Nawigacja

Jak robić dobry PR zewnętrzny?

PR

To, jak firmę postrzega otoczenie, ma duże znaczenie dla jej rozwoju i funkcjonowania na rynku. Przedsiębiorstwo, które cieszy się renomą, ma większe szanse na utrzymanie stabilnej pozycji w branży i spektakularny sukces w biznesie. PR zewnętrzny odgrywa zatem ważną rolę w procesie kreowania wizerunku. Jak go prowadzić, żeby widzieć efekty?

Czym jest PR zewnętrzny?

O ogromnym znaczeniu public relations w prowadzeniu biznesu wiadomo nie od dziś. Obszar ten świadomie wykorzystują największe marki, zapewniając sobie odpowiednie warunki do realizacji założonych celów biznesowych. Sam Bill Gates, współzałożyciel znanej na całym świecie korporacji Microsoft, niegdyś powiedział, że ostatniego dolara wydałby na PR.

PR zewnętrzny to działania komunikacyjne firmy ukierunkowane na zewnątrz jej struktur. Celem owych działań jest wykreowanie dobrego wizerunku wśród potencjalnych klientów, inwestorów, partnerów biznesowych, mediów i innych grup docelowych. PR zewnętrzny polega na podtrzymywaniu pozytywnych relacji z odbiorcami, a także tworzeniu i wspieraniu określonych idei i celów społecznych. Dlaczego PR ma tak duże znaczenie w biznesie?

Twój przepis na sukces

Wizerunek zewnętrzny stanowi kluczową, niematerialną wartość firmy. Jest ważnym czynnikiem determinującym jej ostateczny sukces na rynku. Szeroko zakrojone działania z zakresu zewnętrznego public relations powinny stanowić nieodłączny element zarządzania każdym przedsiębiorstwem. 

Zewnętrzny PR:

 • przybliża firmę do klientów,
 • kontroluje wyobrażenia na temat firmy w poszczególnych grupach docelowych,
 • pozwala firmie wywierać wpływ na decyzje konsumenckie,
 • buduje świadomość konsumencką,
 • zwiększa zaufanie do firmy i jej produktów,
 • wyróżnia firmę spośród konkurencji,
 • wspiera zarządzanie w sytuacji kryzysu wizerunkowego.

PR jest swego rodzaju promocją organizacji na zewnątrz. Prezentuje firmę w dobrym świetle, tworzy wokół niej pozytywny szum i buduje przyjemne skojarzenia. Działania z zakresu zewnętrznego public relations można prowadzić na kilka różnych sposobów. Wśród najpopularniejszych narzędzi wyróżnimy:

 • działania na rzecz społeczności i uczestnictwo w wydarzeniach publicznych,
 • współpracę z mediami,
 • działania w internecie.

Działaj publicznie

Marka, która chce zasłynąć w swoim otoczeniu, musi działać publicznie. Dobrym sposobem na poprawę wizerunku jest sponsoring, czyli wspieranie różnego rodzaju inicjatyw społecznych i ekologicznych, wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz innych akcji ważnych dla danej grupy docelowej lub ogółu społeczeństwa. Firma powinna uczestniczyć w rozmaitych eventach, konferencjach, imprezach okolicznościowych i charytatywnych, ponieważ takie wydarzenia to doskonała okazja do tego, by spotkać się z odbiorcami face to face i zacieśnić więzi.

Cennym narzędziem w kreowaniu wizerunku jest event PR, czyli organizacja wydarzeń wizerunkowych, np. rodzinnych pikników, festynów i gali otwartych. Event PR, poza swoim głównym celem, jakim jest poprawa wizerunku, wzmacnia przewagę konkurencyjną na rynku, wspiera sprzedaż określonych produktów lub usług, a także motywuje zespół pracowniczy do wydajniejszej pracy.

Media Twoimi sprzymierzeńcami 

Media relations to jedno z najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych narzędzi w komunikacji wizerunkowej. Jest to proces budowania i utrzymywania dobrych, korzystnych dla obu stron relacji z mediami. Ideą media relations jest ukształtowanie więzi w taki sposób, żeby firma mogła docierać do swoich grup docelowych za pośrednictwem środków masowego przekazu. 

Osobą odpowiedzialną na kontakt z mediami w ramach PR zewnętrznego jest rzecznik prasowy. Jego zadaniem jest m.in. udzielanie wywiadów w imieniu firmy oraz tworzenie komunikatów prasowych dotyczących bieżących spraw firmowych.

PR zewnętrzny w internecie

Dzisiejsi przedsiębiorcy w swoich kampaniach wizerunkowych mogą wykorzystywać media społecznościowe. Social media to cenne narzędzie marketingu internetowego, które doskonale wspiera PR zewnętrzny. Za ich pośrednictwem można: 

 • dotrzeć do setek, tysięcy, a nawet milionów odbiorców z całego kraju oraz zza jego granic,
 • zbudować silne relacje z odbiorcami,
 • pielęgnować owe relacje, 
 • kształtować wizerunek poprzez wspieranie ważnych inicjatyw.

Aby w pełni wykorzystywać potencjał mediów społecznościowych, trzeba działać systematycznie i z pełnym zaangażowaniem. W social mediach liczą się: regularność w tworzeniu contentu, atrakcyjność treści oraz najwyższa estetyka. Firma, która chce zapisać się w świadomości odbiorców i zdobyć dobrą reputację, musi tworzyć wartościowe, ciekawe posty, odpowiadające preferencjom i gustom grupy docelowej.

PR zewnętrzny na rynku pracy

PR zewnętrzny to także kreowanie pozytywnego wizerunku firmy jako marki pracodawcy. Proces ten nazywamy employer brandingiem zewnętrznym. Do budowy korzystnego wizerunku na rynku pracy wykorzystuje się różne narzędzia i kanały komunikacji, np.:

 • uczestnictwo w targach pracy i konkursach dla pracodawców,
 • tworzenie atrakcyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • dbanie o dobre opinie na portalach opiniotwórczych, takich jak GoWork,
 • odpowiednie reagowanie na nieprzychylne komentarze niezadowolonych pracowników.

Duży wpływ na employer branding zewnętrzny ma również atmosfera w pracy. Dlatego każdy pracodawca w pierwszej kolejności powinien zadbać o satysfakcję i zadowolenie swoich pracowników. Kluczowe znaczenie mają: sprawiedliwe traktowanie, dobre relacje w zespole i atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Dodaj komentarz

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt