Czy fluktuacja kadr nie pozwala Ci osiągnąć celów biznesowych?

Employer branding
Fluktuacja kadr - bądź na to gotowy

Rekrutacja i przeszkolenie pracownika to tak duże koszty, że jego nagłe odejście może być ciosem. A jednak musisz być na nie przygotowany, bo fluktuacja kadr to naturalny proces. Najlepiej, jeśli będziesz umiał go przewidzieć i znajdziesz się o krok przed swoim zespołem. 

Najważniejsze w kontekście tego tematu są dwie definicje: 

  • fluktuacja kadr – to przemieszczanie się pracowników w ramach firmy i poza nią: ich wymiana, zatrudnianie i zwalnianie. 
  • retencja pracowników – to zdolność firmy do zatrzymania przy sobie pracowników.  

Retencję mierzy się, dzieląc ilość pracowników na początku badanego okresu przez ilość pracowników, którzy nadal pracują, a następnie mnoży się wynik przez sto. Czyli jeśli ze 100 zatrudnionych osób „zostało” 70, to mówimy o retencji na poziomie 70 proc. Pod uwagę nie bierzemy nowych pracowników.  Retencję można mierzyć w dowolnym przedziale czasowym – po okresie próbnym, kwartał do kwartału, rok do roku etc. 

Twoi pracownicy odchodzą?

Sprawdź możliwości employer branding!

Główne przyczyny fluktuacji kadr 

Fluktuacja kadr to naturalne zjawisko – o ile nie zaburza codziennego funkcjonowania Twojej firmy. Musisz liczyć się z tym, że część osób odejdzie z pracy. Inni zamarzą o nowych perspektywach. W ramach fluktuacji mówi się też o przechodzeniu pracowników z działu do działu, jednego biura do innego itp. Jeśli nie umożliwiasz pracownikom zmiany miejsca pracy czy awansu w ramach struktury firmy, to prawdopodobnie zaczną szukać możliwości poza firmą. 

Fluktuacji kadr sprzyja dzisiejszy model pracy, jeszcze wzmocniony w czasie pandemii. Rzadko kto pracuje dziś w jednym miejscu przez 30 lat. Normą stała się praca w wielu miejscach jednocześnie, nomadyczny sposób zatrudnienia i luźne związki z pracodawcą. W skrócie – fluktuacja kadr jest wpisana w obecny rynek pracy i to raczej nie zmieni się w najbliższych latach. 

Pracownicy są najbardziej lojalni wobec firm, które mają czytelną i atrakcyjną wizję czy misję. Jeśli Twoja firma nie wypracowała takich standardów, to pracownicy mogą być zdezorientowani i odchodzić do konkurencji, która wysyła bardziej czytelne komunikaty.  

Fluktuacja kadr najczęściej nie jest postrzegana pozytywnie. Wyjątkiem są niektóre modele rekrutacyjne, jak np. model sita. W nim w ramach zażartej konkurencji pracownicy mają się „wykruszać”. Na końcu zostają ci, którzy mają najwyższe kompetencje i są najbardziej odporni. Jednak nawet tu musisz monitorować poziom fluktuacji kadr i dostosowywać poziom obciążeń. W przeciwnym razie możesz zostać bez żadnego pracownika… 

Jak mierzyć fluktuację kadr? 

Fluktuację kadr mierzy się w dwóch etapach. Pierwszy to rozpoznanie skali zjawiska. Posłużyć tu może wskaźnik wyprowadzony z opisywanego wyżej poziomu retencji. Jego odwrotność pozwala określić, ile osób odeszło z firmy. Niestety nie da się powiedzieć, jaki poziom fluktuacji kadr jest prawidłowy. Inaczej wygląda to zależnie od specyfiki branży, lokalizacji, długości kontraktu i wielu innych czynników. Jeśli jednak regularnie mierzysz poziom fluktuacji w swojej firmie, to możesz zauważyć, gdy zacznie on gwałtownie rosnąć, a wówczas będziesz mógł podjąć działania zaradcze. 

Drugim etapem mierzenia fluktuacji kadr jest badanie przyczyn zjawiska.  Sprawdzaj, jak różni się fluktuacja kadr pomiędzy działami. Być może to pozwoli wyciągnąć pierwsze wnioski? Poza tym zastanów się, które przyczyny fluktuacji były do uniknięcia, a których nie dało się uniknąć. Odejścia na emeryturę czy po okresie próbnym powinny być brane pod uwagę, gdy planujesz funkcjonowanie firmy. Do tej kategorii zaliczają się czynniki, na które nie masz dużego wpływu, jak założenie rodziny przez pracownika lub jego wyprowadzka. 

Jak zapobiec fluktuacji kadr? 

Fluktuację kadr trzeba brać pod uwagę jeszcze zanim zakończy się proces rekrutacji. Wówczas możesz zatrudnić pracowników, którzy najlepiej wpisują się w wizję i charakter firmy. Wtedy będą oni lepiej pasowali do zespołu i istnieje mniejsza szansa, że szybko odejdą.  To również dlatego tak ważne jest badanie nie tylko umiejętności, ale też kompetencji miękkich, które zapewnią harmonijne koegzystowanie danej osoby z szefostwem i kolegami z działu. Oczywiście liczy się też docenienie członków załogi. Ważne, by czuli, że mają realny wpływ na działanie firmy. 

 

Badania pokazują, że millenialsi i młodsze roczniki w większości są zdecydowani opuścić miejsce pracy, jeśli czują, że inna firma jest bardziej różnorodna i prospołeczna. Otwarcie na kultury, różne stopnie niepełnosprawności, modele zatrudnienia i etapy w życiu podwładnych staje się powoli normą, której pracownicy oczekują. 

Negatywne skutki zmian kadrowych 

Rekrutacja pracownika kosztuje średnio 3-4 tys. zł. Przeciętnie, aby zapełnić stanowisko potrzeba 42 dni. Do tego dochodzą koszty szkoleń, jakie odbyła osoba w nowym miejscu pracy. Nic dziwnego, że wolisz uniknąć fluktuacji kadr i związanych z nią wydatków. Mówi się, że o wiele taniej jest utrzymać posiadanego już klienta niż szukać nowego i przekonywać go do swoich usług. Ta sama zasada obowiązuje w świecie HR w odniesieniu do pracowników. 

Minusy fluktuacji kadr da się odczuć na wielu płaszczyznach. Zacznijmy od employer brandingu. Wizerunek firmy cierpi, gdy co chwilę pojawiają się te same ogłoszenia o pracę, a kandydaci zaczynają podejrzewać, że na tym stanowisku czekają ich problemy. Zamieszanie działa też demotywująco na tych, którzy pozostali w firmie. Nawet najlepsza komunikacja wewnętrzna nie sprawi, że poczują się pewnie, gdy co kilka tygodni muszą witać nowych kolegów na miejsce osób, które odeszły.  

Duża fluktuacja kadr to też zły PR. Zdarzało się już, że firma musiała wydawać komunikaty PR, by poradzić sobie z negatywnymi skutkami wizerunkowymi dużej rotacji pracowników. Czasem wystarczy zmienić nieco strategię komunikacji problemu. Innym razem reorganizacji podlega cała firmowa struktura, by upewnić się, że pracownicy będą bardziej zadowoleni. Niezależnie od tego, która sytuacja dotyczy Twojego przedsiębiorstwa, chętnie pomożemy Ci uporać się z problemem. 

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt