Nawigacja

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje
branżę PR i marketing

AI
Sztuczna inteligencja dziś i jutro

Sztuczna inteligencja (AI) zapoczątkowała nową erę postępu technologicznego. Cyfrowy umysł usprawnia dziś wiele obszarów działań marketingowych i zgodnie z prognozami tendencje te będą postępować. Sprawdzamy, w jakich dziedzinach PR i reklamy AI szczególnie dziś wiedzie prym i jakie są przewidywania co do jej dalszej ekspansji w branży.

Czego się dowiesz z artykułu?

Z artykułu dowiesz się, czym jest AI, jak działa, oraz w jaki sposób sztuczna inteligencja zmienia branżę PR i marketingu. W tekście omówione są obszary zastosowania technologii AI wraz z przedstawieniem możliwości i ograniczeń, jakie są związane z ich wykorzystaniem w odniesieniu do działań związanych z personalizacją, content marketingiem, analizą i raportowaniem, wyszukiwaniem i pozycjonowaniem treści oraz obsługą klienta.

Co to jest sztuczna inteligencja?

Chcąc odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czym jest sztuczna inteligencja, warto odwołać się do znaczenia słów składających się na to określenie. Słowo “sztuczność” wskazuje na takie cechy jak nieautentyczność, naśladowanie czegoś innego oraz że coś zostało wytworzone przez człowieka.

Pojęcie inteligencji z kolei odwołuje się do takich cech jak zdolność uczenia się, rozumowania, i adaptacji do zmiennych warunków. Sztuczna inteligencja (AI) jest wytworzoną przez człowieka, nieautentyczną, naśladującą inteligentne procesy technologią opartą na logicznym przetwarzaniu danych, symulującym procesy, które naturalne i specyficzne dla inteligentnych form życia. 

Jak działa sztuczna inteligencja?

Technologia AI działa w oparciu o systemy komputerowe ukierunkowane na wykonywanie takich działań, które wymagają zdolności uczenia się, adaptacji, przetwarzania danych pochodzących ze środowiska zewnętrznego oraz przetwarzania języka naturalnego. Dzieje się to dzięki przetwarzaniu ogromnej ilości danych przy pomocy specjalistycznych algorytmów umożliwiających dokonywanie operacji logicznych analogicznych do procesów myślenia.

Dlaczego to jest możliwe? Otóż, przede wszystkim ze względu na fakt, iż logika, którą jako ludzie posługujemy się do wyrażania myśli za pomocą zdań, jest w dużej mierze przekładalna na terminologię matematyczną, użyteczną do programowania. Po co wykorzystuje się i ulepsza sztuczną inteligencję? Chodzi nie tylko o symulowanie ludzkich możliwości poznawczych, ale też o ich przewyższenie w niektórych aspektach, takich jak np. podejmowanie decyzji na podstawie ogromnej ilości danych w bardzo krótkim czasie, co jest niemożliwe dla człowieka bez użycia tego rodzaju narzędzi. 

Które obszary marketingu i PR rewolucjonizuje AI?

Sztuczna inteligencja, dzięki nowym narzędziom, daje rozległe możliwości odnośnie nowych sposobów działania i postrzegania wyzwań stojących przed różnymi branżami. Jakie są najlepsze obszary wykorzystania AI w marketingu i PR? Przede wszystkim są to: personalizacja, content marketing, analizy i raportowanie, wyszukiwanie, pozycjonowanie, oraz obsługa klienta.

Statystyki mówią same za siebie. Obecnie 84% przedsiębiorstw wdrożenie AI uważa za sprawę priorytetową [źródło: https://techjury.net/blog/ai-statistics?ref=marketsplash.com]. Nie bez powodu. Marketing bazujący na AI może przynieść wzrost produktywności nawet o 35%, a oszczędności na poziomie 30% [źródło: https://www.accenture.com/us-en/insights/artificial-intelligence-summary-index]. Jakie przestrzenie reklamy są obecnie najsilniej rewolucjonizowane przez cyfrowy umysł? Oto 5 obszarów, w jakich sztuczna inteligencja wspomaga marketing i działania PR.

Sztuczna inteligencja

Jak AI pomaga w personalizacji?

Odkrycie indywidualnej ścieżki dotarcia do klienta, w jak najwyższym stopniu uwzględniającej jego preferencje i potrzeby, to w gruncie rzeczy klucz do sukcesu marki. Stąd niezwykle ważną korzyścią wykorzystania AI w marketingu jest wzmocnienie personalizacji. Cyfrowy umysł  pomaga w segmentyzacji odbiorców na podstawie ich zachowań czy danych demograficznych. Pozwala przewidywać ich zachowania, a także przygotowywać treści i oferty odpowiadające ich oczekiwaniom, co stanowi bazę do decyzji zakupowych, sukcesywnego poszerzania grona odbiorców i budowania lojalności wobec marki. Sztuczna inteligencja to cenny sprzymierzeniec w tym zakresie. Dlaczego?

Może zwiększyć efektywność dotychczasowych działań dzięki uczeniu maszynowemu pomagającemu zrozumieć i przewidzieć potrzeby klientów. Dzięki odpowiednim algorytmom możliwe jest systematyczne monitorowanie zachowań użytkowników w zakresie historii zakupów, aktywności w social mediach i na stronach internetowych. Jaka jest największa szansa związana z personalizacją AI? Przede wszystkim, dzięki nieustannym przetwarzaniu ogromnej ilości danych, możliwe jest wychwycenie ukrytych wzorców zachowań różnych grup użytkowników. Wiedza ta może przyczynić się do poprawienia jakości komunikacji. 

Ograniczenia w zakresie personalizacji z użyciem AI dotyczą istniejących wokół zbierania danych kontrowersji i dylematów. Technologia nie powinna nadmiernie i bez przyzwolenia użytkowników ingerować w ich prawo do prywatności i kontrolowania przepływu informacji na własny temat. Należy więc zawsze dbać o to, by użytkownicy zachowali prawo do decydowania o dostępie do informacji o sobie.

Content marketing kontra sztuczna inteligencja

Narzędzia AI mają dziś szerokie zastosowanie w content marketingu:

  • generują teksty, które mogą stanowić inspirację i bazę do dalszej pracy copywriterów;
  • analizują trendy i na tej podstawie proponują frazy kluczowe;
  • pomagają zaplanować treści w mediach społecznościowych;
  • automatyzują proces dystrybucji treści poprzez różne kanały komunikacji;
  • wspierają proces przygotowania i wysyłki spersonalizowanych wiadomości w ramach email marketingu;
  • sztuczna inteligencja pomaga w optymalizacji treści pod SEO.

Warto pamiętać, że choć technologia AI jest bardzo pomocnym narzędziem wspierającym content marketing, to jednak przejawia ograniczenia w zakresie generowania tekstów. Jej efektywność zależna jest od poprawności i zaawansowania algorytmów, na których się opiera. W wygenerowanych tekstach możliwe są zarówno błędy rzeczowe, jak i stylistyczne, a przedstawione informacje nie będą się wyróżniały oryginalnością.

Zautomatyzowane analizy i raportowanie

Dzięki sztucznej inteligencji marketerzy mają dostęp do narzędzi, które dokonują precyzyjnej analizy dużych zbiorów danych i przygotowują zaawansowane raporty, co jest konkretnym wsparciem w planowaniu i realizacji strategii reklamowych, odciąża pracowników i zwiększa efektywność działań reklamowych.

Automatyzacja tych procesów ma zastosowanie szczególnie w zakresie badania grupy docelowej, a dogłębne poznanie jej jest przecież warunkiem skuteczności działań promocyjnych. Narzędzia AI pozwalają też na bieżące weryfikowanie efektów kampanii i dostosowywanie do jej wyników kolejnych działań.

Sztuczna inteligencja wspomaga PR i marketing

Sięgając po AI w kontekście analiz należy pamiętać o ograniczeniach, jakie mogą wynikać z tego, jak zostały stworzone bazy danych. Ponadto nie wszystkie programy specjalizują się w danych każdego rodzaju. Dlatego przed dokonaniem wyboru narzędzia warto wstępnie rozeznać się w dostępnych opcjach. Problemem jest fakt, że obsługa niektórych programów wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy na temat uczenia maszynowego.

Nowa jakość wyszukiwania i pozycjonowania

AI przynosi też nową jakość w pozycjonowaniu i poprawie efektywności oraz trafności wyszukiwań. Dopasowanie neuronowe, przetwarzanie języka naturalnego, personalizacje wyszukiwań, Asystent Google, nawigacja, usprawnianie audytu stron pod kątem SEO, pomoc w technicznym SEO czy Google Analytics. To tylko niektóre przykłady wykorzystania tej technologii. Korzystając z różnorodnych narzędzi nie można zapominać, że ich działanie również jest narażone na błędy. Technologie AI cały czas są w fazie rozwoju i nie są niezawodne.

Czy obsługa klienta przez AI zawsze się sprawdza?

Silny jest także udział AI w obsłudze klienta. Chatboty szybko i precyzyjnie odpowiadają na pytania konsumentów, a zaawansowane narzędzia pozwalają na identyfikowanie oczekiwań odbiorców i wychodzenie im naprzeciw. Cyfrowy umysł odciąża też pracowników w zakresie rutynowych, powtarzalnych czynności, dzięki czemu mogą się oni skupić na bardziej złożonych zadaniach. Dostarcza im też wskazówek, jak skutecznie obsłużyć klienta.

Należy jednak pamiętać o ograniczeniach AI związanych z niekonwencjonalnym użyciem wyrażeń językowych i zwrotów, co niekiedy może wprowadzać konsumentów w błąd. Warto również na bieżąco śledzić poprawność automatycznych przekładów obcojęzycznych, które mogą zawierać treści niezrozumiałe lub wprowadzające w błąd.

Sztuczna inteligencja zmienia oblicze marketingu

Myśląc o przyszłości, możemy wypatrywać kolejnych innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, a także doskonalenia tego, co już przyniosła. Przewiduje się, że rozwój będzie postępował szczególnie w personalizacji i zapewnianiu wyjątkowych doświadczeń klientom. Mowa tu wręcz o ekstremalnej personalizacji czy hiperpersonalizacji [źródło: https://www.cmswire.com/digital-marketing/the-2024-ai-roadmap-for-marketers/]. Będzie ona możliwa na skalę niespotykaną wcześniej.

AI przyniesie też jeszcze bardziej zaawansowaną analizę danych. Eksperci zapowiadają, że rozwój nastąpi również w dziedzinie SEO pod kątem wyszukiwań głosowych. Narzędzia AI będą jeszcze bardziej biegłe w zakresie tworzenia treści, grafik i materiałów wideo, a także optymalizacji, analizie predykcyjnej, targetowaniu reklam. Możemy się również spodziewać kontaktu z jeszcze bardziej zdolnymi chatbotami.

W te prognozy i rozwój są wpisane pewne wyzwania. Firmy jeszcze usilniej będą musiały szukać równowagi między personalizacją a ochroną prywatności odbiorców, walcząc o ich zaufanie. W kontekście fali treści generowanych przez AI kluczowe może się okazać utrzymywanie contentu na wysokim poziomie, by był autentyczny, wartościowy, unikatowy, angażujący i przede wszystkim spójny ze stylem komunikacyjnym oraz misją marki.

Zainwestuj w przyszłość swojej marki.

Pokażemy Ci, jak AI może zrewolucjonizować strategię PR!

91% agencji marketingowych deklaruje, że planuje w tym roku wykorzystać AI w swojej działalności [źródło: https://agencyanalytics.com/blog/marketing-agency-benchmarks-management]. Z pewnością wpłynie to na wszystkie aspekty reklamy. Zwłaszcza personalizację, content marketing, SEO, analizę predykcyjną, ale też przyniesie wyzwania etyczne i prawne. Wszystko to mocno zdeterminuje strategie komunikacyjne firm i będzie się koncentrować na zapewnianiu odbiorcy wyjątkowego, indywidualnego doświadczenia. Warto dostosować się do tych realiów, być na bieżąco i świadomie, ale też odpowiedzialnie czerpać z potencjału sztucznej inteligencji.

Zadzwoń Zaloguj się Kontakt