W ostatnich latach można zauważyć bardzo silny rozwój trendu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pokazuje to, że przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi, co jest niewątpliwie ogromnym plusem! Choć w Polsce termin CSR jest z roku na rok coraz popularniejszy, wciąż wiele firm czy organizacji nie ma pełnej świadomości tego, jak ta kwestia jest ważna dla każdego biznesu. Co warto wiedzieć o społecznej odpowiedzialności biznesu i jak prowadzić skuteczne działania CSR? Odpowiedź znajdziesz w artykule.

CSR (ang. Corporate Social Responsibility) to inaczej społeczna odpowiedzialność biznesu – zarówno za decyzje, jak i działania, które mają wpływ na społeczeństwo oraz środowisko. Termin ten odnosi się do polityki firmy i prowadzenia jej zgodnie z zasadami etycznymi. Oznacza przemyślaną strategię zaangażowania w rozwój wspomnianego wcześniej społeczeństwa i środowiska – tak lokalnego, jak i globalnego, a także we wsparcie pracowników firmy. Mimo tego, że prowadzenie biznesu odpowiedzialnego społecznego nie jest konieczne, przynosi mnóstwo korzyści zarówno dla firmy, jak i otoczenia. Warto również pamiętać, że działania CSR powinny być spójne ze strategią komunikacji przedsiębiorstwa, dobrze zaplanowane oraz długofalowe.

W jaki sposób można realizować strategię CSR wewnątrz firmy?

Realizacja strategii CSR na zewnątrz nie byłaby możliwa bez odpowiedzialnego realizowania jej wewnątrz firmy. Stąd też prowadzenie działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu warto rozpocząć od komunikacji wewnętrznej. Zalicza się do niej ta pomiędzy pracownikami, a także między pracodawcą a pracownikami. To właśnie pracownicy tworzą wyobrażenie o firmie na zewnątrz. Stąd też wszelkie zmiany w obrębie CSR należy zacząć się właśnie od nich. Powinni być oni świadomi, wokół jakiej idei są skoncentrowani i w jaki sposób ją budują. Co więcej, pracownicy powinni mieć również pewność, że to właśnie ich zaangażowanie, doświadczenie i umiejętności to coś bardzo cennego dla firmy.

Polecamy  Na czym polega skuteczne Public Relations?

Jak realizować działania CSR wewnątrz firmy? Przede wszystkim praktykami propracowniczymi, np. w postaci umożliwienia osobom zatrudnionym pracy zdalnej, otwartości na elastyczny czas pracy czy zmniejszony wymiar zatrudnienia, a także wsparcia dla kobiet w ciąży i młodych mam. Każdy pracownik powinien mieć także równe szanse rozwoju oraz dostęp do edukacji, szkoleń czy wsparcia w zakresie studiów podyplomowych. Takie działania działają z korzyścią zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy. Ci pierwsi dużo bardziej się wówczas angażują oraz mocniej identyfikują z firmą.

CSR z całą pewnością ma również duży wpływ na employer branding. Reputacja firmy ma bowiem wymierne znaczenie na rynku. Każdy właściciel firmy powinien za cel postawić sobie bycie coraz lepszym pracodawcą. Odpowiednia strategia CSR jest zatem podstawą. Osoby poszukujące pracy często zwracają dużą uwagę na tę kwestię i niejednokrotnie stawiają ją nawet ponad wysokością wynagrodzenia.

Jak skutecznie prowadzić działania CSR?

Przede wszystkim warto pamiętać, że działania CSR powinny być spójne z planowanymi działaniami z zakresu public relations. Zadaniem jednych, jak i drugich jest bowiem doprowadzenie do wzrostu wartości firmy, a także do poprawy jej konkurencyjności na rynku. W jaki sposób można realizować założenia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i które z nich są najskuteczniejsze? Jednym z najczęstszych działań jest zaangażowanie społecznie odpowiedzialne. Co to oznacza? Przede wszystkim kampanie społeczne, jak i programy edukacyjne, np. dotyczące ochrony zdrowia czy wyrównywania szans na rozwój dzieci i młodzieży z różnych środowisk. Innym sposobem, w jaki firma może zaangażować się społecznie, jest wolontariat pracowniczy, jak również tworzenie projektów skierowanych do wspólnot lokalnych.

Warto także zwrócić uwagę na działania CSR kierowane do partnerów biznesowych firmy czy jej konsumentów. Budowanie takich relacji wpływa na zaufanie, a także wzmacnia pozycję na rynku. Jak realizować takie działania? Na przykład poprzez organizację szkoleń w zakresie kontaktów z klientami, tworzenia strategii, zarządzania sprzedażą czy odpowiedniego wykorzystania powierzchni handlowych.

Polecamy  Impreza integracyjna w dobie pandemii - nadal dobry pomysł?

Po trzecie, bardzo popularnymi działaniami z zakresu CSR, które znacząco wpływa na zaufanie do firmy oraz lojalność klientów wobec niej, są działania proekologiczne. Można wręcz śmiało stwierdzić, że jest to dziś wymóg każdego przedsiębiorstwa, a nie tylko pewien trend, do którego warto się dopasować. Takie działania zakładają na przykład ograniczenie emisji spalin czy ilości wytwarzanych odpadów poprzez odpowiednie zoptymalizowanie procesów produkcyjnych. Ważne są także działania na mniejszą skalę, które zakładają zmniejszenie zużycia wody, prądu czy papieru, a także rzetelną segregację odpadów.

Działania CSR – korzyści

Działania podejmowane w ramach CSR to właściwie same korzyści. Wyróżnia się wśród nich m.in.:

 • przyciągnięcie inwestorów,
 • budowę lojalności,
 • podniesienie poziomu kultury organizacyjnej firmy,
 • wzrost zainteresowania inwestorów,
 • tworzenie pozytywnych relacji ze społecznością i władzami lokalnymi,
 • wzrost zaufania wśród pracowników, a także konsumentów i interesariuszy,
 • poprawę wizerunku firmy,
 • ugruntowanie pozycji rynkowej,
 • wzmocnienie reputacji firmy,
 • wzrost konkurencyjności i wartości marki,
 • zwiększenie motywacji pracowników,
 • wzrost zainteresowania wśród potencjalnych pracowników,
 • zwiększenie udziału w rynku.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że działania CSR powinny być ściśle powiązane z przekonaniami i światopoglądem marki. Niestety bywa tak, że firmy decydują się na jednorazowe, często nieprzemyślane działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. W efekcie odbierane są one jako zwyczajna promocja marki czy realizacja założeń marketingowych, a tym przecież CSR nie jest. Wszelkie działania powinny być więc dobrze przemyślane, by przyniosły jak najwięcej korzyści – zarówno dla osób, do których są skierowane, jak i dla firmy. W tym celu dobrze jest skorzystać z oferty konsultingowej. Firmy, które zajmują się tworzeniem strategii komunikacyjnej w przedsiębiorstwach pomogą w zaplanowaniu skutecznych działań związanych z CSR.