoi klienci.

Czy wiesz, jak ich znaleźć?
Bez strategii będzie to bardzo trudne.

Komunikacja strategiczna – definicja

Komunikacja strategiczna to swoisty parasol informacyjny, który ujednolica przekazy wysyłane przez firmę, a przez to wpływa na jej wizerunek. Ponadto jest sposobem na budowę relacji z otoczeniem, opartych na dialogu, zaufaniu i zrozumieniu.

Komunikacja strategiczna to planowane i przemyślane działania komunikacyjne, które mają przynieść korzyści dla danego przedsiębiorstwa w perspektywie długoterminowej. To polityka informacyjna firmy, ukierunkowana na kształtowanie poglądów, opinii, ocen i decyzji innych podmiotów z jej otoczenia.

Innymi słowy – to sposób dotarcia do konkretnych grup docelowych w celu promowania wśród nich własnych przekonań, idei i innych wartości, w taki sposób, by było to korzystne dla jej interesów.

Komunikacja jest także niezwykle ważna dla „kręgosłupa” Twojej firmy i jej kultury. Wysoko zaangażowana siła robocza zwiększa produktywność, zmniejsza rotację pracowników i ostatecznie – wpływa na wynik finansowy. Badania sugerują, że firmy zatrudniające zaangażowanych pracowników przewyższają konkurencję niezaangażowaną siłą roboczą pod względem wielu czynników, w tym rentowności, ocen klientów, a nawet incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Podstawowe elementy komunikacji strategicznej można streścić w 4 krótkich punktach:
1. Misja organizacji jako plan komunikacji
2. Identyfikacja kluczowych tematów
3. Utrzymywanie spójnych komunikatów dla strategii organizacyjnych i celów biznesowych
4. Przekazywanie jasnych i prostych wiadomości

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt